Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 19.02.1999

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.3.1999 alkaen klo 16.00 Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat.

2. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutukseksi hallitukselle

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous antaisi hallitukselle osakeantivaltuutuksen osakepääoman korottamisesta uus-merkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uus-merkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5.000.000 markalla antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pää-omarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden.

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta annetun valtuutuksen jatkamisesta yhdellä vuodella

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous antaisi aikaisemman valtuutuksen jatkoksi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että omia osakkeita on yhteensä enintään 685.000 kappaletta.

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä tai tekemällä ostettavia osakkeita koskeva julkinen ostotarjous.

- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

- Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen ehdotus yhtiön omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen jatkamisesta yhdellä vuodella

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön valtuutuksen nojalla hankkimien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen kohteena on enintään 685.000 osaketta.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

- Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen yllä kohdassa 2., 3.ja 4. mainittuja asioita koskevien ehdotusten jäljennökset sekä muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat perjantaista, maaliskuun 5. päivästä 1999 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä alla mainitussa osoitteessa. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksen ko. asiakirjoista.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 12.3.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään keskiviikkona maaliskuun 17. päivänä 1999 klo 10.00. Ilmoittautua voi joko puhelimitse (09) 8947 2224/Marja Hülphers, telefaxilla (09) 878 5855 tai kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj, lakiasiat, Jaakonkatu 3, 01620 VANTAA.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 1998 jaetaan osinkona 2,00 markkaa osakkeelta ja että osinko maksetaan 30.3.1999. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä eli 23.3.1999 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vantaalla, 19. päivänä helmikuuta 1999

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Kari Heliö, puhelin (09) 8947 2443

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI HALLITUKSELLE

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous antaisi hallitukselle osakeantivaltuutuksen osakepääoman korottamisesta uus-merkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uus-merkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5.000.000 markalla antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pää-omarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden.

Vantaalla, 17. päivänä helmikuuta 1999

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA ANNETUN VALTUUTUKSEN JATKAMISESTA YHDELLÄ VUODELLA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous antaisi aikaisemman valtuutuksen jatkoksi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että omia osakkeita on yhteensä enintään 685.000 kappaletta.

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä tai tekemällä ostettavia osakkeita koskeva julkinen ostotarjous.

- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

- Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Vantaalla, 17. päivänä helmikuuta 1999

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN VALTUUTUKSEN JATKAMISESTA YHDELLÄ VUODELLA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön valtuutuksen nojalla hankkimien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen kohteena on enintään 685.000 osaketta.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

- Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

- Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Vantaalla, 17. päivänä helmikuuta 1999

Hallitus