Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 31.10.2003

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 31.10.2003 klo 8.30  1(14)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 302,0
(edellisvuonna 2002 300,0) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 27,8 (13,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy Jaakko
Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan
euron voitto. Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen satunnaisia eriä
oli 6,2 (3,1) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
53,0 (48,0) prosenttia ja velkaantumisaste -26,9 (7,9) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 1,31 (0,59) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 28,8 (13,1) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 324,9 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 16,5 miljoonalla eurolla.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä paranee selkeästi vuonna 2003.
Tämän lisäksi konsernin tulosta parantaa pääkonttorikiinteistöstä saatu
11 miljoonan euron voitto.

Konsernin hallitus ennakoi vuoden 2003 osinkoesitykseksi 0,90-1,10
euroa/osake.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 129,3 (132,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 11,5 (11,8) miljoonaa euroa. Markkinatilanne huomioiden tulos oli
hyvä. Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena
ja myös konsultointipalveluiden kysyntä on ollut laimeaa.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt hyvänä ja se oli 91,6
(vuoden 2002 lopussa 85,2) miljoonaa euroa. Merkittävin kolmannella
neljänneksellä saatu uusi tilaus oli Brasiliassa sijaitseva Veracel
Celulose S.A.:n sellutehdasprojekti. Projektista kirjautui tilauskantaan
noin 10 miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 72,3 (82,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 2,8(-2,2) miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtuu markkina-
aseman vahvistumisesta sekä vuosina 2001-2002 suoritetusta
kustannusrakenteen sopeutusohjelmasta. Liiketoimintaryhmän tilauskanta
oli 107,0 (123,8) miljoonaa euroa. Tilauskannan pienentyminen johtuu
sekä alan alhaisesta investointiaktiviteetista että
kokonaistoimitusprojektien tilauskannan laskusta.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 101,0 (85,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 6,2 (5,9) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän kannattavuus on
säilynyt hyvänä, joskin voimakkaasta kasvusta johtuen suhteellinen
                                2(14)

kannattavuus on hieman alentunut. Tilauskanta oli 126,3 (99,4) miljoonaa
euroa. Tilauskantaa ovat kasvattaneet useat liikennejärjestelmäprojektit
Keski-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Muu toiminta

Nordisk Renting Oy, Nordean tytäryhtiö, on 5.2.2003 ostanut Jaakko Pöyry
Group Oyj:n pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Samalla Jaakko Pöyry Group
Oyj ja Nordisk Renting Oy ovat laatineet kiinteistöä koskevan 20 vuoden
vuokrasopimuksen.

Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennus on ennen tehtyä kauppaa ollut
vuokrattuna Nordea Rahoitus Oy:ltä, ja Jaakko Pöyry Groupilla on ollut
rakennukseen lunastusoptio. Tehdyllä kaupalla koko kiinteistö, sisältäen
Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennuksen, maa-alueen ja puolet
Martinparkki Oy -pysäköintitalosta, siirtyy Nordisk Renting Oy:n
omistukseen. Jaakko Pöyry Group Oyj:llä on oikeus lunastaa kiinteistö
takaisin.

Kauppa on jatkoa Jaakko Pöyry Group Oyj:n pyrkimykselle keskittää
taloudelliset resurssinsa yhtiön päätoimialaan, suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan. Kauppa paransi katsauskaudella Jaakko Pöyry
Groupin tulosta ennen satunnaisia eriä 11 miljoonalla eurolla.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n organisaatiorakennetta on selkeytetty 1.5.2003
alkaen yhdistämällä metsäteollisuuden konsultointi- ja
suunnitteluliiketoiminnat yhdeksi liiketoimintaryhmäksi. Uudistuksen
jälkeen konsernissa on kolme liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus,
Energia sekä Infrastruktuuri & ympäristö. Kukin liiketoimintaryhmä
tarjoaa palveluja asiakkaiden liiketoiminnan kaikkiin elinkaaren
vaiheisiin konsultoinnissa, investointien suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kunnossapidon suunnittelussa ja tuotannon
tehostamisessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on myös poistaa
päällekkäisiä toimintoja ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Yritysostot

Metsäteollisuus

Liiketoimintaryhmä on maaliskuussa ostanut Redbeard Consulting B.V.:n
liiketoiminnan. Redbeard Consultingin toimialaan kuului
informaatioteknologiaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyvä
konsultointi eurooppalaiselle paperiteollisuudelle. Yhtiön palveluksessa
oli 4 henkilöä, jotka siirtyivät liiketoimintakaupan yhteydessä
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmään.
                                3(14)

Energia

Liiketoimintaryhmä on kesäkuussa laajentanut energia-alan
konsultointitoimintaansa ostamalla ILEX Energy Consulting Ltd:n. Ostettu
yritys sijaitsee Oxfordissa, Iso-Britanniassa ja sen liikevaihto vuonna
2002 oli 3,7 miljoonaa euroa. Yritysoston myötä Electrowatt-Ekonosta
tuli Euroopan energiasektorin johtava liikkeenjohdon konsultti. ILEX
Energy Consulting Ltd:n palveluksessa on 25 henkilöä.

Infrastruktuuri & ympäristö

Liiketoimintaryhmään kuuluva JP-Terasto Oy on laajentanut toimintaansa
Lounais-Suomessa ostamalla helmikuussa turkulaisen HT-Rakennuttajat
Oy:n. HT-Rakennuttajat keskittyy projektinjohto- ja
rakennuttamistoimeksiantoihin. HT-Rakennuttajat Oy:n palveluksessa on 10
henkilöä.

Liiketoimintaryhmään on huhtikuussa ostettu maa-, kallioperä- ja
pohjavesitutkimuksiin erikoistunut Fintact Oy, jonka palveluksessa on 11
henkilöä.

Liiketoimintaryhmä on kesäkuussa ostanut 74 prosentin osuuden TransTec
Consult GmbH:sta. Yhtiö on erikoistunut kevytraideliikennejärjestelmien
konsultointiin ja se toimii Saksassa sekä kansainvälisillä
liikennejärjestelmämarkkinoilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli 3,0
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 25 henkilöä.

Liiketoimintaryhmä on syyskuussa ostanut 50 prosentin lisäosuuden
telekommunikaatioalan konsultointia ja verkkosuunnittelua harjoittavan
EPStar Oy:n osakekannasta Elisa Oyj:ltä. Kaupan jälkeen Jaakko Pöyry
Group Oyj omistaa EPStar Oy:stä 80 prosenttia. EPStar Oy:n liikevaihto
vuonna 2002 oli 2,5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 25 henkilöä.

Verotus

Korkein hallinto-oikeus on 15.8.2003 antamallaan päätöksellä todennut,
ettei Jaakko Pöyry Group Oyj:n tytäryhtiö Electrowatt Infra AG ole
ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetussa laissa
tarkoitettu väliyhteisö.

KHO:n päätös 15.8.2003 vahvistaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen.
Päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa. Päätös vahvistaa edellä
sanotun Jaakko Pöyry Group -konsernin vuoden 2002 tilinpäätöksen
liitetiedoissa ilmoitetun verokohtelun.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 16,5
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 324,9 (vuoden 2002
syyskuun lopussa 301,8) miljoonaa euroa.
                                4(14)

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 12,9 (9,0) miljoonaa
euroa. Investoinneista 6,6 (6,5) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 6,3 (2,5) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 13 791 601. Katsauskauden
aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 45 150 uutta osaketta ja katsauskauden jälkeen,
lokakuussa, on lisäksi merkitty 93 800 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 930 551.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta),
1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika
päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 569 565 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2003 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 5.3.2004 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Yhtiön hallitus on 5.3.2003 päättänyt käyttää
valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa 5.3.2004 asti. Yhtiö on 18.2.-
19.6.2003 hankkinut 152 700 omaa osaketta. Osakkeiden keskimääräinen
hankintahinta oli 14,63 euroa. Vuonna 2002 hankittiin 10 000 omaa
osaketta.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 15,65 euroa; ylin kurssi oli 19,00 euroa ja alin
kurssi 13,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 38,9 miljoonalla
eurolla yhteensä 2,5 miljoonaa kappaletta eli 18,0 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2002 eli 0,60 (vuodelta 2001 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 17.3.2003.
                                5(14)

Rahoitusasema ja osingonjako

Jaakko Pöyry Group -konsernin rahoitusrakenne on hyvä. Yhtiön likvidit
kassavarat ylittävät 30,9 miljoonalla eurolla yhtiön korolliset velat.
Yhtiön velkaantumisaste oli -26,9 (7,9) prosenttia ja omavaraisuusaste
53,0 (48,0) prosenttia.

Koska konsernin likviditeetti ylittää selkeästi sen toimintaan
tarvittavan tason, konsernin hallitus aikoo esittää vuoden 2004
varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonjaon lisäystä. Hallitus tekee
asiasta ehdotuksensa vuoden 2003 tilinpäätöksen valmistuttua. Esitys
tilikauden 2003 osingoksi on arviolta 0,90-1,10 euroa/osake.
Lisääntyneen osingonmaksun lisäksi konserni käyttää likviditeettiään
toimintansa laajentamiseen yritysostoin, nykyisten liiketoimintojen
kehittämiseen ja konttoriverkostonsa laajentamiseen.

Tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2003 muodostuu maailmantaloudessa hitaan kasvun vuodeksi.
Talouskasvu ei ole toipunut ennakoidulla tavalla ja kasvun uskotaan
alkavan vasta vuoden 2004 kuluessa.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt alhaisena ja
pikaista toipumista ei ole loppuvuoden aikanakaan odotettavissa. Myös
metsäteollisuuden konsultointipalveluiden kysyntä on pysynyt alhaisena.
Konsultoinnin sekä investointien suunnittelu- ja toteutuspalveluiden
kysyntä kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Brasiliassa, on
kuitenkin kasvanut. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloskehitys on
markkinatilanne huomioiden ollut katsauskaudella hyvä ja tilauskanta on
kasvanut. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2003 verrattuna
vuoteen 2002.

Energiatoimialan kysyntä koskien uusiutuvia energialähteitä, laitosten
modernisointeja ja konsultointia kasvaa. Myös perusenergian tuotannossa
on merkkejä investointitoiminnan vilkastumisesta. Energia-
liiketoimintaryhmä on vuosina 2001-2002 sopeuttanut toimintaansa
vastaamaan alentunutta kysyntää. Markkina-aseman vahvistumisen ja
sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena tulos on katsauskaudella
parantunut ja vuoden 2003 liikevoitto tulee olemaan merkittävästi
parempi kuin vuoden 2002.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta on jatkanut
vakaata kasvuaan. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja vuoden
2003 liikevoitto paranee hieman viimevuotisesta.

Jaakko Pöyry Groupin tilauskanta, markkina-asema ja taserakenne ovat
vahvistuneet katsauskaudella. Kolmannen neljänneksen tulos oli
merkittävästi parempi kuin vuonna 2002. Myös vuoden viimeisen
neljänneksen tulos tulee olemaan viimevuotista parempi. Koko vuoden
tulos muodostuu selkeästi paremmaksi kuin vuonna 2002. Lisäksi konsernin
tulosta parantaa pääkonttorikiinteistöstä saatu 11 miljoonan euron
voitto.


                                6(14)

Vantaalla 30. lokakuuta 2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                7(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tuloslaskelma         1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO           302,0    300,0   407,0

Liiketoiminnan muut tuotot    11,9     1,4    1,4

Osuus osakkuusyhtiöiden      0,2    -0,3    -0,1
tuloksista

Liiketoiminnan kulut      -275,8   -277,6   -376,6

Poistot              -3,8    -3,2    -4,5
konserniliikearvosta
Muut poistot           -6,6    -6,7    -8,8

LIIKEVOITTO            27,9    13,6    18,4
% liikevaihdosta          9,2     4,5    4,5

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,1    -0,3    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA     27,8    13,3    18,1
ERIÄ
% liikevaihdosta          9,2     4,4    4,5

Satunnaiset erät          0,0     0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA      27,8    13,3    18,1

Välittömät verot         -9,7    -5,0    -5,7

Vähemmistön osuus         -0,1    -0,2    -0,1

KONSERNIN VOITTO         18,0     8,1    12,3
                                8(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase             30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002

(milj. euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo         33,9    35,5    34,0
Aineettomat ja aineelliset    27,8    33,3    32,7
hyödykkeet
Sijoitukset            10,4    13,0    12,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset             140,9    152,0   146,1
Rahoitusarvopaperit ja      45,1    22,3    26,0
rahat

                 258,1    256,1   251,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA            111,1    102,5   104,3

VÄHEMMISTÖN OSUUS         3,8     4,9    5,0

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma    22,7    20,2    23,1
Lyhytaikainen vieras pääoma   120,5    128,5   118,9

                 258,1    256,1   251,3

*) Korollinen vieras pääoma    14,2    30,8    19,9
  Koroton vieras pääoma     129,0    117,9   122,1                                9(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Rahoituslaskelma       1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKETOIMINTA
  Liikevoitto          27,9    13,6    18,4
  Poistot ja           10,4     9,9    13,3
  arvonalentumiset
  Käyttöomaisuuden       -11,0     0,0    -0,3
  myyntivoitot
  Osuus osakkuusyhtiöiden    -0,2     0,3    0,1
  tuloksista
  Nettokäyttöpääoman       6,9    -15,5    -3,4
  muutos
  Rahoitustuotot ja -kulut    0,6    -0,2    0,2
  Verot             -3,9    -5,0    -7,0
Liiketoiminnan rahavirta     30,7     3,1    21,3

INVESTOINNIT
  Investoinnit          -6,1    -2,5    -2,5
  konserniyhtiöosakkeisiin
  Investoinnit muihin      -0,2     0,0    -0,2
  osakkeisiin
  Investoinnit          -6,6    -6,5    -9,1
  käyttöomaisuuteen
  Myydyt osakkeet ja       12,8     0,4    0,5
  arvopaperit
  Käyttöomaisuuden myynti     6,0     2,4    2,5
Investointien rahavirta      5,9    -6,2    -8,8

Rahavirta ennen rahoitusta    36,6    -3,1    12,5

RAHOITUS
  Uudet lainat          0,0     0,0    0,0
  Lainojen lyhennykset      -0,8     0,0    -7,7
  Lyhytaikaisen         -4,9     1,6    -1,5
  rahoituksen muutos
  Pitkäaikaisten         0,0     0,0    -0,1
  sijoitusten muutos
  Maksetut osingot        -8,3    -8,6    -8,6
  Omien osakkeiden        -2,2    -0,1    -0,1
  hankinta
  Osakemerkintä          0,4     1,5    1,6
  Muuntoero           -1,7    -1,5    -2,6
Rahoituksen rahavirta      -17,5    -7,1   -19,0

Likvidien varojen muutos     19,1    -10,2    -6,5

Likvidit varat 1.1.        26,0    32,5    32,5

Likvidit varat kauden       45,1    22,3    26,0
lopussa
                                10(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset      30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002

(milj. euroa)

Annetut pantit ja
kiinnitykset omasta velasta
  Yrityskiinnitykset       0,0     0,2    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit      0,2     2,3    2,5
  Vuokra- ja          102,9    47,9    46,1
  leasingvastuut
  Eläkevastuut          0,0     0,0    0,0
  Muut vastuut          30,2    27,9    25,1

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit      0,1     0,3    0,1
  Kiinteistökiinnitykset     0,0     3,8    3,8
  Muut vastuut          0,0     0,1    0,1

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
  Nimellisarvot         18,9    11,3    11,9
  Käypä arvo           -0,7

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
14,2 miljoonan euron pitkäaikaisille
lainoille.

                                11(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut             1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002

Tulos/osake, euroa           1,31    0,59   0,90
  Laimennusvaikutuksella korjattu   1,28    0,57   0,86

Oma pääoma/osake, euroa         8,13    7,44   7,57

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.    28,8    13,1   14,5

Oman pääoman tuotto, % p.a.       21,6    10,2   11,3

Omavaraisuusaste, %           53,0    48,0   51,0

Velkaantumisaste, %          -26,9    7,9   -5,6

Konsultointi ja suunnittelu,      322,2   292,6   301,6
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj. euroa     2,7    9,2    6,8
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa   324,9   301,8   308,4

Investoinnit, operatiiviset,       6,6    6,5    9,1
milj. euroa
Investoinnit osakkeisiin,        6,3    2,5    2,5
milj. euroa

Henkilöstö konserniyhtiöissä,     4 684   4 628   4 635
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä      4 782   4 611   4 632
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä       171    193    194
kauden lopussa
                                12(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät      1-9/2003 1-9/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus         129,3   132,1   173,7
Energia              72,3   82,8   111,2
Infrastruktuuri & ympäristö   101,0   85,9   122,7
Muut               -0,6   -0,8    -0,6

Yhteensä             302,0   300,0   407,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          11,5   11,8    13,5
Energia              2,8   -2,2    -0,7
Infrastruktuuri & ympäristö    6,2    5,9    8,5
Muut                7,4   -1,9    -2,9

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ       27,9   13,6    18,4

Rahoituserät           -0,1   -0,3    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA     27,8   13,3    18,1
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          91,6   79,1    85,2
Energia             107,0   125,4   123,8
Infrastruktuuri & ympäristö   126,3   97,3    99,4

Yhteensä             324,9   301,8   308,4

Konsultointi ja suunnittelu   322,2   292,6   301,6
Kokonaistoimitukset        2,7    9,2    6,8

Yhteensä             324,9   301,8   308,4

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat            84,8   88,0   117,5
Manner-Eurooppa         128,9   123,6   172,8
Aasia               38,6   46,5    60,3
Pohjois-Amerikka         19,3   16,0    21,5
Etelä-Amerikka          12,7   17,2    22,2
Muut               17,7    8,7    12,7

Yhteensä             302,0   300,0   407,0
                                13(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät      10-12/01  1-3/02   4-6/02  7-9/02
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          49,4   49,7    44,8   37,6
Energia              31,9   24,1    27,8   30,9
Infrastruktuuri & ympäristö    29,7   27,0    30,9   28,0
Muut               -0,3   -0,4    0,0   -0,4

Yhteensä             110,7   100,4   103,5   96,1

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          4,5    6,0    3,5    2,3
Energia              1,7   -1,4    -0,5   -0,3
Infrastruktuuri & ympäristö    3,4    1,8    1,8    2,3
Muut               -1,3   -1,0    -0,1   -0,8

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        8,3    5,4    4,7    3,5

Rahoituserät           -0,2   -0,2    0,3   -0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      8,1    5,2    5,0    3,1
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          92,7   78,2    67,5   79,1
Energia             123,5   113,2   119,6   125,4
Infrastruktuuri & ympäristö   103,7   96,9    93,8   97,3

Yhteensä             319,9   288,3   280,9   301,8

Konsultointi ja suunnittelu   298,1   270,5   266,8   292,6
Kokonaistoimitukset        21,8   17,8    14,1    9,2

Yhteensä             319,9   288,3   280,9   301,8                                14(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät      10-12/02  1-3/03   4-6/03  7-9/03
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          41,6   43,2    45,3   40,8
Energia              28,4   24,3    23,8   24,2
Infrastruktuuri & ympäristö    36,8   34,4    35,4   31,2
Muut                0,2    0,1    -0,2   -0,5

Yhteensä             107,0   102,0   104,3   95,7

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          1,7    3,7    3,8    4,0
Energia              1,5    0,8    0,7    1,3
Infrastruktuuri & ympäristö    2,6    2,0    2,1    2,1
Muut               -1,0    9,9    -1,2   -1,3

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        4,8   16,4    5,4    6,1

Rahoituserät            0,0    0,0    -0,2    0,1

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA      4,8   16,4    5,2    6,2
ERIÄ

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          85,2   101,0    91,6   91,6
Energia             123,8   122,0   114,9   107,0
Infrastruktuuri & ympäristö    99,4   118,9   114,3   126,3

Yhteensä             308,4   341,9   320,8   324,9

Konsultointi ja suunnittelu   301,6   336,8   317,0   322,2
Kokonaistoimitukset        6,8    5,1    3,8    2,7

Yhteensä             308,4   341,9   320,8   324,9


Osavuosikatsauksen tiedot
ovat tilintarkastamattomia.