Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

APPLICATION PRIVACY NOTICE IN POLISH

OŚWIADCZENIE FIRMY PÖYRY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH KANDYDATA

Przed wysłaniem aplikacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności danych. Niniejsze oświadczenie obejmuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez elektroniczny system  rekrutacji  firmy Pöyry. Wszelkie pytania należy sformułować w języku angielskimi i przesłać na adres .

Zgoda kandydata

Wysłanie aplikacji do firmy Pöyry oznacza, że dobrowolnie przekazują Państwo swoje dane osobowe firmie Pöyry oraz wykazują zainteresowanie zatrudnieniem w naszej firmie. Dlatego dane te mogą zostać wykorzystane w procedurze obsadzania wolnych stanowisk w naszej firmie. Powyższe może dotyczyć określonego pojedynczego wakatu lub (w przypadku, gdy zaznaczą Państwo, że  aplikacja ma być także analizowana pod kątem innych wolnych stanowisk w Pöyry) dodatkowych wakatów, które nie wchodzą w zakres podany w oryginalnej aplikacji.

Kliknięcie przycisku „Wyrażam zgodę” oznacza, że zgadzają się z Państwo z zasadami podanymi w niniejszym oświadczeniu oraz potwierdzają dokładność i prawdziwość przekazanych danych. Jeśli nie zaakceptują Państwo zasad określonych w niniejszym oświadczeniu, przesłanie aplikacji do naszej firmy nie będzie możliwe.   

Informacje zbierane przez naszą firmę

W celu przyjęcia aplikacji na dane stanowisko firma Pöyry prosi o podanie, w internetowym formularzu, danych osobowych i kontaktowych (tzn. imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, numer telefonu),  a także informacji związanych z Państwa doświadczeniem zawodowym, wykształceniem, kompetencjami, kwalifikacjami, referencjami i preferencjami odnośnie stanowiska. Prosimy również o załączenie CV, lecz istnieje także możliwość przekazania dodatkowych dokumentów, np. listu motywacyjnego i zdjęcia. Dodatkowo prosimy o określenie, czy aplikacja ma być także brana pod uwagę przy obsadzie innych stanowisk w Pöyry oraz o opisanie zakresu swych zainteresowań.

Przekazywane przez Państwa dane mogą być łączone z innymi informacjami uzyskanymi w procesie rekrutacji (np. podczas rozmów lub oceny referencji).  Wszystkie te informacje są przechowywane w elektronicznym systemie rekrutacji  firmy Pöyry.

Wykorzystanie informacji

Podane przez Państwa informacje mogą zostać przekazane do Działu HR Pöyry oraz innych funkcji biznesowych (np. do kierownictwa liniowego w odniesieniu do danych stanowisk) w celu określenia, w jakim stopniu dana aplikacja spełnia wymagania określone dla danego stanowiska lub stanowisk, na które będą  prowadzone  poszukiwania w przyszłości. Dane z aplikacji będą także analizowane w powiązaniu z dodatkowymi informacjami przekazanymi firmie Pöyry w procesie rekrutacji (np. podczas rozmów, ocen lub z referencji). W przypadku zatrudnienia Państwa dane mogą zostać zachowane i wykorzystane do celów administracyjnych (np. do stworzenia akt pracowniczych lub innych celów związanych z zatrudnieniem).

Wszystkie przekazane informacje mogą być wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie przez pracowników Pöyry zaangażowanych w procesy rekrutacji na całym świecie, a także upoważnione strony trzecie, np. administratorów systemów IT pomagających firmie Pöyry w prowadzeniu procesu rekrutacji.

Przekazywanie danych osobowych

Przesłane przez  Państwa  dane są przetwarzane przez firmę Pöyry w Polsce (Pöyry Poland Sp. z.o.o., ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź, Polska), lecz mogą być także przetwarzane przez podmioty zależne firmy Pöyry PLC, zarejestrowanej w Vantaa, Finlandia (Pöyry PLC, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa, Finlandia).

Pöyry jest firmą globalną. Dlatego Państwa dane mogą być wykorzystywane globalnie w powiązaniu z procesami rekrutacji prowadzonymi przez Pöyry. Dlatego muszą Państwo wiedzieć, że dane te mogą być przetwarzane w krajach, gdzie przepisy dotyczące prywatności danych mogą nie być tak restrykcyjne jak w Państwa kraju. Przesłanie nam tych danych oznacza jednak zgodę na takie ich przekazywanie. Firma Pöyry podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych i uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do przekazanych informacji. Serwery, na których dane te są zapisywane, znajdują się na terytorium Unii Europejskiej.

Państwa prawa

Przy przekazaniu informacji firmie Pöyry poprzez przesłanie aplikacji automatycznie tworzone jest konto oraz dane uwierzytelniające (identyfikator użytkownika i hasło) wymagane do aktualizacji aplikacji. Użytkownik może sprawdzać, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub usuwać informacje w dowolnym czasie, po zalogowaniu się na swe konto przy użyciu identyfikatora i hasła.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat plików tworzonych w rekrutacyjnych bazach danych Pöyry, prosimy o kontakt w języku angielskim, na adres .

Firma Pöyry oraz nasi zewnętrzni usługodawcy zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności przed kandydatami dotyczącej przekazywania danych osobowych przez Internet (dotyczy to także jakichkolwiek błędów i opóźnień w transmisji lub awarii).

Zachowanie i usuwanie danych

Państwa aplikacja zostanie zachowana w systemie przez okres 12 miesięcy.  Po zalogowaniu do swego profilu możecie Państwo w dowolnej chwili usunąć swą aplikacje i dane osobowe. Informacje te mogą być przechowywane przez dłuższy okres tylko, gdy jest to wymagane przez przepisy lokalne.

Zmiany

Firma Pöyry zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności danych. Zachęcamy także Państwa do systematycznego przeglądania tego oświadczenia pod kątem ewentualnych zmian - jest ono dostępne na stronie www.poyry.com/careers.

Wszelkie pytania na temat niniejszego oświadczenia lub ogólnie na temat prywatności danych należy kierować pod adres .