Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Palkitsemisraportti 2016

16.2.2017

Pöyry Oyj:n (“Pöyry” tai “yhtiö”) palkitsemisraportti 2015 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Pöyry selostaa tässä palkitsemisraportissa hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle edellisen tilikauden eli tilikauden 2016 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Raportointitilikautta edeltävän tilikauden eli tilikauden 2015 aikana maksetut palkkiot esitetään vertailutietona.

Hallitus

Hallituksen jäsenille vuosina 2016 ja 2015 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2015 valitsi Teuvo Salmisen hallituksen jäseneksi.
Helene Biström ja Michael Rosenlew valittiin hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 10.3.2016.
Heikki Lehtonen, Georg Ehrnrooth, Michael Obermayer and Karen de Segundo toimivat hallituksne jäseninä 10.3.2016 saakka.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Martin à Porta (toimitusjohtajana 1.1.2016 alkaen) sekä edelliselle toimitusjohtajalle Alexis Friesille (toimitusjohtajana 1.9.2012–31.12.2015) vuosilta 2016 ja 2015 maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

1) Aloittava toimitusjohtaja sai sopimukseen perustuvan allekirjoituspalkkion, jonka perusteella hänelle luovutettiin osakkeita ja maksettiin rahapalkkio. Toimitusjohtaja on mukana johdon osakepalkkiojärjestelmässä, joka on kuvattu liitetiedossa 7.

2) Toimitusjohtajan toimisuhteen päättymiseen liittyvät kulut vuonna 2015 sisältävät sopimuksen mukaisen korvauksen kilpailukiellon ajalta helmikuu - joulukuu 2016.

Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. Esimerkiksi vuoden 2016 lukuihin sisältyvä tulospalkkio on arvio vuoden 2016 suorituksen perusteella vuonna 2017 maksettavasta tulospalkkiosta.

Muu johto

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuosina 2016 ja 2015 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yllä olevassa taulukossa mainitut palkat, luontoisedut ja eläkekulut vuosilta 2016 ja 2015 eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen muutoksista johtoryhmässä ja valuuttakursseissa. Vuoden 2016 palkat sisältävät lisäksi työsuhteen loppuessa suoritettuja etuuksia. Tietoja johtoryhmän jäsenistä 2015 ja 2016 on Pöyryn tilipäätöksestä, joka on saatavilla Sijoittajamateriaaleissa.

Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. Esimerkiksi 2016 tulospalkkio on arvio vuoden 2016 suorituksen perusteella vuonna 2017 maksettavasta tulospalkkiosta.

Hallituksen valtuutukset koskien palkitsemista

Varsinainen yhtiökokous 10.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisätietoja valtuutuksista on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätöksiä koskevasta tiedotteesta.

Tilikaudella 2016 hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa Pöyry Oyj luovutti 4.1.2016 yhteensä 100.000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkiona yhtiön toimitusjohtaja Martin à Portalle osana kokonaispalkkiota hänen toimisopimuksessaan elokuussa 2015 sovittujen ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen