Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.11.1999

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.1999

JAAKKO PÖYRY GROUPIN OSAKEKOHTAINEN TULOS PARANI 38 PROSENTTIA

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa 1999 oli 277,7 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 182,1) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 18,4 (14,4) miljoonaa euroa ja voitto rahoituserien jälkeen 17,3 (12,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto katsauskaudelta oli 10,3 (7,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,76 (0,55) euroa.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto parani Energia-, Infrastruktuuri ja Ympäristö- sekä Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmissä. Metsäteollisuuden konsultointi-liiketoimintaryhmän kannattavuutta heikensi JP Capital International Ltd:n toiminnan käynnistämisen aiheuttamat kustannukset, muilta osin kannattavuus parani.

Konsernin tilauskanta oli syyskuun lopussa 364,2 miljoonaa euroa. Jaakko Pöyry Group -konsernin ja Electrowatt Engineering -konsernin yhteenlaskettu tilauskanta oli 285,5 miljoonaa euroa vuoden 1998 lopussa. Tilauskantaansa kasvattivat Metsäteollisuuden, Energian sekä Infrastruktuuri ja Ympäristön liiketoimintaryhmät.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Syyskuun lopussa konsernin kassavarat olivat 40,8 miljoonaa euroa ja korolliset velat 54,8 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat olivat 14,0 miljoonaa euroa. Vuoden 1998 lopussa konsernin korolliset nettovelat olivat 20,4 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääosin siitä, että konserniin vuoden alusta kuuluvalla Electrowatt Engineering -konsernilla ei ole korollisia

velkoja. Konsernin velkaantumisaste laski vuoden 1998 lopun 28,8 prosentista 17,2 prosenttiin.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 6,9 (4,0) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja -laitteita. Edellä mainittujen investointien lisäksi emoyhtiö Jaakko Pöyry Group Oyj on katsauskaudella lisännyt omistustaan Electrowatt Engineering AG:ssa, tehnyt yritysjärjestelyjä Brasiliassa ja konserni on hankkinut tytäryhtiöosakeomistuksia alla olevan konsernirakenneosan erittelyn mukaisesti. Yhteensä tytäryhtiöosakkeisiin on investoitu noin 12 miljoonaa euroa.

Konsernirakenne

Jaakko Pöyry Group -konserni pyrkii aktiivisesti laajentamaan toimistoverkkoaan voidakseen palvella asiakkaitaan paikallisesti. Tätä toimintaa tukee asiakkaiden suunnittelun ja konsultointipalvelun lisääntyvä ulkoistaminen sekä globalisoituminen. Konsernin tavoitteena on myös lisätä teknologia- ja know-how pohjaansa hankkimalla omistukseensa konsernin pääliiketoiminta-alojen teknologisia markkinajohtajia. Näiden yhtiöiden osaamista voidaan tehokkaasti myydä konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta. Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi konsernin yritysrakennetta on katsauskaudella kehitetty ja laajennettu eri tavoin.

Jaakko Pöyry Group Oyj käytti 11.1.1999 optio-oikeuttaan lisätäkseen aikaisempaa 49,0 prosentin omistusosuuttaan Electrowatt Engineering -konsernin emoyhtiössä Electrowatt Engineering AG:ssä 70,0 prosenttiin. Loput 30,0 prosenttia Electrowatt Engineering AG:n osakepääomasta Jaakko Pöyry Group Oyj hankki 23.4.1999. Kauppahinta oli 51,0 prosentin osuudesta yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Electrowatt Engineering -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 89,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group -konserni on kokonaan luopunut 40,0 prosentin omistuksestaan brasilialaisesta suunnittelutoimistosta Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:sta. Jaakko Pöyry Group ja Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n muut omistajat ovat sopineet yhtiön jakamisesta siten, että Jaakko Pöyry Group keskittyy metsäteollisuuteen ja entinen osakkuusyhtiö jatkaa toimintaansa muilla alueilla. Liiketoiminnan jaon yhteydessä Jaakko Pöyry Groupille siirtyi Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n metsäteollisuusliiketoiminnan varat, velat ja henkilöstö sekä 1,9 miljoonan euron arvoinen toimistokiinteistö. Jaakko Pöyry Groupin kokonaan omistama Jaakko Pöyry Tecnologia Ltda jatkaa edellä mainittua metsäteollisuusliiketoimintaa ja sen palveluksessa on noin 50 henkeä.

Osana Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n jakosopimusta Jaakko Pöyry Group:n metsäteollisuusryhmä hankki metsäteollisuuteen erikoistuneen Jaakko Pöyry Chilena Ltda:n koko osakekannan. Yhtiö työllistää noin 30 henkeä toimistoissaan Santiagossa ja Concepcionissa. Lisäksi Jaakko Pöyry Group kasvatti omistusosuuttaan Jaakko Pöyry Argentina S.A.:ssa 60,0 prosenttiin. Yhtiö työllistää noin 50 henkeä ja toimii lähinnä infrastruktuurihankkeiden parissa. Omistusmuutokset tulivat voimaan syyskuun alusta 1999.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluva Jaakko Pöyry Oy on kesäkuussa ostanut 55,0 prosenttia puolalaisesta Interpap Sp nimisestä suunnittelutoimistosta. Interpap Sp on Puolan johtava metsäteollisuuden suunnittelutoimisto, joka myös tulee laajentamaan toimintaansa Puolan kasvaville energiamarkkinoille. Yhtiössä työskentelee noin 50 henkilöä.

JP Projektteknik AB on syyskuussa ostanut 51,0 prosenttia ruotsalaisesta metsäteollisuussuunnittelutoimistosta Rigel Consult i Gävle AB:stä. Yhtiö palvelee myös kaivos-, metalli- ja ydinvoimateollisuutta. Yhtiö työllistää noin 50 henkeä.

Jaakko Pöyry Oy on katsauskauden jälkeen ostanut norjalaisen JP Engineering AS:n vähemmistöosakkaalta loput 45,0 prosenttia JP Engineering AS:sta. Yhtiö työllistää noin 50 henkilöä.

Infrastruktuuri ja Ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva Maa ja Vesi Oy on kesäkuussa ostanut Oy Suoraplan Ltd:n koko osakekannan. Yhtiö on erikoistunut maanalaisten tilojen, liikennetunneleiden, siltojen ja satamarakenteiden suunnitteluun. Yhtiön henkilöstön määrä on 8.

Konsernin liiketoiminnan ja rakenteen kehittämistä on tarkoitus jatkaa myös kuluvan vuoden aikana ja ensi vuonna. Kehittäminen tapahtuu merkittävältä osin yritysostoin, jotka keskittyvät energia- sekä infrastruktuuri- ja ympäristö -liiketoimintoihin. Metsäteollisuusliiketoimintaryhmän paikallistoimistoverkon kattavuutta on tarkoitus lisätä Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuosi 2000

Vuoden 2000 projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Konsernin infrastruktuuri saatetaan vuosi 2000-yhteensopivaksi.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.1999 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5,0 miljoonalla markalla (0,8 miljoonaa euroa)antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa

uutta osaketta. Valtuutuksesta on jäljellä 432 514 kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus päätti 23.4.1999 korottaa yhtiön osakepääomaa 2 837 430 markalla (0,5 miljoonaa euroa) 68 500 000 markasta 71 337 430 markkaan tarjoamalla suunnatulla osakeannilla Electrowatt Engineering AG:n myyjille, Ernst Göhner Stiftungille merkittäväksi 378 324 kappaletta osakkeita ja Nordostschweizerische Kraftwerke AG:lle 189 162 kappaletta osakkeita. Osakkeista maksettiin 58 markkaa kappaleelta. Emissiovoitto, yhteensä 30 076 758 markkaa (5,0 miljoonaa euroa), kirjattiin ylikurssirahastoon. Osakkeiden määrä nousi annissa 13 700 000 kappaleesta 14 267 486 kappaleeseen.

Varsinainen yhtiökokous 1998 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 685 000 osaketta, joista yhtiö oli vuonna 1998 käyttänyt 597 200. Varsinainen yhtiökokous 1999 antoi aikaisemman valtuutuksen jatkoksi uuden valtuutuksen hankkia tai luovuttaa omia osakkeita enintään 685 000 osaketta, eli 5,0 prosenttia yhtiön osakkeista. Valtuutuksesta on jäljellä 87 800 osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu 13,0 miljoonan markan suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden merkintäaika alkaa osittain 1.4.2000 ja päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin arvopaperipörssissä 9,79 euroa, ylin kurssi oli 13,00 euroa ja alin kurssi 7,70 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 98,9 miljoonalla eurolla yhteensä 10,1 miljoonaa kappaletta eli 70,8 prosenttia kokonaismäärästä. Tukholman arvopaperipörssissä katsauskauden keskikurssi oli 90,99 Ruotsin kruunua ja vaihto oli 59 050 kappaletta.

Finvest Oyj, Jaakko Pöyry Group Oyj:n entinen suurin omistaja, on myynyt kaikki omistamansa Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet, yhteensä 5,8 miljoonaa kappaletta huhtikuussa 1999. Myyty määrä vastaa 42,4 prosenttia Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeista. Myynti suunnattiin Finvest Oyj:n osakkeenomistajille.

Näkymät

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti kohdistuu pääosin koneuusintoihin. Niiden määrän kasvu on katsauskaudella lisännyt Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskantaa. Myös uusinvestoinnit ovat kolmannella vuosineljänneksellä toipuneet.Uusinvestointiprojektien ennakoitu kate on jonkin verran alle ko. liiketoimintaryhmän pitkäaikaisen keskiarvon. Katsauskauden tulos on Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä viime vuotta alempi ja koko vuoden tulos jää ennakoidun mukaisesti viimevuotista huonommaksi. Metsäteollisuuden markkinatilanne on parantunut ja sillä on positiivinen vaikutus metsäteollisuuden konsultoinnin tulevaisuuden näkymiin. Metsäteollisuuden konsultoinnin koko vuoden tuloksen arvioidaan päätyvän viime vuoden tasolle.Energia-liiketoiminnan tulos ja tilauskanta ovat katsauskaudella kasvaneet ja tästä syystä koko vuoden tulos paranee selvästi viime vuodesta. Infrastruktuuri ja Ympäristö-liiketoimintaryhmän toiminta on jatkunut vakaana ja tulos paranee viime vuodesta. Prosessiteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloskehitys ja tilauskanta on tyydyttävä ja tulos paranee viime vuodesta.

Konsernin liikevoitto katsauskaudella on parantunut 4,0 miljoonalla eurolla (28 prosenttia). Konsernin tilauskanta on kasvanut 78,7 miljoonalla eurolla (28 prosenttia). Konsernin tulos paranee asetettujen tavoitteiden mukaisesti viime vuodesta.

Vantaalla 3. marraskuuta 1999

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

Jaakko Pöyry Group Oyj

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,

puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,

puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285

Edvard Krogius, sijoittajasuhteet,

puhelin (09) 8947 3002, 040 551 3388

www.poyry.com

Jakelu:

Hex Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Tuloslaskelma
(M euro)1-9/19991-9/19981-12/1998
LIIKEVAIHTO277,7182,1259,7
Liiketoiminnan muut tuotot3,20,82,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,51,11,5
Liiketoiminnan kulut-254,9-162,4-231,5
Poistot ja arvonalentumiset-8,1-7,2-9,6
LIIKEVOITTO18,414,422,1
% liikevaihdosta6,67,98,5
Rahoitustuotot ja -kulut-1,1-1,5-1,5
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN17,312,920,6
% liikevaihdosta6,27,17,9
Satunnaiset erät0,00,00,0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA, VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA17,312,920,6
Välittömät verot -5,8-5,0-8,0
Vähemmistön osuus-1,2-0,5-0,5
KONSERNIN VOITTO10,37,412,1
    

Tase


(M euro)30.9.199930.9.1998   31.12.1998
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Konserniliikearvo39,633,332,6
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet37,027,727,5
Sijoitukset21,232,429,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset158,485,783,0
Omat osakkeet5,50,05,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat40,826,429,4
 302,5205,5207,1
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA83,166,571,4
VÄHEMMISTÖN OSUUS4,15,35,3
VIERAS PÄÄOMA *)    
Pitkäaikainen vieras pääoma43,462,247,9
Lyhytaikainen vieras pääoma171,971,582,5
 302,5205,5207,1
*) Korollinen vieras pääoma54,861,449,8
   Koroton vieras pääoma160,572,380,6

Vastuusitoumukset


(M euro)30.9.199930.9.1998   31.12.1998
Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta   
   Pantatut arvopaperit2,32,42,3
   Kiinteistökiinnitykset1,11,11,1
   Yrityskiinnitykset6,16,26,1
Muusta omasta sitoumuksesta   
   Pantatut arvopaperit2,73,83,8
   Kiinteistökiinnitykset2,22,12,0
   Vuokra- ja leasingvastuut62,234,939,4
   Eläkevastuut0,40,40,4
   Muut vastuut 35,315,814,3
Muiden puolesta   
   Pantatut arvopaperit3,42,53,4
   Kiinteistökiinnitykset3,83,73,7
Johdannaissopimukset, nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 20,1249,8223,6
Valuuttaoptiot, ostetut10,4  
Valuuttaoptiot, myydyt10,0  Nimellisarvot sisältävät myös suljetut sopimukset

Sopimusten nimellisarvot eivät yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.
Tunnusluvut1-9/19991-9/19981-12/1998
Tulos/osake, euro0,760,550,89
Oma pääoma/osake, euro5,674,675,03
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.19,915,217,6
Oman pääoman tuotto, % p.a.19,915,518,0
Omavaraisuusaste, % 34,737,739,5
Velkaantumisaste, %17,252,428,8
Tilauskanta, M euro364,2182,9167,1
Investoinnit,operatiiviset, M euro6,93,34,8
Investoinnit osakkeisiin, M euro12,00,72,2
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin4 1272 9012 919
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa4 1802 9832 977
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa2802 7792 577Tunnuslukujen laskennassa omat osakkeet on eliminoitu omasta pääomasta ja osakemääristä

Liiketoimintaryhmät
(M euro)1-9/19991-9/19981-12/1998
LIIKEVAIHTO    
Metsäteollisuus85,585,8118,9
Metsäteollisuuden konsultointi28,926,636,6
Energia63,714,720,2
Infrastruktuuri ja Ympäristö68,831,443,9
Prosessiteollisuus30,624,341,4
Muut0,2-0,7-1,3
Yhteensä277,7182,1259,7
LIIKEVOITTO    
Metsäteollisuus9,611,816,4
Metsäteollisuuden konsultointi0,50,60,9
Energia4,00,81,6
Infrastruktuuri ja Ympäristö5,82,83,8
Prosessiteollisuus0,90,21,1
Osakkuusyhtiöt0,00,81,1
Muut-2,4-2,6-2,8
Yhteensä18,414,422,1
TILAUSKANTA    
Metsäteollisuus76,452,041,3
Metsäteollisuuden konsultointi19,827,225,8
Energia113,16,77,9
Infrastruktuuri ja Ympäristö91,925,826,3
Prosessiteollisuus63,071,265,8
Yhteensä364,2182,9167,1
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN   
Pohjoismaat64,464,991,2
Muu Eurooppa134,364,595,5
Aasia34,821,829,7
Pohjois-Amerikka15,419,227,4
Muut28,811,715,9
Yhteensä277,7182,1259,7
    

Liiketoimintaryhmät

(M euro)10-12/971-3/984-6/987-9/98
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus30,231,129,425,3
Metsäteollisuuden konsultointi10,29,49,37,9
Energia5,33,95,85,0
Infrastruktuuri ja Ympäristö11,010,011,410,0
Prosessiteollisuus7,57,38,58,5
Muut-1,60,0-0,70,0
Yhteensä62,661,763,756,7
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus4,43,43,94,5
Metsäteollisuuden konsultointi0,90,10,30,2
Energia0,80,00,50,3
Infrastruktuuri ja Ympäristö1,70,71,30,8
Prosessiteollisuus0,70,1-0,10,2
Osakkuusyhtiöt0,20,60,4-0,2
Muut-1,6-0,8-1,5-0,3
Yhteensä7,14,14,85,5
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus45,562,662,552,0
Metsäteollisuuden konsultointi21,221,622,027,2
Energia11,010,49,66,7
Infrastruktuuri ja Ympäristö18,520,524,825,8
Prosessiteollisuus44,544,038,671,2
Yhteensä140,7159,1157,5182,9

Liiketoimintaryhmät(M euro)10-12/981-3/994-6/997-9/99
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus33,130,630,024,9
Metsäteollisuuden konsultointi10,09,610,09,3
Energia5,520,422,920,4
Infrastruktuuri ja Ympäristö12,522,823,622,4
Prosessiteollisuus17,110,510,89,3
Muut-0,60,4-0,1-0,1
     
Yhteensä77,694,397,286,2
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus4,63,63,12,9
Metsäteollisuuden konsultointi0,30,20,00,3
Energia0,81,01,81,2
Infrastruktuuri ja Ympäristö1,01,62,12,1
Prosessiteollisuus0,90,30,30,3
Osakkuusyhtiöt0,30,00,00,0
Muut-0,2-1,0-0,8-0,6
Yhteensä7,75,76,56,2
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus41,355,354,276,4
Metsäteollisuuden konsultointi25,823,122,419,8
Energia7,9114,0113,8113,1
Infrastruktuuri ja Ympäristö26,394,295,191,9
Prosessiteollisuus65,859,564,863,0
Yhteensä167,1346,1350,3364,2