Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008

Pöyry-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 18,6 prosenttia ja oli 608,1 (edellisvuonna 2007 512,7) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja kasvoi 43,4 prosenttia ja oli 76,3 (53,2) miljoonaa euroa.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 47,9 (46,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -28,8 (-35,0) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos parani 42,6 prosenttia ja oli 0,87 (0,61) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 48,7 (38,3) prosenttia.
 
Tilauskanta on kasvanut ja oli 594,5 miljoonaa euroa (562,8 vuoden 2007 lopussa). Tilauskannan katetaso on normaali. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi 8,5 prosenttia ja oli katsauskauden päättyessä 7886 henkilöä (7269 vuoden 2007 lopussa).
 
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin voitto ennen veroja paranee selvästi vuonna 2008.
 
Vuoden 2008 alussa Pöyry-konserni tiedotti arvioivansa voiton ennen veroja paranevan vuoteen 2007 verrattuna. Kesäkuussa Pöyry-konserni tiedotti tulosarvion täsmentämisestä siten, että voiton arvioitiin paranevan selvästi. Tulosarvion parantaminen johtui Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän hyvästä tuloskehityksestä tammi-toukokuussa ja kevään aikana saaduista tilauksista, jotka antavat hyvän kuormitusasteen kyseiselle liiketoimintaryhmälle myös loppuvuodelle.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä konserni soveltaa myös säännöstä "IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys". Säännöksellä ei ole olennaista merkitystä Pöyry-konsernin kannalta.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 177,0 (154,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 20,2 (15,6) miljoonaa euroa.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä on Euroopassa säilynyt hyvänä. Muiden maantieteellisten markkina-alueiden kysyntätilanne on vakaa. Energia-alan investoinnit ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti ja alan toteutuskapasiteetti ei ole täysin kyennyt vastaamaan kysyntää. Se on ollut myös vaikuttamassa investointien kustannusten kasvuun. Nämä tekijät ovat osaltaan johtaneet eräiden projektien toteutuksen siirtymiseen. Rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisilla häiriöillä ei ole toistaiseksi ollut vaikutusta energia-alan investointikysyntään.
 
Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 216,1 (vuoden 2007 lopussa 212,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä lähinnä keskikokoiset uudet tilaukset ovat kasvattaneet tilauskantaa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JS Companyn sopimus suunnittelupalveluista uudessa 750 MW:n kombivoimalaitoshankkeessa Vietnamissa (3,8 miljoonaa euroa), toteutussuunnittelupalvelusopimukset Stora Enson voimalaitoshankkeissa Belgiassa ja Saksassa (3 miljoonaa euroa), sopimus suunnittelupalveluista PT Makmur Sejahtera Wisesan kanssa uuden 2x30 MW:n hiilivoimalaitosprojektin toteuttamiseksi Kalimantaniin Indonesiassa (2 miljoonaa euroa), Itävallan sähkönsiirtoverkon ohjauskeskuksen suunnittelu- ja asennussopimus itävaltalaisen voimayhtiön Verbund Austrian Power Gridin kanssa (2,4 miljoonaa euroa), EDF Groupin ja AREVA NP:n tytäryhtiön SOFINEL S.A.:n ydinvoimalaitosprojekti Kiinassa (2,8 miljoonaa euroa) sekä Glow Energy Public Co. Ltd:n sopimus kombivoimalaitoksen laajennushankkeessa Thaimaassa (1,85 miljoonaa euroa) ja raamisopimus espanjalaisen Técnicas Reunidasin kanssa suunnittelupalveluista kokonaistoimitusprojekteihin (15 miljoonaa euroa). Viimeksi mainittu sopimus sisältyy tilauskantaan 30.9.2008.
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 239,6 (197,2 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 43,8 (26,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden suotuisa tuloskehitys johtuu kapasiteetin tehokkaasta käyttöasteesta, eräiden isojen projektien onnistuneesta loppuunsaattamisesta sekä Latinalaisen Amerikan hyvästä kysyntätilanteesta ja tuloskehityksestä.
 
Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin kehittyville markkinoille. Kemian teollisuuden ja paikallispalveluiden kysyntä on säilynyt vakaana, samoin kuin konsultointipalveluiden kysyntä. Johtuen kuitupuun rajallisesta saatavuudesta ja viimeaikaisista tapahtumista rahoitusmarkkinoilla Latinalaisen Amerikan investointien määrä vähenee selvästi vuonna 2009. Pohjois-Amerikan toimintojen tilauskanta on vakaa.
 
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on pienentynyt hieman. Tilauskanta oli 122,4 (vuoden 2007 lopussa 123,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat suunnittelusopimus Propapier GmbH:n kanssa uuteen sijoituspaikkaan Eisenhüttenstadtiin Saksaan rakennettavasta paperikoneesta (10 miljoonaa euroa), Roal Oy:n kanssa solmittu EPCM-palvelusopimus (Engineering, Procurement, Construction Management) Rajamäen entsyymitehtaan jatkokehitysprojektissa (3 miljoonaa euroa), suunnittelupalvelusopimus koskien Mondin Syktyvkarin sellutehtaan uusintahanketta Venäjällä (10 miljoonaa euroa), Amcorin Botanyn tehtaan uusi B9-lainerikartonkikoneprojekti Australiassa sekä Vietnam Paper Corporationin sellutehdasprojekti Vietnamissa.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 190,1 (159,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 13,8 (11,6) miljoonaa euroa.
 
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana, lukuun ottamatta toimisto- ja liikerakentamista Suomessa ja Venäjällä. Liiketoimintaryhmä jatkoi asemansa vahvistamista paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
 
Tilauskanta on kasvanut ja oli 255,6 (vuoden 2007 lopussa 226,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit olivat jatkosopimus konsultointipalveluista Metro de Maracaibo C.A.:n joukkoliikennehankkeessa Venezuelassa (5,5 miljoonaa euroa), konsultointitoimeksiannot kolmessa Maailmanpankin rahoittamassa vesihuoltohankkeessa Nigeriassa Länsi-Afrikassa (3 miljoonaa euroa), sveitsiläisen Transtec Gotthard Consortiumin rautatien suunnittelupalvelusopimus Gotthard-tunneliprojektissa (10 miljoonaa euroa), Ratahallintokeskuksen toimeksianto pääkaupunkiseudun kehäratahankkeessa (7,5 miljoonaa euroa), Melamchi Water Supply Development Boardin vesihuoltoprojekti Nepalissa (7 miljoonaa euroa), Instituto de Desarollo Urbanon linja-autojärjestelmän suunnittelutoimeksianto Kolumbiassa (3 miljoonaa euroa), Metro de Maracaibo C.A.:n metroliikennejärjestelmähankkeen jatkosopimus (5,2 miljoonaa euroa) sekä sopimus Tshekin Government River Board Corporationin kanssa tulvantorjuntahankkeessa Tshekissä (4 miljoonaa euroa).
 
Konsernirakenne
 
Pöyry Oyj jakaa Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmänsä 1.1.2009 lähtien kolmeen osaan: Liikennejärjestelmät, Vesi ja ympäristö sekä Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmiksi.
 
Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään on kuulunut kolme asiakaspohjaltaan sekä markkina- ja kasvualueiltaan osittain erilaista liiketoiminta-aluetta, jotka nyt eriytetään omiksi liiketoimintaryhmikseen. Uudistus luo entistä selkeämmän yhteyden Pöyryn pitkän tähtäimen kasvustrategian ja liiketoimintarakenteen välille. Samalla se auttaa sijoittajia ymmärtämään paremmin Pöyryn infrastruktuuri- ja ympäristöliiketoiminnan eri osa-alueita.
 
Liiketoiminnan nykyinen rakenne
 
Pöyry on tähän asti toiminut kolmen liiketoimintaryhmän kautta. Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän ohella konserniin kuuluvat Energia- ja Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmät.
 
Energia-liiketoimintaryhmän rakenne säilyy ennallaan. Liiketoimintaryhmä on Euroopan markkinajohtaja alallaan sekä konsultoinnissa että suunnittelussa.
 
Myös Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän rakenne säilyy muuttumattomana lukuun ottamatta noin 250 hengen rakennesuunnitteluyksikön siirtymistä uuteen Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmään. Liiketoimintaryhmä on alansa globaali markkinajohtaja sekä konsultoinnissa että suunnittelussa.
 
Uudet liiketoimintaryhmät
 
Liikennejärjestelmät
 
Liikennejärjestelmät -liiketoimintaryhmä keskittyy erityisesti raideliikennejärjestelmiin sekä tie-, tunneli- ja siltahankkeisiin. Lisäksi palvelut käsittävät muita liikenne- ja kuljetustoiminnan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2008 olevan noin 107 miljoonaa euroa.
 
Vesi ja ympäristö
 
Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisia vesi- ja ympäristötekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja. Liiketoimintaryhmään siirtyvän toiminnan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2008 olevan noin 84 miljoonaa euroa.
 
Rakentamisen palvelut
 
Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä tarjoaa suunnittelun ja projektinjohdon palvelukokonaisuuksia liikerakennus- ja teollisuusprojekteihin. Liikevaihdon arvioidaan olevan 93 miljoonaa euroa vuonna 2008.
 
Taloudelliset tavoitteet ja vertailuluvut
 
Konsernin liiketoimintaryhmien kannattavuustavoitteena on saavuttaa keskipitkällä tähtäimellä vähintään 8 prosentin liikevoitto. Pitkän tähtäimen kannattavuustavoite liiketoimintaryhmille on 10 prosenttia. Uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiset vertailutiedot julkistetaan vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.
 
Uudesta konsernirakenteesta ja taloudellisista tavoitteista on annettu erillinen pörssitiedote 7.10.2008.
 
Yritysostot
 
Metsäteollisuus
 
Pöyry on maaliskuussa 2008 ostanut 30 prosenttia pietarilaisen CJSC "Giprobum-Pöyryn" (aiemmin ZAO Giprobum Engineering) osakekannasta. Pöyry omistaa nyt yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. Yhtiö konsolidoitiin vuonna 2007 100-prosenttisesti Pöyryyn. Yhtiö on Venäjän johtava metsäteollisuuden insinööritoimisto, jonka palveluksessa on noin 250 asiantuntijaa.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Vuonna 2007 hankittu IDP Consult Incorporated Filippiineillä on konsolidoitu Pöyryyn vuoden 2008 alusta. Yhtiö työllistää 30 asiantuntijaa ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa.
 
Pöyry on laajentanut liikennejärjestelmätoimintaansa ja infrastruktuurisektorin markkinoitaan ostamalla toukokuussa 2008 100 prosenttia romanialaisen Consilier Construct S.R.L.:n osakekannasta. Vuonna 1995 perustettu Consilier Construct on johtava suunnittelu- ja konsultointiyritys, jonka palveluksessa on noin 220 asiantuntijaa. Yhtiön toiminnan painopiste on liikennejärjestelmissä, erityisesti tie- ja rautatiesektoreiden hankkeissa. Consilier Constructilla on vahva asema liikennejärjestelmämarkkinoilla, ja se toimii aktiivisesti myös vesi- ja ympäristösektoreilla sekä rakentamisessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 10 miljoonaa euroa. Yrityskauppa merkitsee Pöyryn liikennejärjestelmätoiminnalle tärkeää askelta kehitettäessä yhtiön asemaa Itä-Euroopan markkinoilla, joiden odotetaan hyötyvän huomattavasti Romanian ja muiden uusien EU-maiden integroinnista Euroopan Unioniin. Consilier Constructilla tulee olemaan aktiivinen rooli myös muiden Pöyry-konsernin toimintojen laajentuessa Itä-Eurooppaan. Consilier Construct on konsolidoitu Pöyryyn 1.6.2008 alkaen.
 
Pöyry on laajentanut arkkitehtisuunnitteluun liittyvää toimintaansa ostamalla Espoossa toimivan Arket Oy:n koko osakekannan. Yhtiön palveluksessa on yhdeksän arkkitehtia ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 0,8 miljoonaa euroa. Yritys fuusioidaan Pöyry Architects Oy:hyn. Vuonna 1988 perustettu Arket Oy tarjoaa asiakkailleen mm. sairaala-, liike-, toimisto- ja tuotantorakennusten arkkitehtisuunnittelupalveluja. Lisäksi henkilöstöllä on vahva kokemus suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvien kokonaispalvelutoimitusten johtamisessa.
 
Pöyry on vahvistanut Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmänsä toimintaa hankkimalla 100 prosenttia jyväskyläläisen Geopale Oy:n osakkeista. Yritys on erikoistunut kallioperän näytekairauksiin. Yhtiö työllistää 14 asiantuntijaa ja sen liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2007. Geopale Oy on perustettu vuonna 1995. Sen asiakaskunta koostuu malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittavista yhtiöistä ja toiminta painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Geopale Oy fuusioidaan Pöyry Environment Oy:hyn.
 
Pöyry on laajentanut kiinteistöalan konsultointi- ja suunnittelutoimintaansa Kiinassa ostamalla elokuussa Shanghai Kang Hong Construction Ltd:n koko osakekannan. Shanghaissa toimivan yhtiön palveluksessa on 29 asiantuntijaa. Vuoden 2008 liikevaihdoksi arvioidaan noin miljoona euroa ja liiketoiminnan kasvunäkymät ovat hyvät. Yrityskauppa astuu voimaan siihen vaadittavien viranomaislupien myöntämisen jälkeen. Shanghai Kang Hong Constructionin toiminta käsittää ensisijaisesti projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Lisäksi yritys tarjoaa investointeihin liittyviä konsultointipalveluja kuten sijoittautumisstrategioiden laadintaa, kannattavuusselvityksiä ja suunnittelun ohjausta.
 
Pöyry on laajentanut liikennejärjestelmätoimintaansa ostamalla espanjalaisen ETT Proyectos S.A.:n koko osakekannan. Madridissa sijaitsevan yhtiön palveluksessa on 45 asiantuntijaa ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 perustettu ETT Proyectos tarjoaa sekä perinteisen raideliikenteen että luotijunajärjestelmien suunnittelu- ja konsultointipalveluja. Yhtiö on suorittanut myös logistiikkainfrastruktuuriin liittyviä toimeksiantoja. Yrityskauppa tukee Pöyryn strategiaa laajentaa liikennejärjestelmätoimintaansa Espanjan markkinoille, samalla kun se tuo synergiaa Pöyryn vakaaseen asemaan tällä alalla Latinalaisessa Amerikassa. ETT Proyectos integroidaan Pöyryn Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän Liikennejärjestelmät-liiketoiminta-alueeseen. Yhtiön johto ja henkilöstö jatkavat Pöyryn palveluksessa kaupan jälkeen. ETT Proyectos on konsolidoitu Pöyryyn 1.10.2008 alkaen.
 
Toimitusjohtaja
 
Pöyry Oyj:n uusi toimitusjohtaja, Heikki Malinen, KTM, MBA, on aloittanut tehtävässään 1. kesäkuuta 2008.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on kasvanut ja oli syyskuun lopussa 594,5 miljoonaa euroa. Tilauskannan katetaso on normaali. Vuoden 2007 lopussa tilauskanta oli 562,8 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 7886 (vuoden 2007 lopussa 7269).
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 47,9 (vuoden 2007 lopussa 50,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Nettovelkaantumisaste oli -28,8 (vuoden 2007 lopussa -47,4) prosenttia.
 
Investoinnit
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Katsauskaudella on tunnistettu seuraavat merkittävät uudet riskit/epävarmuustekijät, joilla toteutuessaan saattaisi olla olennainen merkitys konsernille.
 
Globaali rahoituskriisi. Katsauskauden lopussa alkaneen globaalin rahoituskriisin seurauksena useat kansantaloudet ovat taantumassa tai ajautumassa taantumaan. Kriisin vaikutuksien syvyyttä ja kestoa reaalitaloudessa on vaikea ennakoida. Kriisillä on negatiivinen vaikutus sekä kulutus- että investointikysyntään ja pitkäkestoisena se saattaisi vaikuttaa olennaisesti myös Pöyry-konsernin liiketoimintaan.
 
Metsäteollisuusinvestoinnit Latinalaisessa Amerikassa. Kuitupuun rajallisesta saatavuudesta ja viimeaikaisista tapahtumista rahoitusmarkkinoilla johtuen Latinalaisen Amerikan metsäteollisuusinvestoinnit vähenevät selvästi, jolla tulee olemaan merkitys konsernille. Vaikutusta vähentää kuitenkin mahdollisuus käyttää Latinalaisessa Amerikassa olevaa henkilöstöä konsernin muiden liiketoiminta-alueiden projekteihin Latinalaisessa Amerikassa.
 
Yksityiskohtainen selvitys konsernin vuonna 2007 tunnistetuista riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2007 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä oli vuoden 2007 lopussa 58 652 614 osaketta. Pöyry Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2004A ja 2004B on katsauskauden aikana merkitty 161 088 uutta osaketta. Merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 58 813 702 osaketta.
 
Optio-ohjelma 2004
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Vuoden 2007 aikana merkittiin 43 442 optio-oikeudella 2004A yhteensä 173 768 uutta osaketta. Katsauskauden aikana on 15 090 optio-oikeudella 2004A ja 25 182 optio-oikeudella 2004B merkitty yhteensä 161 088 uutta osaketta.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus on joulukuussa 2007 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle.
 
Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011.
 
Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan noin kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Palkkiota ei makseta, mikäli työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Maksettu palkkio on palautettava yhtiölle, mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona 2008 noin 300 henkilöä. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2008 vastaa 270 000 osakkeen arvoa olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli konsernin tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 540 000 osakkeen arvoa ansaintajaksona 2008. Järjestelmästä mahdollisesti maksettavan palkkion määrä ansaintajaksona 2008 on sidottu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihdon kasvuun.
 
Katsauskauden aikana on myönnetty 90,8 prosenttia ansaintajakson 2008 palkkio-oikeuksista.
 
Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä osakkeen tarkasteluhetken pörssikurssin perusteella.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta.
 
Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus päätti 10.12.2007 ottaa valtuutuksen käyttöön edellä kuvatun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi. Valtuutuksen perusteella hankittiin 6.2.-7.3.2008 välisenä aikana 237 557 omaa osaketta. Hallitus päätti 10.3.2008 ottaa käyttöön vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja jatkaa omien osakkeiden ostoa edellä sanottuun tarkoitukseen. Tämän valtuutuksen perusteella on hankittu syyskuun loppuun mennessä 148 529 omaa osaketta. Valtuutusten perusteella hankittujen omien osakkeiden hankintahinta on ollut keskimäärin 15,27 euroa. Lisäksi Pöyry Oyj:n tytäryhtiö omistaa 8914 Pöyry Oyj:n osaketta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä 30.9.2008 oli siten yhteensä 395 000 kappaletta, joka vastaa 0,7 prosenttia koko osakemäärästä ja 0,7 prosenttia äänimäärästä.
 
Osingonmaksu
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2007 0,65 (vuodelta 2006 0,50) euroa osakkeelta, yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2008.
 
Osakkeiden kaupankäynti
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:ssä Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 15,23 euroa; ylin kurssi oli 18,34 euroa ja alin 11,79 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 196,1 miljoonalla eurolla eli yhteensä 12,9 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 21,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset yhdessä energialainsäädännön kanssa, erityisesti EU-maiden piirissä, ohjaavat liikkeenjohdon strategisten konsultointipalvelujen kysyntää. Pitkän valmisteluajan vaativat vesivoimaprojektit saattavat kärsiä lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä aikavälillä alan näkymät ovat edelleen vahvat, erityisesti Latinalaisen Amerikan ja Aasian markkinoilla. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävä lainsäädäntö ohjaa jatkossakin uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien palvelujen kysyntää. Energian kysynnän kasvun Venäjällä, Kiinassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa ei uskota hidastuvan merkittävästi, mutta asiakkaiden lyhyen aikavälin investointeja ohjaa todennäköisesti jatkossakin energiatarjonnan monipuolisuus ja polttoainehuollon turvaaminen. Lämpövoimasektorilla tapahtuneen ylikuumenemisen odotetaan tasaantuvan keskipitkällä aikavälillä, mikä vaikuttaa myönteisesti investointeihin laitehankintakustannusten alentuessa ja toimitusaikojen lyhentyessä. Sähkö ja lämpö -sektorin vahva projektikanta tukee kasvunäkymiä tällä alueella. Ydinvoiman uusi tuleminen on selvästi kiihtymässä, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös uusilla markkinoilla kuten Lähi-idässä ja Aasiassa. Raakaöljyn hintaheilahtelujen odotetaan jatkuvan lyhyellä aikavälillä, joskin hintakehitys tasaantuu. Öljy-yhtiöiden hankkeet uusien öljyvarojen varmistamiseksi kasvattavat liiketoimintamahdollisuuksia öljy- ja kaasusektorin piirissä Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjanmeren alueella. Liiketoimintaryhmä on kasvattanut tilauskantaansa ja säilyttänyt vahvan markkina-asemansa. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2008.
 
Metsäteollisuus
 
Liiketoimintaryhmän markkina-asema on hyvä. Tilauskanta on vuoden 2008 alkuun verrattuna pienentynyt hieman. Maailmantalouden rahoituskriisistä johtuen uusien suurien sellu- ja paperiprojektien rahoitus on viime kuukausina vaikeutunut. Uusinvestointien esiselvitysprojektit jatkuvat Venäjällä, mutta Latinalaisessa Amerikassa investointien määrä vähenee selvästi vuonna 2009. Kemian teollisuuden tilauskanta on vakaa. Paikallispalveluiden, jotka nykyisellään kohdistuvat pääosin muuhun kuin metsäteollisuuteen, kysyntätilanne on vakaa. Konsultointitoiminnan palveluiden kysyntä on heikentynyt ja kohdistuu enenevässä määrin metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen, mm. toiminnan tehostamiseen ja energian säästöpalveluihin. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2008.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Investoinnit liikennejärjestelmiin lisääntyvät Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Investointien kasvua tukee myös eri rahoitusinstituutioiden panostukset näillä alueilla. Liikennejärjestelmien investoinnit läntisessä Euroopassa säilyvät vakaana. Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat luovat tarvetta vesi- ja ympäristöliiketoiminnan palveluille. Liike- ja toimistorakentamisen arvioidaan heikkenevän, mutta infrarakentaminen säilyy vakaana. Laajat palvelukokonaisuudet ja keskittyminen omiin erikoisosaamisalueisiin parantavat liiketoimintaryhmän kilpailukykyä. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut selvästi ja markkina-asema on hyvä. Rakentamisen eräät pitkäaikaiset projektit tasaavat alan suhdannevaihtelua. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi vuonna 2008.
 
Konserni
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin voitto ennen veroja paranee selvästi vuonna 2008.
 
USA:sta alkanut rahoituskriisi on levinnyt kattamaan koko globaalin talouden. Kriisi vaikuttaa negatiivisesti sekä kulutus- että investointikysyntään, mutta sen syvyyttä ja kestoa reaalitaloudessa on vaikea ennakoida. Pöyryn osalta investointikysynnän arvioidaan säilyvän suhteellisen vakaana Energia- ja Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakentamista, jossa investointien määrä laskee. Tällä alueella vapaata kapasiteettia pyritään hyödyntämään erilaisissa infrarakentamisen kohteissa, joiden kysyntä on hyvä. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä negatiiviset vaikutukset kohdistuvat erityisesti suuriin sellu- ja paperiprojekteihin, joiden rahoitus vaikeutuu. Tältä osin vapautuvaa kapasiteettia on mahdollisuus kohdistaa osittain kemian teollisuuden ja energiaprojekteihin, pieniin korjaus- ja kunnossapitoinvestointeihin sekä paikallispalveluihin.
 
Konserni on käynnistänyt toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on säilyttää konsernin kannattavuus meneillään olevassa matalasuhdanteessa mahdollisimman hyvänä. Ohjelma kohdistuu myyntiin, resursseihin, kustannusrakenteeseen ja investointeihin. Konsernin hyvää rahoitus- ja likviditeettiasemaa pyritään edelleen vahvistamaan, koska odotettavissa oleva taantuma luo mahdollisuuksia alan toimialajärjestelyihin, joissa Pöyry pyrkii olemaan aktiivisesti mukana.
 
Konsernin tilauskanta antaa näkyvyyden noin kuudeksi kuukaudeksi. Rahoituskriisistä alkaneen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia vuoteen 2009 ei vielä voi ennakoida. Koko vuoden 2009 näkymistä tiedotetaan, kuten aiempinakin vuosina, vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.
 
Vantaalla 23. lokakuuta 2008
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
 
 
 
Heikki Malinen                Teuvo Salminen
toimitusjohtaja               toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21307, 0400 464 276
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet