Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 30.10.2007

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 512,7 (vuonna 2006 samalla kaudella 450,9) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 53,2 (34,1) miljoonaa euroa.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 46,2 (47,3) prosenttia ja velkaantumisaste -35,0 (-22,3) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,38) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 38,3 (28,1) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 583,7 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut 76,1 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 7246 henkilöä (6389 vuoden 2006 lopussa).
 
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin voitto ennen veroja paranee merkittävästi vuonna 2007 ja on 72-77 miljoonaa euroa. Suomessa käynnissä olevat työmarkkinaneuvottelut voivat vaikuttaa negatiivisesti tähän arvioon.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä konserni soveltaa myös uusia "IFRS 7 Rahoitusinstrumentit" ja "IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen" -standardeja.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 154,8 (137,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15,6 (10,2) miljoonaa euroa.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä on erityisesti Euroopassa säilynyt hyvänä ja liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on edelleen vahvistunut. Vuonna 2006 toteutettujen konsultointi- sekä öljy- ja kaasualan yritysostojen onnistuneella integroinnilla on ollut positiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen.
 
Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 223,7 (vuoden 2006 lopussa 204,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit olivat San Carlos Bioenergy Inc.:in bioetanolilaitoksen toteutushanke Filippiineillä (10 miljoonaa euroa), Puttalamin hiilivoimalahanke Sri Lankassa (7 miljoonaa euroa), Propower GmbH:n sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoshanke Saksassa (6,2 miljoonaa euroa), OGK-3:n hiilivoimala Venäjällä (2 miljoonaa euroa), Fortum Power and Heat Oy:n sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoshanke Suomessa (5 miljoonaa euroa), Rudbar-e-Lorestanin vesivoimalaprojekti Iranissa (7 miljoonaa euroa), Esergui s.a.:n dieselöljyvaraston EPC-palvelusopimus Espanjassa (9,5 miljoonaa euroa) ja Vung Ang -hiilivoimalaprojekti Vietnamissa (11 miljoonaa euroa).
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 197,2 (164,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 26,3 (15,4) miljoonaa euroa.
 
Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin Latinalaiseen Amerikkaan. Lukuisat biopolttoaineprojektit erityisesti Pohjois-Amerikassa ovat parantaneet kapasiteetin käyttöastetta ja tulosta. Uudet liiketoiminnan avaukset, muun muassa kemian toiminnassa, ovat myös vaikuttaneet positiivisesti katsauskauden tulokseen. Paikallispalveluiden ja tuotannon tehostamispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana, samoin kuin konsultointipalveluiden kysyntä.
 
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja se on hyvällä tasolla. Tilauskanta oli 143,3 (vuoden 2006 lopussa 111,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat VCP - MS Celulose
Sul Mato-Grossense Ltda:n (Chamflora - Três Lagoas Agroflorestal Ltda -yhtiön uusi nimi) Mato Grosso do Suliin Brasiliaan rakennettavan, valkaistua sellua tuottavan uuden tehtaan toteutushanke (54 miljoonaa euroa), Stora Enson Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikoneen uusintahanke USA:ssa, Billerud AB:n kahden paperikoneen uusintahanke Ruotsissa, Holmen Paper AB:n TMP-laitoksen uusintahanke Bravikenin tehtailla Ruotsissa (2 miljoonaa euroa), Mondi Packaging Paper GmbH:n kartonkituotantolinjaprojekti (12 miljoonaa euroa) ja Portucelin paperitehdastoimeksianto Portugalissa (10 miljoonaa euroa).
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 159,8 (147,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,6 (9,5) miljoonaa euroa.
 
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana. Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta oli 216,7 (vuoden 2006 lopussa 191,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat Saksan rautatieyhtiön DB ProjektBau GmbH:n rataverkon kehittämishanke Berliinissä (3 miljoonaa euroa), jätevesijärjestelmäprojektit Brnossa Tsekissä ja Pariisissa Ranskassa (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa), ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft) Verkehrstelematik GmbH:n liikennevalvontajärjestelmä Linzissä Itävallassa (1,3 miljoonaa euroa), raideliikennehankkeet Algeriassa ja Suomessa (yhteensä 3,5 miljoonaa euroa), SIA Vertikala Pasaulen rakennuttamis- ja työmaavalvontatoimeksianto Latviassa (3 miljoonaa euroa), toimeksianto Ratahallintokeskukselta Lahti - Luumäki -radan palvelutason nostamiseksi (3 miljoonaa euroa), kaupunkirataprojekti Münchenissä Saksassa sekä tiesuunnittelutoimeksianto Romaniassa (7 miljoonaa euroa).
 
