Pöyry yrityksenä > Yritysvastuu vanha > Taloudellisen arvon jakaminen

Listattuna yhtiönä Pöyryn ensisijaisena tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Hyvä taloudellinen suoritus parantaa myös mahdollisuuttamme tuottaa taloudellista hyvinvointia muille sidosryhmillemme. Pöyry pyrkii pitämään toimintansa joustavana ja tehokkaana, kehittämään tarjontaansa kohti yhä enemmän lisäarvoa tuottavia ja monimuotoisempia palveluja sekä parantamaan kilpailukykyä paremman kannattavuuden saavuttamiseksi.

© 2015 Pöyry PLC