Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 07.03.2006

KUTSU JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 7.3.2006 klo 18.15  1(2)

KUTSU JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2006 alkaen klo 10.00
Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus muuttaa
yhtiön toiminimeksi Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc ja sen
toteuttamiseksi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § seuraavanlaiseksi:

"1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc, ja kotipaikka
Vantaa."

Hallituksen ehdotuksen nähtävilläpito

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksen edellä sanottu ehdotus on
keskiviikosta 8.3.2006 alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivulla
www.poyry.com/ylimaarainenyhtiokokous2006. Lisäksi ehdotus on
maanantaista 20.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä alla
mainitussa osoitteessa sekä saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää
pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksen ehdotuksesta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on
a)    rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
  osakasluetteloon perjantaina 17.3.2006, ja
b)    ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina
27.3.2006 kello 12.00 Suomen aikaa.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan
merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään
perjantaina 17.3.2006. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko
a)    täyttämällä ilmoittautumislomake Jaakko Pöyry Groupin internet-
 sivulla www.poyry.com/ylimaarainenyhtiokokous2006,
b)    puhelimitse (09) 8947 2224 (Helena Küttner) arkisin kello 9.00-
16.00,
c)    telefaxilla (09) 878 1816, tai
d)    kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj,
Lakiasiainosasto/Ylimääräinen yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina maaliskuun
27. päivänä 2006 klo 12.00 Suomen aikaa.

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
                                2(2)

viimeistään maanantaina maaliskuun 27. päivänä 2006 klo 12.00 Suomen
aikaa.


Vantaalla 7. päivänä maaliskuuta 2006

Jaakko Pöyry Group Oyj
Hallitus


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2811

www.poyry.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet