Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.02.2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 8.2.2002 klo 8.30   1(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001

Tilikauden osakekohtainen tulos laski 7,1 prosenttia ja oli 1,30
euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ylitti sille asetetun strategisen
tavoitteen ja oli 21,2 prosenttia. Konserni on nettovelaton,
konsernin velkaantumisaste oli -3,0 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja
oli vuoden vaihteessa 319,9 miljoonaa euroa. Hallitus esittää
osingoksi 0,60 euroa osakkeelta, mikä vastaa 46,1 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta.

Konsernin tulos ja tase

Maailman talouden pitkään jatkunut noususuhdanne taittui vuoden 2001
kuluessa. Kaikki tärkeimmät talousalueet ajautuivat vuoden 2001
syksyllä taantumaan, jonka ennakoidaan jatkuvan ainakin vuoden 2002
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Heikentynyt suhdanne vaikutti
Jaakko Pöyry Group -konsernin toimintaan etenkin vuoden 2001
jälkipuoliskolla. Liikevaihto laski 9,0 prosenttia ja oli 431,8
(edellisvuonna 474,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon supistuminen
johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien volyymin pienenemisestä
noin 40 miljoonalla eurolla. Liikevoitto oli 28,0 (31,8) miljoonaa
euroa eli 6,5 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Vaikea suhdannetilanne
huomioiden konsernin liikevoitto oli tyydyttävä, mutta vuodelle 2001
asetettuja tavoitteita alhaisempi. Osakekohtainen tulos oli 1,30
(1,40) euroa. Osakekohtaisen tuloksen kasvu vuodesta 1996 vuoteen
2001 vastaa tavoitteeksi asetettua keskimääräistä 15 prosentin
kasvua.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20,0 prosenttia. Vuoden
2001 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 21,2 (25,1) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Oma pääoma vuoden lopussa oli 104,7
(97,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 48,9 (42,2) prosenttia.
Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Velkaantumisaste oli
-3,0 (-2,5) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-asema on vahva ja tilauskanta
hyvä. Markkinatilanne ja suhdannenäkymä muodostavat kuitenkin
vuodesta 2002 haastavan. Olettaen, että talouden suhdanteet toipuvat
ennakoidulla tavalla vuoden 2002 loppupuolella, konsernin tuloksen
arvioidaan olevan vuoden 2001 tasolla ja sijoitetun pääoman tuoton
saavuttavan sille asetetun strategisen tavoitteen.

Konsernin eri liiketoimintaryhmien tulevaisuuden näkymät on esitetty
liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

Tilintarkastuskertomus on annettu 7.2.2002.

Osingonjako

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että joulukuun 31. päivänä 2001 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja että osinko
maksetaan 18.3.2002.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.3.2002
Pöyry-talossa Vantaalla.
                                2(18)

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä
tiedotteella 8.2.2002 klo 9.00.

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2001
Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä vastuut
Konsernin tunnusluvut


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
Puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
Puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
Puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet                                3(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2001

Konsernin tulos ja tase

Maailman talouden pitkään jatkunut noususuhdanne taittui vuoden 2001
kuluessa. Kaikki tärkeimmät talousalueet ajautuivat vuoden 2001
syksyllä taantumaan, jonka ennakoidaan jatkuvan ainakin vuoden 2002
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

Heikentynyt suhdanne vaikutti Jaakko Pöyry Group -konsernin
toimintaan etenkin vuoden 2001 jälkipuoliskolla. Konsernin
liikevaihto laski 9,0 prosenttia ja oli 431,8 (edellisvuonna 474,5)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon supistuminen johtui pääosin
kokonaistoimitusprojektien volyymin pienenemisestä noin 40
miljoonalla eurolla. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
volyymi oli vuonna 2001 samalla tasolla kuin vuonna 2000.
Konserni on asettanut tavoitteekseen parantaa suhteellista
kannattavuuttaan niin, että konsernin liikevoitto on yli kahdeksan
prosenttia. Kokonaistoimitusprojektien suhteellinen kannattavuus on
alhaisempi kuin konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevoitto oli 28,0 (31,8) miljoonaa
euroa eli 6,5 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Vaikea suhdannetilanne
huomioiden konsernin liikevoitto oli tyydyttävä, mutta vuodelle 2001
asetettuja tavoitteita alhaisempi. Konsernin liikevoitossa on otettu
huomioon 4,0 (4,0) miljoonan euron poistot konserniliikearvosta.
Voitto rahoituserien jälkeen oli 26,3 (30,1) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto tilikaudella oli 18,0 (19,2) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 1,30 (1,40) euroa.

Konsernin taserakenne on hyvä. Oma pääoma vuoden lopussa oli 104,7
(97,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 48,9 (42,2) prosenttia.
Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Vuoden lopussa
konsernin likvidit kassavarat olivat 32,5 (37,5) miljoonaa euroa.
Korolliset velat olivat 29,2 (34,9) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste
oli -3,0 (-2,5) prosenttia.

Osakekohtainen tulos laski 7,1 (kasvoi 26,1) prosenttia.
Osakekohtaisen tuloksen kasvu vuodesta 1996 vuoteen 2001 vastaa
tavoitteeksi asetettua keskimääräistä 15 prosentin tavoitetta.
Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20,0 prosenttia. Vuoden
2001 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 21,2 (25,1) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on maailman johtava EPCM
(Engineering, Procurement, Construction Management)-palvelujen
tuottaja metsäteollisuuden investointihankkeissa. Palvelut
jakaantuvat kolmeen toiminta-alueeseen: uudet laitokset,
uusintahankkeet ja lähipalvelut. Palvelut kattavat
metsäteollisuusprojektin kaikki vaiheet esisuunnittelusta projektin
toteutukseen ja ulottuvat toiminnan ja ylläpidon palveluihin.

Tilikauden liikevaihto oli 150,2 (140,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 17,8 (12,7) miljoonaa euroa eli 11,9 (9,0) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä. Tilauskanta oli vuoden lopussa
74,2 (71,8) miljoonaa euroa.
                                4(18)

Metsäteollisuuden konsultointi

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa
palvelujaan metsäteollisuuden asiakkaiden strategiaan, operatiiviseen
toimintaan ja investointipankkitoimintaan liittyvien kysymysten
ratkaisemiseksi.

Tilikauden liikevaihto oli 46,4 (53,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,3 (4,8) miljoonaa euroa eli 2,8 (9,1) prosenttia
liikevaihdosta. Tilikauden tulos alitti sille asetetut tavoitteet.
Tilauskanta oli 18,5 (25,6) miljoonaa euroa.

Taloudellisen toiminnan hidastuminen Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa
vaikutti konsultointitoiminnan kysyntään ja tulokseen.
Investointipankkitoiminnassa tilikaudella saatiin useita uusia
toimeksiantoja. Niiden loppuunsaattamista hidasti markkinoiden
yleinen epävarmuus ja rahoituskysymykset. Tilikaudella ei tuloutunut
merkittäviä palkkioita yrityskauppajärjestelyistä.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä tuottaa johtavana kansainvälisenä
energiakonsulttina kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka
kattavat koko arvoketjun strategisesta konsultoinnista projektin
toteutukseen, laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon sekä
modernisointeihin. Toiminnan avainalueita ovat vesivoima, uudistuva
energia, hajautettu sähkön ja lämmön tuotanto, konsultointi ja
paikalliset palvelut.

Tilikauden liikevaihto oli 127,0 (180,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli -0,6 (8,1) miljoonaa euroa eli -0,5 (4,5) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli epätyydyttävä. Tilauskanta oli 123,5
(111,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon supistuminen johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien
volyymin pienenemisestä. Alkoholilaitosten
kokonaisurakointiliiketoiminnan lopettamiskustannusten kattamiseksi
on maaliskuussa 2001 tehty 6 miljoonan euron suuruinen kulukirjaus.

Liiketoimintaryhmän kannattavuutta parantava toimenpideohjelma on
käynnistetty vuoden 2001 aikana. Henkilöstön määrää on tilikaudella
supistettu 128 henkilöllä, 1321 henkilöstä 1193 henkilöön.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä toimii neljällä
toimialalla: liikennejärjestelmät, vesi ja ympäristö,
telekommunikaatio ja rakentamisen palvelut. Liiketoimintaryhmä
tarjoaa kaikilla päätoimialoillaan konsultointi- ja
suunnittelupalveluja, rakentamis- ja projektinjohtopalveluja, käyttö-
ja kunnossapitoasiantuntemusta sekä teknologian siirtoon liittyviä
palveluja.

Tilikauden liikevaihto oli 107,5 (102,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 7,9 (8,6) miljoonaa euroa eli 7,3 (8,4) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä, joskin hieman asetettuja
tavoitteita alhaisempi. Tilauskanta oli vuoden lopussa 103,7 (96,5)
miljoonaa euroa.                                5(18)

Liiketoimintaryhmään kuuluvan telekommunikaatiotoiminnan tavoitteeksi
oli asetettu sen volyymin kaksinkertaistaminen 20 miljoonaan euroon
vuonna 2001. Telekommunikaatioalan investoinnit ns. kolmannen
sukupolven järjestelmien osalta ovat Euroopassa lykkääntyneet. Tästä
syystä asetettua volyymin kaksinkertaistamista ei vuonna 2001
saavutettu. Koska volyymin kasvutavoite perustuu pääosin konsernin
nykyisten toteutusresurssien uudelleensuuntaamiseen ja koulutukseen,
kasvutavoitteesta jääminen ei merkittävästi vaikuttanut
liiketoimintaryhmän tulokseen vuonna 2001.

Liiketoimintaryhmien tulosta on rasitettu kunkin ryhmän
suhteellisella osuudella koko konsernin yleisistä hallinnointi- ja
emoyhtiön kuluista. Suhteellinen osuus perustuu liiketoimintaryhmien
henkilöstökustannuksiin.

Konsernirakenne ja toiminnan kehittäminen

Jaakko Pöyry Group -konsernin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj.

Jaakko Pöyry Group -konserni keskittyy kolmeen ydinliiketoiminta-
alueeseen: metsäteollisuuteen, energiaan sekä infrastruktuuriin ja
ympäristöön.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa neljä
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Metsäteollisuuden konsultointi,
Energia ja Infrastruktuuri & ympäristö.

Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja
keskittyy. Kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa avulla konserni voi
palvella asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä
globaalisti että paikallisesti. Jaakko Pöyry Group -konsernin
paikallisverkosto tarjoaa asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän
ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja toteutuspalvelujaan. Jaakko Pöyry
Group -konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan
toimistoverkostoaan. Konsernin tavoitteena on myös lisätä
teknologiaosaamistaan hankkimalla omistukseensa konsernin
pääliiketoiminta-alueiden teknologiajohtajia. Näiden yhtiöiden
osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen
verkoston kautta.

Toiminnan suuntaamisella enenevässä määrin suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan on tarkoitus parantaa konsernin suhteellista
kannattavuutta. Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja sille on
asetettu korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä projekteissa.

Konsernirakennetta kehitetään myös myymällä tai lopettamalla heikosti
kannattavia ja marginaalisia toimintoja.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluva Jaakko Pöyry AB
Ruotsissa on hankkinut loput 49,0 prosenttia Rigel Konsult i Gävle
AB:sta vuoden 2001 alussa. Rigel Konsult i Gävle AB fuusioitiin
Jaakko Pöyry AB:hen vuoden 2001 lopussa.

Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus
lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa.                                6(18)

Metsäteollisuuden konsultointi

Toimintaa laajennettiin Japaniin kun liiketoimintaryhmä solmi
lokakuussa yhteistyösopimuksen Corporate Directions Inc. -nimisen
japanilaisen yrityksen kanssa. Uusi toimisto tarjoaa liikkeenjohdon
konsultointi- ja investointipankkipalveluja Japanin
metsäteollisuudelle sekä kansainvälisille yrityksille, jotka pyrkivät
kehittämään toimintaansa Japanin markkinoilla.

Kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan keskittämiseksi
konsultointi- ja investointipankkitoimintaan liiketoimintaryhmä on
28.1.2002 tehdyllä kaupalla myynyt 75 prosenttia sen 90-
prosenttisesti omistamasta JP Development -toiminnasta. JP
Developmentin liikevaihto oli vuonna 2001 noin 7 miljoonaa euroa ja
tulos oli lievästi tappiollinen. JP Developmentilla on toimipisteet
Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. JP Developmentin toiminta-alueena
ovat bilateraalisella ja monikansallisella tuella rahoitetut
metsäsektorin hankkeet kehitysmaissa.

Energia

Konsernirakenteen kehittämistoimenpiteet vuonna 2001 tähtäsivät
ensisijaisesti liiketoimintaryhmän kannattavuuden parantamiseen.
Kuten edellä on todettu, tappiollinen alkoholilaitosten
kokonaisurakointitoiminta on päätetty lopettaa. Tämän toiminnan
liikevaihto oli vuonna 2000 noin 31 miljoonaa euroa ja vuonna 2001
noin 9 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa
paikallisverkostoaan Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on
lisätä liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti
uusiutuvien energialähteiden sekä ympäristönsuojelun alueilla.

Tammikuussa 2002 on ostettu Stora Enso Oyj:ltä voimalaitosten
ilmapäästömittauksiin ja prosessianalyyseihin erikoistunut yksikkö
Suomessa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa ja osaamispohjaa on tarkoitus
laajentaa liikennejärjestelmien sekä vesi- ja ympäristötoimintojen
osalta Euroopassa ja Aasiassa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella säilynyt keskimääräisesti
hyvänä. Tilauskanta kasvoi vuoden 2001 aikana 14,4 miljoonaa euroa.
Tilauskanta oli vuoden 2001 lopussa 319,9 miljoonaa euroa, kun se
vuoden 2000 lopussa oli 305,5 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja
suunnitteluliiketoimintojen tilauskanta kasvoi tilikaudella 19,4
miljoonaa euroa. Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta laski 5,0
miljoonaa euroa.

Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen kasvu heijastaa
konsernin tavoitetta lisätä näiden toimintojen osuutta liikevaihdosta
ja parantaa siten konsernin suhteellista kannattavuutta.

Konsultoinnin sekä käytön ja ylläpidon osuus konsernin tilauskannasta
on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat lyhytkestoisia ja tuloutuvat
osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista tilauskantaan.

                                7(18)

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Group -konsernin tutkimus- ja kehitys -yhteistyöryhmä
koostuu liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon
edustajista. Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä T&K-
yhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Jaakko Pöyry Groupissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen,
kokemukseen ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa
tutkitaan ja kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin
poikkitieteellistä tekniikka- ja teknologiaosaamista.
Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja asiakkaiden
kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat
pääosin osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi
määrittää. Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella
tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 8,0 (11,2) miljoonaa euroa.
Investoinnit muodostuivat pääasiassa tietokoneohjelmistoista ja
-laitteista sekä tietojärjestelmistä.

Konsernin poistot olivat tilikaudella 13,2 (13,1) miljoonaa euroa,
josta konserniliikearvon poisto oli 4,0 (4,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä. Vuoden
lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 32,5 (37,5) ja
korolliset velat 29,2 (34,9) miljoonaa euroa, eli kassavarat
ylittivät korolliset velat 3,3 (2,6) miljoonalla eurolla. Vuoden
lopussa käyttämättömät luottolimiitit olivat 26,0 miljoonaa euroa.
Velkaantumisaste vuoden lopussa oli -3,0 (-2,5) prosenttia.

Ruotsin toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) ylijäämäpalautus

Ruotsin toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) ylijäämäpalautus oli
kokonaisuudessaan 6,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2000 konsernin
liikevoitto sisälsi vuonna 2000 palautettua osuutta 1,3 miljoonaa
euroa. Vuonna 2001 ruotsalaisiin yhtiöihin palautettiin 1,0 miljoonaa
euroa. Konsernin vuoden 2001 liikevoitto sisältää vuonna 2001
palautetun osuuden sekä palauttamattomasta osuudesta 3,4 miljoonaa
euroa, mikä vastaa 90,0 prosenttia jäljellä olevasta 3,8 miljoonan
euron saamisesta. Kirjaus on tehty maaliskuussa 2001 ja huomioitu
liiketoimintaryhmät-erittelyssä rivillä "muut". SPP:n
ylijäämäpalautus arvioidaan palautettavaksi vuosina 2002 ja 2003.
Yhtiöt Ruotsissa ovat kirjanneet saamisensa ruotsalaisen käytännön
mukaisesti diskontattuun nykyarvoon 2,9 miljoonaan euroon.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli vuoden 2001 alussa
13 724 136. Vuoden 2001 aikana on vuoden 1998 optiolainaan
liittyvillä optiotodistuksilla merkitty yhteensä 208 725 uutta

                                8(18)

osaketta. Merkintöjen jälkeen, vuoden 2001 lopussa, osakkeiden
lukumäärä oli 13 932 861.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2001 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
Valtuutusten kohteena on enintään 686 214 osaketta eli 5,0 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeita voidaan hankkia
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita hankitaan
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa sekä vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.

