Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 31.7.2003 klo 8.30  1(13)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 206,3
(edellisvuonna 2002 203,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 21,6 (10,2) miljoonaa euroa, johon sisältyy Jaakko
Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan
euron voitto.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
50,7 (46,3) prosenttia ja velkaantumisaste -20,5 (9,7) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 1,03 (0,45) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 34,5 (14,7) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 320,8 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 12,4 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevoitto paranee vuonna 2003 ja tulosparannus ajoittuu
pääosin vuoden jälkipuoliskolle. Tämän lisäksi konsernin tulosta
parantaa pääkonttorikiinteistöstä saatu 11 miljoonan euron voitto.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 88,5 (94,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 7,5 (9,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 91,6 (vuoden 2002 lopussa
85,2) miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 48,1 (51,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 1,5 (-1,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 114,9 (123,8) miljoonaa
euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 69,8 (57,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 4,1 (3,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 114,3 (99,4) miljoonaa
euroa.

Muu toiminta

Nordisk Renting Oy, Nordean tytäryhtiö, on 5.2.2003 ostanut Jaakko Pöyry
Group Oyj:n pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Samalla Jaakko Pöyry Group
Oyj ja Nordisk Renting Oy ovat laatineet kiinteistöä koskevan 20 vuoden
vuokrasopimuksen.

Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennus on ennen tehtyä kauppaa ollut
vuokrattuna Nordea Rahoitus Oy:ltä, ja Jaakko Pöyry Groupilla on ollut
rakennukseen lunastusoptio. Tehdyllä kaupalla koko kiinteistö, sisältäen
Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennuksen, maa-alueen ja puolet
Martinparkki Oy -pysäköintitalosta, siirtyy Nordisk Renting Oy:n

                                2(13)

omistukseen. Jaakko Pöyry Group Oyj:llä on oikeus lunastaa kiinteistö
takaisin.

Kauppa on jatkoa Jaakko Pöyry Group Oyj:n pyrkimykselle keskittää
taloudelliset resurssinsa yhtiön päätoimialaan, suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan. Kauppa paransi katsauskaudella Jaakko Pöyry
Groupin tulosta ennen satunnaisia eriä 11 miljoonalla eurolla.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n organisaatiorakennetta on selkeytetty 1.5.2003
alkaen yhdistämällä metsäteollisuuden konsultointi- ja
suunnitteluliiketoiminnat yhdeksi metsäteollisuusliiketoimintaryhmäksi.
Uudistuksen jälkeen konsernissa on kolme liiketoimintaryhmää,
Metsäteollisuus, Energia sekä Ympäristö & infrastruktuuri. Kukin
liiketoimintaryhmä tarjoaa palveluja asiakkaiden liiketoiminnan kaikkiin
elinkaaren vaiheisiin konsultoinnissa, investointien suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kunnossapidon suunnittelussa ja tuotannon
tehostamisessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on myös poistaa
päällekkäisiä toimintoja ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Yritysostot

Metsäteollisuus

Liiketoimintaryhmä on ostanut maaliskuussa Redbeard Consulting B.V.:n
liiketoiminnan. Redbeard Consultingin toimialaan kuului
informaatioteknologiaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyvä
konsultointi eurooppalaiselle paperiteollisuudelle. Yhtiön palveluksessa
oli 4 henkilöä, jotka siirtyivät liiketoimintakaupan yhteydessä
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään.

Energia

Liiketoimintaryhmä on kesäkuussa laajentanut energia-alan
konsultointitoimintaansa ostamalla ILEX Energy Consulting Ltd:n. Ostettu
yritys sijaitsee Oxfordissa, Iso-Britanniassa ja sen liikevaihto vuonna
2002 oli 3,7 miljoonaa euroa. Yritysoston myötä Electrowatt-Ekonosta
tuli Euroopan energiasektorin johtava liikkeenjohdon konsultti. ILEX
Energy Consulting Ltd:n palveluksessa on 25 henkilöä.

Infrastruktuuri & ympäristö

Liiketoimintaryhmään kuuluva JP-Terasto Oy on laajentanut toimintaansa
Lounais-Suomessa ostamalla helmikuussa turkulaisen HT-Rakennuttajat
Oy:n. HT-Rakennuttajat keskittyy projektinjohto- ja
rakennuttamistoimeksiantoihin. HT-Rakennuttajat Oy:n palveluksessa on 10
henkilöä.

Liiketoimintaryhmään on huhtikuussa ostettu maa-, kallioperä- ja
pohjavesitutkimuksiin erikoistunut Fintact Oy. Fintact Oy:n liikevaihto
                                3(13)

oli vuonna 2002 noin 0,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 11
henkilöä.

Liiketoimintaryhmä on kesäkuussa ostanut 74 prosentin osuuden TransTec
Consult GmbH:sta. Yhtiö on erikoistunut kevytraideliikennejärjestelmien
konsultointiin ja se toimii Saksassa sekä kansainvälisillä
liikennejärjestelmämarkkinoilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli 3,0
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 25 henkilöä.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 12,4
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 320,8 (vuoden 2002
kesäkuun lopussa 280,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 10,5 (3,9) miljoonaa
euroa. Investoinneista 4,7 (3,9) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 5,8 (0,0) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 13 791 601. Katsauskauden
aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 8650 uutta osaketta ja katsauskauden jälkeen,
heinäkuussa, on lisäksi merkitty 36 500 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 836 751.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta),
1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika
päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 475 765 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2003 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 5.3.2004 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Yhtiön hallitus on 5.3.2003 päättänyt käyttää
valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa 5.3.2004 asti. Yhtiö on 18.2.-
19.6.2003 hankkinut 152 700 omaa osaketta. Osakkeiden keskimääräinen

                                4(13)

hankintahinta oli 14,63 euroa. Vuonna 2002 hankittiin 10 000 omaa
osaketta.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 14,50 euroa; ylin kurssi oli 15,50 euroa ja alin
kurssi 13,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 23,3 miljoonalla
eurolla yhteensä 1,6 miljoonaa kappaletta eli 11,6 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2002 eli 0,60 (vuodelta 2001 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 17.3.2003.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman talouden näkymät vuodelle 2003 ovat edelleen epävarmat.
Talouskasvun arvioidaan vuonna 2003 olevan vaatimatonta ja vauhdittuvan
normaalitasolleen vasta vuoden 2004 kuluessa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne, maksuvalmius ja tilauskanta ovat hyvät
ja ne ovat parantuneet katsauskaudella.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt suhteellisen
alhaisena ja metsäteollisuusyritysten heikentyneet tulokset eivät tue
aktiviteetin pikaista toipumista. Myös metsäteollisuuden
konsultointipalveluiden kysyntä on säilynyt alhaisena. Konsultoinnin
sekä investointien suunnittelu- ja toteutuspalveluiden kysyntä
kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Brasiliassa, on kuitenkin
kasvanut. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloskehitys on
markkinatilanne huomioiden ollut alkuvuonna tyydyttävä ja tilauskanta on
kasvanut. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2003 jonkin
verran verrattuna vuoteen 2002.

Energiatoimialan kysyntä koskien uusiutuvia energialähteitä, laitosten
modernisointeja ja konsultointia kasvaa. Myös perusenergian tuotannossa
on merkkejä investointitoiminnan vilkastumisesta. Energia-
liiketoimintaryhmä on vuosina 2001-2002 sopeuttanut toimintaansa
vastaamaan alentunutta kysyntää. Tämän seurauksena tulos on parantunut
ja vuoden 2003 liikevoitto tulee olemaan selkeästi parempi kuin vuoden
2002.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta on jatkanut
vakaata kasvuaan. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja vuoden
2003 liikevoitto paranee hieman viimevuotisesta.

Yleinen markkinatilanne jatkuu haastavana loppuvuoden 2003. Jaakko Pöyry
Groupin tilauskanta, markkina-asema ja taserakenne ovat vahvistuneet.
Yllä esitettyihin liiketoimintaryhmien näkymiin perustuen konsernin
tulos paranee vuonna 2003 ja tulosparannus ajoittuu pääosin vuoden
jälkipuoliskolle. Lisäksi konsernin tulosta parantaa
pääkonttorikiinteistöstä saatu 11 miljoonan euron voitto.                                5(13)

Vantaalla 30. heinäkuuta 2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                6(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tuloslaskelma         1-6/2003 1-6/2002  1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO           206,3   203,9    407,0

Liiketoiminnan muut tuotot    12,0    0,6     1,4

Osuus osakkuusyhtiöiden      0,0   -0,1    -0,1
tuloksista

Liiketoiminnan kulut      -189,6  -187,9   -376,6

Poistot konserniliikearvosta   -2,5   -2,1    -4,5
Muut poistot           -4,4   -4,3    -8,8

LIIKEVOITTO            21,8   10,1    18,4
% liikevaihdosta         10,6    5,0     4,5

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,2    0,1    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA     21,6   10,2    18,1
ERIÄ
% liikevaihdosta         10,5    5,0     4,5

Satunnaiset erät          0,0    0,0     0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA      21,6   10,2    18,1

Välittömät verot         -7,3   -3,9    -5,7

Vähemmistön osuus         -0,2   -0,1    -0,1

KONSERNIN VOITTO         14,1    6,2    12,3

                                7(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase             30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
(milj. euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo         34,4   29,8    34,0
Aineettomat ja aineelliset    28,7   33,5    32,7
hyödykkeet
Sijoitukset            9,9   13,0    12,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset             142,3   159,1    146,1
Rahoitusarvopaperit ja rahat   36,8   20,9    26,0

                 252,1   256,3    251,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA            105,1   100,9    104,3

VÄHEMMISTÖN OSUUS         4,1    5,0     5,0

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma    21,5   20,1    23,1
Lyhytaikainen vieras pääoma   121,4   130,3    118,9

                 252,1   256,3    251,3

*) Korollinen vieras pääoma    14,4   31,1    19,9
  Koroton vieras pääoma     128,5   119,3    122,1

                                8(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Rahoituslaskelma       1-6/2003 1-6/2002  1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto           21,8   10,1    18,4
 Poistot ja arvonalentumiset    6,9    6,4    13,3
 Käyttöomaisuuden        -11,0    0,0    -0,3
 myyntivoitot
 Osuus osakkuusyhtiöiden      0,0   -0,1     0,1
 tuloksista
 Nettokäyttöpääoman muutos     5,1   -12,5    -3,4
 Rahoitustuotot ja -kulut     0,1    0,0     0,2
 Verot              -2,8   -3,9    -7,0

Liiketoiminnan rahavirta      20,1    0,0    21,3

INVESTOINNIT
 Investoinnit           -5,8    0,0    -2,5
 konserniyhtiöosakkeisiin
 Investoinnit muihin        0,0    0,0    -0,2
 osakkeisiin
 Investoinnit           -4,7   -3,9    -9,1
 käyttöomaisuuteen
 Myydyt osakkeet ja        12,8    0,4     0,5
 arvopaperit
 Käyttöomaisuuden myynti      6,0    2,0     2,5

Investointien rahavirta       8,3   -1,5    -8,8

Rahavirta ennen rahoitusta     28,4   -1,5    12,5

RAHOITUS
 Uudet lainat           0,0    0,0     0,0
 Lainojen lyhennykset       -0,8    0,0    -7,7
 Lyhytaikaisen rahoituksen    -4,7   -0,4    -1,5
 muutos
 Pitkäaikaisten sijoitusten    0,0    0,0    -0,1
 muutos
 Maksetut osingot         -8,3   -8,2    -8,6
 Omien osakkeiden hankinta    -2,2    0,0    -0,1
 Osakemerkintä           0,1    0,3     1,6
 Muuntoero            -1,7   -1,8    -2,6

Rahoituksen rahavirta       -17,6   -10,1    -19,0

Likvidien varojen muutos      10,8   -11,6    -6,5

Likvidit varat 1.1.        26,0   32,5    32,5

Likvidit varat kauden       36,8   20,9    26,0
lopussa
                                9(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset      30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
(milj. euroa)

Annetut pantit ja
kiinnitykset omasta velasta
 Yrityskiinnitykset        0,0    0,2     0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit       0,2    2,3     2,5
 Vuokra- ja leasingvastuut    102,9   49,2    46,1
 Eläkevastuut           0,0    0,0     0,0
 Muut vastuut           23,8   35,8    25,1

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit       0,0    0,0     0,1
 Kiinteistökiinnitykset      0,0    3,8     3,8
 Muut vastuut           0,1    0,0     0,1

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
 Nimellisarvot          14,6   12,0    11,9
 Käypä arvo            0,1

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
14,2 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.                                10(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut          1-6/2003 1-6/2002  1-12/2002

Tulos/osake, euroa        1,03   0,45    0,90
 Laimennusvaikutuksella     1,01   0,43    0,86
 korjattu

Oma pääoma/osake, euroa      7,71   7,39    7,57

Sijoitetun pääoman tuotto, %   34,5   14,7    14,5
p.a.

Oman pääoman tuotto, % p.a.    26,1   11,7    11,3

Omavaraisuusaste, %        50,7   46,3    51,0

Velkaantumisaste, %       -20,5    9,7    -5,6

Konsultointi ja suunnittelu,   317,0   266,8    301,6
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj.     3,8   14,1     6,8
euroa
Tilauskanta yhteensä, milj.   320,8   280,9    308,4
euroa

Investoinnit, operatiiviset,    4,7    3,9     9,1
milj. euroa
Investoinnit osakkeisiin,     5,8    0,0     2,5
milj. euroa

Henkilöstö            4 640   4 625    4 635
konserniyhtiöissä,
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä   4 727   4 639    4 632
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä    203    195     194
kauden lopussa                                11(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät      1-6/2003 1-6/2002  1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          88,5   94,5    173,7
Energia              48,1   51,9    111,2
Infrastruktuuri & ympäristö    69,8   57,9    122,7
Muut               -0,1   -0,4    -0,6

Yhteensä             206,3   203,9    407,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          7,5    9,5    13,5
Energia              1,5   -1,9    -0,7
Infrastruktuuri & ympäristö    4,1    3,6     8,5
Muut                8,7   -1,1    -2,9

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ       21,8   10,1    18,4

Rahoituserät           -0,2    0,1    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA     21,6   10,2    18,1
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          91,6   67,5    85,2
Energia             114,9   119,6    123,8
Infrastruktuuri & ympäristö   114,3   93,8    99,4

Yhteensä             320,8   280,9    308,4

Konsultointi ja suunnittelu   317,0   266,8    301,6
Kokonaistoimitukset        3,8   14,1     6,8

Yhteensä             320,8   280,9    308,4

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat            61,4   62,0    117,5
Manner-Eurooppa          88,2   86,0    172,8
Aasia               24,7   26,8    60,3
Pohjois-Amerikka         12,7    9,2    21,5
Etelä-Amerikka           8,3   12,6    22,2
Muut               11,0    7,3    12,7

Yhteensä             206,3   203,9    407,0
                                12(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät       7-9/01 10-12/01   1-3/02 4-6/02
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          44,5   49,4    49,7  44,8
Energia              28,0   31,9    24,1  27,8
Infrastruktuuri & ympäristö    24,6   29,7    27,0  30,9
Muut                1,0   -0,3    -0,4   0,0

Yhteensä             98,1   110,7    100,4  103,5

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          4,2    4,5     6,0   3,5
Energia              1,5    1,7    -1,4  -0,5
Infrastruktuuri & ympäristö    1,0    3,4     1,8   1,8
Muut               -1,0   -1,3    -1,0  -0,1

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        5,7    8,3     5,4   4,7

Rahoituserät           -0,5   -0,2    -0,2   0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      5,2    8,1     5,2   5,0
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          97,1   92,7    78,2  67,5
Energia              93,4   123,5    113,2  119,6
Infrastruktuuri & ympäristö    96,6   103,7    96,9  93,8

Yhteensä             287,1   319,9    288,3  280,9

Konsultointi ja suunnittelu   265,9   298,1    270,5  266,8
Kokonaistoimitukset        21,2   21,8    17,8  14,1

Yhteensä             287,1   319,9    288,3  280,9                                13(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät       7-9/02 10-12/02   1-3/03 4-6/03
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          37,6   41,6    43,2  45,3
Energia              30,9   28,4    24,3  23,8
Infrastruktuuri & ympäristö    28,0   36,8    34,4  35,4
Muut               -0,4    0,2     0,1  -0,2

Yhteensä             96,1   107,0    102,0  104,3

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          2,3    1,7     3,7   3,8
Energia              -0,3    1,5     0,8   0,7
Infrastruktuuri & ympäristö    2,3    2,6     2,0   2,1
Muut               -0,8   -1,0     9,9  -1,2

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        3,5    4,8    16,4   5,4

Rahoituserät           -0,4    0,0     0,0  -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      3,1    4,8    16,4   5,2
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          79,1   85,2    101,0  91,6
Energia             125,4   123,8    122,0  114,9
Infrastruktuuri & ympäristö    97,3   99,4    118,9  114,3

Yhteensä             301,8   308,4    341,9  320,8

Konsultointi ja suunnittelu   292,6   301,6    336,8  317,0
Kokonaistoimitukset        9,2    6,8     5,1   3,8

Yhteensä             301,8   308,4    341,9  320,8


Osavuosikatsauksen tiedot
ovat tilintarkastamattomia.