Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.07.2006

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

PÖYRY OYJ         Pörssitiedote 27.7.2006 klo 8.30  1(17)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 297,9 (edellisvuonna
2005 253,2) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 20,9 (16,5)
miljoonaa euroa.

Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 46,6 (47,9)
prosenttia ja velkaantumisaste -22,1 (-28,9) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,19) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto
26,9 (23,3) prosenttia.

Tilauskanta oli 531,5 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut
79,4 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi ja oli
katsauskauden päättyessä 6077 henkilöä (5608 vuoden 2005 lopussa).

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voitto ennen veroja
paranee vuonna 2006.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintaryhmät

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 88,4 (77,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 6,5 (4,1) miljoonaa euroa.

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on vahvistunut.

Tilauskanta on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 237,1 (vuoden 2005
lopussa 195,2) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvällä tasolla.
Merkittävimmät uudet projektit olivat Verbund Austrian Hydro Powerin
vesivoimalaprojekti Itävallassa (13 miljoonaa euroa), EGL Groupin
voimalaitossuunnittelusopimus Italiassa (7,3 miljoonaa euroa), SouthEast
Asia Energy Limitedin vesivoimalaprojekti Laosissa (8,9 miljoonaa
euroa), Hochtief Glendoe Joint Venturen vesivoimalaprojekti Isossa-
Britanniassa (5 miljoonaa euroa) ja Qatar Petroleumin
merivesijäähdytysjärjestelmäprojekti Abu Dhabissa (17 miljoonaa euroa).

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 109,8 (101,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 9,0 (8,8) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin
kehittyville markkinoille. Paikallispalveluiden ja tuotannon
tehostamispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana.
Konsultointipalveluiden kysyntä on kasvanut.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on parantunut ja markkinatilanne
huomioiden se on hyvä. Tilauskanta oli 109,1 (vuoden 2005 lopussa 97,3)
miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit

                                2(17)

olivat Solvay S.A.:n vetyperoksiditehtaan suunnittelu- ja
projektipalvelusopimus Belgiassa ja UPM:n Kymin sellutehdasprojekti
Suomessa (10 miljoonaa euroa).

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 99,0 (74,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 6,1 (3,9) miljoonaa euroa.

Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana.
Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla.

Tilauskanta oli 185,3 (vuoden 2005 lopussa 159,5) miljoonaa euroa.
Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat
Metro de Maracaibo C.A.:n kevytraideliikennehanke Venezuelassa (13,1
miljoonaa euroa) ja Zhengzhou-Xian Passenger Dedicated Line Company
Ltd:n luotijunahankkeen rakennusvalvonta Kiinassa (2,6 miljoonaa euroa).

Pöyry-konserni siirtyi Pöyry-brändiin

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 muuttaa yhtiön toiminimeksi
Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc. Muutos on merkitty kaupparekisteriin
3.4.2006.

Pöyry-konserni siirtyy kaikessa liiketoiminnassaan Pöyry-brändin
käyttöön. Yhden brändin käyttöönoton myötä kaikki konserniin kuuluvat
yhtiöt nimetään yhtenäisesti Pöyry-alkuisiksi ja ne alkavat käyttää
yhteistä brändiä kaikilla markkinoilla. Pöyry-brändin käyttöönotto
toteutetaan vuoden 2006 kuluessa.

Muutoksen tavoitteena on yhdistää konsernin laajan toimistoverkoston
voimavarat ja keskittää yhtiön kaikki viestintä selkeästi ja tehokkaasti
yhden liikenimen alle. Yhtiön kasvutavoitteiden tukemisen lisäksi
uudistus vahvistaa Global Network Company -toimintatapaa ja lisää yhtiön
kansainvälistä tunnettuutta.

Konsernirakenne

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa maailman öljy- ja
kaasualan suunnittelu- ja konsultointisektorilla ostamalla toukokuussa
Aberdeenissa, Skotlannissa toimivan IGL Consultants Ltd:n. Yhtiön
toimipaikat sijaitsevat Aberdeenissa Skotlannissa, Stavangerissa
Norjassa, Perthissä Australiassa ja Kuala Lumpurissa Malesiassa, ja sen
palveluksessa on 117 henkilöä. IGL:n liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa
vuonna 2005. Sen laaja asiakaskunta käsittää kansainvälisiä, kansallisia
ja itsenäisiä öljy-yhtiöitä. IGL on konsolidoitu Pöyry-konserniin
toukokuusta 2006 lähtien.