Konsernirakenne
 
Energia
 
Pöyry on myynyt 100-prosenttisesti omistamansa ranskalaisen tytäryhtiön Pöyry Energy (Lyon) SAS:n. Yhtiö myytiin, koska sen profiili ja tuotevalikoima eivät vastanneet Energia-liiketoimintaryhmän nykyistä strategiaa. Yhtiön myynnistä syntyi 0,7 miljoonan euron myyntivoitto.
 
Pöyry on laajentanut energia-alan liikkeenjohdon konsultointipalvelujen tarjontaansa ja toimistoverkostoaan ostamalla elokuussa norjalaisen ECON Analyse AS:n. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Oslossa, Stavangerissa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, ja se on tunnettu kaikilla toiminta-alueillaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 13 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 85 asiantuntijaa. Kaupan myötä Pöyry vahvisti entisestään asemaansa Euroopan johtavana energia-alan liikkeenjohdon konsulttina, jonka palveluksessa on 250 asiantuntijaa. ECON Analyse AS on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
 
Metsäteollisuus
 
Pöyry laajensi toimintaansa Venäjällä ostamalla kesäkuussa 70 prosenttia pietarilaisen ZAO Giprobum Engineeringin osakekannasta. Yhtiön liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 260 henkilöä. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Giprobum Engineeringin palveluihin kuuluvat investointiselvitykset, viranomais- ja lupakonsultointi, tehdassuunnittelun eri osa-alueet sekä rakennuttamispalvelut. Giprobum Engineeringillä on laaja asiakaskunta paitsi Venäjän myös Ukrainan, Valkovenäjän ja usean Itä-Euroopan maan mekaanisessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa. Giprobum Engineering on konsolidoitu Pöyry-konserniin kesäkuun viimeisestä päivästä alkaen.
 
Pöyry osti syyskuussa 100 prosenttia rakennesuunnitteluun erikoistuneen Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n osakekannasta ja äänimäärästä. Pöyry Civil Oy ja Pöysälä & Sandberg yhdessä muodostavat Suomen suurimman
rakennesuunnittelijan teollisuuden investointirakentamisessa. Pöysälä & Sandberg on erikoistunut teollisuuden investointirakentamiseen sekä liike- ja toimistorakennusten rakennesuunnitteluun. Yhtiön liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2006. Sen palveluksessa on noin 100 asiantuntijaa ja yhtiön toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Pöysälä & Sandberg on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Pöyry vahvisti määrä- ja kustannuslaskentaosaamistaan ostamalla toukokuussa Insinööritoimisto Rakennuslaskenta NHL Oy:n koko osakekannan. Rakennuslaskenta NHL:n liikevaihto vuonna 2006 oli runsaat 2 miljoonaa euroa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin toukokuun viimeisestä päivästä alkaen.
 
Pöyry osti kesäkuussa 70 prosenttia arkkitehti- ja kiinteistökonsultointiyhtiön Evata Worldwide Oy:n osakekannasta. Evatan palveluksessa on noin 100 asiantuntijaa ja sillä on toimistot Helsingin päätoimipaikan lisäksi Tallinnassa Virossa ja Pekingissä Kiinassa sekä edustusto Pietarissa Venäjällä. Evata tarjoaa arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun, työympäristösuunnitteluun, liikepaikkakonsultointiin ja kiinteistötoimintaan liittyviä palveluja. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista aikaisintaan vuonna 2010. Evata-kaupan myötä Pöyryn kiinteistöosaaminen kattaa kaikki alan keskeiset osa-alueet: projektinjohdon, suunnittelun, kiinteistökonsultoinnin ja arkkitehtuurin. Evata on konsolidoitu Pöyry-konserniin kesäkuun viimeisestä päivästä alkaen.
 