Yhtiö on Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla 23.8.- 19.12.2001
hankkinut yhteensä 309 300 omaa osaketta, joiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on yhteensä 309 300 euroa. Keskimääräinen hankintahinta
oli 15,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Ylin
hankintahinta oli 16,00 euroa ja alin 15,30 euroa. Hankittujen
osakkeiden määrä vastaa 2,2 prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.
Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen
ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Valtuutuksesta on jäljellä 376
914 osaketta. Valtuutus on voimassa 8.3.2002 asti.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2001 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000
uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Valtuutus on
voimassa 8.3.2002 asti.

Optiolaina

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa
yhtiön osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000
osaketta) ja 1.4.2001 (390 000 osaketta) ja alkaa 1.4.2002 (520 000
osaketta). Kaikkien optiotodistusten merkintäaika päättyy 30.4.2005.
Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 262 575 osaketta.

Osinkopolitiikka

Jaakko Pöyry Group Oyj:n jakama osinko riippuu yhtiön tuloksesta ja
investointitarpeista. Tavoitteena on kasvattaa osaketta kohden
maksettavan osingon määrää vuosittain ja jakaa osakekohtaisesta
tuloksesta 40,0 prosenttia tai enemmän. Mikäli yhtiöllä on tarvetta
yritysostoin investoida yhtiön teknologiapohjan vahvistamiseen tai
konttoriverkoston laajentamiseen, osinkosuhdetta voidaan tarkistaa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 6. päivänä 2002
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Tämä vastaa
46,1 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Vuoden 2000
vastaavat luvut olivat 0,60 euroa ja 42,8 prosenttia.
                                9(18)

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 8.3.2001 Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Henrik
Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jaakko Pöyry (varapuheenjohtaja),
Olle Alsholm, Matti Lehti, Niilo Pellonmaa ja Franz Steinegger.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen
ja toimitusjohtajan sijaisena kauppatieteiden maisteri Teuvo
Salminen.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Albrecht Hagert, KHT.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman talouden tilanne ja näkymät vuodelle 2002 ovat epävarmat.
Pohjois-Amerikan talous on ollut taantumassa jo jonkin aikaa, ja
viimeisimmät kasvuluvut ja luottamusindikaattorit osoittavat heikkoja
merkkejä talouden käänteestä ja luottamuksen palautumisesta.
Toipumisen uskotaan vauhdittuvan vuoden 2002 loppupuolella. Euroopan
talouden kuva on hyvin samankaltainen ja myös sen talouden elpymistä
odotetaan vuoden 2002 lopulla. Aasian talouskehitys riippuu hyvin
paljon koko maailman talouden suunnasta ja myös Japanin
talouskehityksestä. Yleisesti ottaen maailmantalouden siis
ennustetaan toipuvan vuoden 2002 kuluessa. Tätä tukee voimakkaasti
alentunut korkotaso, inflaation alhaisuus, alentuneet varastot ja
parantunut kuluttajien luottamus.

Jaakko Pöyry Group -konsernin tilauskanta on vaikeasta
taloustilanteesta huolimatta kasvanut vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä. Tilauskanta on hintatasoltaan normaali. Konsernin
markkina-asema on tilikaudella myös vahvistunut.

Metsäteollisuuden yleinen suhdannenäkymä on vuoden 2001 aikana
heikentynyt. Toisaalta alan yritysten tase on vahva ja siten niiden
reagointikyky mahdollisiin muutoksiin on hyvä. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä ja kattaa pääosin vuoden 2002
ensimmäisen puoliskon toiminnan. Loppuvuoden osalta toiminnan
tuloksellisuus riippuu talouden ja metsäteollisuuden yleisestä
kehityksestä. Liiketoimintaryhmän tuloksen arvioidaan muodostuvan
jonkin verran viime vuotta huonommaksi.

Konsultointialan taloudellinen toimintaympäristö jatkuu vaikeana
vuoden 2002 alkupuolella. Metsäteollisuuden keskittymisen ja
rakennemuutosten odotetaan jatkuvan, mikä tarjoaa mahdollisuuksia
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmälle sekä
konsultoinnissa että investointipankkitoiminnassa.
Investointipankkitoiminnan toimeksiantojen lukumäärä on hyvä ja
ilmapiiri niiden loppuunsaattamiseksi on parantunut.
Liiketoimintaryhmän tavoitteena on parantaa tulostaan selvästi
verrattuna vuoteen 2001.

