Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Taloudelliset näkymät

Näkymät vuodelle 2019 (julkaistu 7.2.2019)

Pöyryn hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen yhteydessä 10.12.2018 Pöyry julkisti tietoa ohjeistuksestaan vuodelle 2019. Pöyry toistaa annetun ohjeistuksen.

Näkymät vuodelle 2018 (julkaistu 9.8.2018)

Taloudelliset näkymät vuodelle 2018 ovat ennallaan. Konsernin oikaistun liiketuloksen 2018 arvioidaan parantuvan selvästi (vuonna 2017: 26,0 milj. euroa).

Tarkistetut näkymät vuodelle 2018 (julkaistu 17.7.2018)

Pöyryn ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen kehitys on parempi edellisvuoteen verrattuna.  Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistun liiketuloksen ennakoidaan olevan 18-20 miljoonaa euroa . Tämän johdosta Pöyry täsmentää ohjeistustaan koskien koko vuoden 2018 näkymäänsä oikaistusta liiketuloksesta.

Näkymät vuodelle 2018 (julkaistu 9.2.2017)

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan. Arvio perustuu 31.12.2017 tilauskantaan, vakaisiin tulevaisuuden näkymiin sekä hyvin edenneeseen muutosprojektiin.

Tulosnäkymien julkaisua koskeva julkaisukäytäntö

Vuodesta 2017 lähtien Pöyry julkaisee koko tilivuoden markkinanäkymät ja ennusteen taloudellisesta kehityksestä puolivuosikatsauksessaan ja tilinpäätöstiedotteessaan. Aikaisemmin Pöyry julkaisi koko tilivuoden markkinanäkymät ja ennusteen taloudellisesta kehityksestä osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöstiedotteessaan. Pöyry ei julkista liiketoimintaryhmiensä taloudellisia ennusteita. Markkinanäkymiä ja taloudellisen kehityksen ennustetta päivitetään tarvittaessa vuoden aikana jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella.

Näkymät vuodelle 2017 (julkaistu 4.8.2017)

Taloudelliset näkymät vuodelle 2017 ovat ennallaan. Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan selvästi.

Tarkistetut näkymät vuodelle 2017 (julkaistu 15.6.2017)

Pöyryn ensimmäisen vuosipuoliskon suoritus on parempi aiempaan nähden ja tilauskannan 30.6.2017 ennakoidaan kasvavan verrattuna 31.12.2016 tilanteeseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan 8-10 MEUR. Tämän johdosta Pöyry täsmentää ohjeistustaan koskien koko vuoden 2017 näkymäänsä oikaistusta liikevoitosta.

Näkymät vuodelle 2017 (julkaistu 8.2.2017)

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan.

Näkymät vuodelle 2016 (julkaistu 28.10.2016)

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan.

Näkymät vuodelle 2016 (julkaistu 28.10.2016)

Taloudelliset näkymät vuodelle 2016 ovat ennallaan. Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Näkymät vuodelle 2016 (julkaistu 29.7.2016)

Taloudelliset näkymät vuodelle 2016 ovat ennallaan. Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Näkymät vuodelle 2016 (julkaistu 4.5.2016)

Taloudelliset näkymät vuodelle 2016 ovat ennallaan. Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Näkymät vuodelle 2016 (julkaistu 10.2.2016)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi lokakuussa 2015 ohjeen vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Tämän mukaisesti Pöyry julkaisee vuodesta 2016 alkaen oikaistun liiketuloksen muiden tunnuslukujen lisäksi. Oikaisuerät eivät liity raportointikauden varsinaiseen liiketoimintaan ja ne sisältävät uudelleenjärjestelyihin ja työsuhderiitoihin liittyviä kuluja, voitot/ tappiot yritysjärjestelyistä, sekä projektivoitot/- tappiot entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä tai liittyen yli kaksi vuotta sitten päättyneisiin projekteihin.

Näkymät vuodelle 2015 (julkaistu 4.2.2015)

Pöyryn liiketoiminta perustuu merkittävin osin asiakkaiden uusiin investointeihin, jotka toteutuvat pääasiassa taloudellisten suhdanteiden lopussa. Tämän vuoksi on vaikea ennakoida asiakkaiden investointipäätösten ja projektien alkamisen tarkkaa ajankohtaa. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu, millä voi olla vaikutusta investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Tarkistetut näkymät vuodelle 2014 (julkaistu 18.12.2014)

Pöyryn liikevoittoa rasittavat vuoden viimeisellä neljänneksellä lisääntyneet tappiot, jotka ovat peräisin lähinnä entisen Kaupunki-liiketoimintaryhmän projekteista ja joihin on viitattu tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksessa. Lisäksi liikevoittoa rasittaa uudelleenjärjestelyohjelma erityisesti Keski-Euroopassa. Molemmat erät kirjataan Alueelliset toiminnot -liiketoimintalinjassa.

Tarkistetut näkymät vuodelle 2014 (julkaistu 31.7.2014)

Venezuelassa olevien saatavien alaskirjauksen vuoksi Pöyry on laskenut vuoden 2014 liikevoittoon liittyvää ohjeistustaan 31.7.2014. Aiemman, 5.2.2014 annetun ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton odotettiin kasvavan vuonna 2014. Uuden ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotetaan laskevan vuoden 2013 liikevoittoon verrattuna.

Näkymät vuodelle 2014 (julkaistu 5.2.2014)

Pöyryn liiketoiminta perustuu merkittävin osin asiakkaiden uusiin investointeihin, jotka toteutuvat pääasiassa taloudellisten suhdanteiden lopussa. Tämän vuoksi on vaikea ennakoida asiakkaiden investointipäätösten ja projektien alkamisen tarkkaa ajankohtaa. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu, ja tällä voi olla vaikutusta investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.