                                3(17)

Metsäteollisuus

Pöyry Civil Oy (entinen JP-Kakko Oy) on ostanut helmikuussa espoolaisen
Salminen & Sorasalmi Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto on 0,7
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yhdeksän henkilöä. Salminen &
Sorasalmi vahvistaa Pöyry Civil Oy:n rakennesuunnittelutoimintaa ja
lisää liiketoimintaryhmän Venäjän ja Baltian toimintaa.

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on perustanut maaliskuussa
Shandong Light Industry Design Institute'n kanssa toteuttavaan
suunnitteluun erikoistuneen yhteisyrityksen. Pöyry Shandong Engineering
Consulting Co. Ltd -nimisestä yhteisyrityksestä Pöyry omistaa 70
prosenttia. Yhtiö toimii Jinanissa, Shandongin maakunnassa Itä-Kiinassa,
ja sen palveluksessa on noin sata henkilöä. Yhteisyritys on Pöyrylle
merkittävä askel paikallisten detaljisuunnitteluresurssien
vahvistamiseksi Kiinassa. Yhtiön toimintaa tukevat Pöyryn nykyiset
toimistot Shanghaissa ja Beijingissä.

Pöyry Civil Oy on ostanut kesäkuussa espoolaisen
rakennesuunnitteluyhtiön, TH Consulting Oy:n, koko osakekannan. Yhtiön
liikevaihto on 0,4 miljoonaa euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Pöyry Environment Oy (entinen Maa ja Vesi Oy) on ostanut helmikuussa
kuopiolaisen Savon Tekmi Oy:n koko osakekannan. Savon Tekmi Oy:n
liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on kaksitoista
henkilöä. Kauppa vahvistaa Pöyryn aluetoimintaa Itä-Suomessa. Savon
Tekmi Oy on erikoistunut geotekniikan, pohjarakennuksen,
kunnallistekniikan, mittaustekniikan ja likaantuneiden maiden
suunnittelu- ja tutkimuspalveluihin.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 79,4
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 531,5 miljoonaa
euroa. Vuoden 2005 lopussa tilauskanta oli 452,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 16,5 (5,2) miljoonaa
euroa. Investoinneista 3,2 (3,9) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Osakkeisiin
kohdistuneet investoinnit olivat 13,3 (1,3) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa 14 545 036 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 päätti lisätä yhtiön osakkeiden
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa
korottamatta ("osakesplit"). Osakesplit toteutettiin siten, että
jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake
jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai neljä uutta
                                4(17)

kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit
merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2006. Merkintöjen seurauksena yhtiön
osakkeiden lukumäärä nelinkertaistui 14 545 036 osakkeesta 58 180 144
osakkeeseen. Osakepääoma säilyi ennallaan 14 545 036 euron suuruisena.
Osakesplitin seurauksena muodostuneet uudet osakkeet otettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 14.3.2006.

Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin
johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Alkuperäisten ehtojen mukaisesti optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja
kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Pöyry Oyj:n osakkeen.

Osakesplitin toteuttamisen vuoksi yhtiökokous päätti 7.3.2006 muuttaa
yhtiön vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot vastaavasti, jolloin kukin
yhtiön optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä (4) yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta yhteenlasketun
merkintähinnan säilyessä ennallaan.

Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (osakesplitin jälkeen
660 000 osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (osakesplitin jälkeen 660 000
osaketta) ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (osakesplitin jälkeen 880 000
osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty
vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2,8
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2,8 (osakesplitin
jälkeen enintään 11,2) miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa
enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 1 400 000 (enintään 5 600 000 osakesplitin jälkeen) osaketta.
Valtuutukset ovat voimassa enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2005 1,30
(vuodelta 2004 1,20) euroa osakkeelta, joka vastaa 0,325 euroa (0,30)
osakesplitin jälkeen, yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
17.3.2006.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 8,60 euroa; ylin kurssi oli 9,96 euroa ja alin 7,65
euroa (osakesplitin jälkeiset kurssit). Yhtiön osakkeita vaihdettiin
104,6 miljoonalla eurolla yhteensä 12,2 miljoonaa osaketta eli 20,9
prosenttia niiden kokonaismäärästä.

                                5(17)

Tulevaisuuden näkymät

Energia

Suotuisa talouskehitys Kaukoidässä ja Euroopassa sekä EU:n laajentuminen
luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä
koskee erityisesti uusiutuvaa energiaa, laitosten modernisointeja ja
liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja. Korkea raakaöljyn hinta luo
uusia mahdollisuuksia kaasu- ja öljysektoreilla. Lämpövoimasektorilla
asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen
monipuolistamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on
edelleen vahvistunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän
liikevoitto paranee selkeästi vuonna 2006.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti säilyy suhteellisen vahvana
kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat tuotantokustannukset vaativat
tuotannon tehostamista ja tuottavuuden parantamista kypsillä
markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset kasvattavat konsultointi- ja
investointipankkipalvelujen kysyntää. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
pysyy vakaana vuonna 2006.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinat ovat parantuneet vuoden 2006
kuluessa. Kysyntänäkymät ovat parantuneet erityisesti Keski-Euroopassa,
jossa kansantalouksien toipuminen on lisännyt julkisia investointeja.
Paikallisen läsnäolon merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja on hyvällä tasolla.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2006.

Konserni

Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut 79,4 miljoonalla eurolla.
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voitto ennen veroja
paranee vuonna 2006.


Vantaalla 26. heinäkuuta 2006

PÖYRY OYJ
Hallitus

PÖYRY OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

                                6(17)

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                7(17)

PÖYRY-KONSERNI

Tuloslaskelma    4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO       153,9   129,9   297,9   253,2   523,6

Liiketoiminnan muut    0,1    0,1    0,2    0,2    0,8
tuotot
Osuus           0,7    0,3    0,8    0,4    0,8
osakkuusyhtiöiden
tuloksista

Materiaalit ja     -22,7   -16,8   -43,3   -30,7   -75,1
palvelut
Henkilöstökulut     -83,8   -71,4  -162,1  -142,6  -283,2
Poistot         -1,9   -2,0   -3,8   -4,0   -7,9
Liiketoiminnan muut   -36,0   -31,2   -69,2   -60,4  -121,8
kulut

LIIKEVOITTO       10,3    8,9   20,5   16,1   37,2
% liikevaihdosta     6,7    6,9    6,9    6,4    7,1

Rahoitustuotot      0,5    0,2    1,1    0,6    2,2
Rahoituskulut      -0,2   -0,1   -0,4   -0,2   -0,6
Kurssierot        -0,2    0,0   -0,3    0,0    0,3
Arvonalentumiset     0,0    0,0    0,0    0,0   -0,5

VOITTO ENNEN VEROJA   10,4    9,0   20,9   16,5   38,6
% liikevaihdosta     6,8    6,9    7,0    6,5    7,4

Tuloverot        -3,2   -2,8   -6,7   -5,3   -12,3

KONSERNIN VOITTO     7,2    6,2   14,2   11,2   26,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön         6,9    6,1   13,8   10,8   25,9
omistajille
Vähemmistölle       0,3    0,1    0,4    0,4    0,4

Tulos/osake, euroa    0,12   0,11   0,24   0,19   0,45
Laimennettu       0,12   0,11   0,24   0,19   0,45

                                8(17)

Tase                30.6.2006  30.6.2005   31.12.2005
Milj. euroa

VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                50,9    33,9      42,4
Aineettomat hyödykkeet          7,9     4,6      8,5
Aineelliset hyödykkeet         15,5    15,3      15,2
Sijoitukset               11,7    12,5      11,6
Lainasaamiset              1,3     1,0      1,1
Laskennalliset verosaamiset       6,3     5,9      6,5
Eläkesaatavat              4,8     5,5      4,3
Muut pitkäaikaiset saamiset       8,1     7,2      9,4
                    106,5    85,9      99,0
LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt           67,8    59,4      56,6
Myyntisaamiset             120,7    104,8     108,1
Muut saamiset              20,8    20,1      21,6
Rahavarat                50,7    49,0      64,5
                    260,0    233,3     250,8

YHTEENSÄ                366,5    319,2     349,8

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma               14,5    14,5      14,5
Ylikurssirahasto            31,5    30,5      31,5
Vararahasto               18,6    18,2      18,6
Muuntoero               -10,7    -12,0      -8,6
Kertyneet voittovarat          69,2    59,9      62,2
Katsauskauden voitto          13,8    10,8      25,9
                    136,9    121,9     144,2
Vähemmistön osuus            5,0     7,5      4,7
                    141,9    129,4     148,9
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat      5,5     8,8      6,8
Eläkevelvoitteet             7,0     6,6      6,8
Laskennallinen verovelka         2,7     0,3      2,9
Muut pitkäaikaiset velat         6,0     7,3      7,7
                    21,2    23,0      24,2
Lyhytaikaiset velat
Korollisten pitkäaikaisten        2,6     2,5      2.6
velkojen lyhennykset
Lyhytaikaiset korolliset velat     11,3     0,3      1,3
Varaukset                3,5     1,0      3,4
Saadut projektiennakot         62,0    49,2      51,0
Ostovelat                22,0    14,6      18,8
Muut lyhytaikaiset velat        102,0    99,2      99,6
                    203,4    166,8     176,7

YHTEENSÄ                366,5    319,2     349,8

                                9(17)

Rahavirtalaskelma    4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
 Katsauskauden       7,2   6,2   14,2   11,2   26,3
 voitto
 Poistot ja         1,9   2,0    3,8    4,0    8,4
 arvonalentumiset
 Käyttöomaisuuden      0,0   0,0    0,0    0,0   -0,1
 myyntivoitot
 Osuus osakkuusyhti-    -0,7  -0,3   -0,8   -0,4   -0,8
 öiden tuloksista
 Rahoitustuotot ja     -0,1  -0,1   -0,4   -0,4   -1,9
 -kulut
 Tuloverot         3,2   2,8    6,7    5,3   12,3
 Keskeneräisten       1,6  10,0   -11,2   -12,8   -3,5
 töiden muutos
 Myynti- ja muiden    -17,2  -13,2   -6,9   -3,9   -4,2
 saamisten muutos
 Saatujen projekti-     6,5  -8,2   11,0   -2,4   -3,3
 ennakoiden muutos
 Osto- ja muiden      6,1   7,3    4,9   11,4   12,4
 velkojen muutos
 Saadut           0,4   0,2    1,0    0,6    1,8
 rahoitustuotot
 Maksetut         -0,2  -0,1   -0,5   -0,2   -0,8
 rahoituskulut
 Maksetut verot      -2,5  -2,8   -6,0   -5,3   -11,3

Liiketoiminnan        6,2   3,8   15,8    7,1   35,3
nettorahavirta

INVESTOINNIT
 Investoinnit       -10,6   0,0   -14,9    0,0   -10,4
 konserniyhtiö-
 osakkeisiin
 Investoinnit muihin    0,0  -0,1    0,0   -1,3   -2,7
 osakkeisiin
 Investoinnit       -1,5  -2,0   -3,2   -3,9   -8,0
 käyttöomaisuuteen
 Myydyt muut        0,0   0,0    0,5    0,0    1,1
 osakkeet
 Käyttöomaisuuden      0,0   0,2    0,1    0,2    0,8
 myynti

Investointien       -12,1  -1,9   -17,5   -5,0   -19,2
nettorahavirta

Nettorahavirta ennen    -5,9   1,9   -1,7    2,1   16,1
rahoitusta

                                10(17)

RAHOITUS
 Lainojen         -0,9  -0,8   -1,3   -1,3   -2,6
 lyhennykset
 Lyhytaikaisen       10,3   0,5    9,9    0,7    1,0
 rahoituksen muutos
 Pitkäaikaisten       0,0   0,0    0,0    0,0   -0,1
 sijoitusten muutos
 Maksetut osingot     -0,9  -0,7   -19,4   -17,2   -17,1
 Osakemerkintä       0,0   1,3    0,0    2,5    2,5
 Muuntoero         0,4   0,0   -1,3    0,0    2,6

Rahoituksen         8,9   0,3   -12,1   -15,3   -13,8
nettorahavirta

Likvidien varojen      3,0   2,2   -13,8   -13,2    2,3
muutos

Likvidit varat kauden    47,7  46,8   64,5   62,2   62,2
alussa

Likvidit varat kauden    50,7  49,0   50,7   49,0   64,5
lopussa                                11(17)

Oman pääoman     4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005
muutokset
Milj. euroa

Osakepääoma kauden    14,5   14,3   14,5   14,1   14,1
alussa
 Optioilla merkityt    0,0    0,2    0,0    0,4    0,4
 osakkeet
Osakepääoma kauden    14,5   14,5   14,5   14,5   14,5
lopussa

Ylikurssirahasto     31,5   29,4   31,5   28,4   28,4
kauden alussa
 Optioilla merkityt    0,0    1,1    0,0    2,1    2,1
 osakkeet
 Vähemmistön muutos    0,0    0,0    0,0    0,0    1,0
Ylikurssirahasto     31,5   30,5   31,5   30,5   31,5
kauden lopussa

Vararahasto kauden    18,6   18,2   18,6   18,2   18,2
alussa
 Siirto,         0,0    0,0    0,0    0,0    0,5
 voittovarat
Vararahasto kauden    18,6   18,2   18,6   18,2   18,6
lopussa

Muuntoero kauden     -10,2   -10,6   -8,6   -10,6   -10,6
alussa
 Kauden muutos      -0,6   -1,4   -2,2   -1,4    2,1
Muuntoero kauden     -10,8   -12,0   -10,8   -12,0   -8,6
lopussa

Voittovarat kauden    76,1   64,5   88,1   76,5   76,5
alussa
 Osingonjako       0,0    0,0   -18,9   -16,9   -16,9
 Vähemmistön muutos    0,0    0,0    0,0    0,0    1,8
 Siirto,         0,0    0,0    0,0    0,0   -0,5
 voittovarat
 Muut           0,0    0,1    0,0    0,3    0,8
 Tulokseen        0,1    0,0    0,1    0,0    0,5
 sisältyvä
 muuntoero
 Katsauskauden      6,9    6,1   13,8   10,8   25,9
 voitto
Voittovarat kauden    83,1   70,7   83,1   70,7   88,1
lopussa

Vähemmistön osuus     4,7    7,4    4,7    7,1    7,1
kauden alussa
 Kauden muutos      0,0    0,0   -0,1    0,0   -2,8
 Katsauskauden      0,3    0,1    0,4    0,4    0,4
 voitto
Vähemmistön osuus     5,0    7,5    5,0    7,5    4,7
kauden lopussa
                                12(17)

Oma pääoma yhteensä   135,2   123,2   148,9   133,7   133,7
kauden alussa
 Osingonjako       0,0    0,0   -18,9   -16,9   -16,9
 Optioilla merkityt    0,0    1,3    0,0    2,5    2,5
 osakkeet
 Muut           0,0    0,1   -0,2    0,3    0,8
 Muuntoeron muutos    -0,6   -1,4   -2,2   -1,4    2,1
 Tulokseen        0,1    0,0    0,1    0,0    0,5
 sisältyvä
 muuntoero
 Katsauskauden      7,2    6,2   14,2   11,2   26,3
 voitto
Oma pääoma yhteensä   141,9   129,4   141,9   129,4   148,9
kauden lopussa
                                13(17)

Vastuusitoumukset         30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005
Milj. euroa

Annetut pantit omasta velasta      0,0     0,0      0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit          0,3     0,3      0,4
 Vuokra- ja leasingvastuut      107,2    106,1     108,7
 Muut vastuut             44,9     36,9     51,7

