Management Consulting - Finland

Suomen energiasektori kohtaa globaaleja energiamurroksen haasteita – päästöttömyystavoitteet, energiajärjestelmän hajautuminen ja digitalisaation hyödyntäminen uudella tavalla toimivat muutoksen ajureina.

Globaaleilla markkinoilla teknologiset edistysaskeleet ja markkinamuutokset leviävät nopeasti, ja energiamurros on yhtä vääjäämätön täällä kuin muuallakin maailmassa. Vaikka haasteet ovat maailmanlaajuisia, paikallisella politiikalla, painotuksilla, sekä lähtökohdilla ja resursseilla on tärkeä rooli, joten ratkaisut energiamurroksen haasteisiin vaihtelevat suuresti eri maiden välillä.

Pöyryn energiakonsultit Suomessa auttavat sekä paikallisia että kansainvälisiä energia-alan toimijoita kehittämään liiketoimintaansa paikallisten markkinoiden erityispiirteet ja maailmanlaajuisten megatrendien vaikutukset huomioiden. . Pöyryn globaalin osaajaverkoston avulla voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuista näkemystä energiamarkkinoiden murrokseen täällä Suomessa.

  • Paikalliset asiantuntijat, joilla on syvällinen ymmärrys Suomen energiahaasteista
  • Jatkuvasti kehittyvät uudet palvelut ja tuotteet, kuten yrityisten oman innovaatiotoiminnan kehittäminen, energia-alan innovaatioiden seurantapalvelut, yritysten digitaalisten valmiuksien arviointi  
  • Strategiakehitys ja strategian jalkautus, toiminnan tehostamisen palvelut (operational excellence), joita tukee Pöyryn syvä energia-alan tuntemus
  • Syvällinen kvantitatiivinen ja matemaattinen kyky selvittää big datan ja tekoälyn asettamia haasteita
  • Pöyryn omat energiamarkkinamallit ja riippumattomat markkinaraportit liiketoimien ja rahoituksen tueksi

Toimiston osoite:

Pöyry Management Consulting Oy, Vantaa
P.O.Box 4, Jaakonkatu 3
FI-01621 VANTAA
Finland

Puh. +358 10 3311