Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Toimitusjohtajan kommentit

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2018

"Kaikki yksikkömme ovat parantaneet kannattavuuttaan vuonna 2018. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna päättynyt kvartaali on kymmenes peräkkäinen kannattavuuden kasvun vuosineljännes. Kolme neljästä
liiketoimintaryhmästämme on yltänyt tavoitteisiinsa tai ylittänyt ne ja olemme varmoja, että muutosohjelmamme tuottaa tavoiteltuja tuloksia. Vahvat kassavirta ja tulos mahdollistivat nettovelan painumisen negatiiviseksi -103,5 miljoonaan euroon. Vaikka tilauskertymämme ei saavuttanutkaan korkeaksi asetettua tavoitetasoa, tilauskantamme kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 19 % edellisvuoteen verrattuna. Asiakaskeskeisyyden vahvistaminen on johtanut vakaaseen tarjouskantaan ja olemme vakuuttuneita siitä, että se näkyy uusina tilauksina vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös kysynnän paranemista Latinalaisessa Amerikassa. Energiapalveluiden kysyntä pysyi vahvana erityisesti Lähi-idässä ja Aasiassa. Eurooppalaisen energiamarkkinan muutos jatkuu ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti konsultointitoiminnallemme. Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmä on vahvistanut tuloskehitystään erityisesti Pohjois-Euroopassa.

Muutosohjelmamme ja sen jalkautus edistyvät suunnitellusti. Sisäisen yrittäjyyden konsepti on otettu hyvin vastaan asiantuntijoidemme keskuudessa koko globaalissa organisaatiossamme, mikä näkyy viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyn henkilöstökyselyn tuloksissa. Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat parantuneet edelleen."

7.2.2019
Martin à Porta

Toimitusjohtaja kommentoi puolivuosikatsausta 2018

"Olemme jo aiemmin raportoineet useita peräkkäisiä vuosineljänneksiä, jolloin tilaukset suhteessa liikevaihtoon ovat kehittyneet suotuisasti. Uudet tilaukset ovat nostaneet tilauskantaa 21,9 %:lla, mikä mahdollistaa myös liikevaihdon orgaanisen kasvun tulevaisuudessa.  Myös kannattavuuden paraneminen jatkui vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä ja muutosohjelmamme on tuottanut kahdeksan perättäistä tuloskasvun neljännestä verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Kaikki yksiköt ovat parantaneet kannattavuuttaan ja muutosohjelmamme edistyy hyvin. Henkilöstön tyytyväisyys ja sisäinen yrittäjyys ovat parantuneet edelleen. Parantunutta kannattavuuttamme tukee vahva liiketoiminnan kassavirta, jonka seurauksena nettovelkaantumisasteemme on painunut -15,9 %:iin.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös pientä kysynnän paranemista Latinalaisessa Amerikassa. Hyvän kysynnän tukemana Teollisuus-liiketoimintaryhmän asiantuntijamäärä on kasvanut 5,8 %. Energiapalveluiden kysyntä kasvoi erityisesti Lähi-idässä ja Aasiassa. Eurooppalainen energiamarkkina on muutoksessa ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti konsultointitoiminnallemme. Olen myös iloinen nähdessäni EPC-projektien palaavan tarjoamaamme Kaakkois-Aasiassa. Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmän muodostaminen on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Tuloskehitys ko. liiketoimintaryhmässä jatkui suotuisana erityisesti Pohjois-Euroopassa. Olemme toisen vuosineljänneksen aikana onnistuneet saattamaan päätökseen useita projekteihin liittyneitä oikeudenkäyntejä ja siksi voimme jatkossa keskittyä entistä paremmin toteuttamaan seuraavan sukupolven Pöyryä.

Muutosohjelmamme ja sen jalkautus edistyvät suunnitellusti. Toisella vuosineljänneksellä tehdyn henkilöstökyselyn tulokset osoittivat henkilöstön motivaation edelleen parantuneen, mikä korostaa muutosohjelmamme onnistumista. Voimme nähdä parantuneen ilmapiirin positiivisia vaikutuksia kautta organisaation."

9.8.2018
Martin à Porta

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2017

Vuoden 2017 toisella puoliskolla olemme osoittaneet operatiivisen toiminnan parantumisen jatkuvan. Liikevoittomarginaali on parantunut kaikissa liiketoimintalinjoissa. Myynti on kasvanut edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja vakiintunut Energia-liiketoimintaryhmässä.

Toimitusjohtaja kommentoi puolivuosikatsausta 2017

"Ensimmäisen puolen vuoden 2017 aikana olemme osoittaneet jatkuvaa operatiivisen liiketoimintamme parantumista verrattuna vuoden 2016 vastaavaan jaksoon. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta Liikkeenjohdon konsultointia. Organisaation keventämistoimenpiteet ovat mahdollistaneet kulujen pienentymisen Kohdistamattomissa erissä oikaistun liiketuloksen tasolla.

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2016

”Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa operatiivisen liiketoimintamme jatkuvaa parantumista. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä, pysyi hyvällä tasolla Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja laski Alueellisissa toiminnoissa. Vastaavasti vuosineljänneksen rahavirta ilman veroja parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilauskanta kasvoi aikaisempaa asiakaskeskeisemmän organisaation tuloksena.