Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2016 

Pöyry Oyj:n hallitus päätti 4.2.2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2014, 2015 ja 2016. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Pöyry-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen.

Ansaintakriteerit jaksolta 2014 eivät täyttyneet eikä palkkioita makseta. Ansaintajakson 2015 osalta ohjelman kriteerit eivät täyttyneet eikä palkkioita makseta. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 2019 yhtiön osakkeina sen jälkeen kun palkkiosta on vähennetty avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 henkilöä. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 400.000 Pöyry Oyj:n osakkeen arvoa (brutto), mikäli hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen asettamat enimmäismäärät, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800.000 Pöyry Oyj:n osakkeen arvoa (brutto).

Lisätietoja osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on aiheeseen liittyvissä 5.2.2014 ja 29.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa.