Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.10.2006

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

PÖYRY OYJ         Pörssitiedote 27.10.2006 klo 8.30  1(17)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 450,9 (edellisvuonna
2005 378,3) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 34,1 (26,9)
miljoonaa euroa.

Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 47,3 (50,7)
prosenttia ja velkaantumisaste -22,3 (-23,6) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,32) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto
28,1 (24,4) prosenttia.

Tilauskanta oli 517,3 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut
65,2 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi ja oli
katsauskauden päättyessä 6252 henkilöä (5608 vuoden 2005 lopussa).

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voitto ennen veroja
paranee selvästi vuonna 2006.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintaryhmät

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 137,5 (114,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 10,2 (5,9) miljoonaa euroa.

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on vahvistunut.

Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 222,6
(vuoden 2005 lopussa 195,2) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet
projektit olivat Verbund Austrian Hydro Powerin vesivoimalaprojekti
Itävallassa (13 miljoonaa euroa), EGL Groupin
voimalaitossuunnittelusopimus Italiassa (7,3 miljoonaa euroa), SouthEast
Asia Energy Limitedin vesivoimalaprojekti Laosissa (8,9 miljoonaa
euroa), Hochtief Glendoe Joint Venturen vesivoimalaprojekti Isossa-
Britanniassa (5 miljoonaa euroa) ja Qatar Petroleumin
merivesijäähdytysjärjestelmäprojekti Abu Dhabissa (17 miljoonaa euroa).

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 164,6 (148,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 15,4 (14,7) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin
kehittyville markkinoille. Paikallispalveluiden ja tuotannon
tehostamispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana.
Konsultointipalveluiden kysyntä on kasvanut.

Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt vakaana ja on hyvä.
Tilauskanta oli 111,0 (vuoden 2005 lopussa 97,3)
                                2(17)

miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit
olivat Solvay S.A.:n vetyperoksiditehtaan suunnittelu- ja
projektipalvelusopimus Belgiassa, UPM:n Kymin sellutehdasprojekti
Suomessa (10 miljoonaa euroa), Klabinin ja Aracruzin sellutehtaiden
suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontasopimukset sekä toimiminen
omistajan edustajana kyseisissä projekteissa Brasiliassa (noin 20
miljoonaa euroa).

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 147,7 (114,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 9,5 (6,2) miljoonaa euroa.

Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana.
Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla.

Tilauskanta oli 183,7 (vuoden 2005 lopussa 159,5) miljoonaa euroa.
Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat
Metro de Maracaibo C.A.:n kevytraideliikennehanke Venezuelassa (13,1
miljoonaa euroa), Zhengzhou-Xian Passenger Dedicated Line Company Ltd:n
luotijunahankkeen rakennusvalvonta Kiinassa (2,6 miljoonaa euroa) sekä
C.A. Metro de Valencian jatkopalvelut Valencian kaupungin metrolinjan
nro 1 toteutukseen Venezuelassa (12,6 miljoonaa euroa).

Pöyry-konserni siirtyi Pöyry-brändiin

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 muuttaa yhtiön toiminimeksi
Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc. Muutos on merkitty kaupparekisteriin
3.4.2006.

Pöyry-konserni on siirtynyt kaikessa liiketoiminnassaan Pöyry-brändin
käyttöön. Yhden brändin käyttöönoton myötä kaikki konserniin kuuluvat
yhtiöt nimetään yhtenäisesti Pöyry-alkuisiksi ja ne käyttävät yhteistä
brändiä kaikilla markkinoilla. Pöyry-brändin käyttöönotto toteutetaan
vuoden 2006 kuluessa.

Muutoksen tavoitteena on yhdistää konsernin laajan toimistoverkoston
voimavarat ja keskittää yhtiön kaikki viestintä selkeästi ja tehokkaasti
yhden liikenimen alle. Yhtiön kasvutavoitteiden tukemisen lisäksi
uudistus vahvistaa Global Network Company -toimintatapaa ja lisää yhtiön
kansainvälistä tunnettuutta.

Konsernirakenne

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa maailman öljy- ja
kaasualan suunnittelu- ja konsultointisektorilla ostamalla toukokuussa
Aberdeenissa, Skotlannissa toimivan IGL Consultants Ltd:n. Yhtiön
toimipaikat sijaitsevat Aberdeenissa Isossa-Britanniassa, Stavangerissa
Norjassa, Perthissä Australiassa ja Kuala Lumpurissa Malesiassa, ja sen
palveluksessa on 117 henkilöä. IGL:n liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa
vuonna 2005. Sen laaja asiakaskunta käsittää kansainvälisiä, kansallisia

                                3(17)

ja itsenäisiä öljy-yhtiöitä. IGL on konsolidoitu Pöyry-konserniin
toukokuusta 2006 lähtien.

Katsauskauden jälkeen liiketoimintaryhmä on lokakuussa laajentanut
liikkeenjohdon konsultointipalvelutoimintaansa ostamalla sveitsiläisen
Convergence Utility Consultants Ltd:n. Yhdistyminen on strategisesti
merkittävä ja vahvistaa Pöyryn asemaa Euroopan suurimpana
energiakonsulttina. Convergencellä on toimistot Düsseldorfissa,
Milanossa, Pariisissa, Varsovassa ja Zürichissä ja sen palveluksessa on
70 henkilöä. Yhtiön erikoisalana on liiketoiminta-, strategia- ja
talouskonsultointi sähkölaitoksille, valvontaelimille ja energia-alan
toimielimille. Palvelutarjonta kattaa laajasti sähköntuottajien,
verkonhaltijoiden, vähittäismyyjien ja toimittajien tarpeet. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2005 oli 8 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuus

Pöyry Civil Oy (entinen JP-Kakko Oy) on ostanut helmikuussa espoolaisen
Salminen & Sorasalmi Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto on 0,7
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yhdeksän henkilöä. Salminen &
Sorasalmi vahvistaa Pöyry Civil Oy:n rakennesuunnittelutoimintaa ja
lisää liiketoimintaryhmän Venäjän ja Baltian toimintaa. Salminen &
Sorasalmi Oy on sulautunut Pöyry Civil Oy:öön 30.9.2006.

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on perustanut maaliskuussa
Shandong Light Industry Design Instituten kanssa toteuttavaan
suunnitteluun erikoistuneen yhteisyrityksen. Pöyry Shandong Engineering
Consulting Co. Ltd -nimisestä yhteisyrityksestä Pöyry omistaa 70
prosenttia. Yhtiö toimii Jinanissa, Shandongin maakunnassa Itä-Kiinassa,
ja sen palveluksessa on noin sata henkilöä. Yhteisyritys on Pöyrylle
merkittävä askel paikallisten detaljisuunnitteluresurssien
vahvistamiseksi Kiinassa. Yhtiön toimintaa tukevat Pöyryn nykyiset
toimistot Shanghaissa ja Beijingissä.

Pöyry Civil Oy on ostanut kesäkuussa espoolaisen
rakennesuunnitteluyhtiön, TH Consulting Oy:n, koko osakekannan. Yhtiön
liikevaihto on 0,4 miljoonaa euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Pöyry Environment Oy (entinen Maa ja Vesi Oy) on ostanut helmikuussa
kuopiolaisen Savon Tekmi Oy:n koko osakekannan. Savon Tekmi Oy:n
liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on kaksitoista
henkilöä. Kauppa vahvistaa Pöyryn aluetoimintaa Itä-Suomessa. Savon
Tekmi Oy on erikoistunut geotekniikan, pohjarakennuksen,
kunnallistekniikan, mittaustekniikan ja likaantuneiden maiden
suunnittelu- ja tutkimuspalveluihin. Savon Tekmi Oy on sulautunut Pöyry
Environment Oy:öön 30.9.2006.

Liiketoimintaryhmä on lisännyt elokuussa omistusosuuttaan virolaisessa
Entec A.S:ssä. Pöyry Environment Oy omisti aiemmin 42 prosenttia Entecin
osakkeista ja nyt osuus on 67 prosenttia. Entecin liikevaihto on noin
miljoona euroa ja sen palveluksessa on 30 henkilöä. Kaupan myötä
vahvistetaan Pöyryn asemaa Viron suunnittelupalvelumarkkinoilla. Entec

                                4(17)

A.S. on erikoistunut vesihuollon, yhdyskuntasuunnittelun,
kunnallistekniikan, jätehuollon, ympäristökonsultoinnin ja
likaantuneiden maiden suunnittelupalveluihin. Yrityksellä on johtava
asema omalla toimialallaan Virossa. Yrityksen pääasiakkaita ovat valtio,
kaupungit, kunnat, teollisuus, kauppa, rakennusliikkeet ja muut
yksityiset yritykset.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 65,2
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 517,3 miljoonaa
euroa. Vuoden 2005 lopussa tilauskanta oli 452,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 20,3 (16,5)
miljoonaa euroa. Investoinneista 6,8 (5,5) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Osakkeisiin
kohdistuneet investoinnit olivat 13,5 (11,0) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa 14 545 036 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 päätti lisätä yhtiön osakkeiden
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa
korottamatta ("osakesplit"). Osakesplit toteutettiin siten, että
jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake
jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai neljä uutta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit
merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2006. Merkintöjen seurauksena yhtiön
osakkeiden lukumäärä nelinkertaistui 14 545 036 osakkeesta 58 180 144
osakkeeseen. Osakepääoma säilyi ennallaan 14 545 036 euron suuruisena.
Osakesplitin seurauksena muodostuneet uudet osakkeet otettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 14.3.2006.

Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin
johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Alkuperäisten ehtojen mukaisesti optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja
kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Pöyry Oyj:n osakkeen.

Osakesplitin toteuttamisen vuoksi yhtiökokous päätti 7.3.2006 muuttaa
yhtiön vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot vastaavasti, jolloin kukin
yhtiön optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä (4) yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta yhteenlasketun
merkintähinnan säilyessä ennallaan.

Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (osakesplitin jälkeen
660 000 osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (osakesplitin jälkeen 660 000
osaketta) ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (osakesplitin jälkeen 880 000
osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty
vastaanotetuiksi.
                                5(17)

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2,8
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2,8 (osakesplitin
jälkeen enintään 11,2) miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa
enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 1 400 000 (enintään 5 600 000 osakesplitin jälkeen) osaketta.
Valtuutukset ovat voimassa enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2005 1,30
(vuodelta 2004 1,20) euroa osakkeelta, joka vastaa 0,325 euroa (0,30)
osakesplitin jälkeen, yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
17.3.2006.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 8,87 euroa; ylin kurssi oli 10,10 euroa ja alin 7,65
euroa (osakesplitin jälkeiset kurssit). Yhtiön osakkeita vaihdettiin
170,4 miljoonalla eurolla eli yhteensä 19,2 miljoonaa osaketta, mikä
vastaa 33,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Tulevaisuuden näkymät

Energia

Suotuisa talouskehitys Kaukoidässä, Latinalaisessa Amerikassa ja
Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. EU:n lisääntyvä energialainsäädäntö
kasvattaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää
energiateollisuudessa ja Pöyry on siksi kasvattanut tämän alan
asiantuntemustaan yritysostolla. Ympäristölainsäädäntö edistää edelleen
uusiutuvaan energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen
kysyntää. Raakaöljyn korkea hinta luo uusia mahdollisuuksia öljy- ja
kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet
keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen. Energia-
liiketoimintaryhmän markkina-asema on edelleen vahvistunut ja
tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi
vuonna 2006.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti säilyy suhteellisen vahvana
kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat tuotantokustannukset vaativat
tuotannon tehostamista ja tuottavuuden parantamista kypsillä
markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset kasvattavat konsultointi- ja
investointipankkipalvelujen kysyntää. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on
hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee hieman vuonna 2006.

                                6(17)

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinat ovat parantuneet vuoden 2006
kuluessa. Kysyntänäkymät ovat parantuneet erityisesti Keski-Euroopassa,
jossa kansantalouksien toipuminen on lisännyt julkisia investointeja.
Paikallisen läsnäolon merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2006.

Konserni

Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on hyvä ja se on katsauskaudella kasvanut 65,2 miljoonalla
eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voitto
ennen veroja paranee selvästi vuonna 2006.


Vantaalla 26. lokakuuta 2006

PÖYRY OYJ
Hallitus

PÖYRY OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                7(17)

PÖYRY-KONSERNI


Tuloslaskelma        7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO          153,0  125,1 450,9 378,3   523,6

Liiketoiminnan muut       0,0   0,5  0,2  0,7    0,8
tuotot
Osuus osakkuusyhtiöiden     0,1   0,3  0,9  0,7    0,8
tuloksista

Materiaalit ja palvelut    -23,0  -18,9 -66,3 -49,6   -75,1
Henkilöstökulut        -78,6  -66,6 -240,7 -209,2   -283,2
Poistot            -2,0  -1,9  -5,8  -5,9    -7,9
Liiketoiminnan muut kulut   -36,3  -28,7 -105,5 -89,1   -121,8

LIIKEVOITTO          13,2   9,8  33,7  25,9    37,2
% liikevaihdosta        8,6   7,8  7,5  6,8    7,1

Rahoitustuotot         0,7   0,8  1,8  1,4    2,2
Rahoituskulut         -0,6  -0,4  -1,0  -0,6    -0,6
Kurssierot           -0,1   0,2  -0,4  0,2    0,3
Arvonalentumiset        0,0   0,0  0,0  0,0    -0,5

VOITTO ENNEN VEROJA      13,2  10,4  34,1  26,9    38,6
% liikevaihdosta        8,6   8,3  7,6  7,1    7,4

Tuloverot           -4,2  -3,2 -10,9  -8,5   -12,3

KONSERNIN VOITTO        9,0   7,2  23,2  18,4    26,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille      8,6   7,4  22,4  18,2    25,9
Vähemmistölle          0,4  -0,2  0,8  0,2    0,4

Tulos/osake, euroa       0,14  0,13  0,38  0,32    0,45
Laimennettu          0,15  0,13  0,39  0,32    0,45
                                8(17)

Tase            30.9.2006  30.9.2005
                              31.12.2005
Milj. euroa

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo            50,7     38,8        42,4
Aineettomat hyödykkeet      7,2     5,8         8,5
Aineelliset hyödykkeet     16,0     15,7        15,2
Sijoitukset           11,7     13,0        11,6
Lainasaamiset          1,6     1,0         1,1
Laskennalliset          6,1     6,0         6,5
verosaamiset
Eläkesaatavat          4,4     4,9         4,3
Muut pitkäaikaiset        8,0     8,8         9,4
saamiset
                105,7     94,0        99,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt       68,0     67,9        56,6
Myyntisaamiset         124,9    103,3        108,1
Muut saamiset          26,0     18,8        21,6
Rahavarat            59,1     44,3        64,5
                278,0    234,3        250,8

YHTEENSÄ            383,7    328,3        349,8

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma           14,5     14,5        14,5
Ylikurssirahasto        31,5     31,5        31,5
Vararahasto           18,6     18,2        18,6
Muuntoero           -10,4     -8,4        -8,6
Kertyneet voittovarat      69,2     62,1        62,2
Katsauskauden voitto      22,4     18,2        25,9
                145,8    136,1        144,2
Vähemmistön osuus        5,7     4,8         4,7
                151,5    140,9        148,9
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset     5,1     7,6         6,8
velat
Eläkevelvoitteet         6,9     6,7         6,8
Laskennallinen verovelka     2,7     0,5         2,9
Muut pitkäaikaiset velat     5,8     10,2         7,7
                20,5     25,0        24,2
Lyhytaikaiset velat
Korollisten pitkäaikais-     2,6     3,2         2,6
ten velkojen lyhennykset
                                9(17)

Lyhytaikaiset korolliset    17,6     0,3         1,3
velat
Varaukset            4,9     1,5         3,4
Saadut projektiennakot     63,5     50,6        51,0
Ostovelat            19,8     16,8        18,8
Muut lyhytaikaiset velat    103,3     90,0        99,6
                211,7    162,4        176,7

YHTEENSÄ            383,7    328,3        349,8

                                10(17)

Rahavirtalaskelma       7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
 Katsauskauden voitto      9,0   7,2  23,2  18,4   26,3
 Poistot ja           2,0   1,9  5,8   5,9    8,4
 arvonalentumiset
 Käyttöomaisuuden       -0,1   0,0  -0,1   0,0   -0,1
 myyntivoitot
 Osuus osakkuusyhtiöiden    -0,1  -0,3  -0,9  -0,7   -0,8
 tuloksista
 Rahoitustuotot ja -kulut    0,0  -0,6  -0,4  -1,0   -1,9
 Tuloverot           4,2   3,2  10,9   8,5   12,3
 Keskeneräisten töiden     -0,2  -8,5 -11,4  -21,3   -3,5
 muutos
 Myynti- ja muiden       -9,8   1,7 -16,7  -2,2   -4,2
 saamisten muutos
 Saatujen            1,5   1,4  12,5  -1,0   -3,3
 projektiennakoiden
 muutos
 Osto- ja muiden velkojen    2,4   0,5  5,3  11,9   12,4
 muutos
 Saadut rahoitustuotot     0,9   1,0  1,9   1,6    1,8
 Maksetut rahoituskulut    -0,2  -0,4  -0,7  -0,6   -0,8
 Maksetut verot        -3,1  -3,2  -9,1  -8,5   -11,3

Liiketoiminnan          6,5   3,9  20,3  11,0   35,3
nettorahavirta

INVESTOINNIT
 Investoinnit         -0,2  -8,0 -13,1  -8,0   -10,4
 konserniyhtiöosakkeisiin
 Investoinnit muihin      0,0  -1,7  0,0  -3,0   -2,7
 osakkeisiin
 Investoinnit         -3,6  -1,6  -6,8  -5,5   -8,0
 käyttöomaisuuteen
 Myydyt muut osakkeet      0,0   0,0  0,5   0,0    1,1
 Käyttöomaisuuden myynti    0,0   0,6  0,1   0,8    0,8

Investointien          -3,8  -10,7 -19,3  -15,7   -19,2
nettorahavirta

Nettorahavirta ennen       2,7  -6,8  1,0  -4,7   16,1
rahoitusta

RAHOITUS
 Lainojen lyhennykset     -0,4  -0,5  -1,7  -1,8   -2,6
 Lyhytaikaisen         6,4   0,0  16,3   0,7    1,0
 rahoituksen muutos
 Pitkäaikaisten        -0,3   0,0  -0,3   0,0   -0,1
 sijoitusten muutos
 Maksetut osingot        0,0   0,0 -19,4  -17,2   -17,1
 Osakemerkintä         0,0   0,0  0,0   2,5    2,5
 Muuntoero           0,0   2,6  -1,3   2,6    2,6

                                11(17)


Rahoituksen           5,7   2,1  -6,4  -13,2   -13,8
nettorahavirta

Likvidien varojen muutos     8,4  -4,7  -5,4  -17,9    2,3

Likvidit varat kauden      50,7  49,0  64,5  62,2   62,2
alussa

Likvidit varat kauden      59,1  44,3  59,1  44,3   64,5
lopussa
                                12(17)

Oman pääoman muutokset     7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/2005
Milj. euroa

Osakepääoma kauden alussa    14,5  14,5  14,5  14,1   14,1
 Optioilla merkityt osakkeet   0,0  0,0   0,0  0,4    0,4
Osakepääoma kauden lopussa    14,5  14,5  14,5  14,5   14,5

Ylikurssirahasto kauden     31,5  30,5  31,5  28,4   28,4
alussa
 Optioilla merkityt osakkeet   0,0  0,0   0,0  2,1    2,1
 Vähemmistön muutos       0,0  1,0   0,0  1,0    1,0
Ylikurssirahasto kauden     31,5  31,5  31,5  31,5   31,5
lopussa

Vararahasto kauden alussa    18,6  18,2  18,6  18,2   18,2
 Siirto, voittovarat       0,0  0,0   0,0  0,0    0,5
Vararahasto kauden lopussa    18,6  18,2  18,6  18,2   18,6

Muuntoero kauden alussa     -10,8 -12,0  -8,6 -10,6   -10,6
 Kauden muutos          0,4  3,6  -1,8  2,2    2,1
Muuntoero kauden lopussa    -10,4  -8,4  -10,4  -8,4   -8,6

Voittovarat kauden alussa    83,1  70,7  88,1  76,5   76,5
 Osingonjako           0,0  0,0  -18,9 -16,9   -16,9
 Vähemmistön muutos       0,0  1,8   0,0  1,8    1,8
 Siirto, voittovarat       0,0  0,0   0,0  0,0   -0,5
 Muut              0,0  0,4   0,0  0,7    0,8
 Tulokseen sisältyvä      -0,1  0,0   0,0  0,0    0,5
 muuntoero
 Katsauskauden voitto      8,6  7,4  22,4  18,2   25,9
Voittovarat kauden lopussa    91,6  80,3  91,6  80,3   88,1

Vähemmistön osuus kauden     5,0  7,5   4,7  7,1    7,1
alussa
 Kauden muutos          0,3  -2,5   0,2  -2,5   -2,8
 Katsauskauden voitto      0,4  -0,2   0,8  0,2    0,4
Vähemmistön osuus kauden     5,7  4,8   5,7  4,8    4,7
lopussa

Oma pääoma yhteensä kauden   141,9 129,4  148,9 133,7   133,7
alussa
 Osingonjako           0,0  0,0  -18,9 -16,9   -16,9
 Optioilla merkityt osakkeet   0,0  0,0   0,0  2,5    2,5
 Muut              0,3  0,7   0,1  1,0    0,8
 Muuntoeron muutos        0,4  3,6  -1,8  2,2    2,1
 Tulokseen sisältyvä      -0,1  0,0   0,0  0,0    0,5
 muuntoero
 Katsauskauden voitto      9,0  7,2  23,2  18,4   26,3
Oma pääoma yhteensä kauden   151,5 140,9  151,5 140,9   148,9
lopussa
                                13(17)

Vastuusitoumukset       30.9.2006 30.9.2005    31.12.2005
Milj. euroa

Annetut pantit omasta        0,0    0,0        0,0
velasta

Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit       0,3    0,3        0,4
 Vuokra- ja leasingvastuut    106,7   111,3       108,7
 Muut vastuut           43,8    48,4       51,7

Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit       0,1    0,1        0,0
 Muut vastuut           0,0    0,0        0,0

Johdannaissopimukset

 Valuuttatermiinisopimukset,
 nimellisarvot          26,2    29,7       21,3
 Valuuttatermiinisopimukset,    0,3    -1,2        0,2
 käypä arvo            -0,2    0,0       -1,1

 Valuuttaoptiot,
 nimellisarvot           0,0    10,0        0,0
 käypä arvo            0,0    -0,2        0,0

 Koronvaihtosopimusten käypä    0,0    -0,1        0,0
 arvo

Pöyry Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
6,9 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.
                                14(17)

Avainluvut           7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/2005

Tulos/osake, euroa        0,14  0,13  0,38  0,32   0,45
 Laimennusvaikutuksella     0,15  0,13  0,39  0,32   0,45
 korjattu

Emoyhtiön omistajille              2,51  2,34   2,48
kuuluva oma pääoma/osake,
euroa

Sijoitetun pääoman tuotto, %          28,1  24,4   25,8
p.a.

Sijoitetun pääoman tuotto, %
p.a. liiketoimintaryhmittäin
 Energia                    19,8  14,7   16,4
 Metsäteollisuus                29,2  28,5   29,2
 Infrastruktuuri & ympäristö          23,3  15,0   18,5

Oman pääoman tuotto, % p.a.           20,6  17,9   18,6

Omavaraisuusaste, %               47,3  50,7   49,8

Velkaantumisaste, %              -22,3 -23,6   -36,1

Nettovelat, milj. euroa            -33,8 -33,1   -53,8

Konsultointi ja suunnittelu,          502,1 388,1   428,1
milj. euroa
Kokonaistoimitukset, milj.           15,2  32,2   24,0
euroa
Tilauskanta yhteensä, milj.          517,3 420,3   452,1
euroa

Bruttoinvestoinnit,        3,6  1,6   6,8  5,5    8,0
operatiiviset, milj. euroa
Bruttoinvestoinnit        0,2  9,7  13,5  11,0   17,8
osakkeisiin, milj. euroa

Henkilöstö            6178  5417  5925  5362   5423
konserniyhtiöissä,
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä          6252  5557   5608
kauden lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä           239  249    248
kauden lopussa

                                15(17)

Segmentti-informaatio      1-9/2006   1-9/2005    1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia              137,5     114,5      160,0
Metsäteollisuus          164,6     148,9      199,3
Infrastruktuuri & ympäristö    147,7     114,6      164,9
Kohdistamaton            1,1      0,3      -0,6
Yhteensä              450,9     378,3      523,6

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia               10,2      5,9       9,1
Metsäteollisuus           15,4     14,7      19,7
Infrastruktuuri & ympäristö     9,5      6,2       9,2
Kohdistamaton            -1,4     -0,9      -0,8
Liikevoitto yhteensä        33,7     25,9      37,2

Rahoituserät             0,4      1,0       1,4
Voitto ennen veroja         34,1     26,9      38,6

Tuloverot             -10,9     -8,5      -12,3
Kauden voitto            23,2     18,4      26,3
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        22,4     18,2      25,9
Vähemmistölle            0,8      0,2       0,4

LIIKEVOITTO %
Energia               7,4      5,2       5,7
Metsäteollisuus           9,4      9,9       9,9
Infrastruktuuri & ympäristö     6,4      5,4       5,6
Yhteensä               7,5      6,8       7,1

TILAUSKANTA
Energia              222,6     197,6      195,2
Metsäteollisuus          111,0     78,3      97,3
Infrastruktuuri & ympäristö    183,7     144,2      159,5
Kohdistamaton            0,0      0,2       0,1
Yhteensä              517,3     420,3      452,1

Konsultointi ja suunnittelu    502,1     388,1      428,1
Kokonaistoimitukset         15,2     32,2      24,0
Yhteensä              517,3     420,3      452,1

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN
Pohjoismaat            112,4     102,7      137,1
Eurooppa              203,8     163,8      229,2
Aasia                53,2     52,4      72,5
Pohjois-Amerikka          19,5     13,7      18,1
Etelä-Amerikka           46,1     27,5      43,7
Muut                15,9     18,2      23,0
Yhteensä              450,9     378,3      523,6

                                16(17)

Segmentti-informaatio        10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                 42,3  37,8  39,3  37,4
Metsäteollisuus             50,1  50,0  51,5  47,4
Infrastruktuuri & ympäristö       37,3  35,7  39,2  39,7
Kohdistamaton              -0,5  -0,2  -0,1   0,6
Yhteensä                129,2  123,3 129,9  125,1

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                  2,5   2,0  2,1   1,8
Metsäteollisuus              5,3   4,1  4,7   5,9
Infrastruktuuri & ympäristö        2,1   1,3  2,6   2,3
Kohdistamaton              -0,7  -0,2  -0,5  -0,2
Liikevoitto yhteensä           9,2   7,2  8,9   9,8

Rahoituserät               0,5   0,3  0,1   0,6
Voitto ennen veroja            9,7   7,5  9,0  10,4

Tuloverot                -3,9  -2,5  -2,8  -3,2
Kauden voitto               5,8   5,0  6,2   7,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           5,2   4,7  6,1   7,4
Vähemmistölle               0,6   0,3  0,1  -0,2

LIIKEVOITTO %
Energia                  5,9   5,3  5,3   4,8
Metsäteollisuus             10,6   8,2  9,1  12,4
Infrastruktuuri & ympäristö        5,6   3,6  6,6   5,8
                     7,1   5,8  6,9   7,8
TILAUSKANTA
Energia                 171,8  167,1 203,4  197,6
Metsäteollisuus             82,5  82,5  79,6  78,3
Infrastruktuuri & ympäristö       118,8  127,0 121,1  144,2
Kohdistamaton               0,1   0,3  0,2   0,2
Yhteensä                373,2  376,9 404,3  420,3

Konsultointi ja suunnittelu       359,3  366,7 367,4  388,1
Kokonaistoimitukset           13,9  10,2  36,9  32,2
Yhteensä                373,2  376,9 404,3  420,3

                                17(17)

Segmentti-informaatio        10-12/05 1-3/06 4-6/06 7-9/06
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                 45,5  42,8  45,6  49,1
Metsäteollisuus             50,4  52,8  57,0  54,8
Infrastruktuuri & ympäristö       50,3  48,3  50,7  48,7
Kohdistamaton              -0,9   0,1  0,6   0,4
Yhteensä                145,3  144,0 153,9  153,0

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                  3,2   3,2  3,3   3,7
Metsäteollisuus              5,0   4,4  4,6   6,4
Infrastruktuuri & ympäristö        3,0   3,3  2,8   3,4
Kohdistamaton               0,1  -0,7  -0,4  -0,3
Liikevoitto yhteensä           11,3  10,2  10,3  13,2

Rahoituserät               0,4   0,3  0,1   0,0
Voitto ennen veroja           11,7  10,5  10,4  13,2

Tuloverot                -3,8  -3,5  -3,2  -4,2
Kauden voitto               7,9   7,0  7,2   9,0
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           7,7   6,9  6,9   8,6
Vähemmistölle               0,2   0,1  0,3   0,4

LIIKEVOITTO %
Energia                  7,0   7,5  7,2   7,5
Metsäteollisuus              9,9   8,3  8,1  11,7
Infrastruktuuri & ympäristö        6,0   6,8  5,5   7,0
                     7,8   7,1  6,7   8,6
TILAUSKANTA
Energia                 195,2  220,0 237,1  222,6
Metsäteollisuus             97,3  111,4 109,1  111,0
Infrastruktuuri & ympäristö       159,5  187,6 185,3  183,7
Kohdistamaton               0,1   0,1  0,0   0,0
Yhteensä                452,1  519,1 531,5  517,3

Konsultointi ja suunnittelu       428,1  496,9 514,0  502,1
Kokonaistoimitukset           24,0  22,2  17,5  15,2
Yhteensä                452,1  519,1 531,5  517,3


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.