Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 13.12.1999

JAAKKO PÖYRY GROUP VAHVISTAA STRATEGIAANSA YRITYSKAUPALLA RANSKASSA JA ORGANISAATIOMUUTOKSELLA


KONSERNIN STRATEGIAN PAINOPISTEET

Jaakko Pöyry Group -konsernin tavoitteena on keskittyä kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen: metsäteollisuus, energia sekä infrastruktuuri ja ympäristö. Metsäteollisuuden erityisosaaminen keskittyy Pohjoismaihin, jossa on alan johtavaa teollisuutta, laitetoimittajia, tutkimus- ja opetuslaitoksia sekä suunnitteluosaamista.

Energiatoimialan erityisosaamista on vesivoiman ja jätteenpolton osalta Keski-Euroopassa, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sekä biopolttoaineiden osalta Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa ja öljy- ja kaasuteollisuuden osalta Lähi-idässä.

Infrastruktuuri ja ympäristö -liiketoimintaryhmässä liikenne-järjestelmien osaamiskeskittymä on Keski-Eurooppassa. Vesi- ja jätevesihuollon sekä ympäristönhoidon osalta painopiste on sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Konserni voi kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa avulla palvella asiakkaitaan tässä kehityksessä neuvonantajana ja projektien toteuttajana. Jaakko Pöyry Group -konsernin paikallisverkosto tarjoaa asiakkaille hyvän vaihtoehdon ulkoistaa omia sisäisiä suunnittelupalvelujaan.

TOIMINTA LAAJENEE RANSKASSA

Edellä kuvatun strategian mukaisesti Jaakko Pöyry Group -konserni on 10.12.1999 ostanut 70 prosentin osuudet kahdesta ranskalaisesta insinööritoimistosta: Beture-Environnement S.A. ja Beture-Cerec S.A. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 on noin 15 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 135. Yhtiöiden päätoimipaikat ovat Pariisissa ja Lyonissa. Yhtiöiden nykyinen omistaja Groupe Beture jää yhtiöihin osakkaaksi 30 prosentin omistusosuudella.

Yhtiöt ovat ranskalaista teknologiaa ja rahoitusta hyödyntäen suunnitelleet ja toteuttaneet projekteja myös Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.

Beture-Environnement S.A.:n liiketoiminta keskittyy pääosin kaukolämpölaitosten ja -verkkojen suunnitteluun, toteutukseen ja käytön ja kunnossapidon valvontaan Ranskassa. Yhtiö suunnittelee myös jätteenpolttolaitoksia ja yhdyskuntajätteen käsittelyjärjestelmiä. Konsernin tavoitteena on yrityskaupan avulla lisätä markkinaosuuttaan Ranskan kasvavilla yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantomarkkinoilla (CHP).

Beture-Environnement S.A.:n liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 50 henkilöä. Yhtiön päätoimisto sijaitsee Pariisin lähellä. Yhtiö tulee osaksi Electrowatt-Ekonon energialiiketoimintaryhmää.

Beture-Cerec S.A.:n liiketoiminta keskittyy vesi- ja jätevesilaitosten suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan Ranskassa. Lisäksi yhtiöllä on ollut toimeksiantoja mm. Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.

Beture-Cerec S.A.:n kautta Jaakko Pöyry Group -konserni laajentaa osaamistaan vesi- ja jätevesiteknologian osalta, sillä useat ranskalaiset yritykset ovat vesisektorilla alansa johtavia yrityksiä maailmassa. Ranskalainen teknologia täydentää Jaakko Pöyry Group -konsernin Maa ja Vesi Oy:n edustamaa pohjoismaista osaamista, joka erityisesti keskittyy vesiprosessien hallintaan alhaisissa lämpötiloissa.

Beture-Cerec S.A.:n liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 85 henkilöä. Yhtiön päätoimisto sijaitsee Lyonissa. Beture-Cerec S.A. yhdistetään osaksi Jaakko Pöyry Group -konsernin infrastruktuuri ja ympäristö

-liiketoimintaryhmää.

ORGANISAATION MUUTOS

Vahvistaakseen keskittymistään kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen Jaakko Pöyry Group -konserni on päättänyt liittää prosessiteollisuuden liiketoimintaryhmän osaksi Electrowatt-Ekono -energialiiketoimintaryhmää. Muutos astuu voimaan 1.1.2000.

Muutoksen jälkeen Electrowatt-Ekono -energialiiketoimintaryhmä tarjoaa asiakkailleen kansainvälistä osaamista ja paikallisia toteutuspalveluja kaikilla energiateknologian alueilla, joita ovat mm. yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto, vesivoima, ydinvoima, jätteenpoltto ja biopolttoaineet, öljy ja kaasu sekä energiatalous ja ympäristöpalvelut.

Lisäksi liiketoimimintaryhmä voi organisaatiomuutoksen jälkeen palvella asiakkaitaan myös kaasu-, öljy- ja polttoaine-etanolisektoreilla. JPI Process Contracting Oy Suomessa ja JPI Process Contracting S.N.C. Ranskassa ovat toteuttaneet lukuisia polttoaine-etanoliprojekteja Euroopassa. Liiketoimintaryhmään kuuluva Heymo S.A. on Espanjan johtavia kaasuputkilinjojen suunnittelijoita. Yhtiön palveluksessa on noin 200 henkilöä. Niinikään liiketoimintaryhmään kuuluvat Retma S.A. Lyonissa ja SEEI S.A. Strasbourgissa täydentävät energialiiketoimintaryhmän paikallista suunnitteluverkkoa. Näiden yhtiöiden palveluksessa on yhteensä noin 80 henkeä. Samassa yhteydessä prosessiteollisuuden liiketoimintaryhmästä siirretään metsäteollisuuden kokonaisprojektitoimitukset osaksi metsäteollisuusliiketoiminnan ryhmää.

Organisaatiomuutoksen ja Beture Environnement S.A. -kaupan jälkeen Electrowatt-Ekono -energialiiketoimintaryhmän liikevaihto on noin 135 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 1300 henkilöä. Omalla alallaan se on eräs Euroopan johtavia toimistoja, joka pystyy oman toimistoverkkonsa kautta palvelemaan asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

Organisaatiomuutoksen jälkeen Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto, tulos ja henkilöstö jakautuu seuraavasti (proforma tammi-syyskuu 1999, ilman Beture-yhtiöitä):

Liikevaihto (miljoonaa euroa)
Metsäteollisuus85,531 %
Metsäteollisuuden konsultointi28,910 %
Energia94,334 %
Infrastruktuuri ja ympäristö68,825 %
Muut0,2-
Yhteensä277,7100 %Liikevoitto (miljoonaa euroa)
Metsäteollisuus9,646 %
Metsäteollisuuden konsultointi0,53 %
Energia4,923 %
Infrastruktuuri ja ympäristö5,828 %
Muut-2,4-
Yhteensä18,4100 %Henkilöstö
Metsäteollisuus155137 %
Metsäteollisuuden konsultointi3027 %
Energia123430 %
Infrastruktuuri ja ympäristö106426 %
Muut29-
Yhteensä4180100 %JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja antavat:

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,

puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285

Jukka Nyrölä, toimitusjohtaja Electrowatt Engineering Ltd, Zürich/Sveitsi

puhelin +41 76 356 2451

www.poyry.com

JAKELU

HEX Helsingin Pörssi

Tukholman Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet