Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Yritysvastuu

Pöyryllä yritysvastuu tarkoittaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun kantamista sekä tiukimpien eettisten sääntöjen noudattamista kaikessa toiminnassamme. Tavoitteena on, että Pöyryä pidetään edelläkävijänä, joka asettaa odotuksia ja toimii suunnannäyttäjänä yritysten yritysvastuun alalla.

Vuonna 2010 Pöyryn ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointinäkökohdat (ESG: environment, social, governance) koottiin konsernin yritysvastuun periaatteiksi. Periaatteet muodostavat kehyksen, jonka kautta Pöyry sitoutuu yhtiönä ottamaan sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon organisaationsa hallinnointi- ja päätöksentekoprosesseissa.

Pöyryn keskeiset kestävän kehityksen näkökulmat

Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukevat kaikkia kestävän kehityksen osa­alueita tasapainoisesti. Haluamme myös johtaa ja kehittää omaa liiketoimintaamme kestävällä ja vastuullisella tavalla, ja liiketapamme perustuu aina Pöyryn toimintaperiaatteissa määriteltyihin tiukkoihin eettisiin liiketoimintanormeihin. Meillä Pöyryssä on työssämme nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailua rajoittavien käytäntöjen, syrjinnän ja häirinnän suhteen.

Vuonna 2011 teimme sidosryhmillemme kyselyn Pöyrylle keskeisimpien ja merkittävimpien yritysvastuun osa­alueiden selvittämiseksi. Saimme kyselyyn 230 vastausta. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennaisia kaikessa Pöyryn toiminnassa. Kyselyn perusteella voitiin tehdä johtopäätös, että Pöyryn työntekijät arvostavat erittäin paljon Pöyryn omaan toimintaan liittyvää vastuullisuutta, kun taas ulkopuoliset vastaajat odottavat meidän kiinnittävän huomiota kestävään kehitykseen projektitoiminnassamme.

Konsernin johtoryhmä arvioi työn tuloksena syntyneen olennaisuusmatriisin, jonka pohjalta kehitetään ja toteutetaan Pöyryn yritysvastuuohjelmaa.

Me Pöyryssä tarkastelemme kestävää kehitystä kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta Pöyryn oman toiminnan kannalta ja toisaalta Pöyryn asiakasrajapinnassa tapahtuvan projektityön kannalta.