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit          0,0     0,1      0,0
 Muut vastuut              0,0     0,0      0,0

Johdannaissopimukset

 Valuuttatermiinisopimukset,
 nimellisarvot             24,0     28,6     21,3
 Valuuttatermiinisopimukset,      0,5     0,0      0,2
 käypä arvo              -0,1     -1,3     -1,1

 Valuuttaoptiot,
 nimellisarvot             0,0     7,4      0,0
 käypä arvo               0,0     -0,2      0,0

 Koronvaihtosopimusten käypä arvo    0,0     -0,2      0,0

Pöyry Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
7,3 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.

                                14(17)

Avainluvut        4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005

Tulos/osake, euroa      0,12   0,11   0,24   0,19    0,45
 Laimennusvaikutuk-     0,12   0,11   0,24   0,19    0,45
 sella korjattu

Emoyhtiön omistajille              2,35   2,10    2,48
kuuluva oma
pääoma/osake, euroa

Sijoitetun pääoman               26,9   23,3    25,8
tuotto, % p.a.

Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a. liike-
toimintaryhmittäin
 Energia                    20,8   15,2    16,4
 Metsäteollisuus                26,8   26,5    29,2
 Infrastruktuuri &               23,6   15,9    18,5
 ympäristö

Oman pääoman tuotto, %             19,5   17,0    18,6
p.a.

Omavaraisuusaste, %               46,6   47,9    49,8

Velkaantumisaste, %              -22,1  -28,9   -36,1

Nettovelat, milj.               -31,3  -37,4   -53,8
euroa

Konsultointi ja suun-             514,0  367,4   428,1
nittelu, milj. euroa
Kokonaistoimitukset,              17,5   36,9    24,0
milj. euroa
Tilauskanta yhteensä,             531,5  404,3   452,1
milj. euroa

Bruttoinvestoinnit,      1,5   2,0    3,2   3,9    8,0
operatiiviset, milj.
euroa
Bruttoinvestoinnit      12,0   0,1   13,3   1,3    17,8
osakkeisiin, milj.
euroa

Henkilöstö          5944   5337   5798   5334    5423
konserniyhtiöissä,
keskimäärin
Henkilöstö                   6077   5346    5608
konserniyhtiöissä
kauden lopussa
Henkilöstö                    275   252    248
osakkuusyhtiöissä
kauden lopussa
                                15(17)

Segmentti-informaatio        1-6/2006   1-6/2005  1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                 88,4     77,1    160,0
Metsäteollisuus            109,8    101,5    199,3
Infrastruktuuri & ympäristö       99,0     74,9    164,9
Kohdistamaton              0,7     -0,3    -0,6
Yhteensä                297,9    253,2    523,6

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                 6,5     4,1     9,1
Metsäteollisuus             9,0     8,8    19,7
Infrastruktuuri & ympäristö       6,1     3,9     9,2
Kohdistamaton              -1,1     -0,7    -0,8
Liikevoitto yhteensä          20,5     16,1    37,2

Rahoituserät               0,4     0,4     1,4
Voitto ennen veroja           20,9     16,5    38,6

Tuloverot                -6,7     -5,3    -12,3
Kauden voitto              14,2     11,2    26,3
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          13,8     10,8    25,9
Vähemmistölle              0,4     0,4     0,4

LIIKEVOITTO %
Energia                 7,4     5,3     5,7
Metsäteollisuus             8,2     8,7     9,9
Infrastruktuuri & ympäristö       6,2     5,2     5,6
Yhteensä                 6,9     6,4     7,1

TILAUSKANTA
Energia                237,1    203,4    195,2
Metsäteollisuus            109,1     79,6    97,3
Infrastruktuuri & ympäristö      185,3    121,1    159,5
Kohdistamaton              0,0     0,2     0,1
Yhteensä                531,5    404,3    452,1

Konsultointi ja suunnittelu      514,0    367,4    428,1
Kokonaistoimitukset           17,5     36,9    24,0
Yhteensä                531,5    404,3    452,1

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat               80,1     69,9    137,1
Eurooppa                138,7    110,5    229,2
Aasia                  25,7     33,9    72,5
Pohjois-Amerikka            11,8     9,5    18,1
Etelä-Amerikka             30,2     16,5    43,7
Muut                  11,4     12,9    23,0
Yhteensä                297,9    253,2    523,6

                                16(17)

Segmentti-informaatio        7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                35,5   42,3  37,8  39,3
Metsäteollisuus            40,7   50,1  50,0  51,5
Infrastruktuuri & ympäristö      34,6   37,3  35,7  39,2
Kohdistamaton             -0,4   -0,5  -0,2  -0,1
Yhteensä               110,4   129,2 123,3  129,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                 1,4    2,5  2,0   2,1
Metsäteollisuus             4,1    5,3  4,1   4,7
Infrastruktuuri & ympäristö       2,1    2,1  1,3   2,6
Kohdistamaton             -0,2   -0,7  -0,2  -0,5
Liikevoitto yhteensä          7,4    9,2  7,2   8,9

Rahoituserät              0,2    0,5  0,3   0,1
Voitto ennen veroja           7,6    9,7  7,5   9,0

Tuloverot               -1,4   -3,9  -2,5  -2,8
Kauden voitto              6,2    5,8  5,0   6,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          6,1    5,2  4,7   6,1
Vähemmistölle              0,1    0,6  0,3   0,1

LIIKEVOITTO %
Energia                 3,9    5,9  5,3   5,3
Metsäteollisuus            10,1   10,6  8,2   9,1
Infrastruktuuri & ympäristö       6,1    5,6  3,6   6,6
                    6,7    7,1  5,8   6,9
TILAUSKANTA
Energia                184,6   171,8 167,1  203,4
Metsäteollisuus            83,0   82,5  82,5  79,6
Infrastruktuuri & ympäristö      117,1   118,8 127,0  121,1
Kohdistamaton              0,1    0,1  0,3   0,2
Yhteensä               384,8   373,2 376,9  404,3

Konsultointi ja suunnittelu      367,1   359,3 366,7  367,4
Kokonaistoimitukset          17,7   13,9  10,2  36,9
Yhteensä               384,8   373,2 376,9  404,3

                                17(17)

Segmentti-informaatio        7-9/05 10-12/05 1-3/06 4-6/06
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                37,4   45,5  42,8  45,6
Metsäteollisuus            47,4   50,4  52,8  57,0
Infrastruktuuri & ympäristö      39,7   50,3  48,3  50,7
Kohdistamaton              0,6   -0,9  0,1   0,6
Yhteensä               125,1   145,3 144,0  153,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                 1,8    3,2  3,2   3,3
Metsäteollisuus             5,9    5,0  4,4   4,6
Infrastruktuuri & ympäristö       2,3    3,0  3,3   2,8
Kohdistamaton             -0,2    0,1  -0,7  -0,4
Liikevoitto yhteensä          9,8   11,3  10,2  10,3

Rahoituserät              0,6    0,4  0,3   0,1
Voitto ennen veroja          10,4   11,7  10,5  10,4

Tuloverot               -3,2   -3,8  -3,5  -3,2
Kauden voitto              7,2    7,9  7,0   7,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          7,4    7,7  6,9   6,9
Vähemmistölle             -0,2    0,2  0,1   0,3

LIIKEVOITTO %
Energia                 4,8    7,0  7,5   7,2
Metsäteollisuus            12,4    9,9  8,3   8,1
Infrastruktuuri & ympäristö       5,8    6,0  6,8   5,5
                    7,8    7,8  7,1   6,7
TILAUSKANTA
Energia                197,6   195,2 220,0  237,1
Metsäteollisuus            78,3   97,3 111,4  109,1
Infrastruktuuri & ympäristö      144,2   159,5 187,6  185,3
Kohdistamaton              0,2    0,1  0,1   0,0
Yhteensä               420,3   452,1 519,1  531,5

Konsultointi ja suunnittelu      388,1   428,1 496,9  514,0
Kokonaistoimitukset          32,2   24,0  22,2  17,5
Yhteensä               420,3   452,1 519,1  531,5


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.