Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Sisäpiirihallinto

Pöyry noudattaa sisäpiiriasioissa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR-asetus”) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiön omat sisäpiiriohjeet, jotka on jaettu koko konsernissa ja ovat saatavilla konsernin sisäisillä intranet-sivuilla.

Lisätietoja johdon ja lähipiirin liiketoimista löytyy Johdon liiketoimet -sivulta

Pöyryn sisäpiiriläiset

MAR-asetuksen tultua voimaan 3.7.2016 Pöyry ei enää ylläpidä julkista sisäpiirirekisteriä. Julkisen sisäpiirirekisterin 2.7.2016 sisältämät tiedot ovat kuitenkin julkisesti saatavilla NetSire-rekisterin kautta 3.7.2017 saakka. Julkisen sisäpiirirekisterin tietoja ei päivitetä 2.7.2016 jälkeen. MAR-asetuksen voimaantulon jälkeen Pöyryllä ei enää ole yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä.

Suljettu ajanjakso

Pöyry noudattaa MAR-asetuksen mukaista 30 päivän suljettua ajanjaksoa. Pöyry Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa tehdä liiketoimia Pöyryn osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista. Lisäksi Pöyry asettanut sellaisille Pöyryn työntekijöille, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen laatimiseen tai saavat sen sisällöstä tiedon ennen sen julkaisemista, 30 päivän kaupankäyntirajoituksen.

Yhtiön sisäpiiriohjeessa johtohenkilöille suositellaan, että sijoitukset yhtiön osakkeeseen tehtäisiin pitkäaikaissijoituksena. Kaupankäynti suositellaan ajoitettavaksi ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön arvopaperiin vaikuttavista seikoista, kuten osavuosikatsausten ja tulosjulkistamisen jälkeen. 

Sisäpiirihankkeet

Yhtiö ylläpitää sisäpiirilistaa, joka sisältää sopimus tai tapahtumaperusteisen sisäpiirilistan osion koskien kutakin sisäpiirihanketta eli merkittävää projektia, jonka julkistamisella olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Pöyryn tai muun liikkeeseenlaskijan osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaan. Sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti heidän asemastaan ja annetaan ohjeet sisäpiiriaseman aiheuttamista velvoitteista.