Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.10.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 29.10.2004 klo 8.30  1(14)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 344,7
(edellisvuonna 2003 302,0) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 19,1 (27,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 tulokseen
sisältyi Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu
11,0 miljoonan euron voitto.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
48,2 (53,0) prosenttia ja velkaantumisaste -30,1 (-26,9) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,92 (1,31) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 19,7 (28,8) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 384,8 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 49,1 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tulos
ennen satunnaisia eriä paranee vuonna 2004, kun pääkonttorikiinteistöstä
vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa ei huomioida vertailussa.

Konsernin taloudellisia tavoitteita on tarkistettu. Tavoitteet ovat
seuraavat:

-    sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vähintään 20 prosenttia
-    osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 prosenttia
-    velkaantumisaste alle 30 prosenttia
-    osingonjakosuhde vähintään 50 prosenttia

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 136,2 (129,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 12,1 (;11,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tuloksessa on huomioitu
0,7 miljoonan euron luottotappiovaraus koskien saatavaa kanadalaiselta
Papier Gaspesia Inc:lta.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena ja myös
konsultointipalveluiden kysyntä on ollut laimeaa. Tilauskanta oli 83,0
(vuoden 2003 lopussa 90,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet
projektit olivat Mondi Ltd:n Merebankin paperikoneen uusintaprojekti
Etelä-Afrikassa, Holmen Paper AB:n paperikoneprojekti Espanjassa,
Korsnäs AB:n paperikoneen uusintaprojekti Ruotsissa, S.A. Industrias
Celulosa Aragonesan kartonkitehdasprojekti Espanjassa ja Norske Skogin
paperikoneen uusintaprojekti Australiassa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 104,2 (72,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 5,3 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtuu
liiketoimintaryhmän markkina-aseman vahvistumisesta edelleen ja energia-
alan kysynnän paranemisesta.

                                2(14)

Tilauskanta oli 184,6 (129,2) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvu johtuu
sekä saaduista uusista projekteista että vuonna 2004 ostetun Verbundplan
GmbH:n tilauskannasta. Merkittävimmät uudet projektit olivat Petro
Vietnamin kaasuturbiinivoimalaitosprojekti Vietnamissa ja United Pulp &
Paper Corporationin voimalaitosprojekti Filippiineillä sekä useat
jätteenpolttolaitosprojektit Euroopassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden ;liikevaihto oli 104,8 (101,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 5,6 (6,2) miljoonaa euroa. Keski-Euroopan ja erityisesti Saksan
liikennejärjestelmien investoinnit ovat vähentyneet voimakkaasti. Tästä
syystä toimintaa on sopeutettu vastaamaan alentunutta kysyntää.
Sopeuttamisesta aiheutuneet kertaluontoiset kulut olivat katsauskaudella
1,0 miljoonaa euroa.

Tilauskanta oli 117,1 (115,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi
hyvänä. Kasvu koostui pääosin ostettujen Verbundplan Prüf- und
Messtechnik GmbH:n ja AQUATIS a.s.:n tilauskannoista.

Konsernirakenne

Huhtikuussa 2004 Jaakko Pöyry Group Oyj ja itävaltalainen Verbund AG
allekirjoittivat sopimuksen, jolla Verbund-konsernin omistamien
tytäryhtiöiden omistusosuus ja äänivalta siirtyi Jaakko Pöyry Group
Oyj:n omistukseen seuraavasti:

- 74,9 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan GmbH:sta
- 97,25 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan Prüf- und
Messtechnik GmbH:sta
- 95,19 prosenttia Tsekin Tasavallassa toimivasta AQUATIS a.s.:sta

Ostetut yhtiöt on konsolidoitu Jaakko Pöyry Group -konserniin vuoden
2004 alusta. Verbundplan-yhtiöiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 32,8
miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa. Verbundplan GmbH:n
organisaatiorakennetta uudistettiin vuoden 2004 elokuussa, jonka jälkeen
liikevaihdosta 79 prosenttia kohdistuu energiasektorille ja 21
prosenttia infrastruktuuri- ja ympäristösektorille.

Uudelleenorgan;isoinnin aiheuttamat muutokset liikevaihtoon,
liikevoittoon ja tilauskantaan on huomioitu tämän osavuosikatsauksen
liiketoimintaryhmäkohtaisissa tiedoissa.

Yhtiöistä maksettu kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. Kaupan
osapuolilla on Verbund AG:n tytäryhtiön omistukseen jäävään Verbundplan
GmbH:n 25,1 prosentin osuuteen osto/myyntioptio, joka voidaan käyttää
vuonna 2008. Osapuolilla on velvollisuus ostaa/myydä tämä osuus toisen
osapuolen niin vaatiessa.

Maa ja Vesi Oy, joka kuuluu Jaakko Pöyry Groupin Infrastruktuuri &
ympäristö -liiketoimintaryhmään, on laajentanut kotimaan toimintaansa ja
on ostanut Seinäjoella sijaitsevan Arkkitehti- ja insinööritoimisto
Motiivi Oy:n yhdyskuntasuunnitteluyksikön liiketoiminnan. Yksikön

                                3(14)

kahdeksan hengen henkilöstö siirtyi 1.10.2004 vanhoina työntekijöinä Maa
ja Vesi Oy:n palvelukseen.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 49,1
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 384,8 (vuoden 2003
syyskuun lopussa 324,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 lopussa tilauskanta
oli 335,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,5 (12,9)
miljoonaa euroa. Investoinneista 4,9 (6,6) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 6,;6 (6,3) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2003 lopussa 13 970 601. Varsinainen
yhtiökokous 3.3.2004 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 162 700
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääoman 13 807 901 euroon.
Osakkeiden määrä oli mitätöinnin 25.3.2004 jälkeen 13 807 901.
Katsauskauden aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 50 700 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 858 601.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2003 1,00
(vuodelta 2002 0,60) euroa osakkeelta, yhteensä 13,8 miljoonaa euroa.
Osinko maksettiin 15.3.2004. Yhtiökokous päätti myös maksaa lisäosinkoa
0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Lisäosingon
täsmäytyspäivä on 23.11.2004 ja maksupäivä 30.11.2004.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla
30.4.2005. Optiotodistuksilla on merkitty yhteensä 660 315 osaketta.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n vuoden 1998 optiolainan ehtojen mukaan
optiotodistuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä
tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Vuonna 2004
merkityillä uusilla osakkeilla on optiolainaehtoj;en mukaan oikeus
osinkoon ensimmäisen kerran tilikaudelta 2004. Muut osakasoikeudet
alkavat rekisteröintipäivästä kaupparekisteriin.

Jaakko Pöyry Group Oyj maksaa tilikaudelta 2003 lisäosinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Optiotodistuksilla vuonna 2004 merkityt uudet osakkeet eivät
oikeuta tilikauden 2003 lisäosinkoon. Siten niitä ei voida yhdistää
yhtiön osakkeeseen JPG1V ennen kuin sanotun lisäosingon täsmäytyspäivän
jälkeen. Optiotodistuksilla merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
Suomen Arvopaperikeskuksessa erilliseksi arvo-osuuslajiksi. Uudet
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden
JPG1V kanssa lisäosingon täsmäytyspäivän jälkeen arviolta 24.11.2004.
                                4(14)

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 päätti antaa optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 kappaletta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisest;a ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2005 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 660 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2005 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 21,41 euroa; ylin kurssi oli 23,10 euroa ja alin
kurssi 19,75 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 75,1 miljoonalla
eurolla yhteensä 3,5 miljoonaa kappaletta eli 25,3 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta lukien. Konsernin
raportointijärjestelmät on sopeutettu vastaamaan uusia vaatimuksia ja
konsernin laskentaperiaatteet ovat jo tällä hetkellä pääosin IAS/IFRS-
standardien mukaisia. Tämä koskee muun muassa projektien
tuloutuskäytäntöä ja kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Merkittävin avoinna
oleva asia on eläkevastuu, jonka osalta eläkestandardien tulkinta on
osittain avoin. IAS/IFRS-standardien ;käyttöönotolla ei ole negatiivista
vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Konsernin taloudellisia tavoitteita on tarkennettu. Tärkein
taloudellinen tavoite on tuottaa konsernin sijoitetulle pääomalle (ROI)
vähintään 20 prosentin tuotto (vanha tavoite vähintään 20 prosenttia).
Pääoman tuotto saavutetaan osakekohtaisen tuloksen kasvulla,
optimaalisella pääomarakenteella ja aktiivisella
osingonjakopolitiikalla. Osakekohtaisen tuloksen kasvun tavoite on
vähintään 15 prosenttia/vuosi (vähintään 15 prosenttia). Tuloksen kasvu
saavutetaan orgaanisella kasvulla, jatkamalla yritysostoja ja hyvällä
kannattavuudella, jonka mittarina on vähintään 8 prosentin liikevoitto.
Pääomarakenteen tavoitteena on alle 30 prosentin velkaantumisaste (alle
30 prosenttia). Merkittävien yritysostojen jälkeen velkaantumisaste voi
olla korkeampikin. Osingonjakosuhteen tavoitteeksi on asetettu vähintään
                                5(14)

50 prosenttia (vähintään 40 prosenttia). Mikäli velkaantumisaste nousee
yli 30 prosentin, osingonjakosuhdetta voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Tulevaisuuden näkymät

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 49,1 miljoonalla eurolla
ja on 384,8 miljoonaa euroa. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti
ovat hyvät.

Metsäteollisuuden käyttöasteet ovat ;paranemassa, mutta
investointiaktiviteetti on säilynyt edelleen alhaisena. Uusien
investointien valmistelu ja konsultointipalveluiden kysyntä eivät
merkittävästi lisäänny tänä vuonna, vaan kysyntä painottuu edelleen
asiakkaiden toimintojen tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.
Monipuolisen palvelutarjontansa avulla Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmä on markkinatilanne huomioiden säilyttänyt
tuloskehityksensä hyvänä ja tilauskantansa vakaana. Liiketoimintaryhmän
liikevoitto paranee jonkin verran vuoteen 2003 verrattuna.

Talouden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös Euroopassa,
yhdistettynä EU:n laajentumiseen, luo hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, uusia vesivoima- sekä sähkö- ja lämpöprojekteja, laitosten
modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja. Energia-
liiketoimintaryhmän tuloskehitys on ollut hyvä ja tilauskanta on
kasvanut. Liiketoimintaryhmä parantaa vuonna 2004 liikevoittoaan
selkeästi vuoteen 2003 verrattuna.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä säilyy hyvänä
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Keski-Euroopan ja erityisesti
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat laskussa ja vaikuttavat
negatiivisesti liiketoimintaryhmän toimintaan. Markkinatilanteen
heikentyminen saattaa johtaa toiminnan lisäso;peuttamiseen. Vesi- ja
ympäristöpuolen kysynnän odotetaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen
palveluiden kysyntä painottuu edelleen korjausrakentamiseen.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
vuonna 2004 heikkenee verrattuna vuoteen 2003.

Yleinen markkinatilanne ja talouskehitys ovat toipuneet. Jaakko Pöyry
Groupin tilauskanta, taserakenne ja markkina-asema ovat hyvät. Konsernin
liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tulos ennen
satunnaisia eriä paranee vuonna 2004, kun pääkonttorikiinteistöstä
vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa ei huomioida vertailussa.

Vantaalla 28. lokakuuta 2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus
                                6(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                7(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI              ;


Tuloslaskelma          1-9/2004 1-9/2003 1-12/2003
milj. euroa

LIIKEVAIHTO            344,7   302,0   411,6

Liiketoiminnan muut tuotot      0,3   11,9    12,9
Osuus osakkuusyhtiöiden       0,3    0,2    0,2
tuloksista

Materiaalit ja palvelut      -43,8   -34,9   -47,1
Henkilöstökulut          -195,9  -173,9   -235,4
Poistot konserniliikearvosta    -4,0   -3,8    -5,0
Muut poistot            -6,7   -6,6    -9,2
Liiketoiminnan muut kulut     -76,3   -67,0   -92,6

LIIKEVOITTO             18,6   27,9    35,4
% liikevaihdosta           5,4    9,2    8,6

Rahoitustuotot            1,0    0,5    1,3
Rahoituskulut            -0,6   -0,7    -0,8
Kurssierot              0,1    0,1    -0,1
                    ;
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    19,1   27,8    35,8
% liikevaihdosta           5,5    9,2    8,7

Satunnaiset erät           0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA       19,1   27,8    35,8

Välittömät verot          -5,8   -9,7   -10,8

Vähemmistön osuus          -0,6   -0,1    -0,3

KONSERNIN VOITTO          12,7   18,0    24,7
                                8(14)
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase              30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

milj. euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT             ;
Konserniliikearvo          31,5   33,9    34,3
Aineettomat hyödykkeet        4,6    5,1    4,7
Aineelliset hyödykkeet       16,5   22,7    16,2
Sijoitukset             10,1   10,4    9,4
                  62,7   72,1    64,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset       12,5    7,6    9,7
Keskeneräiset työt         65,1   44,1    35,4
Myyntisaamiset           85,4   72,1    87,0
Muut saamiset            16,1   17,1    11,1
Rahoitusarvopaperit ja rahat    48,1   45,1    63,1
                  227,2   186,0   206,3

YHTEENSÄ              289,9   258,1   270,9

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             13,9   13,3    14,0
Ylikurssirahasto          26,8   25,2    26,3
Vararahasto             18,2   18,2    18,2
Kertyneet voittovarat        38,9   36,4    34,7
Katsauskauden voitto  ;       12,7   18,0    24,7
                  110,5   111,1   117,9

VÄHEMMISTÖN OSUUS          6,7    3,8    4,2

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikaiset lainat         9,5   13,3    11,2
rahoituslaitoksilta
Muu pitkäaikainen vieras       9,9    9,4    7,7
pääoma

Lyhytaikaiset lainat         3,3    0,9    2,2
rahoituslaitoksilta
Saadut projektiennakot       46,7   39,8    37,5
Ostovelat              11,8   10,7    10,6
Muu lyhytaikainen vieras      91,5   69,1    79,6
pääoma
                  172,7   143,2   148,8

YHTEENSÄ              289,9   258,1   270,9

*) Korollinen vieras pääoma     12,8   14,2    13,4
  Koroton vieras pääoma      159,9   129,0   135,4
                               9(14)
JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI
  ;

Rahoituslaskelma        1-9/2004 1-9/2003 1-12/2003
milj. euroa

LIIKETOIMINTA
  Liikevoitto           18,6   27,9    35,4
  Poistot ja arvonalentumiset   10,7   10,4    14,2
  Käyttöomaisuuden         0,0   -11,0   -11,3
  myyntivoitot
  Osuus osakkuusyhtiöiden     -0,3   -0,2    -0,2
  tuloksista
  Nettokäyttöpääoman muutos    -11,4    6,9    16,0
  Rahoitustuotot ja -kulut     0,5    0,6    0,6
  Verot              -8,5   -3,9    -2,8

Liiketoiminnan rahavirta       9,6   30,7    51,9

INVESTOINNIT
  Investoinnit           -6,5   -6,1    -5,8
  konserniyhtiöosakkeisiin
  Investoinnit muihin       -0,1   -0,2    -0,6
  osakkeisiin
  Investoinnit           -4,9   -6,6    -9,0
  käyttöomaisuuteen
  Myydyt osakkeet ja        0,0    0,0    2,5
  arvopaperit
  My;ydyt muut arvopaperit      0,0   12,8    10,4
  Käyttöomaisuuden myynti      0,4    6,0    8,4

Investointien rahavirta      -11,1    5,9    5,9

Rahavirta ennen rahoitusta     -1,5   36,6    57,8

RAHOITUS
  Uudet lainat           0,0    0,0    0,0
  Lainojen lyhennykset       -1,3   -0,8    -1,7
  Lyhytaikaisen rahoituksen     0,7   -4,9    -4,8
  muutos
  Pitkäaikaisten sijoitusten    0,0    0,0    -0,6
  muutos
  Maksetut osingot        -13,9   -8,3    -8,4
  Omien osakkeiden hankinta     0,0   -2,2    -2,2
  Osakemerkintä           0,4    0,4    1,6
  Muuntoero             0,6   -1,7    -4,6

Rahoituksen rahavirta       -13,5   -17,5   -20,7

Likvidien varojen muutos      -15,0   19,1    37,1

Likvidit varat 1.1.         63,1   26,0    26,0
                  ;
Likvidit varat kauden lopussa    48,1   45,1    63,1
                                10(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset       30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

milj. euroa

Annetut pantit ja kiinnitykset
omasta velasta
  Yrityskiinnitykset        0,0    0,0    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit       0,3    0,2    0,3
  Vuokra- ja leasingvastuut    109,0   102,9   110,2
  Eläkevastuut           0,0    0,0    0,0
  Muut vastuut           41,0   30,2    31,7
                   0,0
Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit       0,2    0,1    0,1
  Kiinteistökiinnitykset      0,0    0,0    0,0
  Muut vastuut           0,0    0,0    0,0

Johdannaissopimukset
 ;
Valuuttatermiinisopimukset
  Nimellisarvot          18,5   18,9    21,7
  Käypä arvo            -0,1   -0,7    -0,2

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
12,0 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.                                11(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Avainluvut           1-9/2004 1-9/2003 1-12/2003

Tulos/osake, euroa         0,92   1,31    1,80
  Laimennusvaikutuksella      0,89   1,28    1,76
  korjattu

Oma pääoma/osake, euroa       7,97   8,13    8,54

Sijoitetun pääoman tuotto, %    19,7   28,8    27,7
p.a.
                           ;
Oman pääoman tuotto, % p.a.     14,8   21,6    21,7

Omavaraisuusaste, %         48,2   53,0    52,3

Velkaantumisaste, %        -30,1   -26,9   -40,7

Konsultointi ja suunnittelu,    367,1   322,2   319,3
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj.     17,7    2,7    16,4
euroa
Tilauskanta yhteensä, milj.    384,8   324,9   335,7
euroa

Investoinnit, operatiiviset,     4,9    6,6    9,0
milj. euroa
Investoinnit osakkeisiin,      6,6    6,3    6,4
milj. euroa

Henkilöstö konserniyhtiöissä,    5240   4684    4697
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä    5257   4782    4766
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä     211    171    191
kauden lopussa
                                12(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiket;oimintaryhmät       1-9/2004 1-9/2003 1-12/2003
milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          136,2   129,3   176,0
Energia              104,2   72,3    97,6
Infrastruktuuri & ympäristö    104,8   101,0   138,6
Muut                -0,5   -0,6    -0,6

Yhteensä              344,7   302,0   411,6

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           12,1   11,5    16,1
Energia               5,3    2,8    4,5
Infrastruktuuri & ympäristö     5,6    6,2    9,0
Muut                -4,4    7,4    5,8

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        18,6   27,9    35,4

Rahoituserät             0,5   -0,1    0,4

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    19,1   27,8    35,8
    ;
TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           83,0   91,6    90,8
Energia              184,6   107,0   129,2
Infrastruktuuri & ympäristö    117,1   126,3   115,7
Muut                 0,1    0,0    0,0

Yhteensä              384,8   324,9   335,7

Konsultointi ja suunnittelu    367,1   322,2   319,3
Kokonaistoimitukset         17,7    2,7    16,4

Yhteensä              384,8   324,9   335,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat             88,9   84,8   112,9
Eurooppa              154,8   128,9   174,8
Aasia                49,1   38,6    56,7
Pohjois-Amerikka          14,8   19,3    26,1
Etelä-Amerikka           16,5   12,7    18,4
Muut                20,6   17,7    22,7

Yhteensä             ; 344,7   302,0   411,6
                                13(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiketoimintaryhmät       10-12/02  1-3/03   4-6/03 7-9/03
milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           41,6   43,2    45,3  40,8
Energia               28,4   24,3    23,8  24,2
Infrastruktuuri & ympäristö     36,8   34,4    35,4  31,2
Muut                 0,2    0,1    -0,2  -0,5

Yhteensä              107,0   102,0   104,3  95,7

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           1,7    3,7    3,8   4,0
Energia               1,5    0,8    0,7   1,3
Infrastruktuuri & ympäristö     2,6    2,0    2,1   2,1
Muut                -1,0    9,9    -1,2  -1,3
                     ;
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         4,8   16,4    5,4   6,1

Rahoituserät             0,0    0,0    -0,2   0,1

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    4,8   16,4    5,2   6,2

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           85,2   101,0    91,6  91,6
Energia              123,8   122,0   114,9  107,0
Infrastruktuuri & ympäristö     99,4   118,9   114,3  126,3

Yhteensä              308,4   341,9   320,8  324,9

Konsultointi ja suunnittelu    301,6   336,8   317,0  322,2
Kokonaistoimitukset         6,8    5,1    3,8   2,7

Yhteensä              308,4   341,9   320,8  324,9
                                14(14)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

                 ;
Liiketoimintaryhmät       10-12/03  1-3/04   4-6/04 7-9/04
milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus           46,7   47,1    48,4  40,7
Energia               25,3   33,0    35,7  35,5
Infrastruktuuri & ympäristö     37,6   35,5    34,7  34,6
Muut                 0,0   -0,1    0,0  -0,4

Yhteensä              109,6   115,5   118,8  110,4

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus           4,6    3,5    4,4   4,2
Energia               1,7    2,1    1,5   1,7
Infrastruktuuri & ympäristö     2,8    1,5    1,7   2,4
Muut                -1,6   -1,4    -1,6  -1,4

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         7,5    5,7    6,0   6,9

Rahoituserät             0,5    0,1    0,2   0,2
                      ;
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    8,0    5,8    6,2   7,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus           90,8   94,6    90,4  83,0
Energia              129,2   166,7   181,8  184,6
Infrastruktuuri & ympäristö    115,7   121,5   118,8  117,1
                   0,0    0,0    0,0   0,1

Yhteensä              335,7   382,8   391,0  384,8

Konsultointi ja suunnittelu    319,3   368,0   371,3  367,1
Kokonaistoimitukset         16,4   14,8    19,7  17,7

Yhteensä              335,7   382,8   391,0  384,8


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

;