Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Yhtiökokous

Pöyryn osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön yhtiökokouksessa, joka on Pöyryn ylin päätöksentekoelin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua, yleensä maaliskuussa. Osakkeenomistajien oikeudet ja varsinaisen yhtiökokouksen tehtävät määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa ja lain edellyttäessä. Lisäksi tilintarkastajalla tai osakkeenomistajilla, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia kirjallisesti ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten. Hallitus tekee päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiön hallituksen ehdotukset julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena ja hallituksen niin päättäessä  yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. 

Yhtiö julkaisee yhtiökokouksen tekemät päätökset pörssitiedotteella ja internet-sivuillaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan saataville yhtiön internet-sivuille kahden viikon kuluessa kokouksesta. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että asiaa koskeva kirjallinen pyyntö on toimitettu Pöyryn hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ennen varsinaista yhtiökokousta Pöyry julkaisee internet-sivuillaan tiedon siitä,  millä tavalla ja mihin ajankohtaan mennessä pyynnöt tulee toimittaa hallitukselle.

Katso myös