Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Sisäpiirihallinto

Pöyry noudattaa sisäpiiriasioissa arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiön omat sisäpiiriohjeet, jotka on jaettu koko konsernissa ja ovat saatavilla konsernin sisäisillä intranet-sivuilla.

Lakimääräiset sisäpiiriläiset ja yrityskohtaiset sisäpiiriläiset muodostavat Pöyryn pysyvät sisäpiiriläiset.

  • Lakimääräisiä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja johtoryhmän jäsenet. Lakimääräisten sisäpiiriläisten osakeomistus on julkista ja ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävissä NetSire-rekisterissä.
  • Yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat lakimääräisten sisäpiiriläisten lisäksi yhtiön erikseen nimeämät rahoituksesta, laskennasta, lakiasioista, sijoittajasuhteista ja henkilöstöhallinnosta vastaavat johtajat ja toimihenkilöt sekä muut erikseen nimetyt henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Yhtiö ylläpitää lisäksi projektikohtaisia sisäpiirirekistereitä merkittävissä projekteissa, joiden julkistamien olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan Pöyryn osakkeen arvoon. Sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti heidän asemastaan ja annetaan ohjeet sisäpiiriaseman aiheuttamista velvoitteista.

Yhtiön sisäpiiriohjeessa pysyville sisäpiiriläisille suositellaan, että sijoitukset yhtiön osakkeeseen tehtäisiin pitkäaikaissijoituksena. Kaupankäynti suositellaan ajoitettavaksi ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön arvopaperiin vaikuttavista seikoista, kuten osavuosikatsausten ja tulosjulkistamisen jälkeen. 

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät voi käydä kauppaa yhtiön osakkeella tai muilla yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 14 päivää ennen kunkin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Pöyryn tiedonantopolitiikan mukaan yhtiö noudattaa myös suljetun ajanjakson periaatetta. Suljetun ajanjakson aikana yhtiö ei kommunikoi sijoittajayhteisön kanssa. Suljettu ajanjakso alkaa 21 päivää ennen tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen julkistamista ja jatkuu kyseiseen julkistukseen saakka. Yhtiö tiedottaa suljetuista ajanjaksoista vuosittain julkaisemassaan tapahtumakalenterissa.

Pöyryn sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävissä NetSire -rekisterissä.