Osakesplitti

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien suhteessa osakepääomaa korottamatta (osakesplit).

Osakesplit toteutettiin siten, että jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai neljä uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta.

Osakesplit merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2006. Osakesplitin seurauksena muodostuneet uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 14.3.2006.

© 2015 Pöyry PLC