Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 22.07.2010

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 22.7.2010 klo 8:30

TILAUSKANTA KEHITTYY MYÖNTEISESTI - NÄKYMÄT PIDETÄÄN ENNALLAAN

AVAINLUVUT


Pöyry-konserni 4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
569,6 534,1 6,6 569,6 534,1 6,6 485,7
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
171,7 174,0 -1,3 334,4 361,8 -7,6 673,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
2,8 9,2 -69,6 3,8 17,5 -78,3 22,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
1,6 5,3   1,1 4,8   3,3
Liikevoitto,
milj. euroa
0,0 4,6 -100,0 -0,4 9,8 -104,1 11,6
Liikevoittoprosentti,
%
0,0 2,6   -0,1 2,7   1,7
Tulos ennen veroja,
milj. euroa
-0,7 4,1 na -1,3 10,4 na 12,4
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
-0,02 0,04 na -0,04 0,10 na 0,11
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,02 0,04 na -0,04 0,10 na 0,11
Nettovelkaantumisaste,
%
      14,3 -6,8   -10,5
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
      0,4 9,2   5,3
Henkilöstö keskimäärin
raportointikaudella,
kokopäiväisinä
työntekijöinä
      6481 7446 -13,0 7052

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

TAMMI-KESÄKUUN PÄÄKOHDAT

- Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 569,6 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna (534,1). Tilauskanta jatkoi vuosineljänneksittäistä kasvuaan ja oli 7,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä.

- Liikevaihto laski 7,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 334,4 miljoonaa euroa (361,8), mikä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä.

- Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 3,8 miljoonaa euroa (17,5) ja 1,1 prosenttia (4,8) liikevaihdosta, mikä heijastaa marginaalipaineita.

- Uudelleenjärjestelykulut olivat raportointikaudella yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Suurin osa toiselle vuosineljännekselle kirjatuista 2,9 miljoonasta eurosta liittyvät Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän uudelleenjärjestelyihin.

- Kassavirta investointien jälkeen oli -46,9 miljoonaa euroa (-33,6), mistä -8,6 miljoonaa euroa (-11,0) liittyi yritysostoihin.

- Pöyry osti kesäkuussa unkarilaisen ETV-Erötervin vahvistaakseen ydinvoimasegmenttiään.

- Koko vuoden 2010 näkymät pidetään ennallaan.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT (ENNALLAAN)

Konsernin tilauskannan odotetaan jatkavan kasvuaan. Projektien tulouttamisperiaatteista johtuen näiden uusien toimitusten vaikutus vuoden 2010 liikevaihtoon on vähäinen. Tilikauden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vakaana tai kasvavan. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:

"Saatujen tilausten määrä on kehittynyt hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Eldoradon sellutehtaan esisuunnittelusopimus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sai jatkoa toisesta projektista Brasiliassa, kun saimme vastaavanlaisen projektin Suzanolta. Saimme myös merkittävän toimeksiannon suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Kevitsan kaivosprojektiin Pohjois-Suomessa. Pöyry on vuosien mittaan toiminut tärkeässä roolissa useissa mineraalien jalostusprojekteissa Pohjoismaissa ja tarkoituksenamme on edelleen vahvistaa asemaamme tällä sektorilla. Kaikkiaan tilauskanta Teollisuus-liiketoimintaryhmässä on kehittynyt varsin myönteisesti. Muista saaduista projekteista, joita sisältyy hyvään tilauskertymäämme, voin mainita esimerkiksi saamamme toimeksiannon asiantuntijapalveluiden toimittamisesta maailman suurimman jätevesitunnelin rakennushankkeessa Meksikossa sekä sopimukset Reißeck II -pumppuvoimalaitoksen teknisestä suunnittelusta ja projektin työmaavalvonnasta Itävallassa. Kiinassa saimme kolme projektia; kaksi suurnopeusrataprojektia ja yhden jätevoimalaprojektin, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Liikkeenjohdon konsultointi sai merkittävän toimeksiannon laatia Saudi-Arabialle korkean tason strategian ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytöstä.

Hyvästä tilauskertymästä huolimatta kannattavuus on edelleen alhainen. Vuoden 2009 erittäin hiljaisen investointikauden jälkeen yhtään suurta projektia ei ole toteutusvaiheessa. Raportointikauden lopussa tilauskantamme oli kuitenkin noussut 17 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Odotamme tilauskannan kasvavan edelleen, mutta kasvun vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja aktiviteettitasoihin näkyy vasta vuoden loppupuolella. Pidämme koko vuoden 2010 näkymämme ennallaan ja arvioimme konsernin liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja pysyvän vakaana verrattuna vuoden 2009 liikevoittoon (22,5 miljoonaa euroa ennen uudelleenjärjestelykuluja).

Vahvistimme ydinvoimasegmenttiämme kesäkuussa yritysostolla Unkarissa. ETV-Eröterv on maan suurin yksityisessä omistuksessa oleva energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Yhdistämällä ETV:n vahvan osaamisen venäläisestä ydinvoimalateknologiasta Pöyryn olemassa olevaan asiantuntemukseen katamme jatkossa merkittävimmät ydinreaktoriteknologiat."

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Johan Brink, talousjohtaja (vt.)
puh.  010 33 22183
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 22.7.2010

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17:00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

10:00 US EDT (New York)
15:00 GMT (Lontoo)
16:00 CET (Pariisi)
17:00 EET (Helsinki) 

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 20 7162 0025
Koodi: 869206

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta.  Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.comOSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

Koska esitetyt luvut on pyöristetty tarkemmista luvuista, laskutoimitukset eivät aina täsmää.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

MARKKINAKATSAUS

Useat yhdistelmä- sekä luottamusindikaattorit ennustavat maailmantalouden elpymisen jatkuvan vuoden loppupuolella. Vuoden 2010 alun toteutuneet BKT-luvut olivat läntisessä maailmassa kuitenkin vielä varsin vaatimattomia, vaikka teollisuustuotanto on jatkanut kuluvana vuonna kasvuaan sekä Länsi-Euroopassa että USA:ssa. Talouden kasvu esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa on ollut voimakasta.

Myönteiset ennusteet maailmantalouden elpymisestä sekä kasvava teollinen aktiviteetti ovat saaneet aikaan hintojen nousua tietyissä hyödykkeissä ja raaka-aineissa. Sellun hinta nousi rajusti vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla paperin kysynnän kasvaessa ja selluvarastojen ollessa alhaisella tasolla. Raakaöljyn ja maakaasun hinnat ovat jatkaneet nousuaan vaikka nousuvauhti laskikin jonkin verran raportointikauden loppupuolella. Metallien ja mineraalien hintakehitys on ollut varsin vahvaa kuluvana vuonna ja myös teräksen hinta on alkanut nousta.

Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta uusia investointeja ei ole vielä käynnistetty laajalla rintamalla. Sen sijaan erilaisten investointeihin liittyvien esisuunnittelutöiden kysyntä on lisääntynyt.

Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla ja laitosten ikääntyminen kypsillä markkinoilla luo uskoa tuleviin investointeihin. Vaikka rahoitusmarkkinakriisien vaikutukset pitkittävät lyhyellä aikavälillä edelleen investointipäätöksiä, tehtiin raportointikaudella joitakin poliittisia päätöksiä, jotka vahvistavat energiasektorin pitkän aikavälin näkymiä. Suomessa hallituksen ministerityöryhmä sopi uusiutuvan energian velvoitepaketin sisällöstä, jolla tavoitellaan uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan energiantuotannon lisäämistä edistämällä erityisesti metsähakkeen ja muun puuenergian käyttöä. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiantuotantoa on tarkoitus lisätä yhteensä 38 terawattitunnilla. Heinäkuussa Suomen eduskunta hyväksyi periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseksi.

