Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 28.10.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 28.10.2005 klo 8.30  1(15)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 378,3
(vuoden 2004 vastaavana ajanjaksona 344,7) miljoonaa euroa. Voitto
ennen veroja oli 26,9 (21,2) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 50,7
(49,6) prosenttia ja velkaantumisaste -23,6 (-26,9) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 1,27 (1,05) euroa ja sijoitetun pääoman
tuotto 24,4 (20,0) prosenttia.

Tilauskanta oli 420,3 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 47,1 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005. Konsernin voitto ennen
veroja paranee vuonna 2005.

IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyi International Financial Reporting
Standardsin (IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Myös
kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelta 2004
ovat IFRS:n mukaiset. Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja
taseeseen aiheutuvat eläkejärjestelyjen kirjaamisesta,
laskennallisista verosaamisista ja liikearvon käsittelystä. Koska
konsernin raportointi- ja laskentaperiaatteet olivat jo aiemmin olleet
pääosin IFRS-standardien mukaisia, IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
konsernin tulokseen, taseeseen ja omaan pääomaan eivät ole muilta osin
merkittäviä.

Jaakko Pöyry Group tiedotti IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista
erillisellä tiedotteella 3.2.2005. Asiakokonaisuus on myös esitetty
vuoden 2004 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 148,9 (136,2) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 14,7 (11,9) miljoonaa euroa. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevoitto oli erityisen hyvä johtuen
loppuunsaatettuihin projekteihin kohdistuneista eristä.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena.
Kysyntä on kohdistunut uusinta- ja kunnossapitoinvestointeihin.
Konsultointipalveluiden kysyntä on katsauskaudella hieman lisääntynyt.

Liiketoimintaryhmän tilauskanta on markkinatilanne huomioiden säilynyt
hyvänä. Merkittävin uusi projekti oli Botnia S.A.:n
sellutehdasprojekti Uruguayssa (15 miljoonaa euroa). Lisäksi
tilauskantaan on kirjautunut useita uusinta- ja
kunnossapitoinvestointeja sekä konsultointipalveluita. Tilauskanta oli
78,3 (vuoden 2004 lopussa 82,5) miljoonaa euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 114,5 (104,2) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 5,9 (4,5) miljoonaa euroa.


                                2(15)

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahvistunut.

Tilauskanta on säilynyt hyvänä ja kasvanut 197,6 (171,8) miljoonaan
euroon. Merkittävimmät uudet projektit olivat Amata Power Ltd:n
maakaasukäyttöinen yhteistuotantovoimalaitos Thaimaassa (32 miljoonaa
euroa), Brunei Shell Petroleumin suunnittelu- ja palvelusopimus
Bruneissa (10 miljoonaa euroa) ja Tecnicas Reunidaksen
suunnittelupalvelujen raamisopimus Espanjassa (10 miljoonaa euroa).
Lisäksi tilauskantaan on kirjautunut lukuisia pieniä ja keskisuuria
projekteja Euroopassa ja Aasiassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 114,6 (104,8) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 6,2 (4,9) miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän palvelujen kysyntä on pysynyt pääosin vakaana.
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat pysyneet alhaisina. Itä-
Euroopan, mukaan lukien Venäjän, kysyntä ja investoinnit ovat
kasvussa. Tällä on ollut positiivinen vaikutus liiketoimintaryhmän
tulokseen katsauskaudella.

Tilauskanta oli 144,2 (118,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvä.
Heinäkuun lopussa hankitun saksalaisen GKW GmbH:n tilauskanta oli
syyskuun lopussa 22,0 miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit
olivat Olkiluodon ydinvoimalan projektinjohtosopimus,
Ratahallintokeskuksen rautatieverkoston isännöintisopimus sekä
jatkosopimukset liikennejärjestelmähankkeissa Venezuelassa ja
Taiwanissa (8,2 miljoonaa euroa). Lisäksi tilauskantaan on kirjautunut
lukuisia pieniä ja keskisuuria projekteja kaikilla liiketoimintaryhmän
toiminta-alueilla Euroopassa ja Aasiassa.

Konsernirakenne

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry AB, Ruotsi, on ostanut kesäkuun lopussa Scancontrol AB:n
koko osakekannan. Scancontrolin liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa
ja yhtiön palveluksessa on 55 henkilöä. Yhtiö on konsolidoitu
konsernin tilinpäätökseen 1.7.2005 lähtien.

Vuonna 1995 perustettu Scancontrol on teollisiin sovelluksiin
keskittynyt automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys. Sillä on
päätoimipisteet Lundissa ja Helsingborgissa Etelä-Ruotsissa. Yhtiön
erityisosaaminen kattaa paperi-, pakkaus- ja konvertointisektorien
laiteautomaation ja sähkösuunnittelun.

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä Jaakko Pöyry
Group Oyj:hin on merkitty kaupparekisteriin 31.8.2005. Sulautumisella
selkeytettiin Jaakko Pöyry Group -konsernin yhtiörakennetta ja
yksinkertaistettiin hallintoa.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmän rakenteessa ei ole katsauskaudella
tapahtunut muutoksia.

Infrastruktuuri & ympäristö


                                3(16)

JP-Transplan Oy osti heinäkuun alussa konsulttitoimisto Inframan Oy:n
koko osakekannan. Inframan Oy:n liikevaihto on noin 0,7 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on seitsemän henkilöä. Kaupan myötä
vahvistettiin Jaakko Pöyry Groupin elinkaariosaamista liikenneväylien
kehittämisessä ja väyläomaisuuden hallinnassa Suomessa ja muualla
Pohjois-Euroopassa.

Heinäkuun lopussa Jaakko Pöyry Group -konserni osti saksalaisen GKW
GmbH:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 6,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä
ei ole korollista velkaa. GKW:n vuoden 2004 liikevaihto oli noin 30
miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. GKW:llä on useita
toimipisteitä Saksassa ja sen palveluksessa on 270 asiantuntijaa.
Yhtiö on konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen 1.9.2005 alkaen. GKW:n
liikevaihto oli syyskuulta 2,4 miljoonaa euroa ja sen tulosvaikutus
oli neutraali. Yhtiön tilauskanta 30.9.2005 oli 22,0 miljoonaa euroa.

GKW GmbH vahvistaa Jaakko Pöyry Groupin markkina-asemaa vesi- ja
ympäristöalalla erityisesti Keski-Euroopassa ja myös julkiseen
rahoitukseen perustuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö on
markkinajohtaja Saksassa ja sillä on vahva asema kansainvälisillä
markkinoilla, erityisesti Afrikassa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se kasvoi katsauskaudella 47,1
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 420,3 miljoonaa
euroa. Vuoden 2004 lopussa tilauskanta oli 373,2 miljoonaa euroa.
Katsauskauden jälkeen tilauskanta on edelleen kehittynyt myönteisesti.
Katsauskauden jälkeen saadut merkittävimmät projektit ovat Myllykosken
Tsekin tasavaltaan rakennettavan paperikoneen tehdassuunnittelu (yli
10 miljoonaa euroa) ja Zürichin kantonin metroasema- ja
tunnelisuunnittelusopimus Sveitsissä (8 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 16,5 (11,5)
miljoonaa euroa. Investoinneista 5,5 (4,9) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Osakkeisiin kohdistuneet investoinnit olivat 11,0 (6,6) miljoonaa
euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2004 lopussa 14 109 851 osaketta.
Katsauskauden aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 387 450 uutta osaketta.
Osakemerkintöjen rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä
oli 14 497 301.

Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä Jaakko Pöyry
Group Oyj:hin merkittiin kaupparekisteriin 31.8.2005. Jaakko Pöyry
Consulting Oy:n osakkeenomistajille suoritettiin sulautumisvastike
Jaakko Pöyry Group Oyj:n liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla.
Sulautumisesta johtuvan osakepääoman korotuksen seurauksena yhtiön
rekisteröity osakepääoma nousi 47 735 eurolla 14 497 301 eurosta
14 545 036 euroon ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 14 545 036
kappaleeseen.

Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla päättyi 30.4.2005. Optiotodistukset oikeuttivat

                                4(15)

merkitsemään enintään 1 300 000 yhtiön osaketta, joista
merkittiin 1 299 015 osaketta.

Jaakko Pöyry Group Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2005 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1,0 miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0
miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 3.3.2006 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 700 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2006 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2004 1,20
(vuodelta 2003 1,00 ja lisäosinko 0,50) euroa osakkeelta, yhteensä
16,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 15.3.2005.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 25,73 euroa; ylin kurssi oli 29,00 euroa ja alin
22,20 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 90,5 miljoonalla eurolla
yhteensä 3,5 miljoonaa osaketta eli 24,2 prosenttia niiden
kokonaismäärästä.

Tulevaisuuden näkymät

Metsäteollisuuden suunnittelupalveluiden kysynnässä ei ole
odotettavissa muutosta loppuvuoden aikana. Uusinvestointien arvioidaan
pysyvän alhaisella tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuonna
2005 ja siten investoinnit keskittyvät lähinnä modernisointeihin. Sen
sijaan uusien suurten investointien uskotaan käynnistyvän tämän ja
ensi vuoden aikana erityisesti Etelä-Amerikassa. Konsultti- ja
investointipankkipalvelujen kysyntä kasvaa sekä teollisuusmaissa että
kehittyvillä markkinoilla. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän
liikevoitto paranee jonkin verran vuonna 2005.

Energiamarkkinoiden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös
Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti
uusiutuvaa energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon
konsultoinnin palveluja. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on
parantunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
paranee vuonna 2005.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikennejärjestelmien
kysyntä on säilynyt hyvänä kehittyvillä markkinoilla. Saksan
liikennejärjestelmien kysyntä pysyy laimeana. Vesi- ja ympäristöpuolen
kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä. Rakentamisen palveluiden kysyntä
on vilkastunut kaikilla kyseisen toiminnan maantieteellisillä alueilla

                                5(15)

eli Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Liiketoimintaryhmän tilauskanta
on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2005.

Konsernin kaikkien liiketoimintaryhmien markkina-asema on hyvä.
Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut. Konsernin taseasema ja
likviditeetti ovat hyvät. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005 ja
voitto ennen veroja paranee vuonna 2005.

Vantaalla 27. lokakuuta 2005

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj,
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                6(15)

Tuloslaskelma        7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04  1-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO         125,1  110,4  378,3   344,7   473,9

Liiketoiminnan muut
tuotot             0,5   0,0   0,7    0,3    2,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista           0,3   0,1   0,7    0,3    0,5

Materiaalit ja palvelut   -18,9  -16,6  -49,6   -43,8   -64,9
Henkilöstökulut       -66,6  -60,2  -209,2  -197,8  -266,4
Poistot            -1,9   -2,2   -5,9   -6,7   -9,1
Liiketoiminnan muut kulut
               -28,7  -24,1  -89,1   -76,3  -106,2

LIIKEVOITTO          9,8   7,4   25,9   20,7   29,9
% liikevaihdosta        7,8   6,7   6,8    6,0    6,3

Rahoitustuotot         0,8   0,5   1,4    1,0    1,6
Rahoituskulut         -0,4   -0,4   -0,6   -0,6   -0,8
Kurssierot           0,2   0,1   0,2    0,1    0,2

VOITTO ENNEN VEROJA      10,4   7,6   26,9   21,2   30,9
% liikevaihdosta        8,3   6,9   7,1    6,2    6,5

Välittömät verot       -3,2   -1,4   -8,5   -6,1   -10,0

KONSERNIN VOITTO        7,2   6,2   18,4   15,1   20,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     7,4   6,1   18,2   14,5   19,7
Vähemmistölle         -0,2   0,1   0,2    0,6    1,2

Tulos/osake, emoyhtiön
omistajille kuuluva
osuus, euroa         0,52   0,44   1,27   1,05   1,42
 Laimennusvaikutuksella
 korjattu          0,52   0,44   1,27   1,03   1,38

Konsernin voitto, emo-
yhtiön omistajien osuus,
FAS                   5,7        12,7   18,0

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen
 eläkekulut              -0,5        -1,5   -2,0
 Optio-ohjelmien kulut        -0,3        -0,5   -0,7
 Poistot konserni-
 liikearvosta             1,3        4,1    4,9
 Laskennallisten
 verosaamisten muutos         -0,1        -0,3   -0,5
Muutokset yhteensä           0,4        1,8    1,7
Konsernin voitto, emo-
yhtiön omistajien osuus,
IFRS                  6,1        14,5   19,7

                                7(15)

Tase            30.9.05 30.9.04           31.12.04
Milj. euroa

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo           38,8   31,5             33,6
Aineettomat hyödykkeet     5,8   4,6             4,4
Aineelliset hyödykkeet    15,7   17,7             15,8
Sijoitukset          13,9   9,8             10,4
Laskennalliset         4,2   6,1             6,2
verosaamiset
Muut              7,5   5,8             5,5
               85,9   75,5             75,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt      67,9   65,1             46,6
Myyntisaamiset        103,3   85,4            105,4
Muut saamiset         26,9   28,7             22,5
Rahoitusarvopaperit ja
rahat             44,3   48,1             62,2
               242,4  227,3            236,7

YHTEENSÄ           328,3  302,8            312,6

VASTATTAVAA

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE
KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          14,5   13,9             14,1
Ylikurssirahasto       31,5   26,8             28,4
Vararahasto          18,2   18,2             18,2
Kertyneet voittovarat     53,7   46,9             46,2
Katsauskauden voitto     18,2   14,5             19,7
               136,1  120,3            126,6
Vähemmistön osuus       4,8   6,7             7,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     140,9  127,0            133,7

PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset lainat
rahoituslaitoksilta      6,9   9,6             8,6
Muut pitkäaikaiset
korolliset velat        0,7   0,8             0,7
Muut pitkäaikaiset velat   17,4   13,7             14,0
               25,0   24,1             23,3

LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset lainat
rahoituslaitoksilta      3,2   3,2             2,6
Lyhytaikaiset korolliset
velat             0,3   0,4             0,3
Saadut projektiennakot    50,6   46,7             51,6
Ostovelat           16,8   11,8             13,9
Muut lyhytaikaiset velat   91,5   89,6             87,2
               162,4  151,7            155,6

YHTEENSÄ           328,3  302,8            312,6

                                8(15)

                  30.9.04           31.12.04

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma, FAS        110,5            117,5

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen
 nettovarat              5,0             4,6
 Laskennalliset
 verosaamiset             5,0             4,9
 Rahoitusvarojen
 arvonalennus             -0,1             -0,2
 Muut                 -0,1             -0,2
IFRS muutokset yhteensä         9,8             9,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma, IFRS       120,3            126,6

                                9(15)

Rahavirtalaskelma      7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04  1-12/04
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto         9,8   7,4   25,9   20,7   29,9
 Poistot ja
 arvonalentumiset       1,9   2,2   5,9    6,7    9,1
 Käyttöomaisuuden
 myyntivoitot        -0,1   0,0   -0,1    0,0   -0,4
 Osuus osakkuus-
 yhtiöiden tuloksista    -0,3   -0,1   -0,7   -0,3   -0,5
 Nettokäyttöpääoman
 muutos           -5,3   -2,2  -11,7   -9,5   13,3
 Rahoitustuotot ja
 -kulut            0,0   0,0   0,2    0,5    1,0
 Verot            -2,1   -2,2   -8,5   -8,5   -15,0

Liiketoiminnan rahavirta    3,9   5,1   11,0    9,6   37,4

INVESTOINNIT
 Investoinnit konserni-
 yhtiöosakkeisiin      -8,0   -0,1   -8,0   -6,5   -11,3
 Investoinnit muihin
 osakkeisiin         -1,7   -0,1   -3,0   -0,1   -0,1
 Investoinnit
 käyttöomaisuuteen      -1,6   -1,5   -5,5   -4,9   -7,3
 Myydyt muut
 arvopaperit         0,0   0,0   0,0    0,0    0,1
 Käyttöomaisuuden
 myynti            0,6   0,1   0,8    0,4    1,5

Investointien rahavirta   -10,7   -1,6  -15,7   -11,1   -17,1

Rahavirta ennen
rahoitusta          -6,8   3,5   -4,7   -1,5   20,3

RAHOITUS
 Uudet lainat         0,0   0,0   0,0    0,0    0,0
 Lainojen lyhennykset    -0,5   -0,5   -1,8   -1,3   -2,1
 Lyhytaikaisen
 rahoituksen muutos      0,0   0,8   0,7    0,7   -0,1
 Pitkäaikaisten
 sijoitusten muutos      0,0   0,0   0,0    0,0   -0,3
 Maksetut osingot       0,0   -0,1  -17,2   -13,9   -20,7
 Osakemerkintä        0,0   0,0   2,5    0,4    2,3
 Muuntoero          2,6   -0,4   2,6    0,6   -0,3

Rahoituksen rahavirta     2,1   -0,2  -13,2   -13,5   -21,2

Likvidien varojen muutos   -4,7   3,3  -17,9   -15,0   -0,9

Likvidit varat kauden
alussa            49,0   44,8   62,2   63,1   63,1

Likvidit varat kauden
lopussa            44,3   48,1   44,3   48,1   62,2

                                10(15)

Oman pääoman muutokset    7-9/05 7-9/04  1-9/05  1-9/04  1-12/04
Milj. euroa

Osakepääoma kauden alussa    14,5  13,9   14,1   14,0   14,0
 Omien osakkeiden
 mitätöinti           0,0   0,0   0,0   -0,1   -0,1
 Optioilla merkityt
 osakkeet            0,0   0,0   0,4   0,0    0,2
Osakepääoma kauden lopussa   14,5  13,9   14,5   13,9   14,1

Ylikurssirahasto kauden
alussa             30,5  26,8   28,4   26,3   26,3
 Omien osakkeiden
 mitätöinti           0,0   0,0   0,0   0,1    0,1
 Optioilla merkityt
 osakkeet            0,0   0,0   2,1   0,4    2,0
Muutos              1,0   0,0   1,0   0,0    0,0
Ylikurssirahasto kauden
lopussa             31,5  26,8   31,5   26,8   28,4

Vararahasto kauden
alussa/kauden lopussa      18,2  18,2   18,2   18,2   18,2

Omat osakkeet kauden
alussa/kauden lopussa     -12,8  -12,8  -12,8  -12,8   -12,8

Muuntoero kauden alussa    -12,0  -10,8  -10,7  -10,8   -10,8
 Muutos             3,5   0,0   2,2   0,0    0,1
Muuntoero kauden lopussa    -8,5  -10,8   -8,5  -10,8   -10,7

Voittovarat kauden alussa    83,5  79,7   89,4   94,5   94,5
 Osingonjako          0,0   0,0  -16,9  -20,7   -20,7
 Muut muutokset         1,8  -0,8   2,0   -3,2   -4,0
 Muuntoerot           0,5   0,0   0,5   -0,1   -0,1
 Tilikauden tulos        7,4   6,1   18,2   14,5   19,7
Voittovarat kauden lopussa   93,2  85,0   93,2   85,0   89,4

Vähemmistön osuus kauden
alussa              7,5   6,9   7,1   4,2    4,2
 Lisäys/vähennys        -2,5  -0,3   -2,5   1,9    1,7
 Tilikauden tulos       -0,2   0,1   0,2   0,6    1,2
Vähemmistön osuus kauden
lopussa             4,8   6,7   4,8   6,7    7,1

Oma pääoma yhteensä kauden
alussa             129,4  121,9  133,7  133,6   133,6
Osingonjako           0,0   0,0  -16,9  -20,7   -20,7
Optioilla merkityt osakkeet
                 0,0   0,0   2,5   0,4    2,2
Muut muutokset          0,3  -0,8   0,5   -3,2   -4,0
Vähemmistön lisäys        0,0  -0,3   0,0   1,9    1,7
Muuntoerot            4,0   0,0   2,7   -0,1    0,0
Tilikauden tulos         7,2   6,2   18,4   15,1   20,9
Oma pääoma yhteensä kauden
lopussa            140,9  127,0  140,9  127,0   133,7

                                11(15)

Vastuusitoumukset      30.9.05 30.9.04          31.12.04
Milj. euroa

Annetut pantit ja
kiinnitykset omasta velasta
 Yrityskiinnitykset       0,0   0,0             0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit      0,3   0,3             0,3
 Vuokra- ja
 leasingvastuut        111,3  109,0            108,2
 Eläkevastuut          0,0   0,0             0,0
 Muut vastuut         48,4  41,0            40,3

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit      0,1   0,2             0,1
 Kiinteistökiinnitykset     0,0   0,0             0,0
 Muut vastuut          0,0   0,0             0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
 Nimellisarvot         29,7  18,5            16,6
 Käypä arvo          -1,2  -0,1             0,3

Valuuttaoptiot
 Nimellisarvot         10,0
 Käypä arvo          -0,2

Koronvaihtosopimusten käypä
arvo              -0,1                -0,1

Jaakko Pöyry Group Oyj on
tehnyt koronvaihtosopi-
mukset 9,5 miljoonan euron
pitkäaikaisille
lainoille.


                                12(15)


Avainluvut         7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04  1-12/04

Tulos/osake, euroa      0,52   0,44   1,27   1,05   1,42
 Laimennusvaikutuksella
 korjattu          0,52   0,44   1,27   1,03   1,38

Oma pääoma/osake, euroa             9,36   8,68   9,09

Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a.                 24,4   20,0   21,4

Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a.
liiketoimintaryhmittäin
 Metsäteollisuus                28,5
 Energia                    14,7
 Infrastruktuuri &
 ympäristö                   15,0

Oman pääoman tuotto, %
p.a.                      17,9   15,5   15,6

Omavaraisuusaste, %               50,7   49,6   51,2

Velkaantumisaste, %              -23,6   -26,9   -37,4

Nettovelat, milj. euroa            -33,1   -34,1   -50,0

Konsultointi ja
suunnittelu, milj. euroa            388,1   367,1   359,3
Kokonaistoimitukset,
milj. euroa                   32,2   17,7   13,9
Tilauskanta yhteensä,
milj. euroa                  420,3   384,8   373,2

Investoinnit,
operatiiviset, milj.
euroa             1,6   1,5   5,5    4,9    7,3
Investoinnit osakkeisiin,
milj. euroa          9,7   0,2   11,0    6,6   11,4

Henkilöstö
konserniyhtiöissä,
keskimäärin                   5362   5240   5219
Henkilöstö
konserniyhtiöissä kauden
lopussa                     5557   5257   5309
Henkilöstö
osakkuusyhtiöissä kauden
lopussa                     249    211    240

                                13(15)

Liiketoimintaryhmät     7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04  1-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus        47,4   40,7  148,9   136,2   186,3
Energia            37,4   35,5  114,5   104,2   146,5
Infrastruktuuri &
ympäristö           39,7   34,6  114,6   104,8   142,1
Muut              0,6   -0,4   0,3   -0,5   -1,0
Yhteensä           125,1  110,4  378,3   344,7   473,9

LIIKEVOITTO JA KAUDEN
VOITTO
Metsäteollisuus        5,9   4,1   14,7   11,9   17,2
Energia            1,8   1,4   5,9    4,5    7,0
Infrastruktuuri &
ympäristö           2,3   2,1   6,2    4,9    7,0
Muut             -0,2   -0,2   -0,9   -0,6   -1,3
Liikevoitto yhteensä      9,8   7,4   25,9   20,7   29,9
Rahoituserät          0,6   0,2   1,0    0,5    1,0
Voitto ennen veroja      10,4   7,6   26,9   21,2   30,9
Välittömät verot       -3,2   -1,4   -8,5   -6,1   -10,0
Kauden voitto         7,2   6,2   18,4   15,1   20,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     7,4   6,1   18,2   14,5   19,7
Vähemmistölle         -0,2   0,1   0,2    0,6    1,2

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus        12,4   10,1   9,9    8,7    9,2
Energia            4,8   3,9   5,2    4,3    4,8
Infrastruktuuri &
ympäristö           5,8   6,1   5,4    4,7    4,9
Yhteensä            7,8   6,7   6,8    6,0    6,3

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus        78,3   83,0   78,3   83,0   82,5
Energia           197,6  184,6  197,6   184,6   171,8
Infrastruktuuri &
ympäristö          144,2  117,1  144,2   117,1   118,8
Muut              0,2   0,1   0,2    0,1    0,1
Yhteensä           420,3  384,8  420,3   384,8   373,2

Konsultointi ja
suunnittelu         388,1  367,1  388,1   367,1   359,3
Kokonaistoimitukset      32,2   17,7   32,2   17,7   13,9
Yhteensä           420,3  384,8  420,3   384,8   373,2

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat          32,8   28,9  102,7   88,9   125,2
Eurooppa           53,3   48,4  163,8   154,8   211,4
Aasia             18,5   16,0   52,4   49,1   70,6
Pohjois-Amerikka        4,2   4,7   13,7   14,8   18,2
Etelä-Amerikka        11,0   6,0   27,5   16,5   23,2
Muut              5,3   6,4   18,2   20,6   25,3
Yhteensä           125,1  110,4  378,3   344,7   473,9

                                14(15)

Liiketoimintaryhmät     1-3/04  4-6/04  7-9/04 10-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus        47,1   48,4   40,7   50,1
Energia            33,0   35,7   35,5   42,3
Infrastruktuuri &
ympäristö           35,5   34,7   34,6   37,3
Muut             -0,1   0,0   -0,4   -0,5
Yhteensä           115,5  118,8  110,4   129,2

LIIKEVOITTO JA KAUDEN
VOITTO
Metsäteollisuus        3,5   4,3   4,1    5,3
Energia            1,8   1,3   1,4    2,5
Infrastruktuuri &
ympäristö           1,3   1,5   2,1    2,1
Muut             -0,1   -0,3   -0,2   -0,7
Liikevoitto yhteensä      6,5   6,8   7,4    9,2

Rahoituserät          0,1   0,2   0,2    0,5
Voitto ennen veroja      6,6   7,0   7,6    9,7

Välittömät verot       -2,2   -2,5   -1,4   -3,9
Kauden voitto         4,4   4,5   6,2    5,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     4,3   4,1   6,1    5,2
Vähemmistölle         0,1   0,4   0,1    0,6


LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus        7,4   8,9   10,1   10,6
Energia            5,5   3,6   3,9    5,9
Infrastruktuuri &
ympäristö           3,7   4,3   6,1    5,6
Yhteensä            5,6   5,7   6,7    7,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus        94,6   90,4   83,0   82,5
Energia           166,7  181,8  184,6   171,8
Infrastruktuuri &
ympäristö          121,5  118,8  117,1   118,8
Muut              0,0   0,0   0,1    0,1
Yhteensä           382,8  391,0  384,8   373,2

Konsultointi ja
suunnittelu         368,0  371,3  367,1   359,3
Kokonaistoimitukset      14,8   19,7   17,7   13,9
Yhteensä           382,8  391,0  384,8   373,2

                                15(15)

Liiketoimintaryhmät     1-3/05  4-6/05  7-9/05
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus        50,0   51,5   47,4
Energia            37,8   39,3   37,4
Infrastruktuuri &
ympäristö           35,7   39,2   39,7
Muut             -0,2   -0,1   0,6
Yhteensä           123,3  129,9  125,1

LIIKEVOITTO JA KAUDEN
VOITTO
Metsäteollisuus        4,1   4,7   5,9
Energia            2,0   2,1   1,8
Infrastruktuuri &
ympäristö           1,3   2,6   2,3
Muut             -0,2   -0,5   -0,2
Liikevoitto yhteensä      7,2   8,9   9,8

Rahoituserät          0,3   0,1   0,6
Voitto ennen veroja      7,5   9,0   10,4

Välittömät verot       -2,5   -2,8   -3,2
Kauden voitto         5,0   6,2   7,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     4,7   6,1   7,4
Vähemmistölle         0,3   0,1   -0,2

LIIKEVOITTO %
Metsäteollisuus        8,2   9,1   12,4
Energia            5,3   5,3   4,8
Infrastruktuuri &
ympäristö           3,6   6,6   5,8
Yhteensä            5,8   6,9   7,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus        82,5   79,6   78,3
Energia           167,1  203,4  197,6
Infrastruktuuri &
ympäristö          127,0  121,1  144,2
Muut              0,3   0,2   0,2
Yhteensä           376,9  404,3  420,3

Konsultointi ja
suunnittelu         366,7  367,4  388,1
Kokonaistoimitukset      10,2   36,9   32,2
Yhteensä           376,9  404,3  420,3

Osavuosikatsauksen tiedot
ovat
tilintarkastamattomia.