Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastus

Itsenäisen ulkopuolisen tilintarkastuksen lakisääteinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vuosittaisen tilintarkastuksen osana tilintarkastaja tarkastaa yhtiön kirjanpidon ja hallinnon. Pöyry Oyj:n tilintarkastaja tarkastaa myös Pöyry-konsernin konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyhtiöiden väliset suhteet.

Tilintarkastaja antaa yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä Pöyryn osakkeenomistajille lakimääräisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.  

Yhtiöjärjestyksen mukaan Pöyryllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tarkastusvaliokunta valmistelee osakkeenomistajille esitykset tilintarkastajan nimittämiseksi ja erottamiseksi. Vuotuinen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tehtäväänsä toistaiseksi ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. Tilintarkastajaksi valittu tilintarkastusyhteisö nimittää päävastuullisen tilintarkastajan. Sama päävastuullinen tilintarkastaja ei voi toimia tehtävässään seitsemää vuotta pidempään.

Yhtiökokous 8.3.2012 valitsi Pöyry Oyj:n tilintarkastajaksi Pricewaterhouse Coopers Oy:n toistaiseksi. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Merja Lindhin. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Pöyryyn perustettiin vuonna 2009 riippumaton sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa sisäisen tarkastuksen ja compliancen johtaja (Chief Audit and Compliance Executive), joka raportoi Pöyryn toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle.

Sisäisen tarkastuksen toiminnon tehtävänä on varmistaa riippumattomasti ja objektiivisesti, että Pöyryn valvonnan menettelytavat ovat riittävät ja tehokkaat. Se auttaa Pöyryä saavuttamaan tavoitteensa käyttämällä prosessien, valvonnan sekä lakien ja säännösten noudattamisen arvioinnissa järjestelmällistä, riskiperusteista ja kurinalaista lähestymistapaa ja tukemalla näin Pöyryn toimintojen jatkuvaa kehittämistä. Sisäinen tarkastus on kehittänyt menettelyjään vastaamaan The Institute of Internal Auditors järjestön (IIA) sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).