Myönteinen kehitys useilla teollisuussektoreilla, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, on lisännyt investointien suunnittelua. Liikenneinvestoinnit ovat jatkuneet vahvoina mutta rakennussektorilla investointiaktiviteetti on jatkunut alhaisena erityisesti liike- ja teollisuusrakentamisessa. Kireä rahoitustilanne on vähentänyt julkishallinnon investointeja vedenjakeluun ja sanitaatioon. Markkinatilanne on ollut erityisen vaikea Suomen kuntasektorilla. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on lisännyt liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää.

Huomautus: suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

TILAUSKANTA


Tilauskanta, milj. euroa 1-6/2010 1-6/2009 Muutos, % 2009
         
Konsultointi ja suunnittelu 564,3 530,7 6,3 483,6
Kokonaistoimitukset 5,3 3,4 55,9 2,1
Yhteensä 569,6 534,1 6,6 485,7

Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 569,6 miljoonaa euroa (534,1), mikä oli 6,6 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta kasvoi 7,5 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen 529,7 miljoonasta eurosta. Tilauskanta jakautuu liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 191,2 miljoonaa euroa (34 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 82,5 miljoonaa euroa (14 prosenttia), Kaupunki & liikenne 199,6 miljoonaa euroa (35 prosenttia), Vesi & ympäristö 72,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 23,8 miljoonaa euroa (4 prosenttia).

SAADUT TILAUKSET

Tilauskertymä parani tammi-kesäkuussa 2010 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kun saatujen tilausten määrä kasvoi toisella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta.

Energia-liiketoimintaryhmässä raportointikauden tilauskertymä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, koska tilauskertymä oli vielä hyvä vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2010 toisen neljänneksen tilauskertymä ylitti vuoden 2009 vastaavan ajankohdan. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon saadut tilaukset olivat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vaikka kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo ei aivan yltänyt ensimmäisen vuosineljänneksen korkealle tasolle. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmässä vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen tilaukset ylittivät selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tason. Erityisesti raideliikenteen investointiaktiviteetti oli hyvä. Tammi-kesäkuun 2010 saadut tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet vuoden 2009 vastaavan ajanjakson korkealle tasolle. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä tammi-kesäkuun 2010 saadut tilaukset ylittivät vuoden takaiset luvut. Teollisen aktiviteetin paraneminen on kasvattanut myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän saamia tilauksia ja tammi-kesäkuun 2010 tilauskertymä oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO


Liikevaihto liike-
toimintaryhmittäin,
milj. euroa
4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
1-6/2010
Osuus
konsernin
liike-
vaihdosta,%
               
Energia 41,1 41,6 -1,2 83,9 89,9 -6,7 25,1
Teollisuus 40,1 45,6 -12,1 75,9 96,9 -21,7 22,7
Kaupunki & liikenne 52,0 46,3 12,3 99,5 95,2 4,5 29,8
Vesi & ympäristö 19,9 22,0 -9,5 39,2 43,0 -8,8 11,7
Liikkeenjohdon
konsultointi
18,5 17,8 3,9 35,7 35,6 0,3 10,7
Kohdistamaton 0,1 0,7 -85,7 0,2 1,2 -83,3 0,0
Yhteensä 171,7 174,0 -1,3 334,4 361,8 -7,6 100,0

Konsernin raportointikauden liikevaihto oli 334,4 (361,8) miljoonaa euroa, missä oli laskua 7,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä liikevaihto oli selvästi alle edellisen vuoden ja laski myös Energia- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmissä. Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä vertailuluvut olivat korkeat, koska niihin sisältyi muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheessa olleet toteutukset, mikä osaltaan selittää laskua. Liikevaihto kasvoi Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä vahvan tilauskannan tukemana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevaihto säilyi vakaana.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi varsin vakaana vuoden takaiseen verrattuna ja oli 171,7 miljoonaa euroa (174,0). Liikevaihto kasvoi Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä vahvan tilauskannan tukemana 12,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski Teollisuus- ja Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmissä. Energia-liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa ja oli myös Etelä-Amerikassa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto Pohjoismaissa pysyi melko vakaana mutta laski muussa Euroopassa ja Aasiassa.

Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)

Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

Energia


  4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
191,2 178,5 7,1 191,2 178,5 7,1 171,0
Liikevaihto,
milj. euroa
41,1 41,6 -1,2 83,9 89,9 -6,7 173,9
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,6 2,1 -71,4 2,0 5,3 -62,3 7,8
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
1,5 5,0   2,4 5,9   4,5
Liikevoitto,
milj. euroa
0,4 1,3 -69,2 0,8 4,5 -82,2 5,9
Liikevoittoprosentti, % 1,0 3,1   1,0 5,0   3,4
Henkilöstö kauden
lopussa
1463 1468 -0,3 1463 1468 -0,3 1402

1-6/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia 191,2 miljoonaan euroon (178,5). Tilauskanta kasvoi 8,9 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit eivät ole mukana tilauskannassa, koska hankkeiden lopullinen rahoituspäätös on viivästynyt.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 83,9 miljoonaa euroa (89,9), mikä on 6,7 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä muutaman laajemman projektin toteutus oli viimeistelyvaiheessa, kun taas maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksesta suuret projektit ovat vuonna 2010 puuttuneet energiasektorilta. Kiristyvä hintakilpailu on myös johtanut tietyillä markkinoilla Energia-liiketoimintaryhmässä alempiin volyymeihin.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 1,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,0 miljoonaa euroa (5,3) ja liikevoittomarginaali pysyi epätyydyttävällä tasolla 2,4 prosentissa liikevaihdosta (5,9). Erityisesti öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenttien alhainen kannattavuus on painanut alas ryhmän kannattavuutta. Toimenpiteitä on tehty kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään ja toiminnan tehostamiseksi erityisesti Espanjassa, Abu Dhabissa, Etelä-Afrikassa ja Malesiassa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 0,8 miljoonaa euroa (4,5) eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta (5,0).

4-6/2010

Tilauskertymä on jatkanut kasvuaan vuoden 2009 alhaisimmalta tasoltaan. Vahva kysyntä erityisesti vesivoimaliiketoiminta-alueella on jatkunut ja vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä Pöyry sai mm. yhteensä 9,2 miljoonan euron sopimukset sekä Reißeck II -pumppuvoimalaitoksen teknisestä suunnittelusta että projektin työmaavalvonnasta. Ennen näiden sopimusten solmimista Pöyry laati myös lupa- ja tarjoussuunnitelmat Reißeck II -pumppuvoimalaa varten. Pöyry on solminut myös useita pienempiä sopimuksia uusiutuvan energian sekä sähkö ja polttoaineet -liiketoiminta-alueilla, mikä heijastaa markkinatilanteen vähittäistä elpymistä.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli vuoden 2009 vastaavan ajankohdan tasolla 41,1 miljoonassa eurossa (41,6), mikä heijastaa energialiiketoiminnan jälkisyklisyyttä. Koska uudet tilaukset alkavat näkyä liikevaihdossa vasta loppuvuonna, liikevaihto laski hieman myös vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen 42,8 miljoonasta eurosta.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (2,1). Liikevoittomarginaali oli 1,5 prosenttia liikevaihdosta (5,0). Liikevoittoa rasitti pääosin alhainen kannattavuus öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenteissä, joissa aloitetut sopeuttamistoimenpiteet eivät ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3) ja 1,0 prosenttia liikevaihdosta (3,1).

Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan ostamalla kesäkuussa 97,8 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta. ETV:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 12 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät palvelut sekä energian siirron ja jakelun suunnittelupalvelut ja se tukee hyvin Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmän strategiaa. ETV:n tase yhdistettiin Pöyryn konserniraportointiin 30.6.2010. 

Teollisuus


  4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
82,5 57,5 43,5 82,5 57,5 43,5 39,3
Liikevaihto,
milj. euroa
40,1 45,6 -12,1 75,9 96,9 -21,7 162,0
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
-1,3 2,5 -152,0 -5,4 4,0 na -3,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
-3,2 5,5   -7,1 4,1   -2,2
Liikevoitto,
milj. euroa
-1,7 -0,4 na -6,0 -1,3 na -10,1
Liikevoittoprosentti,
%
-4,2 -0,9   -7,9 -1,3   -6,2
Henkilöstö kauden
lopussa
1842 2122 -13,2 1842 2122 -13,2 1790

1-6/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 43,5 prosenttia 82,5 miljoonaan euroon (57,5). Tilauskanta kasvoi 18,5 prosenttia myös vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 75,9 miljoonaa euroa (96,9), mikä on 21,7 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alkuvuoden 2010 hyvä kehitys tilauskannassa ei vielä täysin näkynyt liikevaihdossa ja toisaalta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen vertailuluvussa on mukana muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheen toteutus.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -5,4 miljoonaa euroa (4,0) ja liikevoittomarginaali oli -7,1 prosenttia liikevaihdosta (4,1). Suurten projektien puuttuminen näkyi alhaisena kapasiteetin käyttöasteena ja kannattavuutena. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -6,0 miljoonaa euroa (-1,3) eli -7,9 prosenttia liikevaihdosta (-1,3).

4-6/2010

Asiakkaiden lisääntynyt aktiviteetti on kasvattanut tilauskertymää alkuvuonna 2010. Toisella vuosineljänneksellä saatiin jatkoa ensimmäisen vuosineljänneksen sellu- ja paperiprojekteille, kun Pöyry sai toisen, arvoltaan 7,3 miljoonan euron sellutehdasprojektin Brasiliassa sekä 6,5 miljoonan euron biomassakattilan suunnitteluprojektin paperitehtaalle USA:ssa. Pöyry sai myös merkittävän toimeksiannon suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Kevitsan nikkeli- ja kuparirikastamoprojektiin Pohjois-Suomessa. Sopimuksen arvon odotetaan ylittävän 5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 40,1 miljoonaa euroa (45,6), mikä on 12,1 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vaikka liikevaihto laski selvästi vuoden takaisesta, volyymit ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2009 kolmannen neljänneksen alhaisimmilta tasoiltaan kasvavan tilauskannan tukemana.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -1,3 miljoonaa euroa (2,5). Liikevoittomarginaali oli -3,2 prosenttia liikevaihdosta (5,5). Alhaiset kapasiteetin käyttöasteet ja suurten projektien puuttuminen rasittivat kannattavuutta eivätkä aloitetut sopeuttamistoimenpiteet ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,4) ja -4,2 prosenttia liikevaihdosta (-0,9).

Kaupunki & liikenne


  4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
199,6 202,0 -1,2 199,6 202,0 -1,2 194,8
Liikevaihto,
milj. euroa
52,0 46,3 12,3 99,5 95,2 4,5 184,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
3,3 3,5 -5,7 6,9 7,6 -9,2 15,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
6,3 7,6   6,9 8,0   8,4
Liikevoitto,
milj. euroa
3,2 3,4 -5,9 6,8 7,2 -5,6 14,9
Liikevoittoprosentti,
%
6,2 7,3   6,8 7,6   8,1
Henkilöstö kauden
lopussa
1829 1817 0,7 1829 1817 0,7 1858

1-6/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta pysyi lähes viime vuoden tasolla ja oli 199,6 miljoonaa euroa (202,0). Tilauskanta kasvoi 3,1 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Vakaan tilauskannan tukemana tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 99,5 miljoonaa euroa (95,2).

Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,2) ja liikevoittomarginaali oli 6,8 prosenttia liikevaihdosta (7,6). Liikevoitossa on mukana pienehkö (0,1 miljoonaa euroa) määrä uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut ‑liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta ovat rasittaneet Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi sekä haastavat projektitoteutukset itäisessä Euroopassa.

4-6/2010

Kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen tilauskertymä oli merkittävästi korkeammalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikka jäi edelleen alhaisemmaksi kuin vuotta aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä Pöyry sai mm. 8,7 miljoonan euron sopimuksen suurnopeusjunaradan rakentamisen valvonnasta Kiinassa ja 6,1 miljoonan euron toimeksiannon asiantuntijapalveluiden toimittamisesta maailman suurimman jätevesitunnelin rakennushankkeessa Meksikossa.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa (46,3), mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakaa tilauskanta ja toimitukset erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ovat kasvattaneet liikevaihtoa tasaisesti vuoden 2009 kolmannen neljänneksen alhaisimmilta tasoiltaan.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (3,4) ja liikevoittomarginaali 6,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3). Liikevoitto sisältää 0,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Haastavat projektitoteutukset itäisessä Euroopassa rasittivat hieman kannattavuutta.

Vesi & ympäristö


  4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
72,5 75,5 -4,0 72,5 75,5 -4,0 62,3
Liikevaihto,
milj. euroa
19,9 22,0 -9,5 39,2 43,0 -8,8 86,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,8 1,6 -50,0 1,3 2,4 -45,8 5,1
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
4,0 7,3   3,3 5,6   6,0
Liikevoitto,
milj. euroa
0,8 1,5 -46,7 1,3 2,3 -43,5 4,9
Liikevoittoprosentti,
%
4,0 6,8   3,3 5,3   5,7
Henkilöstö kauden
lopussa
881 927 -5,0 881 927 -5,0 908

1-6/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta laski edellisestä vuodesta 4,0 prosenttia 72,5 miljoonaan euroon (75,5). Tilauskanta kasvoi kuitenkin 2,8 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Heijastaen tilauskannan alentunutta tasoa myös tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto laski 8,8 edellisestä vuodesta ja oli 39,2 miljoonaa euroa (43,0).

Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa ilman ja 2,3 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 3,3 prosenttia liikevaihdosta (5,6 prosenttia ilman ja 5.3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuutta on painanut vaikea markkinatilanne kunnallissektorilla sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste Suomessa.

4-6/2010

Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat selvästi alhaisemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä toimeksiannot kansainvälisiltä markkinoilta jäivät vähäisemmiksi.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa (22,0), mikä on 9,5 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Verrattuna kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljännekseen liikevaihto pysyi melko vakaana.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa ilman ja 1,5 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta (7,3 prosenttia ilman ja 6,8 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuus jäi alle tavoitetason johtuen pääosin vaikeasta markkinatilanteesta kunnallissektorilla Suomessa. Toimenpiteitä tehtiin Suomessa kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään.

Liikkeenjohdon konsultointi


  4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
23,8 19,3 23,3 23,8 19,3 23,3 18,0
Liikevaihto,
milj. euroa
18,5 17,8 3,9 35,7 35,6 0,3 68,5
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,6 0,3 100,0 0,9 0,1 na 1,2
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
3,2 1,7   2,5 0,3   1,8
Liikevoitto,
milj. euroa
-1,6 -0,4 na -1,3 -1,0 -30,0 -0,4
Liikevoittoprosentti,
%
-8,6 -2,2   -3,6 -2,8   -0,7
Henkilöstö kauden
lopussa
452 493 -8,3 452 493 -8,3 451

1-6/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi 23,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 23,8 miljoonaa euroa (19,3). Tilauskanta kasvoi 16,1 prosenttia myös vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 35,7 miljoonaa euroa (35,6). Tilauskannan hyvä kehitys vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei vielä täysin heijastunut liikevaihtoon.

Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 2,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 0,9 miljoonaan euroon (0,1) ja liikevoittomarginaali oli 2,5 prosenttia liikevaihdosta (0,3). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat suurelta osin toiselle vuosineljännekselle kirjatut asiakaspalkkiot (success fee) ja varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen epätyydyttävä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,0) eli -3,6 prosenttia liikevaihdosta (-2,8).

4-6/2010

Tilauskertymä jatkoi kasvuaan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä vaikka yleinen markkinaympäristö on vielä haastava.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,8), mikä on 3,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja heijastaa tilauskannan hyvää kehitystä.

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3). Liikevoittomarginaali oli 3,2 prosenttia liikevaihdosta (1,7). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat suurelta osin toiselle vuosineljännekselle kirjatut asiakaspalkkiot (success fees) ja varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen alhainen. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä aloitettiin toisella vuosineljänneksellä toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on muodostaa ryhmästä entistä yhtenäisempi ja integroidumpi yksikkö. Liiketoimintaryhmän organisaation ja liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyä ohjaavat määritellyt strategiset päälinjaukset. Osana ohjelmaa toiselle vuosineljännekselle kirjattiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,4) ja -8,6 prosenttia liikevaihdosta (-2,2).

Konsernin yleiskustannukset

Konsernin raportointikauden kohdistamattomat yleiskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,9), mikä on 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,5).

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin liiketappio raportointikaudella oli 4,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien -0,4 miljoonaa euroa (9,8). Liikevoittomarginaali, mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut, laski -0,1 prosenttiin vuodentakaisesta 2,7 prosentista. Tammi-kesäkuun kannattavuus laski kaikissa liiketoimintaryhmissä, mutta säilyi kohtuullisen vakaana Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä. Vuosineljänneksittäisessä vertailussa kannattavuutta rasittivat merkittävät uudelleenjärjestelykulut Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on pitää Pöyryn kannattavuus hyväksyttävällä tasolla etenee.

Nettorahoituserät olivat -0,9 miljoonaa euroa (0,6).

Tulos ennen veroja oli -1,3 miljoonaa euroa (10,4).

Tuloverot olivat -1,3 miljoonaa euroa (-3,8).

Nettotulos oli -2,6 miljoonaa euroa (6,6).

Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,10).

TASE

Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase raportointikauden lopussa oli 531,3 miljoonaa euroa. Tase oli 15,9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 14,9 miljoonaa euroa suurempi kuin maaliskuun lopussa 2010. Oma pääoma oli raportointikauden lopussa yhteensä 184,0 miljoonaa euroa (180,7). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 176,8 miljoonaa euroa (172,3) eli 2,98 euroa osaketta kohden (2,93).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -2,8 prosenttia (6,9). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,4 prosenttia (9,2).

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta raportointikaudella oli -35,5 miljoonaa euroa (‑20,1), mikä oli -0,60 euroa osaketta kohden. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -46,9 miljoonaa euroa (-33,6). Kassavirta sisältää -8,6 miljoonaa euroa (‑11,0) yritysostoja. Heikko kassavirta heijastaa viivästymiä tiettyjen projektien maksuissa mutta sen odotetaan paranevan vuoden loppua kohden mentäessä.

Nettovelat olivat raportointikauden lopussa 26,3 miljoonaa euroa (-12,2). Velkaantumisaste (gearing) oli 14,3 prosenttia (-6,8). Omavaraisuusaste oli 39,7 prosenttia (40,0).

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Raportointikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 88,2 miljoonaa euroa (123,6). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,7 miljoonaa euroa.

Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta.

Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään osavuosikatsauksen tunnuslukusivulla.

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 9,9 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista.


Investoinnit, milj. euroa 4-6/
2010
4-6/
2009
1-6/
2010
1-6/
2009
2009
           
Investoinnit, operatiiviset 1,4 1,1 2,9 2,9 4,8
Investoinnit, osakkeet 8,5 2,8 9,9 4,2 5,0
Investoinnit yhteensä 9,9 3,9 12,8 7,1 9,8

HENKILÖSTÖ


Henkilöstö (kokopäiväisiä),
kauden päättyessä
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
         
Energia 1463 1468 -0,3 1402
Teollisuus 1842 2122 -13,2 1790
Kaupunki & liikenne 1829 1817 0,7 1858
Vesi & ympäristö 881 927 -5,0 908
Liikkeenjohdon konsultointi 452 493 -8,3 451
Emoyhtiö ja jaetut resurssit 142 119 19,3 121
Henkilöstö yhteensä 6609 6946 -4,9 6530


Henkilöstö (kokopäiväisiä) markkina-
alueittain, kauden lopussa
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
2009
         
Pohjoismaat 2537 2756 -7,9 2510
Muu Eurooppa 2844 2931 -3,0 2826
Aasia 522 559 -6,6 529
Pohjois-Amerikka 200 219 -8,7 198
Etelä-Amerikka 415 341 21,7 344
Muut 91 140 -35,0 123
Yhteensä 6609 6946 -4,9 6530

Henkilöstörakenne

Konsernin palveluksessa oli raportointikaudella keskimäärin 6481 (7446) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on -13,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 6609 henkeä (6946).

Koska saatujen tilausten odotetaan kasvavan erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, henkilökuntaa on rekrytoitu Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa.

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta.

Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

Valtuutuksia ei ole käytetty raportointikaudella.

MUUTOKSET YRITYKSEN JOHDOSSA TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

Pöyryn johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Esa Ikäheimonen ilmoitti huhtikuussa eroavansa Pöyry-konsernin palveluksesta siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen ja talousjohtajan varamies Johan Brink nimitettiin vt. talousjohtajaksi.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Pöyry Oyj:n osakepääoma 30.6.2010 oli 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä raportointikauden lopussa omat osakkeet mukaan lukien oli 59 330 954.

Pöyryllä oli hallussaan 30.6.2010 yhteensä 383 308 omaa osaketta, mikä on 0,6 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 3,9 miljoonaa euroa.

OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET

Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti on vuoden 2009 lopun jälkeen merkitty 359 556 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvoi 59 330 954 osakkeeseen. Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat raportointikauden lopussa omistajansa merkitsemään yhteensä 1 335 872 osaketta, mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä.

Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI

Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 30.6.2010 oli 10,11 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta raportointikaudella oli 10,21 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 9,02 euroa. Osakkeen hinta nousi noin 9 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Raportointikaudella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 11,4 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 116,5 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 92 800 osaketta eli noin 1,0 miljoonaa euroa.

Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2010 yhteensä 599,4 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 599,8 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien.

OMISTUSRAKENNE

Raportointikaudella rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6933:sta raportointikauden lopun 7866:aan. Määrä kasvoi 13 prosenttia.

Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,18 prosentin äänimäärällä. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin, Pöyryn hallituksen jäsen, ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa.

Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli raportointikauden lopussa yhteensä 14,20 prosenttia äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 46,58 prosenttia.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Viimeisen kuuden kuukauden aikana investointien näkymät yksityissektorilla (erityisesti energiassa ja teollisuudessa) ovat alkaneet vähitellen parantua. Pääasiallinen riski liittyy mahdollisuuteen, että maailmantalouden elpyminen kääntyy uudelleen taantumaksi (ns. double-dip -taantumaskenaario). Tämä voisi vaikeuttaa rahoitusta ja saada yksityissektorin asiakkaat lykkäämään suunnittelemiaan investointeja.

Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja institutionaalisilta asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja useat hallitukset ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Näiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti infrastruktuuri-investointeihin jollakin aikavälillä. Vaikutusten suuruutta ja ajoitusta on kuitenkin vaikea arvioida. Kunnallissektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä.

Osa Pöyry-konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien projektien osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskien hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Pöyryn taloudellinen asema on hyvä ja tase vahva.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT (ENNALLAAN)

Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle ovat seuraavat:

Sekä Energia- että Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluontoiset erät. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Samoin Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Kertaluonteiset erät pois lukien Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan.

Vantaa 21.7.2010

PÖYRY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

PÖYRY-KONSERNI            
               
LAAJA TULOSLASKELMA
Milj. euroa
  4-6/
2010
4-6/
2009
1-6/
2010
1-6/
2009
1-12/
2009
               
LIIKEVAIHTO   171,7 174,0 334,4 361,8 673,5
               
Liiketoiminnan muut tuotot  0,3 0,1 0,5 0,3 0,8
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista
0,1 0,2 0,2 0,4 0,5
               
Materiaalit ja tarvikkeet  -3,4 -1,9 -5,1 -2,8 -7,0
Ulkopuoliset palvelut,
alikonsultointi
-26,7 -20,0 -46,9 -43,4 -90,6
Henkilöstökulut   -102,5 -107,3 -202,8 -219,9 -401,5
Poistot   -1,9 -2,1 -3,9 -4,2 -8,2
Liiketoiminnan muut kulut  -37,6 -38,4 -76,8 -82,4 -155,9
               
LIIKEVOITTO   0,0 4,6 -0,4 9,8 11,6
% liikevaihdosta   0,0 2,6 -0,1 2,7 1,7
               
Rahoitustuotot   0,5 1,0 1,0 2,9 5,0
Rahoituskulut   -1,7 -1,5 -3,2 -2,9 -5,6
Kurssierot   0,5 0,0 1,3 0,6 1,4
               
VOITTO ENNEN VEROJA   -0,7 4,1 -1,3 10,4 12,4
% liikevaihdosta   -0,4 2,4 -0,4 2,9 1,8
               
Tuloverot   -0,8 -1,8 -1,3 -3,8 -4,4
               
KONSERNIN VOITTO   -1,5 2,3 -2,6 6,6 8,0
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT          
               
Muuntoerot   4,6 1,4 7,0 2,0 4,2
               
LAAJA TULOS   3,1 3,7 4,4 8,6 12,2
               
Voiton jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille   -1,7 2,1 -2,6 5,9 6,5
Vähemmistölle   0,2 0,2 0,0 0,7 1,5
               
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille   2,9 3,5 4,4 7,9 10,7
Vähemmistölle   0,2 0,2 0,0 0,7 1,5
               
Tulos/osake, emoyhtiön
omistajille kuuluva osuus, euroa
-0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11
Laimennusvaikutuksella korjattu -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11


 

TASE          
Milj. euroa     30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
             
VASTAAVAA          
             
PITKÄAIKAISET VARAT          
Liikearvo     114,3 99,8 101,3
Aineettomat hyödykkeet     5,3 5,7 5,4
Aineelliset hyödykkeet     16,5 17,8 16,6
Osakkeet, osakkuusyhtiöt    5,9 5,6 5,5
Osakkeet, muut     2,0 1,9 1,9
Lainasaamiset     1,5 1,1 1,5
Laskennalliset verosaamiset    11,2 7,5 9,5
Eläkesaatavat     0,4 1,0 0,3
Muut pitkäaikaiset saamiset    8,9 6,7 7,5
        166,0 147,1 149,5
LYHYTAIKAISET VARAT          
Keskeneräiset työt     109,5 79,8 78,8
Myyntisaamiset     143,0 134,3 127,3
Lainasaamiset     0,1 0,2 0,1
Muut saamiset     9,4 11,3 7,5
Siirtosaamiset     15,1 14,6 10,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 
33,9 0,0 27,9
Rahavarat     54,3 123,6 114,1
        365,3 363,8 365,9
             
YHTEENSÄ     531,3 510,9 515,4
             
VASTATTAVAA          
             
OMA PÄÄOMA          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma     14,6 14,6 14,6
Ylikurssirahasto     0,0 32,4 0,0
Vararahasto     3,1 20,8 2,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,1 5,8 56,6
Muuntoero     -11,4 -20,5 -18,2
Kertyneet voittovarat     112,4 119,2 120,2
        176,8 172,3 176,0
Vähemmistön osuus     7,2 8,4 8,0
        184,0 180,7 184,0
VELAT          
             
PITKÄAIKAISET VELAT          
Korolliset pitkäaikaiset velat    94,0 91,0 101,3
Eläkevelvoitteet     7,9 7,8 7,4
Laskennallinen verovelka    1,7 5,7 1,7
Muut pitkäaikaiset velat    2,5 2,5 2,3
        106,1 107,0 112,7
LYHYTAIKAISET VELAT          
Korollisten pitkäaikaisten velkojen
lyhennykset
19,6 19,5 19,8
Lyhytaikaiset korolliset velat    0,9 0,9 1,7
Varaukset     12,1 9,7 8,3
Saadut projektiennakot     68,0 59,2 66,0
Ostovelat     24,7 20,8 21,5
Muut lyhytaikaiset velat    32,9 33,2 29,3
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat
verovelat
0,6 1,6 4,2
Siirtovelat     82,4 78,3 68,0
        241,2 223,2 218,8
             
YHTEENSÄ     531,3 510,9 515,4


 

RAHAVIRTALASKELMA
Milj. euroa
  4-6/
2010
4-6/
2009
1-6/
2010
1-6/
2009
1-12/
2009
               
LIIKETOIMINTA            
  Katsauskauden voitto   -1,5 2,3 -2,6 6,6 8,0
  Poistot ja arvonalentumiset 1,9 2,1 3,9 4,2 8,2
  Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista
-0,1 -0,2 -0,2 -0,4 0,2
  Rahoitustuotot ja ‑kulut  0,7 0,5 0,9 -0,6 -0,8
  Tuloverot   0,8 1,8 1,3 3,8 4,4
  Keskeneräisten töiden muutos -12,8 -4,4 -30,7 -10,5 -9,5
  Myynti- ja muiden saamisten
muutos
-10,9 -5,1 -23,9 3,5 18,3
  Saatujen projektiennakoiden
muutos
1,7 -2,5 2,0 -14,4 -7,6
  Osto- ja muiden velkojen muutos 13,4 0,0 17,4 -1,3 -15,7
  Saadut rahoitustuotot  0,5 0,9 1,0 2,8 5,0
  Maksetut rahoituskulut  -1,5 -1,1 -3,2 -2,7 -5,7
  Maksetut tuloverot   0,0 0,6 -1,4 -11,1 -15,2
               
Liiketoiminnan nettorahavirta  -7,8 -5,1 -35,5 -20,1 -10,4
               
INVESTOINNIT            
  Investoinnit konserniyhtiö-
osakkeisiin vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
-7,6 -4,2 -8,6 -11,0 -10,6
  Investoinnit muihin osakkeisiin 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
  Investoinnit käyttöomaisuuteen -1,4 -1,1 -2,9 -2,9 -4,7
  Käyttöomaisuuden myynti  0,1 0,2 0,1 0,4 0,3
               
Investointien nettorahavirta  -8,9 -5,1 -11,4 -13,5 -15,2
               
Nettorahavirta ennen rahoitusta -16,7 -10,2 -46,9 -33,6 -25,6
               
RAHOITUS            
  Uudet lainat   0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
  Lainojen lyhennykset   -8,8 -10,1 -9,8 -10,6 -20,5
  Lyhytaikaisen rahoituksen
muutos
-0,8 -8,9 -1,0 -0,4 0,7
  Maksetut osingot   -0,2 -1,2 -6,7 -38,0 -39,0
  Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,6 0,0 -1,8 -1,9
  Osakemerkintä   0,9 0,1 1,5 0,1 0,4
               