Uusien voimalaitosten osalta investointinäkymät alkaneelle vuodelle
ovat epävarmat. Taloudellinen taantuma, sähköntuotannon
ylikapasiteetti monissa maissa sekä poliittiset epävarmuustekijät
haittaavat investointipalvelujen kysyntää. Modernisointihankkeet ja
toiminnan tehostamiseen liittyvät toimenpiteet lisäävät kuitenkin
sekä teknisten että liikkeenjohdon konsulttipalvelujen kysyntää
                                10(18)

edelleen. Euroopassa uudet Energia-liiketoimintaryhmän
palvelutuotteet vähentävät riippuvuutta uusinvestoinneista ja luovat
mahdollisuuksia tasaisempaan työkuormaan. Aasia ja Lähi-itä tarjoavat
paikallisen toimistoverkoston kautta edelleen hyvän pohjan uusien
hankkeiden saamiselle. Uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti
bioenergian ja vesivoiman hyväksikäyttöä pyritään monessa maassa
voimakkaasti edistämään. Tämä luo uusia mahdollisuuksia Energia-
liiketoimintaryhmälle. Vuoden 2001 tulosta rasitti erityisesti
kertaluonteiset kulut ja siksi Energia-liiketoimintaryhmän
tavoitteeksi on asetettu selkeä tulosparannus vuonna 2002.

Merkittävät liikennejärjestelmä-, vesihuolto- ja
ympäristöprojekteihin liittyvät jatkotehtävät luovat vankan pohjan
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminnalle vuonna
2002. Päätökset investoida uusiin rautatiehankkeisiin niin Saksassa
kuin Suomessakin sekä tarve parantaa tunneleiden turvallisuutta
Sveitsissä vahvistavat kysyntää Keski- ja Pohjois-Euroopan
kuljetusjärjestelmämarkkinoilla. Suomen ja Ranskan vesi- ja
ympäristömarkkinoiden odotetaan säilyvän vakaina. Rakentamisen
palvelujen kysyntä heikkenee hieman vuonna 2002.
Telekommunikaatioalan laitevalmistajat ennakoivat investointien
toipuvan vuoden 2002 loppupuolella. Liiketoimintaryhmän tuloksen
arvioidaan säilyvän vakaana vuonna 2002.

Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-asema on vahva ja tilauskanta
hyvä. Markkinatilanne ja suhdannenäkymä muodostavat kuitenkin
vuodesta 2002 haastavan. Olettaen, että talouden suhdanteet toipuvat
ennakoidulla tavalla vuoden 2002 loppupuolella, konsernin tuloksen
arvioidaan olevan vuoden 2001 tasolla ja sijoitetun pääoman tuoton
saavuttavan sille asetetun strategisen tavoitteen.                                11(18)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

TULOSLASKELMA
                       2001       2000
M euro

LIIKEVAIHTO                 431,8      474,5

Liiketoiminnan muut tuotot           2,0       2,2

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                +  0,2    -   0,1

Poistot                  -  13,2    -   13,1
Liiketoiminnan kulut           - 392,8    -  431,7

LIIKEVOITTO                  28,0       31,8
% liikevaihdosta                6,5       6,7

Rahoitustuotot ja -kulut         -  1,7    -   1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN         26,3       30,1

Satunnaiset erät                0,0       0,0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA         26,3       30,1

Välittömät verot             -  7,3    -   9,0
Vähemmistön osuus             -  1,0    -   1,9

TILIKAUDEN VOITTO               18,0       19,2                                12(18)

TASE

M euro                    2001       2000

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet             6,1       6,6
Konserniliikearvo               31,9       35,8
Aineelliset hyödykkeet            31,4       32,7
Sijoitukset                  13,2       13,4
Yhteensä                   82,6       88,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset             7,6       3,9
Lyhytaikaiset saamiset            144,8      180,4
Rahoitusarvopaperit ja rahat         32,5       37,5
Yhteensä                   184,9      221,8

                       267,5      310,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  13,9       13,7
Ylikurssirahasto               23,1       21,1
Vararahasto                  18,1       18,1
Kertyneet voittovarat             31,6       25,3
Tilikauden voitto               18,0       19,2
Yhteensä                   104,7       97,4

