Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Yhtiöjärjestys

Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry PLC, ja kotipaikka Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen ja myynti.

Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

5 § Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden edustaa yhtiötä tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä

Yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen,
2. toimintakertomus,
3. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

9. hallituksen jäsenet,
10. mahdollinen tilintarkastaja,

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

11 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.