Pöyry yrityksenä > Liiketoiminta > Teollisuus liiketoimintaryhmä

Teollisuus liiketoimintaryhmä

Teollisuus-liiketoimintaryhmä tarjoaa koko investoinnin elinkaaren kattavia teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja toteutuspalveluja prosessiteollisuuden asiakkaille. Painopistealueemme ulottuvat sellu- ja paperiteollisuudesta kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä kemianteollisuuteen ja biojalostukseen. Toimitamme ratkaisuja monimutkaisiin uusinvestointihankkeisiin ja olemassa olevien laitosten uudistamisiin.

Lue lisää teollisuus liiketoimintaryhmästä (englanniksi):

Sellu- ja paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Mineraalien prosessointi

 

AVAINLUVUT    
pro forma    
Milj. euroa 2012 2013
Liikevaihto  40,0 43,7
Liikevoitto 1,6 1,3
Liikevoitto, % 4,0 3,0
Tilauskanta 21,3 17,1
Henkilöstö (kokopäiväisiä vuoden lopussa) 499 494

 

© 2015 Pöyry PLC