Pöyry laajensi lokakuussa jätehuoltoalan palvelutarjontaansa ja markkina-asemaansa Saksan ympäristöliiketoiminnassa ostamalla Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH:n. Yritysosto vahvistaa Pöyryn asemaa johtavana ympäristökonsulttina ja -suunnittelijana Saksassa, jossa Pöyryn palveluksessa tällä alalla on kaupan jälkeen 300 asiantuntijaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 20 asiantuntijaa. Yhtiön tulos ja tase yhdistetään Pöyry-konserniin 1.10.2007 alkaen.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 76,1 miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 583,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 lopussa tilauskanta oli 507,6 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 7246 (vuoden 2006 lopussa 6389).
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,2 (vuoden 2006 lopussa 49,2) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -35,0 (vuoden 2006 lopussa -37,6) prosenttia.
 
Investoinnit
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan arvioitaisiin olevan olennainen merkitys konsernille. Yksityiskohtainen selvitys konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2006 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakepääoma oli vuoden 2006 lopussa 14 545 036 euroa ja osakkeiden määrä 58 180 144 osaketta. Katsauskauden aikana on toteutettu suunnattu osakeanti ja optio-oikeuksilla 2004A on merkitty uusia osakkeita. Annin ja merkintöjen jälkeen osakepääoma on 14 576 619 euroa ja osakkeiden määrä 58 605 178.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 15,11 euroa; ylin kurssi oli 18,13 euroa ja alin 11,37 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 172,2 miljoonalla eurolla eli yhteensä 11,3 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 19,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2006 0,50 (vuodelta 2005 0,325) euroa osakkeelta, yhteensä 29,1 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 15.3.2007.
 
Optio-oikeudet
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Katsauskauden aikana on optio-oikeuksilla 2004A merkitty yhteensä 126 332 uutta osaketta.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Katsauskauden aikana on toteutettu suunnattu anti vastikkeena Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n yritysostossa. Kauppa on toteutettu osakevaihtona, jossa myyjille on annettu vastikkeena 298 702 Pöyry Oyj:n uutta osaketta. Annin jälkeen uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 301 298 kappaletta.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Katsauskauden aikana valtuutusta ei ole käytetty.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Pöyry Oyj:llä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konserniin kuuluva tytäryhtiö omistaa 8914 Pöyry Oyj:n osaketta joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 228,50 euroa, mikä vastaa 0,02 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Suotuisa talouskehitys Kaukoidässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen kysynnän kasvulle. EU:n lisääntyvä energialainsäädäntö kasvattaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää energiateollisuudessa. Ympäristölainsäädäntö, kohdistuen erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää uusiutuvaan energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen kysyntää. Raakaöljyn korkea hinta luo uusia mahdollisuuksia öljy- ja kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on edelleen vahvistunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee merkittävästi vuonna 2007.
 
Metsäteollisuus
 
Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti säilyy suhteellisen hyvänä kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat tuotantokustannukset vaativat tuotannon tehostamista ja tuottavuuden parantamista kypsillä markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset kasvattavat konsultointi- ja yritysjärjestelypalvelujen kysyntää. Biopolttoaine- ja kemianprojektien kysyntä säilyy vahvana. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee merkittävästi vuonna 2007.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinat ovat parantuneet erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, jossa kansantalouksien toipuminen ja EU:n rahoitus ovat lisänneet julkisia investointeja. Paikallisen läsnäolon merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Vuonna 2007 toteutetut yrityskaupat laajentavat liiketoimintaryhmän palvelutarjontaa rakentamissektorilla. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2007.
 
Konserni
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on katsauskaudella kasvanut 76,1 miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin voitto ennen veroja paranee merkittävästi vuonna 2007 ja on 72-77 miljoonaa euroa. Suomessa käynnissä olevat työmarkkinaneuvottelut voivat vaikuttaa negatiivisesti tähän arvioon.
 
Vantaalla 29. lokakuuta 2007
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
 
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
Satu Perälampi, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002, 040 526 3388
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet