Pöyry yrityksenä > Pöyry sijoituskohteena > Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

  Tavoite keskimäärin
Liikevaihtotavoite 2017 ~ 1 000 milj. euroa
Liikevoittomarginaalitavoite 2017 8-9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20% tai enemmän
Osakekohtainen tulos, kasvu 15% tai enemmän
Velkaantumisaste, % 50% tai vähemmän
Osinkosuhde 50% tai enemmän

Tunnuslukujen laskentakaavat

© 2015 Pöyry PLC