VÄHEMMISTÖN OSUUS               5,1       5,2

VIERAS PÄÄOMA*)
Pitkäaikainen vieras pääoma          20,3       22,4
Lyhytaikainen vieras pääoma         137,4      185,3
Yhteensä                   157,7      207,7

                       267,5      310,3

*) Korollinen vieras pääoma          29,2       34,9
  Koroton vieras pääoma           128,5      172,8


                                13(18)

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT       2001       2000

Sijoitetun pääoman tuotto, %          21,2       25,1

Oman pääoman tuotto, %             17,8       22,3

Omavaraisuusaste, %              48,9       42,2

Velkaantumisaste, %              -3,0       -2,5

Maksuvalmius                  0,9       1,2

Konsultointi ja suunnittelu, M euro      298,1      278,7
Kokonaistoimitukset, M euro          21,8       26,8
Tilauskanta yhteensä, M euro         319,9      305,5

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,       7,9       9,9
M euro
Osuus liikevaihdosta, %             1,8       2,1

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, M        0,1       1,3
euro
Osuus liikevaihdosta, %             0,0       0,3

Henkilöstö konserniyhtiöissä,
keskimäärin                  4 584      4 558
Henkilöstö osakkuusyrityksissä,
keskimäärin                   199       159

Henkilöstö konserniyhtiöissä         4 584      4 572
31.12.
Henkilöstö osakkuusyrityksissä         197       174
31.12.                                14(18)

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT           2001       2000

Tulos/osake, euro               1,30       1,40

Oma pääoma/osake, euro             7,69       7,10

Osingonjako, M euro               8,2 1)      8,2

Osinko/osake, euro               0,60 1)      0,60

Osinko/tulos, %                46,1       42,8

Efektiivinen osinkotuotto, %          3,7       3,3

Hinta/voitto -suhde (P/E)           12,3       12,8

Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys,
euro
Keskikurssi                  18,09      18,64
Ylin kurssi                  21,00      24,00
Alin kurssi                  15,00      15,00
Vuoden lopun kurssi              16,00      18,00
                                                    

Osakekannan markkina-arvo,
ulkona olevat osakkeet, M euro        218,0      247,0
omat osakkeet, M euro              4,9       0,0

Osakkeiden vaihto
Osakkeet, 1000 kpl              2 280      2 385
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %       16,5       17,4

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä,
1000 kpl
Keskimäärin vuoden aikana          13 838      13 692
Vuoden lopussa                13 624      13 724

1) Hallituksen ehdotus

                                15(18)

VASTUUSITOUMUKSET               2001       2000
M euro

Omasta velasta
Velat joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
Eläkelainat                           1,4
Pantatut arvopaperit                       2,3

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat                       1,1
Kiinteistökiinnitykset                      1,1
Eläkelainat                           3,7
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset                        6,1

Velat, joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
tai annettu kiinnityksiä, yhteensä       0,0       6,2

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
Pantatut arvopaperit                       2,3
Kiinteistökiinnitykset                      1,1
Yrityskiinnitykset               0,4       6,1
Yhteensä                    0,4       9,5

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit              2,4       2,6
Kiinteistökiinnitykset             1,4       1,4
Vuokra- ja leasingvastuut           52,8       63,5
Eläkevastuut                  0,0       0,4
Muut vastuut                  31,9       28,7
Yhteensä                    88,5       96,6

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit              0,2       2,5
Kiinteistökiinnitykset             3,8       3,8
Yhteensä                    4,0       6,3

Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut
yhteensä
Pantatut arvopaperit              2,6       7,4
Kiinteistökiinnitykset             5,2       6,3
Yrityskiinnitykset               0,4       6,1
Vuokra- ja leasingvastuut           52,8       63,5
Eläkevastuut                  0,0       0,4
Muut vastuut                  31,9       28,7


                                16(18)
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
M euro                     2001       2000
Metsäteollisuus                150,2      140,8
Metsäteollisuuden konsultointi         46,4       53,0
Energia                    127,0      180,9
Infrastruktuuri & ympäristö          107,5      102,7
Muut                      0,7       -2,9
Yhteensä                   431,8      474,5

LIIKEVOITTO JA VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
M euro, osuus liikevaihdosta %        M euro    %  M euro  %
Metsäteollisuus                17,8  11,9   12,7 9,0
Metsäteollisuuden konsultointi         1,3   2,8   4,8 9,1
Energia                    -0,6  -0,5   8,1 4,5
Infrastruktuuri & ympäristö           7,9   7,3   8,6 8,4
Muut                      1,6       -2,4
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ              28,0   6,5   31,8 6,7
Rahoituserät                  -1,7       -1,7
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN          26,3   6,1   30,1 6,4

TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
Metsäteollisuus                74,2       71,8
Metsäteollisuuden konsultointi         18,5       25,6
Energia                    123,5      111,6
Infrastruktuuri & ympäristö          103,7       96,5
Yhteensä                   319,9      305,5

Konsultointi ja suunnittelu          298,1      278,7
Kokonaistoimitukset              21,8       26,8
Yhteensä                   319,9      305,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                  138,3      149,0
Muu Eurooppa                 159,9      177,7
Aasia                     66,4       86,8
Pohjois-Amerikka                29,5       26,9
Etelä-Amerikka                 25,4       20,0
Muut                      12,3       14,1
Yhteensä                   431,8      474,5

HENKILÖSTÖ
Metsäteollisuus                1 842      1 745
Metsäteollisuuden konsultointi         311       316
Energia                    1 193      1 321
Infrastruktuuri & ympäristö          1 206      1 162
Muut                       32        28
Yhteensä 31.12.                4 584      4 572
                                17(18)

LIIKETOIMINTARYHMÄT
M euro                1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            40,0  38,9  33,3   38,0
Metsäteollisuuden konsultointi     12,1  11,7  11,2   11,4
Energia                34,1  33,0  28,0   31,9
Infrastruktuuri & ympäristö      26,9  26,3  24,6   29,7
Muut                  0,0  0,0   1,0   -0,3
Yhteensä               113,1 109,9  98,1  110,7

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             5,1  4,7   4,3   3,7
Metsäteollisuuden konsultointi     0,2  0,4  -0,1   0,8
Energia                -4,4  0,6   1,5   1,7
Infrastruktuuri & ympäristö       2,1  1,4   1,0   3,4
Muut                  4,5  -0,6  -1,0   -1,3
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          7,5  6,5   5,7   8,3
Rahoituserät              -0,6  -0,4  -0,5   -0,2
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      6,9  6,1   5,2   8,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            93,5  82,2  76,7   74,2
Metsäteollisuuden konsultointi     22,8  23,0  20,4   18,5
Energia                90,3  91,2  93,4  123,5
Infrastruktuuri & ympäristö      95,5  96,2  96,6  103,7
Yhteensä               302,1 292,6  287,1  319,9

Konsultointi ja suunnittelu      278,6 272,6  265,9  298,1
Kokonaistoimitukset          23,5  20,0  21,2   21,8
Yhteensä               302,1 292,6  287,1  319,9
                                18(18)

LIIKETOIMINTARYHMÄT
M euro                1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            36,2  37,2  35,7   31,7
Metsäteollisuuden konsultointi     11,8  15,3  12,6   13,3
Energia                40,4  48,3  45,2   47,0
Infrastruktuuri & ympäristö      25,9  23,0  24,9   28,9
Muut                  0,4  0,4   0,2   -3,9
Yhteensä               114,7 124,2  118,6  117,0

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             3,7  1,9   2,9   4,2
Metsäteollisuuden konsultointi     0,5  2,9   1,2   0,2
Energia                 2,4  2,3   1,0   2,4
Infrastruktuuri & ympäristö       2,1  1,0   2,8   2,7
Muut                  -1,6  -0,5   0,4   -0,7
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          7,1  7,6   8,3   8,8
Rahoituserät              -0,7  -0,7  -0,3   0,0
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      6,4  6,9   8,0   8,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus            76,7  70,7  66,0   71,8
Metsäteollisuuden konsultointi     23,2  22,2  25,1   25,6
Energia                167,8 163,7  137,0  111,6
Infrastruktuuri & ympäristö      89,9  94,2  97,8   96,5
Yhteensä               357,6 350,8  325,9  305,5

Konsultointi ja suunnittelu      295,7 284,6  283,9  278,7
Kokonaistoimitukset          61,9  66,2  42,0   26,8
Yhteensä               357,6 350,8  325,9  305,5