Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Sisäinen valvonta

Pöyry on määritellyt sisäisen valvontansa tavoitteet. Näiden tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa kohtuudella seuraavien päämäärien saavuttaminen:

  • toiminnan tehokkuus, tuloksekkuus ja avoimuus kaikilla tasoilla
  • taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuus
  • tehokas ja kattava riskienhallinta
  • sovellettavien lakien ja määräysten sekä Pöyryn toimintaohjeiden noudattaminen
  • liiketoiminnan eettisyys.

Sisäisen valvonnan menettelytavat sisältävät Pöyryn kaikki toimintaperiaatteet, prosessit, menettelytavat, ohjeet ja organisaatiorakenteet, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Pöyry saavuttaa edellä esitetyt tavoitteensa.

Pöyryn sisäinen valvonta perustuu Pöyryn toimintaohjeisiin, jotka sisältävät keskeiset menettelytavat ja ohjeet, joita on noudatettava kaikkialla konsernissa. Pöyryn toimintaohjeet sisältävät sisäiset käytännöt ja ohjeet esimerkiksi liiketoiminnan eettisyyden, sisäisen valvonnan, toimivallan, riskienhallinnan ja taloudellisen raportoinnin osalta. 

Riskienhallinta on olennainen osa Pöyryn liiketoimintojen johtamista ja sisäisen valvonnan menettelytapoja. Riskienhallinnan tavoitteena on mahdollistaa yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen hallitusti. 

Pöyryn sisäinen valvontajärjestelmä