Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)

Oman pääoman tuotto, ROE %

tilikauden tulos

x 100

oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)

Omavaraisuusaste %

oma pääoma

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, gearing %

korolliset velat - rahavarat

x 100

oma pääoma

Maksuvalmius

lyhytaikaiset varat

x 100

lyhytaikaiset velat

Tulos/osake, EPS

emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta - suoriteperusteisesti lasketut oman pääoman ehtoisen lainan korot verovaikutuksella oikaistuna

x 100

keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

x 100

osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Osinko/osake

osinko

x 100

ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä tilikauden lopussa

Osinko/tulos %

tilikaudelta jaettu osinko

x 100

emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta

Efektiivinen osinkotuotto %

osinko/osake

x 100

osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa

Hinta/voitto -suhde, P/E

pörssikurssi tilikauden lopussa

x 100

tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo

osakkeiden määrä tilikauden lopussa x tilikauden lopun kurssi

Osakkeiden vaihto %

tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden määrä

x 100

keskimääräinen osakkeiden määrä tilikaudella