Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.11.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 2.11.2001 klo 8.30  1(12)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001

Jaakko Pöyry Group -konsernin osakekohtainen tulos oli viime vuoden
tasolla.

- Liikevaihto oli 321,1 (edellisvuonna 357,5) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 19,7 (23,0) miljoonaa euroa.
- Voitto rahoituserien jälkeen oli 18,2 (21,3) miljoonaa euroa.
- Konsernin voitto tilikaudelta oli 12,8 (12,3) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,92 (0,90) euroa.
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,5 (23,1) prosenttia.

Liikevaihto kasvoi Metsäteollisuus- ja Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmissä ja liikevoitto kasvoi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmässä. Metsäteollisuuden konsultointi
-liiketoimintaryhmän tulokseen ei katsauskaudella sisältynyt
merkittäviä palkkioita yrityskauppajärjestelyistä. Vuoden 2000
merkittävimmät palkkiot yrityskauppajärjestelyistä ajoittuivat
erityisesti ko. vuoden toiselle ja osittain kolmannelle
vuosineljännekselle.

Energia-liiketoimintaryhmään kuuluva alkoholilaitosten
kokonaisurakointiliiketoiminta on päätetty lopettaa.
Lopettamiskustannusten kattamiseksi Energia-liiketoimintaryhmä on
huomioinut tuloksessaan 6 miljoonan euron suuruisen kulukirjauksen.

Katsauskaudella on tuloutettu ruotsalaisten eläkesäätiöiden (SPP)
vuonna 2000 vahvistamat eläkemaksujen palautukset, joita ei
huomioitu vuoden 2000 tuloksessa, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.
Tuloutus on huomioitu liiketoimintaryhmät-erittelyssä rivillä
"muut". Vuoden 2000 kolmanteen vuosineljännekseen sisältyi SPP-
palautuksia 1,3 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Syyskuun
lopussa konsernin kassavarat olivat 33,0 miljoonaa euroa ja
korolliset velat 34,8 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat
olivat 1,8 miljoonaa euroa. Konsernin velkaantumisaste oli 1,7
(5,2) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 112,2 (109,1) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 14,1 (8,5) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli hyvä.
Tilauskanta oli 76,7 (71,8 vuoden 2000 lopussa) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Katsauskauden liikevaihto oli 35,0 (39,7) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 0,5 (4,6) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta oli 20,4 (25,6) miljoonaa euroa.


                                2(12)

Heikentyneet suhdanteet ovat vaikuttaneet konsultointitoiminnan
kysyntään ja tulokseen. Liiketoimintaryhmän toiminnan ja
kannattavuuden parantamiseksi tähtäävä toimenpideohjelma on
käynnistetty vuoden 2001 alussa. Katsauskaudella ei tuloutunut
merkittäviä palkkioita yrityskauppajärjestelyistä.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 95,1 (133,9) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli -2,3 (5,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 93,4
(111,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon supistuminen johtui pääosin kokonaistoimitusprojektien
volyymin pienenemisestä. Tappiollinen alkoholilaitosten
kokonaisurakointitoiminta on päätetty lopettaa. Tämän toiminnan
liikevaihto oli vuonna 2000 noin 31 miljoonaa euroa. Konsernin
tavoitteena on parantaa suhteellista kannattavuutta niin, että
konsernin liikevoitto on yli kahdeksan prosenttia. Liiketoiminnan
luonteesta johtuen kokonaistoimitusprojektien kannattavuus on
alhaisempi kuin konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen.
Alkoholilaitosten kokonaisurakointiliiketoiminnan
lopettamiskustannusten kattamiseksi on tehty 6 miljoonan euron
suuruinen kulukirjaus.

Talouskasvun hiipuminen ja epävarmuus energiamarkkinoiden
kehityksestä on lykännyt päätöksiä uusista energiainvestoinneista.
Tällä on ollut vaikutus liiketoimintaryhmän kuormitusasteeseen ja
tulokseen. Liiketoimintaryhmän kapasiteettia on sopeutettu
vastaamaan kysyntää.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 77,8 (73,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 4,5 (5,9) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli
asetettuja tavoitteita alhaisempi. Tilauskanta oli 96,6 (96,5)
miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmään kuuluvan telekommunikaatiotoiminnan
tavoitteeksi on asetettu sen volyymin kaksinkertaistaminen 20
miljoonaan euroon vuonna 2001. Telekommunikaatioalan investoinnit
ns. kolmannen sukupolven osalta ovat Euroopassa lykkääntyneet 6-12
kuukaudella. Tästä syystä asetettua volyymin kaksinkertaistamista ei
vuonna 2001 tulla saavuttamaan. Koska volyymin kasvutavoite perustuu
pääosin konsernin nykyisten toteutusresurssien
uudelleensuuntaamiseen ja koulutukseen, kasvutavoitteesta jääminen
ei heikennä liiketoimintaryhmän tulosta vuonna 2001.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu vuoden
2001 aikana. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään kuuluvan Jaakko
Pöyry AB:n omistukseen on siirtynyt loput 49 % Rigel Konsult i Gävle
AB:n omistuksesta. Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta

                                3(12

on tarkoitus lisätä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Myös
Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmien
toimintaa on tarkoitus laajentaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on säilynyt keskimääräisesti hyvänä.
Kokonaistilauskanta oli syyskuun lopussa 287,1 miljoonaa euroa, kun
se vuoden 2000 lopussa oli 305,5 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja
suunnitteluliiketoimintojen tilauskanta laski katsauskaudella 12,8
miljoonaa euroa. Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta laski 5,6
miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 5,4 (8,9) miljoonaa
euroa. Investoinnit muodostuivat pääasiassa ohjelmistoista sekä
tietojärjestelmistä ja -laitteista.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2000 lopussa 13 724 136. Katsauskauden
aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 208 425 uutta osaketta. Tämän lisäksi on
lokakuussa 2001 optiotodistuksilla merkitty 300 uutta osaketta.
Merkintöjen jälkeen osakkeiden lukumäärä on 13 932 861.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattuun
optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään
enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta. Merkintäaika alkoi osittain
(390 000 osaketta) 1.4.2000 ja 1.4.2001 (390 000 osaketta) ja alkaa
1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika päättyy kaikilla
optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty
yhteensä 262 575 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2001 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnän ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin,
että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa
uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 8.3.2002 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 5,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiön
hallitus on 8.3.2001 päättänyt käyttää valtuutuksia. Valtuutukset
ovat voimassa 8.3.2002 asti. Katsauskauden aikana on hankittu 24 900
omaa osaketta ja katsauskauden jälkeen 61 600 eli yhteensä 86 500.
Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 15,80 euroa.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen
keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin Pörssissä 19,12 euroa;
                                4(12)

ylin kurssi oli 21,00 euroa ja alin kurssi 15,50 euroa. Yhtiön
osakkeita vaihdettiin 29,8 miljoonalla eurolla yhteensä 1,6
miljoonaa osaketta eli 11,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2000 eli 0,60 (0,45 vuodelta 1999) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
20.3.2001.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden suhdannenäkymät ovat erityisesti syksyn aikana
heikentyneet selvästi. Taloudellisen aktiviteetin lasku vaikuttaa
Jaakko Pöyry Groupin toimintaan erityisesti Pohjois-Amerikassa,
jossa investointikysyntä on heikentynyt voimakkaimmin. Pohjois-
Amerikan osuus Jaakko Pöyry Groupin liikevaihdosta on vuonna 2001
noin 5 prosenttia. Investointipäätökset kehittyvillä markkinoilla
ovat myös vuoden 2001 kuluessa lykkääntyneet. Tämä on seurausta
erityisesti rahoitusmarkkinoiden varovaisemmasta asenteesta uusien
projektien rahoittamisessa ko. alueilla. Jaakko Pöyry Groupin
päämarkkina-alueella Euroopassa taloudellinen aktiviteetti on
säilynyt kohtuullisen hyvänä ja investointikysyntä ei ole
merkittävästi laskenut.

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän alkuvuoden tulos ja tilauskanta
ovat hyvät. Liiketoimintaryhmän tulos paranee selkeästi viime
vuodesta. Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmän
tuloskehitys loppuvuonna riippuu erityisesti
investointipankkitoiminnan palkkioiden määrästä ja
tuloutumisajankohdasta. Eräiden toimeksiantojen toteutukset
saattavat siirtyä vuodelle 2002. Energia-liiketoimintaryhmän tulos
jää selvästi viime vuotta heikommaksi johtuen alkoholilaitosten
kokonaisurakointiliiketoiminnan lopettamisesta ja eräiden projektien
lykkääntymisestä kehittyvillä markkinoilla. Infrastruktuuri &
ympäristö -liiketoimintaryhmän tulos on hieman viime vuotta heikompi
johtuen jossain määrin alentuneesta investointikysynnästä.

Jaakko Pöyry Groupin tilauskanta on keskimäärin edelleen hyvä ja
antaa hyvän pohjan loppuvuoden toiminnalle. Konsernin markkina-asema
on myös hyvä. Edellä esitetyt liiketoimintaryhmien näkymät,
tilauskanta ja alkuvuoden tuloskehitys huomioiden Jaakko Pöyry Group
-konsernin voiton rahoituserien jälkeen arvioidaan vuonna 2001
olevan 26-30 miljoonaa euroa. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan
olevan 1,25-1,45 euroa.

Vantaalla 1. marraskuuta 2001

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ

Hallitus
                                5(12)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Lyytinen, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  6(12)


Tuloslaskelma            1-9/2001  1-9/2000  1-12/2000
(M euro)


LIIKEVAIHTO              321,1    357,5    474,5

Liiketoiminnan muut tuotot        1,9     1,3     2,2

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,2    -0,3    -0,1

Liiketoiminnan kulut         -313,3   -325,7   -431,7

Poistot ja arvonalentumiset       9,8    -9,8    -13,1

LIIKEVOITTO               19,7    23,0    31,8
% liikevaihdosta             6,1     6,4     6,7

Rahoitustuotot ja -kulut        -1,5    -1,7    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      18,2    21,3    30,1
% liikevaihdosta             5,7     6,0     6,4

Satunnaiset erät             0,0     0,0     0,0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA,
VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA      18,2    21,3    30,1

Välittömät verot            -5,0    -7,2    -9,0

Vähemmistön osuus            -0,4    -1,8    -1,9

KONSERNIN VOITTO            12,8    12,3    19,2


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                  7(12)


Tase                30.9.2001  30.9.2000 31.12.2000
(M euro)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo            32,9    36,5    35,8
Aineettomat ja aineelliset       37,4    39,5    39,3
hyödykkeet
Sijoitukset               13,5    13,3    13,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                170,9    184,6    184,3
Rahoitusarvopaperit ja rahat      33,0    45,4    37,5

                    287,7    319,3    310,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA               103,7    88,8    97,4

VÄHEMMISTÖN OSUUS            5,1     6,2     5,2

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma       28,3    31,2    22,4
Lyhytaikainen vieras pääoma      150,6    193,1    185,3

                    287,7    319,3    310,3

*) Korollinen vieras pääoma       34,8    50,3    34,9
  Koroton vieras pääoma        144,1    174,0    172,8

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 8(12)


Vastuusitoumukset        30.9.2001 30.9.2000  31.12.2000
(M euro)

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
 Pantatut arvopaperit          0,0    2,3     2,3
 Kiinteistökiinnitykset         0,0    1,2     1,1
 Yrityskiinnitykset           0,4    6,1     6,1

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit          2,6    2,5     2,6
 Kiinteistökiinnitykset         1,4    1,4     1,4
 Vuokra- ja leasingvastuut       55,9    65,9     63,5
 Eläkevastuut              0,4    0,4     0,4
 Muut vastuut             36,1    32,0     28,7

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit          0,1    2,5     2,5
 Kiinteistökiinnitykset         3,8    3,8     3,8

Johdannaissopimukset

 Valuuttatermiinisopimukset,      9,2    18,0     15,3
nimellisarvot
 Valuuttaoptiot, ostetut        5,0          10,0
 Valuuttaoptiot, myydyt        10,0          15,0


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 9(12)


Avainluvut            1-9/2001  1-9/2000  1-12/2000


Tulos/osake, euro           0,92    0,90     1,40
 Laimennusvaikutuksella korjattu   0,85    0,84     1,28

Oma pääoma/osake, euro        7,48    6,47     7,10

Sijoitetun pääoman tuotto, %     19,5    23,1     25,1
p.a.

Oman pääoman tuotto, % p.a.      16,7    20,7     22,3

Omavaraisuusaste, %          46,8    37,7     42,2

Velkaantumisaste, %          1,7    5,2     -2,5

Konsultointi ja suunnittelu, M    265,9   283,9    278,7
euro
Kokonaistoimitukset, M euro      21,2    42,0     26,8
Tilauskanta yhteensä, M euro    287,1   325,9    305,5

Investoinnit, operatiiviset,      5,3    7,9     9,9
M euro
Investoinnit osakkeisiin, M euro    0,1    1,0     2,5

Henkilöstö konserniyhtiöissä,    4 583   4 543    4 558
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä     4 557   4 582    4 572
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä      204    187     174
kauden lopussaJAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                 10(12)


Liiketoimintaryhmät         1-9/2001  1-9/2000  1-12/2000
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus            112,2    109,1    140,8
Metsäteollisuuden konsultointi     35,0    39,7    53,0
Energia                 95,1    133,9    180,9
Infrastruktuuri & ympäristö       77,8    73,8    102,7
Muut                   1,0     1,0    -2,9

Yhteensä                321,1    357,5    474,5

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus             14,1     8,5    12,7
Metsäteollisuuden konsultointi      0,5     4,6     4,8
Energia                 -2,3     5,7     8,1
Infrastruktuuri & ympäristö       4,5     5,9     8,6
Muut                   2,9    -1,7    -2,4

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ          19,7    23,0    31,8

Rahoituserät              -1,5    -1,7    -1,7

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN      18,2    21,3    30,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             76,7    66,0    71,8
Metsäteollisuuden konsultointi     20,4    25,1    25,6
Energia                 93,4    137,0    111,6
Infrastruktuuri & ympäristö       96,6    97,8    96,5

Yhteensä                287,1    325,9    305,5

Konsultointi ja suunnittelu      265,9    283,9    278,7
Kokonaistoimitukset           21,2    42,0    26,8

Yhteensä                287,1    325,9    305,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat              104,2    111,0    149,0
Muu Eurooppa              115,1    117,5    177,7
Aasia                  49,1    63,6    86,8
Pohjois-Amerikka            21,8    26,8    26,9
Etelä-Amerikka             19,7    13,1    20,0
Muut                  11,2    25,5    14,1

Yhteensä                321,1    357,5    474,5


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   11(12)


Liiketoimintaryhmät       10-12/99 1-3/00  4-6/00  7-9/00
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           34,1  36,2   37,2   35,7
Metsäteollisuuden konsultointi    10,3  11,8   15,3   12,6
Energia               45,4  40,4   48,3   45,2
Infrastruktuuri & ympäristö     28,5  25,9   23,0   24,9
Muut                 -0,6   0,4   0,4    0,2

Yhteensä              117,7  114,7  124,2   118,6

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus            3,9   3,7   1,9    2,9
Metsäteollisuuden konsultointi    1,0   0,5   2,9    1,2
Energia                4,3   2,4   2,3    1,0
Infrastruktuuri & ympäristö      1,8   2,1   1,0    2,8
Muut                 -2,2  -1,6   -0,5    0,4

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         8,8   7,1   7,6    8,3

Rahoituserät             -0,8  -0,7   -0,7   -0,3

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     8,0   6,4   6,9    8,0

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           70,5  76,7   70,7   66,0
Metsäteollisuuden konsultointi    21,2  23,2   22,2   25,1
Energia               165,4  167,8  163,7   137,0
Infrastruktuuri & ympäristö     91,8  89,9   94,2   97,8

Yhteensä              348,9  357,6  350,8   325,9

Konsultointi ja suunnittelu     292,3  295,7  284,6   283,9
Kokonaistoimitukset         56,6  61,9   66,2   42,0

Yhteensä              348,9  357,6  350,8   325,9

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI                   12(12)Liiketoimintaryhmät       10-12/00  1-3/01  4-6/01  7-9/01
(M euro)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           31,7   40,0   38,9   33,3
Metsäteollisuuden konsultointi    13,3   12,1   11,7   11,2
Energia               47,0   34,1   33,0   28,0
Infrastruktuuri & ympäristö     28,9   26,9   26,3   24,6
Muut                 -3,9   0,0   0,0   1,0

Yhteensä              117,0  113,1  109,9   98,1

LIIKEVOITTO
Metsäteollisuus            4,2   5,1   4,7   4,3
Metsäteollisuuden konsultointi    0,2   0,2   0,4   -0,1
Energia                2,4   -4,4   0,6   1,5
Infrastruktuuri & ympäristö      2,7   2,1   1,4   1,0
Muut                 -0,7   4,5   -0,6   -1,0

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         8,8   7,5   6,5   5,7

Rahoituserät             0,0   -0,6   -0,4   -0,5

VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN     8,8   6,9   6,1   5,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           71,8   93,5   82,2   76,7
Metsäteollisuuden konsultointi    25,6   22,8   23,0   20,4
Energia               111,6   90,3   91,2   93,4
Infrastruktuuri & ympäristö     96,5   95,5   96,2   96,6

Yhteensä              305,5  302,1  292,6  287,1

Konsultointi ja suunnittelu     278,7  278,6  272,6  265,9
Kokonaistoimitukset         26,8   23,5   20,0   21,2

Yhteensä              305,5  302,1  292,6  287,1