Rahoituksen nettorahavirta  -8,9 -20,7 -16,0 -50,7 -40,3
               
Rahavarojen ja muiden likvidien
varojen muutos
-25,6 -30,9 -62,9 -84,3 -65,9
               
Rahavarat ja muut likvidit varat
kauden alussa
108,0 152,3 142,0 203,7 203,7
               
Rahoitusvarojen käyvän arvon
muutos
        0,1
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
5,8 2,2 9,1 4,2 4,1
               
Rahavarat ja muut likvidit varat
kauden lopussa
88,2 123,6 88,2 123,6 142,0
               
Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat 
33,9 0,0 33,9 0,0 27,9
Rahavarat   54,3 -28,7 54,3 123,6 114,1
               
Rahavarat ja muut likvidit varat
kauden lopussa
88,2 -28,7 88,2 123,6 142,0


 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET               
                     
Milj. euroa Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
hasto
Vara-
ra-
hasto
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muun-
to-
erot
Voit-
to-
varat
Yht. Vähem-
mistön
osuus
Oma
pääoma
yht.
                     
Oma pääoma
1.4.2009
14,6 32,4 20,3 5,8 -21,6 117,5 169,0 8,1 177,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
          0,1 0,1   0,1
  Osingonjako           0,0 0,0   0,0
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -0,6 -0,6   -0,6
  Siirto,
voittovarat
    0,2     -0,2 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,3 0,3   0,3
  Tilikauden
laaja tulos
    0,3   1,1 2,1 3,5 0,2 3,7
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 1,7 3,3 0,2 3,5
                     
Oma pääoma
30.6.2009
14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
          0,1 0,1   0,1
  Osingonjako           -37,9 -37,9   -37,9
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,8 -1,8   -1,8
  Siirto,
voittovarat
    0,2     -0,2 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,6 0,6   0,6
  Tilikauden
laaja tulos
    0,1   1,9 5,9 7,9 0,7 8,6
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,3 0,0 1,9 -33,3 -31,1 0,7 -30,4
                     
Oma pääoma
30.6.2009
14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,4     0,4   0,4
  Osingonjako           -37,9 -37,9 -1,1 -39,0
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,9 -1,9   -1,9
  Siirto
sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahastoon
  -32,4 -18,0 50,4     0,0   0,0
  Siirto,
voittovarat
    0,3     -0,3 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          1,2 1,2   1,2
  Vähemmistön
osuus
          0,1 0,1 -0,1 0,0
  Tilikauden
laaja tulos
        4,2 6,5 10,7 1,5 12,2
Muutokset
yhteensä
0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1
                     
Oma pääoma
31.12.2009
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
Oma pääoma
1.4.2010
14,6 0,0 2,9 57,2 -15,8 113,6 172,5 7,0 179,5
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,9     0,9   0,9
  Osingonjako           0,0 0,0 0,0 0,0
  Siirto,
voittovarat
    0,0 0,0     0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,5 0,5   0,5
  Vähemmistön
muutos
            0,0   0,0
  Tilikauden
laaja tulos
    0,2   4,4 -1,7 2,9 0,2 3,1
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,2 0,9 4,4 -1,2 4,3 0,2 4,5
                     
Oma pääoma
30.6.2010
14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0
                     
Oma pääoma
1.1.2010
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      1,5     1,5   1,5
  Osingonjako           -5,9 -5,9 -0,8 -6,7
  Siirto,
voittovarat
            0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,7 0,7   0,7
  Vähemmistön
muutos
            0,0   0,0
  Tilikauden
laaja tulos
    0,2   6,8 -2,6 4,4 0,0 4,4
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,2 1,5 6,8 -7,8 0,7 -0,8 -0,1
                     
Oma pääoma
30.6.2010
14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0


 

Milj. euroa     30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
             
Ehdolliset velat ja sitoumukset        
             
Muusta omasta sitoumuksesta        
  Pantatut arvopaperit     1,2 1,4 2,0
  Projekti- ja muut takaukset   55,3 53,0 55,0
  Riita-asiat ja oikeudenkäynnit  3,0 0,0 3,0
             
Muiden puolesta          
  Pantatut arvopaperit     0,2 0,1 0,0
  Muut vastuut     0,1 0,1 0,1
             
Vuokra- ja leasingvastuut   105,1 119,3 111,0
             
Johdannaissopimukset          
             
  Valuuttatermiinisopimukset,        
  nimellisarvot     58,4 35,7 33,4
  Valuuttatermiinisopimukset,   1,1 0,5 0,5
  käypä arvo     -1,0 -0,9 -0,4
             
  Valuuttaoptiot, nimellisarvot        
  Ostetut     0,1 1,8 0,2
  Asetetut     0,0 1,3 0,0
             
  Valuuttaoptiot, käypä arvo         
  Ostetut     0,0 0,0 0,0
  Asetetut     0,0 -0,1 0,0
             
  Koronvaihtosopimusten nimellisarvo  44,1 10,9 41,6
      josta basis swappeja   32,0 0,0 30,8
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo  -0,8 -0,7 -0,7
           
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT          
             
Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa
tapahtuvat käypään markkinahintaan 
     
             
  Myynti osakkuusyhtiöille    0,0 0,1 0,1
  Lainat osakkuusyhtiöille    0,1 0,1 0,1
  Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä  0,0 0,0 0,0
             
Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset     
  Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2010 yhteensä 163 514 osaketta ja 49 092 optio-oikeutta (joulukuun 2009 lopussa 179 676 osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta, joihin sisältyi myös toimitusjohtajan sijaisen omistukset). Optiot oikeuttavat merkitsemään 196 368 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.
             
Vuoden 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmä      
  Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Palkkiojärjestelmä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen tekstiosuudessa. 


 

AVAINLUVUT   4-6/
2010
4-6/
2009
1-6/
2010
1-6/
2009
1-12/
2009
               
Tulos/osake, euroa   -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11
  Laimennusvaikutuksella korjattu -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11
               
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma/osake, euroa
    2,98 2,93 2,98
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.     0,4 9,2 5,3
               
Oman pääoman tuotto, % p.a.     -2,8 6,9 4,1
               
Omavaraisuusaste, %        39,7 40,0 40,9
               
Nettovelkaantumisaste, %      14,3 -6,8 -10,5
               
Nettovelat, milj. euroa      26,3 -12,2 -19,3
               
Konsultointi ja suunnittelu,
milj. euroa
    564,3 530,7 483,6
Kokonaistoimitukset, milj. euroa     5,3 3,4 2,1
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa     569,6 534,1 485,7
               
Bruttoinvestoinnit,
operatiiviset, milj. euroa
1,4 1,1 2,9 2,9 4,8
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
milj. euroa
8,5 2,8 9,9 4,2 5,0
               
Henkilöstö konserniyhtiöissä,
keskimäärin
    6481 7446 7052
Henkilöstö konserniyhtiöissä
kauden lopussa
    6609 6946 6530
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä
kauden lopussa
    138 143 141
               
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS          
Milj. euroa            
               
Kirjanpitoarvo kauden alussa  5,5 6,1 5,4 6,2 6,2
Hankitut yhtiöt   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit   0,1 0,2 0,7 0,7 1,2
Vähennykset   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poistot ja kulukirjaukset  -0,4 -0,6 -1,0 -1,2 -2,2
Muuntoero   0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,3 5,7 5,3 5,7 5,4
               
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS          
               
Kirjanpitoarvo kauden alussa  16,4 18,4 16,6 18,8 18,8
Hankitut yhtiöt   0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
Investoinnit   1,0 0,9 2,0 2,2 3,4
Vähennykset   0,0 -0,2 -0,1 -0,4 -0,4
Poistot   -1,5 -1,5 -2,9 -3,0 -6,0
Muuntoero   0,4 0,2 0,7 0,2 0,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,5 17,8 16,5 17,8 16,6


 

TOIMINTASEGMENTIT
Milj. euroa
    1-6/
2010
1-6/
2009
1-12/
2009
             
LIIKEVAIHTO          
Energia     83,9 89,9 173,9
Teollisuus     75,9 96,9 162,0
Kaupunki & liikenne     99,5 95,2 184,5
Vesi & ympäristö     39,2 43,0 86,5
Liikkeenjohdon konsultointi   35,7 35,6 68,5
Kohdistamaton     0,2 1,2 -1,9
Yhteensä     334,4 361,8 673,5
             
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia     0,8 4,5 5,9
Teollisuus     -6,0 -1,3 -10,1
Kaupunki & liikenne     6,8 7,2 14,9
Vesi & ympäristö     1,3 2,3 4,9
Liikkeenjohdon konsultointi   -1,3 -1,0 -0,4
Kohdistamaton     -2,0 -1,9 -3,6
Liikevoitto yhteensä     -0,4 9,8 11,6
             
Rahoitustuotot ja ‑kulut   -0,9 0,6 0,8
Voitto ennen veroja     -1,3 10,4 12,4
             
Tuloverot     -1,3 -3,8 -4,4
Kauden voitto     -2,6 6,6 8,0
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille     -2,6 5,9 6,5
Vähemmistölle     0,0 0,7 1,5
             
LIIKEVOITTO %          
Energia     1,0 5,0 3,4
Teollisuus     -7,9 -1,3 -6,2
Kaupunki & liikenne     6,8 7,6 8,1
Vesi & ympäristö     3,3 5,3 5,7
Liikkeenjohdon konsultointi   -3,6 -2,8 -0,7
Konserni     -0,1 2,7 1,7
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA    
Energia     2,0 5,3 7,8
Teollisuus     -5,4 4,0 -3,5
Kaupunki & liikenne     6,9 7,6 15,5
Vesi & ympäristö     1,3 2,4 5,1
Liikkeenjohdon konsultointi   0,9 0,1 1,2
Kohdistamaton     -2,0 -1,9 -3,6
Liikevoitto yhteensä     3,8 17,5 22,5
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, %    
Energia     2,4 5,9 4,5
Teollisuus     -7,1 4,1 -2,2
Kaupunki & liikenne     6,9 8,0 8,4
Vesi & ympäristö     3,3 5,6 6,0
Liikkeenjohdon konsultointi   2,5 0,3 1,8
Konserni     1,1 4,8 3,3
             
TILAUSKANTA          
Energia     191,2 178,5 171,0
Teollisuus     82,5 57,5 39,3
Kaupunki & liikenne     199,6 202,0 194,8
Vesi & ympäristö     72,5 75,5 62,3
Liikkeenjohdon konsultointi   23,8 19,3 18,0
Kohdistamaton     0,0 1,3 0,3
Yhteensä     569,6 534,1 485,7
             
Konsultointi ja suunnittelu   564,3 530,7 483,6
Kokonaistoimitukset     5,3 3,4 2,1
Yhteensä     569,6 534,1 485,7
             
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA        
Energia     1463 1468 1402
Teollisuus     1842 2122 1790
Kaupunki & liikenne     1829 1817 1858
Vesi & ympäristö     881 927 908
Liikkeenjohdon konsultointi   452 493 451
Kohdistamaton     142 119 121
Yhteensä     6609 6946 6530
             
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN        
Pohjoismaat     101,2 104,3 194,4
Muu Eurooppa     147,4 171,1 323,7
Aasia     25,2 29,9 54,7
Pohjois-Amerikka     14,1 11,2 20,0
Etelä-Amerikka     31,6 29,7 50,3
Muut     14,9 15,6 30,4
Yhteensä     334,4 361,8 673,5


 

TOIMINTASEGMENTIT
Milj. euroa
    7-9/
2008
10-12/
2008
1-3/
2009
4-6/
2009
               
LIIKEVAIHTO            
Energia     46,6 50,2 48,3 41,6
Teollisuus     63,5 67,3 51,3 45,6
Kaupunki & liikenne     42,8 48,1 48,9 46,3
Vesi & ympäristö     20,3 25,3 21,0 22,0
Liikkeenjohdon konsultointi    20,1 24,1 17,8 17,8
Kohdistamaton     0,6 -1,4 0,5 0,7
Yhteensä     193,9 213,6 187,8 174,0
               
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO          
Energia     4,6 10,0 3,2 1,3
Teollisuus     12,0 9,8 -0,9 -0,4
Kaupunki & liikenne     3,8 4,6 3,8 3,4
Vesi & ympäristö     0,3 1,8 0,8 1,5
Liikkeenjohdon konsultointi    2,9 2,0 -0,6 -0,4
Kohdistamaton     -1,7 -1,5 -1,1 -0,8
Liikevoitto yhteensä     21,9 26,7 5,2 4,6
               
Rahoitustuotot ja ‑kulut     1,3 0,2 1,1 -0,5
Voitto ennen veroja     23,2 26,9 6,3 4,1
               
Tuloverot     -7,5 -6,6 -2,0 -1,8
Kauden voitto     15,7 20,3 4,3 2,3
Jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille     15,4 19,8 3,8 2,1
Vähemmistölle     0,3 0,5 0,5 0,2
               
LIIKEVOITTO %            
Energia     9,9 19,9 6,6 3,1
Teollisuus     18,9 14,5 -1,8 -0,9
Kaupunki & liikenne     8,9 9,7 7,8 7,3
Vesi & ympäristö     1,5 7,3 3,8 6,8
Liikkeenjohdon konsultointi    14,4 8,5 -3,4 -2,2
Konserni     11,3 12,5 2,8 2,6
               
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA
       
Energia     4,6 10,0 3,2 2,1
Teollisuus     12,0 9,8 1,5 2,5
Kaupunki & liikenne     3,8 4,6 4,1 3,5
Vesi & ympäristö     0,3 1,8 0,8 1,6
Liikkeenjohdon konsultointi    2,9 2,0 -0,2 0,3
Kohdistamaton     -1,7 -1,5 -1,1 -0,8
Liikevoitto yhteensä     21,9 26,7 8,3 9,2
               
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, %
       
Energia     9,9 19,9 6,6 5,0
Teollisuus     18,9 14,5 2,9 5,5
Kaupunki & liikenne     8,9 9,7 8,4 7,6
Vesi & ympäristö     1,5 7,3 3,8 7,3
Liikkeenjohdon konsultointi    14,4 8,5 -1,1 1,7
Konserni     11,3 12,5 4,4 5,3
               
TILAUSKANTA            
Energia     199,8 182,0 180,4 178,5
Teollisuus     109,1 82,4 66,8 57,5
Kaupunki & liikenne     179,0 176,4 198,2 202,0
Vesi & ympäristö     78,3 76,8 78,8 75,5
Liikkeenjohdon konsultointi    27,9 21,1 21,6 19,3
Kohdistamaton     0,4 0,4 0,6 1,3
Yhteensä     594,5 539,1 546,4 534,1
               
Konsultointi ja suunnittelu    592,5 538,6 539,8 530,7
Kokonaistoimitukset     2,0 0,5 6,6 3,4
Yhteensä     594,5 539,1 546,4 534,1


 

TOIMINTASEGMENTIT
Milj. euroa
    7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
               
LIIKEVAIHTO            
Energia     40,0 44,0 42,8 41,1
Teollisuus     31,5 33,6 35,8 40,1
Kaupunki & liikenne     42,6 46,7 47,5 52,0
Vesi & ympäristö     20,6 22,9 19,3 19,9
Liikkeenjohdon konsultointi    15,1 17,8 17,2 18,5
Kohdistamaton     0,4 -3,5 0,1 0,1
Yhteensä     150,2 161,5 162,7 171,7
               
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO          
Energia     0,6 0,8 0,4 0,4
Teollisuus     -3,6 -5,2 -4,3 -1,7
Kaupunki & liikenne     3,7 4,0 3,6 3,2
Vesi & ympäristö     1,1 1,5 0,5 0,8
Liikkeenjohdon konsultointi    -0,1 0,7 0,3 -1,6
Kohdistamaton     -0,6 -1,1 -1,0 -1,0
Liikevoitto yhteensä     1,1 0,7 -0,4 0,0
               
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,3 0,5 -0,2 -0,7
Voitto ennen veroja     0,8 1,2 -0,6 -0,7
               
Tuloverot     -0,8 0,2 -0,5 -0,8
Kauden voitto     0,0 1,4 -1,1 -1,5
Jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille     -0,4 1,0 -0,9 -1,7
Vähemmistölle     0,4 0,4 -0,2 0,2
               
LIIKEVOITTO %            
Energia     1,5 1,9 1,0 1,0
Teollisuus     -11,4 -15,5 -12,0 -4,2
Kaupunki & liikenne     8,7 8,6 7,6 6,2
Vesi & ympäristö     5,3 6,7 2,6 4,0
Liikkeenjohdon konsultointi    -0,7 3,6 1,7 -8,6
Konserni     0,7 0,4 -0,2 0,0
               
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA
       
Energia     1,3 1,2 1,4 0,6
Teollisuus     -2,2 -5,3 -4,1 -1,3
Kaupunki & liikenne     3,7 4,2 3,6 3,3
Vesi & ympäristö     1,2 1,6 0,5 0,8
Liikkeenjohdon konsultointi   -0,1 1,2 0,3 0,6
Kohdistamaton     -0,6 -1,1 -1,0 -1,0
Liikevoitto yhteensä     3,3 1,8 0,9 2,8
               
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, %
       
Energia     3,3 2,7 3,4 1,5
Teollisuus     -7,0 -15,8 -11,5 -3,2
Kaupunki & liikenne     8,7 9,0 7,6 6,3
Vesi & ympäristö     5,8 7,0 2,6 4,0
Liikkeenjohdon konsultointi    -0,7 6,7 1,7 3,2
Konserni     2,2 1,1 0,6 1,6
               
TILAUSKANTA            
Energia     173,6 171,0 175,5 191,2
Teollisuus     48,7 39,3 69,6 82,5
Kaupunki & liikenne     202,4 194,8 193,6 199,6
Vesi & ympäristö     69,0 62,3 70,5 72,5
Liikkeenjohdon konsultointi    20,1 18,0 20,5 23,8
Kohdistamaton     0,1 0,3 0,0 0,0
Yhteensä     513,9 485,7 529,7 569,6
               
Konsultointi ja suunnittelu    510,8 483,6 527,9 564,3
Kokonaistoimitukset     3,1 2,1 1,8 5,3
Yhteensä     513,9 485,7 529,7 569,6


 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT      
           
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %      
           
  100 x tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------------------------
 
    taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)  
           
Oman pääoman tuotto, ROE %      
           
  100 x tilikauden tulos
----------------------------------------------------
 
    oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)
           
Omavaraisuusaste %       
         
  100 x oma pääoma 
----------------------------------------
   
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
           
Nettovelkaantumisaste %       
         
  100 x korolliset velat - rahavarat 
----------------------------------
   
    oma pääoma      
           
Tulos/osake, EPS       
       
    emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta
-------------------------------------------------------------
    keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake  
           
    emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
 
    osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa  


 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT        
             
Yritykset ja liiketoiminta

 
    Hankinta-
ajankohta
Hankittu
prosenttiosuus
             
  ERT-EROTERV Zrt       14.6.2010 97,8
             
  Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja
konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun,
radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät
palvelut sekä energian siirron ja jakelun
suunnittelupalvelut. Yhtiö sijaitsee
Budapestissä, Unkarissa, ja sen palveluksessa on
170 henkilöä.
   
             
  PRG-Tec Oy       1.2.2010 100
             
  Yhtiö on erikoistunut kallioperän hydrologisiin
ja geofysiikan mittauksiin. Asiakaskunta koostuu
ydinjätehuollon alan yhtiöistä Suomessa ja
Ruotsissa. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja
työllistää kahdeksan henkilöä.
   
             
  Aquarius International Consultants Pty Ltd  14.5.2009 100
             
  Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja
kuuluu Australian johtaviin tämän alan
riippumattomiin suunnittelu- ja
konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä on hyvä maine
merialueilla toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden
piirissä. Yhtiö sijaitsee Perthissä,
Australiassa ja työllistää kymmenen henkilöä.
   
             
  Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd 1.3.2009 100
             
  Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti
projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä
toimisto- ja liikerakentamisen
kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiö
sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27
henkilöä.
   
     
Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot    
Milj. euroa       2010 2009
             
Hankintameno          
  Kiinteä hinta, maksettu      9,9 4,2
  Arvio tuloskehityksen perusteella    0,0 0,0
  Yhteensä       9,9 4,2
             
Hankintamenon allokointi         
  Nettovarat       1,5 0,2
  Käyvän arvon oikaisut:         
  Asiakassuhteet       0,0 0,0
  Tilauskanta       0,0 0,0
  Yhteensä       1,5 0,2
             
Liikearvo (erotus)       8,4 4,0
             
  Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja
henkilöstö sekä hankitun liiketoiminnan hyvä
kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon
syntymiseen. 
   
             
Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan      
  Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta-
ajankohdasta katsauskauden loppuun (06/2010 ja
12/2009) 
0,0 0,0
  Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
13,0 3,0
  Liikevoiton määrä 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
0,9 0,7
             
Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään   178 37

 

Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin      
Milj. euroa 2010     2009    
    Kirjan-   Yhdistä- Kirjan-   Yhdistä-
    pitoarvot Käyvän misessä pitoarvot Käyvän misessä
    ennen arvon kirjatut ennen arvon kirjatut
    yhdis- oi- käyvät yhdis- oi- käyvät
    tämistä kaisut arvot tämistä kaisut arvot
               
  Aineelliset
hyödykkeet
0,2   0,2      
  Keskeneräiset työt 0,5   0,5      
  Myyntisaamiset 1,2   1,2 0,2   0,2
  Muut saamiset 0,2   0,2      
  Rahavarat 1,3   1,3 0,2   0,2
  Vastaavaa yhteensä 3,4 0,0 3,4 0,4 0,0 0,4
               
  Muut lyhytaikaiset
velat
1,9   1,9 0,2   0,2
  Vastattavaa yhteensä 1,9 0,0 1,9 0,2 0,0 0,2
               
  Identifioitavissa
olevien erien
nettovarat
1,5 0,0 1,5 0,2 0,0 0,2
               
  Hankittujen
liiketoimintojen
hankintameno
    9,9     4,2
               
  Liikearvo     8,4     4,0
               
  Rahana maksettu
kauppahinta
    9,8     4,2
  Hankittujen
liiketoimintojen
rahavarat
    1,3     0,2
  Rahavirtavaikutus     8,5     4,0
  Maksamaton osuus     0,1      
               
  Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
 
               
  Tiedot ovat alustavia.