Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 28.10.2010

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 8:30

TOIMENPITEISIIN RYHDYTTY KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%  
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
543,7 513,9 5,8 543,7 513,9 5,8 485,7
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
161,2 150,2 7,3 495,6 512,0 -3,2 673,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,1 3,3 -97,0 3,8 20,8 -81,7 22,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
0,1 2,2   0,8 4,1   3,3
Liikevoitto,
milj. euroa
0,1 1,1 -90,9 -0,3 10,9 na 11,6
Liikevoittoprosentti,
%
0,1 0,7   -0,1 2,1   1,7
Tulos ennen veroja,
milj. euroa
-0,8 0,8 na -2,1 11,2 na 12,4
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
-0,04 -0,01 na -0,08 0,09 na 0,11
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,04 -0,01 na -0,08 0,09 na 0,11
Nettovelkaantumisaste,
%
      20,6 2,0   -10,5
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
      0,5 6,8   5,3
Henkilöstö keskimäärin
raportointikaudella,
kokopäiväisinä
työntekijöinä
      6540 7208 -9,3 7052

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

TAMMI-SYYSKUUN PÄÄKOHDAT

- Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 543,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna (513,9). Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Tilauskanta laski 4,5 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mutta oli kuitenkin 11,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

- Liikevaihto laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 495,6 miljoonaa euroa (512,0), mikä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä.

- Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 3,8 miljoonaa euroa (20,8) ja 0,8 prosenttia (4,1) liikevaihdosta, mikä heijastaa marginaalipaineita.

- Uudelleenjärjestelykulut olivat raportointikaudella yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa  kirjattiin toisella vuosineljänneksellä Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän uudelleen-järjestelyihin liittyen.

- Kassavirta investointien jälkeen oli -55,8 miljoonaa euroa (-50,3). Yritysostoihin liittyvä nettokassavirta kaudella oli -9,0 miljoonaa euroa (-10,2).

- Pöyry osti kesäkuussa unkarilaisen ETV-Erötervin vahvistaakseen edelleen asemaansa  ydinvoimasegmentillä.

- Koko vuoden 2010 liikevoittonäkymää korjattiin alaspäin 14.10.2010.

- Pöyry julkisti 14.10.2010 konsernin keskeiset strategiset prioriteetit sekä ilmoitti aloittavansa toiminnan tehostamisohjelman.

- Pöyry tiedotti 28.10.2010, että tehostamistoimenpiteillä Suomessa tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Toimenpiteiden Suomessa odotetaan kestävän 6-9 kuukautta.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Konsernin 14.10.2010 julkaistut näkymät:

Konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla.

Konsernin aiemmat näkymät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta:

Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:

"Kesän aikana saimme päätöksen työn, jossa määrittelimme tärkeimmät strategiset linjauksemme vuosille 2010-2013. Pyrimme lisäämään sekä liiketoiminnallista että maantieteellistä fokustamme, nostamaan suorituskykyämme ja kustannustehokkuuttamme, kasvattamaan lisäarvoa tuottavaa palvelutarjontaamme sekä osaamistamme painospisteenä erityisesti suurten projektien toteuttaminen. Kehitämme aktiivisesti liiketoimintaportfoliotamme tavoitteena vahvistaa Pöyryn kilpailuasemaa ensisijaisilla segmenteillä ja maantieteellisillä alueilla. Olemme myös käynnistäneet ohjelmia tukemaan tärkeimpiä kasvun mahdollistavia alueita. Nämä projektit kohdennetaan parantamaan osaamista projektien, erityisesti suurten projektien, toteutuksessa, parantamaan myyntitaitoja sekä toimimistamme yhtenäisenä Pöyrynä (One Pöyry).

Markkinaympäristössämme on käynnissä muutoksia, kuten yksityisen sektorin investointien siirtyminen kypsiltä markkinoilta kehittyville markkinoille, julkisen sektorin kysynnän heikkeneminen sekä ylikapasiteetti tietyillä markkinoilla, mikä johtaa kiristyvään hintakilpailuun. Pöyryssä käynnistettiin vuonna 2009 prosessi kapasiteetin sopeuttamiseksi Suomessa. Vuoden 2009 alusta kapasiteettimme Suomessa on laskenut noin 400 henkilöllä ja lisäksi noin 200 henkilöä vastaava kapasiteetti on tällä hetkellä lomautettuna.

Pystyäksemme vastaamaan jatkuvaan markkinatilanteen muutokseen olemme käynnistäneet konserninlaajuisen toiminnan tehostamisohjelman. Ohjelmalla pyrimme parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua edelleen. Suunniteltavien toimenpiteiden painopistealueet ovat toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat 250-350 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 200 henkilön osalta harkitaan tarkasti. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle. Pöyry on sitoutunut palvelemaan Suomen markkinaa. Myös arvioitujen kapasiteettia vähentävien toimenpiteiden jälkeen Suomi tulee säilymään yhtenä ydinmarkkinoistamme, jossa meillä on vahvaa osaamista ja noin 2000 työntekijää.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli epätyydyttävä ja olemme korjanneet koko vuoden liikevoittonäkymiämme alaspäin. Tärkeimmät syyt ennusteen laskuun ovat viivästymät saatujen projektien aloituksessa, viivästymät lopullisissa investointipäätöksissä ja alhaiset kapasiteetin käyttöasteet tietyillä markkinoilla. Rakenteellinen ylikapasiteetti Suomessa liittyy pääsoin resursseihin, jotka ovat tehneet metsäteollisuusprojekteja kypsille markkinoille. Konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudellenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla."

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Johan Brink, talousjohtaja (vt.)
puh. 010 33 22183
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 28.10.2010

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17:00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen.

10:00 US EDT (New York)
15:00 GMT (Lontoo)
16:00 CET (Pariisi)
17:00 EEST (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 20 7162 0025
Koodi: 869206

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta.  Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Koska esitetyt luvut on pyöristetty tarkemmista luvuista, laskutoimitukset eivät aina täsmää.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

MARKKINAKATSAUS

Viennin ja teollisuustuotannon kasvu ovat saaneet maailmantalouden vähittäiseen nousuun vuoden 2010 aikana. Kasvu Länsi-Euroopassa, erityisesti Saksassa, on ollut jopa odotuksia myönteisempää. Toisaalta USA:n viimeaikainen kehitys on ollut pettymys. Talouden kasvu esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa on ollut voimakasta. Useat yhdistelmä- sekä luottamusindikaattorit ennustavat jatkuvaa, joskin hitaampaa kasvua talouden aktiviteetissa.

Myönteiset ennusteet maailmantalouden elpymisestä sekä kasvava teollinen aktiviteetti ovat saaneet aikaan hintojen nousua tietyissä hyödykkeissä ja raaka-aineissa. Vaikka sellun hinnannousu hellitti kolmannella vuosineljänneksellä, hintatasoa voidaan silti pitää korkeana. Vuoden 2010 aikana raakaöljyn ja maakaasun neljännesvuosittaiset hinnat ovat olleet melko vakaat vuoden 2009 selvän nousun jälkeen. Metallien ja mineraalien hintakehitys on ollut varsin vahvaa kuluvana vuonna. Teräksen hinnannousu kuitenkin tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä.

Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta uusia investointeja ei ole vielä käynnistetty laajalla rintamalla. Viime vuoteen verrattuna erilaisten investointeihin liittyvien esisuunnittelutöiden kysyntä on sen sijaan lisääntynyt.

Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla ja laitosten ikääntyminen kypsillä markkinoilla luo uskoa tuleviin investointeihin. Rahoitusmarkkinakriisien ja sääntelyn epävarmuuden vaikutukset ovat pitkittäneet investointipäätöksiä.

Myönteinen kehitys useilla teollisuussektoreilla, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, on lisännyt investointien suunnittelua. Liikenneinvestoinnit jatkuivat vahvoina mutta rakennussektorilla investointiaktiviteetti on jatkunut alhaisena erityisesti liike- ja teollisuusrakentamisessa. Kireä rahoitustilanne on vähentänyt julkishallinnon investointeja vedenjakeluun ja sanitaatioon. Markkinatilanne on ollut erityisen vaikea Suomen kuntasektorilla. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on lisännyt liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää.

Huomautus: Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

TILAUSKANTA

Tilauskanta, milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 Muutos, % 2009
         
Konsultointi ja suunnittelu 538,5 510,8 5,4 483,6
Kokonaistoimitukset 5,2 3,1 67,7 2,1
Yhteensä 543,7 513,9 5,8 485,7

Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 543,7 miljoonaa euroa (513,9), mikä oli 5,8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta laski 4,5 prosenttia vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen 569,6 miljoonasta eurosta. Vuoden 2009 lopusta tilauskanta on kuitenkin kasvanut 11,9 prosenttia. Tilauskanta jakautuu liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 183,4 miljoonaa euroa (34 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 72,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia), Kaupunki & liikenne 196,1 miljoonaa euroa (36 prosenttia), Vesi & ympäristö 70,6 miljoonaa euroa (13 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 21,1 miljoonaa euroa (4 prosenttia).

SAADUT TILAUKSET

Tilauskertymä parani tammi-syyskuussa 2010 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä laski verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Tähän vaikuttivat suurten projektien puuttuminen ja asiakkaiden pitkittynyt päätöksenteko.

Energia-liiketoimintaryhmässä tammi-syyskuun tilauskertymä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Saatujen tilausten määrä vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana, jolloin saadut tilaukset olivat alimmillaan, mutta jäi kuitenkin alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä tammi-kesäkuussa saadut tilaukset olivat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vaikka kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli alempi kuin toisella vuosineljänneksellä. Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä raportointikauden saadut tilaukset olivat alemmat kuin vuoden 2009 vastaavana ajanjaksona, jolloin erityisesti tie- ja raideliikennejärjestelmiin kohdistyva kysyntä oli erityisen vilkasta. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeasta tasosta, jolloin kirjattiin muutamia merkittäviä raideliikenneprojekteja. Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmässä tammi-syyskuun 2010 saadut tilaukset ylittivät vuoden takaiset luvut. Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen tasosta markkinatilanteen jatkuessa vaikeana päämarkkinoilla. Teollisen aktiviteetin paraneminen on kasvattanut myös Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän saamia tilauksia. Tammi-syyskuun 2010 tilauskertymä oli parempi kuin vuotta aiemmin vaikka vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset jäivät alhaisemmaksi kuin toisella vuosineljänneksellä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liike-
toimintaryhmittäin,
milj. euroa
7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
1-9/2010
Osuus
konsernin
liike-
vaihdosta, %
               
Energia 44,3 40,0 10,8 128,2 129,9 -1,3 25,9
Teollisuus 37,2 31,5 18,1 113,1 128,4 -11,9 22,8
Kaupunki & liikenne 42,6 42,6 0,0 142,1 137,8 3,1 28,7
Vesi & ympäristö 18,9 20,6 -8,3 58,1 63,6 -8,6 11,7
Liikkeenjohdon
konsultointi
18,0 15,1 19,2 53,7 50,7 5,9 10,8
Kohdistamaton 0,2 0,4 -50,0 0,4 1,6 -75,0 0,0
Yhteensä 161,2 150,2 7,3 495,6 512,0 -3,2 100,0

Konsernin raportointikauden liikevaihto oli 495,6 (512,0) miljoonaa euroa, missä oli laskua 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski eniten Teollisuus- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmissä. Energia-liiketoimintarymän liikevaihto säilyi melko vakaana. Kaupunki & liikenne sekä Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja oli 161,2 miljoonaa euroa (150,2). Liikevaihto kasvoi Energia-, Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmissä. Liikevaihto pysyi vakaana Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä ja laski Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä. Liikevaihto kausiluontoisesti hiljaisemmalla kolmannella vuosineljänneksellä laski 6,1 prosenttia toisesta vuosineljänneksestä.

Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa ja oli myös Etelä-Amerikassa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto Pohjoismaissa pysyi melko vakaana mutta laski muussa Euroopassa ja Aasiassa.

Liiketoimintaryhmät (toimintasegmentit)

Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

Energia

  7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
183,4 173,6 5,6 183,4 173,6 5,6 171,0
Liikevaihto,
milj. euroa
44,3 40,0 10,8 128,2 129,9 -1,3 173,9
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,8 1,3 -38,5 2,8 6,6 -57,6

7,8
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
1,8 3,3   2,2 5,1  

4,5
Liikevoitto,
milj. euroa
1,0 0,6 66,7 1,8 5,1 -64,7 5,9
Liikevoittoprosentti,
%
2,3 1,5   1,4 3,9   3,4
Henkilöstö kauden
lopussa
1452 1434 1,3 1452 1434 1,3 1402

1-9/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia 183,4 miljoonaan euroon (173,6). Tilauskanta laski 4,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä. Tilauskanta oli kuitenkin 7,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit eivät ole mukana tilauskannassa, koska hankkeiden lopullinen rahoituspäätös on viivästynyt edelleen.

Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla ja oli 128,2 miljoonaa euroa (129,9). Raportointikauden liikevaihtoa on tukenut tilauskannan vahva kehitys erityisesti vesivoima-liiketoiminta-alueella. Pöyry on solminut myös useita pienempiä sopimuksia uusiutuvan energian sekä sähkö ja polttoaineet -liiketoiminta-alueilla. Maailmanlaajuisten rahoituskriisien vaikutukset ovat viivästyttäneet suurempia investointipäätöksiä energiasektorilla.

Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,8 miljoonaa euroa (6,6) ja liikevoittomarginaali pysyi epätyydyttävällä tasolla 2,2 prosentissa liikevaihdosta (5,1). Öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenttien alhainen kannattavuus laskee edelleen ryhmän kannattavuutta vaikka toimenpiteitä kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään ja toiminnan tehostamiseksi on tehty. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 1,8 miljoonaa euroa (5,1) eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta (3,9).

Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan ostamalla kesäkuussa 97,8 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta. ETV-Eröterv on konsolidoitu Pöyryn konserniraportointiin 1.7.2010 alkaen (tase 30.6.2010). 

7-9/2010

Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät alhaisemmiksi kuin vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa asiakkaiden keskuudessa jatkuvaa epävarmuutta aloittaa uusia suuria invesotinteja.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,3 miljoonaa euroa (40,0), mikä on 10,8 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia toisen vuosineljänneksen 41,1 miljoonasta eurosta. Tilauskannan positiivinen kehitys alkaa näkyä liikevaihdossa.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa ilman ja 0,6 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittomarginaali oli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (3,3 prosenttia ilman ja 1,5 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittoa rasitti pääosin alhainen kannattavuus öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenteissä. Sopeuttamistoimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on tehty.

Teollisuus

  7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
72,5 48,7 48,9 72,5 48,7 48,9 39,3
Liikevaihto,
milj. euroa
37,2 31,5 18,1 113,1 128,4 -11,9 162,0
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
-1,0 -2,2 na -6,4 1,8 na

-3,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
-2,7 -7,0   -5,7 1,4  

-2,2
Liikevoitto,
milj. euroa
-0,8 -3,6 na -6,8 -4,9 na -10,1
Liikevoittoprosentti,
%
-2,2 -11,4   -6,0 -3,8   -6,2
Henkilöstö kauden
lopussa
1952 1864 4,7 1952 1864 4,7 1790

1-9/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 48,9 prosenttia 72,5 miljoonaan euroon (48,7). Tilauskanta laski 12,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mikä heijastaa kolmannen vuosineljänneksen alempaa tilausmäärää. Tilauskanta oli kuitenkin 84,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto oli 113,1 miljoonaa euroa (128,4), mikä on 11,9 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon vertailuluvussa on mukana muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheen toteutus. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon hyvä kehitys tilauskannassa vaikuttaa liikevaihtoon viiveellä.

Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -6,4 miljoonaa euroa (1,8) ja liikevoittomarginaali oli -5,7 prosenttia liikevaihdosta (1,4). Suurten projektien puuttuminen on näkynyt alhaisena kapasiteetin käyttöasteena ja kannattavuutena. Jotta tilausmääriä saataisiin parannettua, merkittäviä investointeja on tehty myynti- ja tarjoustyön kehittämiseksi. Teollisuus-liiketoimintaryhmä on myös vahvistanut detaljisuunnittelua kehittyvillä markkinoilla kuten Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa.  Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -6,8 miljoonaa euroa (-4,9) eli -6,0 prosenttia liikevaihdosta (-3,8).

7-9/2010

Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät alhaisemmiksi kuin ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa asiakkaiden keskuudessa jatkuvaa epävarmuutta aloittaa uusia suuria investointeja.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (31,5), mikä on 18,1 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto laski kuitenkin 7,2 prosenttia toisesta vuosineljänneksestä heijastaen kesälomakauden vaikutuksia.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa ilman ja -3,6 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittomarginaali oli -2,2 prosenttia liikevaihdosta (-7,0 prosenttia ilman ja -11,4 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Alhaiset kapasiteetin käyttöasteet, jotka selittyvät osaltaa valmistautumisella ennakoituihin uusiin tilauksiin, ja suurten projektien puuttuminen rasittivat kannattavuutta, eivätkä aloitetut sopeuttamistoimenpiteet ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa.

Kaupunki & liikenne

  7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
196,1 202,4 -3,1 196,1 202,4 -3,1 194,8
Liikevaihto,
milj. euroa
42,6 42,6 0,0 142,1 137,8 3,1 184,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
1,6 3,7 -56,8 8,5 11,3 -24,8 15,5
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
3,8 8,7   6,0 8,2  

8,4
Liikevoitto,
milj. euroa
1,6 3,7 -56,8 8,4 10,9 -22,9 14,9
Liikevoittoprosentti,
%
3,8 8,7   5,9 7,9   8,1
Henkilöstö kauden
lopussa
1779 1861 -4,4 1779 1861 -4,4 1858

1-9/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta pysyi lähes viime vuoden tasolla ja oli 196,1 miljoonaa euroa (202,4). Tilauskanta pysyi vakaana myös verrattuna toiseen vuosineljännekseen ja vuoden 2009 loppuun.

Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 142,1 miljoonaa euroa (137,8).

Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 0,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 8,5 miljoonaa euroa (11,3) ja liikevoittomarginaali oli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (8,2). Pienehkö uudelleenjärjestelykulu liittyy entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Kannattavuutta rasittivat alentuneet käyttöasteet tietyillä markkinoilla sekä Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi kuten myös haastavat projektitoteutukset Itä-Euroopassa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 8,4 miljoonaa euroa 10,9) ja 5,9 prosenttia liikevaihdosta (7,9).

7-9/2010

Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli alhaisempi kuin toisella vuosineljänneksellä, jolloin kirjattiin muutamia merkittäviä projekteja mm. Kiinasta ja Meksikosta.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 42,6 miljoonaa euroa (42,6) säilyi vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski 18,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (3,7) ja liikevoittomarginaali 3,8 prosenttia liikevaihdosta (8,7). Kannattavuutta rasittivat alentuneet käyttöasteet tietyillä markkinoilla sekä Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi samoin kuin haastavat projektitoteutukset Itä-Euroopassa.

Vesi & ympäristö

  7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
70,6 69,0 2,3 70,6 69,0 2,3 62,3
Liikevaihto,
milj. euroa
18,9 20,6 -8,3 58,1 63,6 -8,6 86,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
0,0 1,2 na 1,3 3,6 -63,9

5,1
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
0,0 5,8   2,2 5,7  

6,0
Liikevoitto,
milj. euroa
0,0 1,1 na 1,3 3,4 -61,8 4,9
Liikevoittoprosentti,
%
0,0 5,3   2,2 5,3   5,7
Henkilöstö kauden
lopussa
867 909 -4,6 867 909 -4,6 908

1-9/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 prosenttia 70,6 miljoonaan euroon (69,0). Tilauskanta laski 2,6 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mutta oli kuitenkin 13,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

Heijastaen vaikeaa markkinatilannetta erityisesti päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa tammi-syyskuun 2010 liikevaihto laski 8,6 edellisestä vuodesta ja oli 58,1 miljoonaa euroa (63,6).

Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa ilman ja 3,4 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (5,7 prosenttia ilman ja 5,3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuutta on painanut vaikea markkinatilanne kunnallissektorilla sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste Suomessa.

7-9/2010

Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat alhaisemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa vaikeaa markkinatilannetta päämarkkinoilla.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 8,3 prosenttia eli 18,9 miljoonaan euroon (20,6). Liikevaihto laski 5,0 prosenttia myös toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa ilman ja 1,1 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 0,0 prosenttia liikevaihdosta (5,8 prosenttia ilman ja 5,3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuus jäi alle tavoitetason johtuen pääosin vaikeasta markkinatilanteesta kunnallissektorilla Suomessa. Toimenpiteitä on tehty kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään.

Liikkeenjohdon konsultointi

  7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
               
Tilauskanta,
milj. euroa
21,1 20,1 5,0 21.1 20,1 5,0 18,0
Liikevaihto,
milj. euroa
18,0 15,1 19,2 53,7 50,7 5,9 68,5
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestely-
kuluja, milj. euroa
-0,8 -0,1 na 0,1 0,0 na

1,2
Liikevoittoprosentti
ennen uudelleen-
järjestelykuluja, %
-4,4 -0,7   0,2 0,0   1,8
Liikevoitto,
milj. euroa
-1,0 -0,1 na -2,3 -1,1 na -0,4
Liikevoittoprosentti,
%
-5,6 -0,7   -4,3 -2,2   -0,7
Henkilöstö kauden
lopussa
476 496 -4,0 476 496 -4,0 451

1-9/2010

Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi 5,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 21,1 miljoonaa euroa (20,1). Tilauskanta laski 11,3 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mikä heijastaa kausiluonteisesti hiljaista kesäkautta saaduissa tilauksissa. Tilauskanta oli kuitenkin 17,2 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 53,7 miljoonaa euroa (50,7). Tämä heijastaa vähitellen parantuvaa markkinatilannetta sekä liiketoiminnan kehittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 2,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja säilyi alhaisena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Liikevoittomarginaali oli 0,2 prosenttia liikevaihdosta (0,0). Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä aloitettiin toisella vuosineljänneksellä toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on muodostaa ryhmästä entistä yhtenäisempi ja integroidumpi yksikkö. Tästä aiheutui merkittävät uudelleenjärjestelykulut. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,1) eli -4,3 prosenttia liikevaihdosta (-2,2).

7-9/2010

Tilauskertymä laski kolmannella vuosineljänneksellä sekä kuluvan vuoden toiseeen että ensimmäiseen  vuosineljännekseen verrattuna.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (20,1), mikä on 5,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja heijastaa tilauskannan hyvää kehitystä. Liikevaihto säilyi melko vakaana verrattuna toiseen vuosineljännekseen.

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,1). Liikevoittomarginaali oli -4,4 prosenttia liikevaihdosta (-0,7). Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen alhainen. Toisella vuosineljänneksellä aloitetun toimenpideohjelman vaikutusten odotetaan toteutuvan viiveellä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,1) ja -5,6 prosenttia liikevaihdosta (-0,7).

Konsernin yleiskustannukset

Konsernin raportointikauden kohdistamattomat yleiskulut olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5), mikä on 0,5 prosenttia liikevaihdosta (0,5).

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin liiketappio raportointikaudella oli 4,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien ‑0,3 miljoonaa euroa (10,9). Liikevoittomarginaali, mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut, laski -0,1 prosenttiin vuodentakaisesta 2,1 prosentista. Tammi-syyskuun kannattavuus laski kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Nettorahoituserät olivat -1,8 miljoonaa euroa (0,3).

Tulos ennen veroja oli -2,1 miljoonaa euroa (11,2).

Tuloverot olivat -2,6 miljoonaa euroa (-4,6).

Nettotulos oli -4,7 miljoonaa euroa (6,6).

Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,09).

TASE

Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase raportointikauden lopussa oli 510,9 miljoonaa euroa. Tase oli 4,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 20,4 miljoonaa euroa pienempi kuin kesäkuun lopussa 2010. Oma pääoma oli raportointikauden lopussa yhteensä 180,3 miljoonaa euroa (179,6). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 173,3 miljoonaa euroa (172,0) eli 2,92 euroa osaketta kohden (2,92).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -3,5 prosenttia (4,6). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,5 prosenttia (6,8).

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Raportointikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 77,6 miljoonaa euroa (128,9). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta raportointikaudella oli -42,2 miljoonaa euroa (-36,7), mikä oli -0,72 euroa osaketta kohden. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -55,8 miljoonaa euroa (-50,3). Rahavirta sisältää nettona -9,0 miljoonaa euroa (-10,2) yritysostoista.

Kassavirta heijastaa nettokäyttöpääoman kasvua ja viivästymiä tiettyjen projektien maksuissa. Merkittävä osa jälkimmäisistä liittyy tiettyihin julkisen sektorin infrastruktuuriprojekteihin Venezuelassa. Julkisen sektorin asiakas on myöntänyt velan täysimääräisesti ja tekee maksujärjestelyjä. Pöyry on toiminut julkisen sektorin projekteissa Venezuelassa jo yli kymmenen vuoden ajan ja joistain viivästyksistä huolimatta maa on aina hoitanut maksuvelvoitteensa.

Rahavirran odotetaan paranevan vuoden loppua kohden mentäessä.

Nettovelat olivat raportointikauden lopussa 37,2 miljoonaa euroa (3,6). Velkaantumisaste (gearing) oli 20,6 prosenttia (2,0). Omavaraisuusaste oli 39,9 prosenttia (39,1).

Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta.

Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään osavuosikatsauksen tunnuslukusivulla.

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15,9 miljoonaa euroa, josta 4,8 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 11,1 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista.

Investoinnit, milj. euroa 7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
2009
           
Investoinnit, operatiiviset 1,9 0,9 4,8 3,8 4,8
Investoinnit, osakkeet 1,2 0,0 11,1 4,2 5,0
Investoinnit yhteensä 3,1 0,9 15,9 8,0 9,8

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö (kokopäiväisiä), kauden
lopussa
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
         
Energia 1452 1434 1,3 1402
Teollisuus 1952 1864 4,7 1790
Kaupunki & liikenne 1779 1861 -4,4 1858
Vesi & ympäristö 867 909 -4,6 908
Liikkeenjohdon konsultointi 476 496 -4,0 451
Emoyhtiö ja jaetut resurssit 141 118 19,5 121
Henkilöstö yhteensä 6667 6682 -0,2 6530

 

Henkilöstö (kokopäiväisiä) markkina-alueittain, kauden lopussa 1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
2009
         
Pohjoismaat 2523 2621 -3,7 2510
Muu Eurooppa 2838 2855 -0,6 2826
Aasia 532 540 -1,5 529
Pohjois-Amerikka 205 206 -0,5 198
Etelä-Amerikka 461 335 37,6 344
Muut 108 125 -13,6 123
Yhteensä 6667 6682 -0,2 6530

Henkilöstörakenne

Konsernin palveluksessa oli raportointikaudella keskimäärin 6540 (7208) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on -9,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 6667 henkeä (6682).

Koska saatujen tilausten odotetaan kasvavan erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, henkilökuntaa on rekrytoitu Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa.

Osana toiminnan tehostamisohjelmaa ja pystyäkseen vastaamaan markkinaympäristön muutoksiin erityisesti Suomessa. Pöyry ilmoitti lokakuussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka kattavat konsernin kaikki toiminnot Suomessa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010

Palkkiojärjestelmän arvo vuonna 2010 vastaa 610 000 osaketta olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli yhtiön tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 1 070 000 osakkeen arvoa. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä sidotaan konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon. Palkkion oikeutukseen vaikuttaa myös ehto työ- tai toimisuhteen jatkuvuudesta sitouttamisjakson päättymiseen asti 1.1.2013. Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu vuonna 2010 noin 300 henkilöä. Ansaintajakson 2010 palkkio-oikeuksista oli 27.10.2010 myönnetty 91 prosenttia.

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta.

Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

Valtuutuksia ei ole käytetty raportointikaudella.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Pöyry Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 oli 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä raportointikauden lopussa omat osakkeet mukaan lukien oli 59 338 006.

Pöyryllä oli hallussaan 27.10.2010 yhteensä 389 279 omaa osaketta, mikä on 0,7 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 4,3 miljoonaa euroa.

OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET

Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti on vuoden 2009 lopun jälkeen merkitty 378 608 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvaa 59 350 006 osakkeeseen. Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat raportointikauden lopussa omistajansa merkitsemään yhteensä 1 316 820 osaketta. mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä.

Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI

Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 30.9.2010 oli 11,15 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta raportointikaudella oli 10,36 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 9,02 euroa. Osakkeen hinta oli samalla tasolla kuin vuoden 2009 lopussa. Raportointikaudella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 16,2 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 167,9 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 85 800 osaketta eli noin 0,9 miljoonaa euroa.

Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 30.9.2010 yhteensä 657,3 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 661,6 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien.

OMISTUSRAKENNE

Raportointikaudella rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6933:sta raportointikauden lopun 7651:aan. Määrä kasvoi 10 prosenttia.

Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,18 prosentin äänimäärällä. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin, Pöyryn hallituksen jäsen, ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa.

Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli raportointikauden lopussa yhteensä 15,02 prosenttia äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 47,14 prosenttia.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Pöyry korjasi koko vuoden 2010 liikevoittonäkymää alaspäin 14.10.2010.

Pöyry julkisti 14.10.2010 konsernin keskeiset strategiset prioriteetit sekä ilmoitti aloittavansa toiminnan tehostamisohjelman.

Pöyry ilmoitti 21.10.2010 solmineensa Mitsuin omistaman Mit-Power (Thailand) Limitedin kanssa sopimuksen kuuden 110 MW:n ja yhden 120 MW:n kaasulla sähköä ja lämpöä tuottavan kombilaitoksen suunnittelu-urakointipalveluista. Koko toimeksiannon arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Kolmesta ensimmäisestä hankkeesta, joiden arvo on noin 7,5 miljoonaa euroa, on saatu aloittamisilmoitus 15.10.2010 ja tilaus kirjataan vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan. Neljän muun hankkeen osalta aloittamisilmoitus oletetaan saatavan vuonna 2011, jolloin ne lisätään tilauskantaan.

Pöyry antoi 28.10.2010 lisätietoja Suomessa suoritettavista toimenpiteistä, jotka liittyvät toiminnan tehostamisohjelmaan.

KESKEISET STRATEGISET PRIORITEETIT

Pöyry on määritellyt vuosille 2010-2013 keskeiset strategiset prioriteetit, joilla pyritään saavuttamaan vision julkistamisen yhteydessä 2.12.2009 ilmoitetut taloudelliset tavoitteet. Strategiset prioriteetit ovat:

Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet

Keskitytään energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösegmenteillä valituille toimialoille ja maantieteellisille alueille johtavan aseman saavuttamiseksi. Maantieteellinen fokus keskitetään markkinoihin, joissa Pöyryllä on mahdollisuus kehittää kestävä kilpailuasema ja joissa keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntänäkymien odotetaan säilyvän hyvinä yhtiön palveluille. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Venäjä.

Synergiset palvelut

Kehitetään lisäarvoa tuottavia palveluita ja osaamista kannattavuuden parantamiseksi. Tämä pitää sisällään uudenlaisen tarjonnan kehittämistä liikkeenjohdon konsultoinnissa, laajempia projektikokonaisuuksia sisältäen niin suunnittelua kuin hankinta- ja rakentamisen valvontapalveluita sekä kilpailukykyisten suunnittelukeskusten perustamisen, jotta valittuja segmenttejä ja maantieteellisiä alueita pystytään palvelemaan paremmin.

Liiketoimintaportfolion kehittäminen

Kehitetään aktiivisesti liiketoimintaportfoliota, jolla tavoitellaan yhtiön kilpailuaseman vahvistamista valituilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla.

Kasvun mahdollistajat

Kannattavan kasvun turvaamiseksi yhtiön keskeisiä panostusalueita ovat "thought leadership", suurten projektien osaaminen, markkinointi ja myynti sekä toimintatavat. Pöyryn osaamista ja toteuttamiskykyä näillä alueilla vahvistetaan sisäisillä kehityshankkeilla.

TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA

Pöyry ilmoitti lokakuussa käynnistävänsä toiminnan tehostamisohjelman tukemaan strategian toteuttamista ja vastaamaan muuttuvaan markkinaympäristöön. Ohjelmalla pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti. Koko konsernin kattava ohjelma toteutetaan vuosina 2010-2012.

Pöyryn markkinaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina erityisesti Suomessa. Useat Pöyryn teollisuusasiakkaista ovat sulkeneet kapasiteettiaan Suomessa ja ovat siirtämässä toimintojaan kehittyville markkinoille. Vastatakseen tähän kehitykseen Pöyry aloitti vuonna 2009 prosessin kapasiteetin vähentämiseksi Suomessa. Pöyryn kapasiteetti Suomessa on vähentynyt pysyvästi noin 400 henkilöllä verrattuna vuoden 2009 alkuun. Lisäksi noin 200 henkilöä vastaava kapasiteetti on parhaillaan lomautettuna. Investointiaktiviteetti erityisesti teollisuus- ja kuntasektoreilla on laskenut. Tästä johtuen tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille on ilmeisin Suomessa ja merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa.

Suunniteltavien toimenpiteiden painopistealueet ovat toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen samoin kuin ydinprosessien kehittäminen ja panostaminen osaamisen kehittämiseen. Kun toimenpiteet on suoritettu, Pöyry-konsernilla on suorituskykyisempi ja tehokkaampi organisaatio ja tehokas paikalliskonttoriverkosto palvelemassa suomalaista asiakaskuntaa. Osana ohjelmaa jatketaan suunnittelupalveluiden keskittämistä suunnittelukeskuksiin, jotka sijaisevat kustannuskilpailukykyisillä alueilla.

Samassa yhteydessä Pöyry ilmoitti aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut kaikissa toiminnoissaan Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat 250-350 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 200 henkilön osalta harkitaan tarkasti.  Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Pääasiallinen riski liittyy mahdollisuuteen, että maailmantalouden elpyminen kääntyy uudelleen taantumaksi (ns. double-dip). Tämä luo epävarmuutta ja pitkittää asiakkaiden päätöksentekoa. Maailmantalouteen liittyvä epävarmuus ja rahoitukseen liittyvien haasteiden kesto sekä suurten projektien kompleksisuus kasvattavat investointipäätösten ja projektien aloittamisen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pöyry ei voi vaikuttaa tähän kehitykseen. Edellä mainituilla seikoilla voi olla epäsuotuisia vaikutuksia Pöyryn liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja institutionaalisilta asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja kasvava määrä hallituksia ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Näiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti infrastruktuuri-investointeihin jollakin aikavälillä. Vaikutusten suuruutta ja ajoitusta on kuitenkin vaikea arvioida. Kunnallissektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä.

Osa Pöyry-konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien projektien osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskien hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Pöyryn taloudellinen asema on hyvä ja tase vahva.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Pöyry alensi 14.10.2010 koko vuoden 2010 liikevoittonäkymiään.

Energiasektorilla perusteet investointiaktiviteetille ovat muuttumattomat, mutta johtuen rahoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä investointien ajoitusta on mahdoton ennustaa. Teollisuussektorilla kysyntä ohjautuu yhä enemmän kehittyville markkinoille. Uusia investointeja ennakoidessaan Pöyry on varannut jonkin verran kapasiteettia Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä potentiaalisia uusia tilauksia varten. Talouden epävarmuus, jatkuva rahoituksen niukkuus sekä suurten projektien kompleksisuus ovat kuitenkin viivästyttäneet projektien aloitusta. Lisäksi kannattavuutta rasittavat heikko kysyntä erityisesti Energia-liiketoimintaryhmän öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia ‑segmenteissä, rakenteellinen ylikapasiteetti erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa ja alentuneet kapasiteetin käyttöasteet Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa. Siksi konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla.

Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle:

Liikevoittonäkymiä Energia- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmille on korjattu alaspäin. Aiempi "pysyy vakaana" on muutettu kuulumaan "laskee selvästi". Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan pysyvän selvästi tappiollisena. Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän näkymät ovat muuttumattomat ja liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoittonäkymää, joka aiemmin oli "paranee", on korjattu alaspäin ja on nyt "vakaa".

Konsernin aiemmat näkymät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta:

Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

Aiemmat liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle:

Sekä Energia- että Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluonteiset erät. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Samoin Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Kertaluonteiset erät pois lukien Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan.

Vantaa 27.10.2010

Pöyry Oyj

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. Vuoden 2010 alusta konserni kirjaa yrityshankintoihin liittyvät asiantuntija- ja konsultointikulut liiketoiminnan muihin kuluihin. Määräysvallattomien omistajien osuus arvostetaan suhteellisena osuutena nettovarallisuudesta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

PÖYRY-KONSERNI            
               
LAAJA TULOSLASKELMA            
Milj. euroa   7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
               
LIIKEVAIHTO   161,2 150,2 495,6 512,0 673,5
               
Liiketoiminnan muut tuotot  0,1 0,2 0,6 0,5 0,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5
               
Materiaalit ja tarvikkeet  -2,6 -2,0 -7,7 -4,8 -7,0
Ulkopuoliset palvelut,
alikonsultointi
-23,8 -20,4 -70,7 -63,8 -90,6
Henkilöstökulut   -93,5 -88,3 -296,3 -308,2 -401,5
Poistot   -2,0 -2,0 -5,9 -6,2 -8,2
Liiketoiminnan muut kulut  -39,4 -36,8 -116,2 -119,2 -155,9
               
LIIKEVOITTO   0,1 1,1 -0,3 10,9 11,6
% liikevaihdosta   0,1 0,7 -0,1 2,1 1,7
               
Rahoitustuotot   0,4 1,3 1,4 4,2 5,0
Rahoituskulut   -0,9 -1,4 -4,1 -4,3 -5,6
Kurssierot   -0,4 -0,2 0,9 0,4 1,4
               
VOITTO ENNEN VEROJA   -0,8 0,8 -2,1 11,2 12,4
% liikevaihdosta   -0,5 0,5 -0,4 2,2 1,8
               
Tuloverot   -1,3 -0,8 -2,6 -4,6 -4,4
               
KONSERNIN VOITTO   -2,1 0,0 -4,7 6,6 8,0
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT          
               
Muuntoerot   -1,6 0,0 5,4 2,0 4,2
               
LAAJA TULOS   -3,7 0,0 0,7 8,6 12,2
               
Voiton jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille   -2,3 -0,4 -4,9 5,5 6,5
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,2 1,1 1,5
               
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille   -3,9 -0,4 0,5 7,5 10,7
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,2 1,1 1,5
               
Tulos/osake, emoyhtiön omistajille
kuuluva osuus, euroa 
-0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11
Laimennusvaikutuksella korjattu -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11
               

 

 

TASE          
Milj. euroa     30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
             
VASTAAVAA          
             
PITKÄAIKAISET VARAT          
Liikearvo     113,1 100,4 101,3
Aineettomat hyödykkeet     5,4 5,3 5,4
Aineelliset hyödykkeet     16,4 17,3 16,6
Osakkeet, osakkuusyhtiöt    5,6 5,6 5,5
Osakkeet, muut     2,0 1,9 1,9
Lainasaamiset     1,5 1,0 1,5
Laskennalliset verosaamiset    11,6 10,2 9,5
Eläkesaatavat     0,5 0,2 0,3
Muut pitkäaikaiset saamiset    8,8 7,2 7,5
        164,9 149,1 149,5
LYHYTAIKAISET VARAT          
Keskeneräiset työt     114,4 86,5 78,8
Myyntisaamiset     127,8 126,7 127,3
Lainasaamiset     0,1 0,2 0,1
Muut saamiset     11,1 13,6 7,5
Siirtosaamiset     15,0 13,8 10,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 
19,2 64,5 27,9
Rahavarat     58,4 64,4 114,1
        346,0 369,7 365,9
             
YHTEENSÄ     510,9 518,8 515,4
             
VASTATTAVAA          
             
OMA PÄÄOMA          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma     14,6 14,6 14,6
Vararahasto     3,2 2,8 2,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,1 56,3 56,6
Muuntoero     -12,8 -20,5 -18,2
Kertyneet voittovarat     110,2 118,8 120,2
        173,3 172,0 176,0
Määräysvallattomien omistajien osuus  7,0 7,6 8,0
        180,3 179,6 184,0
VELAT          
             
PITKÄAIKAISET VELAT          
Korolliset pitkäaikaiset velat    94,0 111,1 101,3
Eläkevelvoitteet     8,1 7,9 7,4
Laskennallinen verovelka    1,7 4,5 1,7
Muut pitkäaikaiset velat    2,5 2,5 2,3
        106,3 126,0 112,7
LYHYTAIKAISET VELAT          
Korollisten pitkäaikaisten velkojen
lyhennykset
19,6 19,3 19,8
Lyhytaikaiset korolliset velat    1,2 2,1 1,7
Varaukset     13,8 8,7 8,3
Saadut projektiennakot     59,5 59,2 66,0
Ostovelat     22,3 16,6 21,5
Muut lyhytaikaiset velat    30,0 29,3 29,3
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat
verovelat
3,8 5,9 4,2
Siirtovelat     74,1 72,1 68,0
        224,3 213,2 218,8
             
YHTEENSÄ     510,9 518,8 515,4
             

 

 

RAHAVIRTALASKELMA            
Milj. euroa   7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
               
LIIKETOIMINTA            
  Katsauskauden voitto   -2,1 0,0 -4,7 6,6 8,0
  Poistot ja arvonalentumiset 2,0 2,0 5,9 6,2 8,2
  Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 0,2
  Rahoitustuotot ja -kulut  0,9 0,3 1,8 -0,3 -0,8
  Tuloverot   1,3 0,8 2,6 4,6 4,4
  Keskeneräisten töiden muutos -4,9 -6,7 -35,6 -17,2 -9,5
  Myynti- ja muiden saamisten muutos 13,7 6,5 -10,2 10,0 18,3
  Saatujen projektiennakoiden muutos -8,5 0,0 -6,5 -14,4 -7,6
  Osto- ja muiden velkojen muutos -4,7 -14,5 12,7 -15,8 -15,7
  Saadut rahoitustuotot  0,4 0,4 1,4 3,2 5,0
  Maksetut rahoituskulut  -0,5 -0,3 -3,7 -3,0 -5,7
  Maksetut tuloverot   -4,2 -4,9 -5,6 -16,0 -15,2
               
Liiketoiminnan nettorahavirta  -6,7 -16,6 -42,2 -36,7 -10,4
               
INVESTOINNIT            
  Investoinnit konserniyhtiö-
osakkeisiin vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
-0,4 0,8 -9,0 -10,2 -10,6
  Investoinnit muihin osakkeisiin 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
  Investoinnit käyttöomaisuuteen -1,9 -0,9 -4,8 -3,8 -4,7
  Käyttöomaisuuden myynti  0,1 0,0 0,2 0,4 0,3
               
Investointien nettorahavirta  -2,2 -0,1 -13,6 -13,6 -15,2
               
Nettorahavirta ennen rahoitusta -8,9 -16,7 -55,8 -50,3 -25,6
               
RAHOITUS            
  Uudet lainat   0,2 20,0 0,2 20,0 20,0
  Lainojen lyhennykset   0,0 -0,5 -9,8 -11,1 -20,5
  Lyhytaikaisen rahoituksen muutos 0,1 1,6 -0,9 1,2 0,7
  Maksetut osingot   0,0 -0,7 -6,7 -38,7 -39,0
  Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,1 0,0 -1,9 -1,9
  Osakemerkintä   0,0 0,0 1,5 0,1 0,4
               
Rahoituksen nettorahavirta  0,3 20,3 -15,7 -30,4 -40,3
               
Rahavarojen ja muiden likvidien
varojen muutos
-8,6 3,6 -71,5 -80,7 -65,9
               
Rahavarat ja muut likvidit
varat kauden alussa
88,2 123,6 142,0 203,7 203,7
               
Rahoitusvarojen käyvän arvon
muutos
  0,6   0,6 0,1
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
-2,0 1,1 7,1 5,3 4,1
               
Rahavarat ja muut likvidit
varat kauden lopussa
77,6 128,9 77,6 128,9 142,0
               
               
Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat
19,2 64,5 19,2 64,5 27,9
Rahavarat   58,4 64,4 58,4 64,4 114,1
               
Rahavarat ja muut likvidit
varat kauden lopussa
77,6 128,9 77,6 128,9 142,0
               

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET               
                     
Milj. euroa Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
hasto
Vara-
ra-
hasto
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muun-
to-
erot
Voit-
to-
varat
Yht. Määräys-
vallat-
tomien
omista-
jien
osuus
Oma
pääoma
yht.
                     
Oma pääoma
1.7.2009
14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,1     0,1   0,1
  Osingonjako             0,0 -1,2 -1,2
  Omien
osakkeiden
hankinta
            0,0   0,0
  Siirto
sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahastoon
  -32,4 -18,0 50,4     0,0   0,0
  Siirto,
voittovarat
            0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,4 0,4   0,4
  Tilikauden
laaja tulos
          -0,4 -0,4 0,4 0,0
Muutokset
yhteensä
0,0 -32,4 -18,0 50,5 0,0 0,0 0,1 -0,8 -0,7
                     
Oma pääoma
30.9.2009
14,6 0,0 2,8 56,3 -20,5 118,8 172,0 7,6 179,6
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,1     0,1   0,1
  Osingonjako           -37,9 -37,9 -1,2 -39,1
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,9 -1,9   -1,9
  Siirto
sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahastoon
  -32,4 -18,0 50,4     0,0   0,0
  Siirto,
voittovarat
    0,3     -0,3 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          1,0 1,0   1,0
  Tilikauden
laaja tulos
        2,0 5,5 7,5 1,1 8,6
Muutokset
yhteensä
0,0 -32,4 -17,7 50,5 2,0 -33,6 -31,2 -0,1 -31,3
                     
Oma pääoma
30.9.2009
14,6 0,0 2,8 56,3 -20,5 118,8 172,0 7,6 179,6
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,4     0,4   0,4
  Osingonjako           -37,9 -37,9 -1,1 -39,0
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,9 -1,9   -1,9
  Siirto
sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahastoon
  -32,4 -18,0 50,4     0,0   0,0
  Siirto,
voittovarat
    0,3     -0,3 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          1,2 1,2   1,2
  Määräysval-
lattomien
omistajien
osuuden
muutos
          0,1 0,1 -0,1 0,0
  Tilikauden
laaja tulos
        4,2 6,5 10,7 1,5 12,2
Muutokset
yhteensä
0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1
                     
Oma pääoma
31.12.2009
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
Oma pääoma
1.7.2010
14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
            0,0   0,0
  Osingonjako             0,0 -0,3 -0,3
  Siirto,
voittovarat
    0,1     -0,1 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,3 0,3   0,3
  Tilikauden
laaja tulos
        -1,6 -2,1 -3,7 0,1 -3,6
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,1 0,0 -1,6 -1,9 -3,4 -0,2 -3,6
                     
Oma pääoma
30.9.2010
14,6 0,0 3,2 58,1 -12,8 110,2 173,3 7,0 180,3
                     
Oma pääoma
1.1.2010
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      1,5     1,5   1,5
  Osingonjako           -5,9 -5,9 -1,1 -7,0
  Siirto,
voittovarat
    0,3     -0,3 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          1,0 1,0   1,0
  Tilikauden
laaja tulos
        5,4 -4,7 0,7 0,1 0,8
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,3 1,5 5,4 -9,9 -2,7 -1,0 -3,7
                     
Oma pääoma
30.9.2010
14,6 0,0 3,2 58,1 -12,8 110,2 173,3 7,0 180,3
                     

 

 

 

Milj. euroa     30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
             
Ehdolliset velat ja sitoumukset        
             
Muusta omasta sitoumuksesta        
  Pantatut arvopaperit     1,3 1,8 2,0
  Projekti- ja muut takaukset   58,1 50,3 55,0
             
Muiden puolesta          
  Pantatut arvopaperit     0,2 0,2 0,0
  Muut vastuut     0,1 0,1 0,1
             
Vuokra- ja leasingvastuut   102,6 110,9 111,0
             
Johdannaissopimukset          
             
  Valuuttatermiinisopimukset,        
  nimellisarvot     63,3 33,9 33,4
  Valuuttatermiinisopimukset,   3,3 1,1 0,5
  käypä arvo     -0,4 -0,2 -0,4
             
  Valuuttaoptiot, nimellisarvot        
  Ostetut     0,1 0,3 0,2
  Asetetut     0,0 0,0 0,0
             
  Valuuttaoptiot, käypä arvo         
  Ostetut     0,0 0,0 0,0
  Asetetut     0,0 0,0 0,0
             
  Koronvaihtosopimusten nimellisarvo  12,0 10,6 41,6
       josta basis swappeja   0,0   30,8
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo  -0,7 -0,7 -0,7
           
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT          
             
Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käypään markkinahintaan. 
             
  Myynti osakkuusyhtiöille    0,0 0,0 0,1
  Lainat osakkuusyhtiöille    0,1 0,1 0,1
  Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä  0,0 0,0 0,0
             
Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset     
  Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.9.2010 yhteensä 164 418 osaketta ja 48 700 optio-oikeutta (joulukuun 2009 lopussa 179 676 osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta, joihin sisältyi myös toimitusjohtajan sijaisen omistukset). Optiot oikeuttavat merkitsemään 194 800 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.
             
Vuoden 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmä      
  Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. 
             
  Palkkiojärjestelmä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen tekstiosuudessa. 
             

 

 

AVAINLUVUT   7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
               
Tulos/osake, euroa   -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11
  Laimennusvaikutuksella korjattu -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11
               
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma/osake, euroa
    2,92 2,92 2,98
               
Sijoitetun pääoman tuotto,
% p.a.
    0,5 6,8 5,3
               
Oman pääoman tuotto, % p.a.     -3,5 4,6 4,1
               
Omavaraisuusaste, %         39,9 39,1 40,9
               
Nettovelkaantumisaste, %      20,6 2,0 -10,5
               
Nettovelat, milj. euroa      37,2 3,6 -19,3
               
Konsultointi ja suunnittelu,
milj. euroa
    538,5 510,8 483,6
Kokonaistoimitukset,
milj. euroa
    5,2 3,1 2,1
Tilauskanta yhteensä,
milj. euroa
    543,7 513,9 485,7
               
Bruttoinvestoinnit,
operatiiviset, milj. euroa
1,9 0,9 4,8 3,8 4,8
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
milj. euroa
1,2 0,0 11,1 4,2 5,0
               
Henkilöstö konserniyhtiöissä,
keskimäärin
    6540 7208 7052
Henkilöstö konserniyhtiöissä
kauden lopussa
    6667 6682 6530
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä
kauden lopussa
    138 142 141
               
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS         
Milj. euroa            
               
Kirjanpitoarvo kauden alussa  5,3 5,7 5,4 6,2 6,2
Hankitut yhtiöt   0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Investoinnit   0,5 0,0 1,2 0,7 1,2
Vähennykset   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poistot ja kulukirjaukset  -0,6 -0,5 -1,6 -1,7 -2,2
Muuntoero   -0,3 0,1 -0,1 0,1 0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4
               
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS         
               
Kirjanpitoarvo kauden alussa  16,5 17,8 16,6 18,8 18,8
Hankitut yhtiöt   0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Investoinnit   1,6 0,8 3,6 3,1 3,4
Vähennykset   -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,4
Poistot   -1,4 -1,5 -4,3 -4,5 -6,0
Muuntoero   -0,2 0,2 0,5 0,3 0,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,4 17,3 16,4 17,3 16,6
               

 

 

TOIMINTASEGMENTIT          
Milj. euroa     1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
             
LIIKEVAIHTO          
Energia     128,2 129,9 173,9
Teollisuus     113,1 128,4 162,0
Kaupunki & liikenne     142,1 137,8 184,5
Vesi & ympäristö     58,1 63,6 86,5
Liikkeenjohdon konsultointi    53,7 50,7 68,5
Kohdistamaton     0,4 1,6 -1,9
Yhteensä     495,6 512,0 673,5
             
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia     1,8 5,1 5,9
Teollisuus     -6,8 -4,9 -10,1
Kaupunki & liikenne     8,4 10,9 14,9
Vesi & ympäristö     1,3 3,4 4,9
Liikkeenjohdon konsultointi    -2,3 -1,1 -0,4
Kohdistamaton     -2,6 -2,5 -3,6
Liikevoitto yhteensä     -0,3 10,9 11,6
             
Rahoitustuotot ja -kulut    -1,8 0,3 0,8
Voitto ennen veroja     -2,1 11,2 12,4
             
Tuloverot     -2,6 -4,6 -4,4
Kauden voitto     -4,7 6,6 8,0
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille     -4,9 5,5 6,5
Määräysvallattomille omistajille  0,2 1,1 1,5
             
LIIKEVOITTO %          
Energia     1,4 3,9 3,4
Teollisuus     -6,0 -3,8 -6,2
Kaupunki & liikenne     5,9 7,9 8,1
Vesi & ympäristö     2,2 5,3 5,7
Liikkeenjohdon konsultointi    -4,3 -2,2 -0,7
Konserni     -0,1 2,1 1,7
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA    
Energia     2,8 6,6 7,8
Teollisuus     -6,4 1,8 -3,5
Kaupunki & liikenne     8,5 11,3 15,5
Vesi & ympäristö     1,3 3,6 5,1
Liikkeenjohdon konsultointi    0,1 0,0 1,2
Kohdistamaton     -2,6 -2,5 -3,6
Liikevoitto yhteensä     3,7 20,8 22,5
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %    
Energia     2,2 5,1 4,5
Teollisuus     -5,7 1,4 -2,2
Kaupunki & liikenne     6,0 8,2 8,4
Vesi & ympäristö     2,2 5,7 6,0
Liikkeenjohdon konsultointi    0,2 0,0 1,8
Konserni     0,8 4,1 3,3
             
TILAUSKANTA          
Energia     183,4 173,6 171,0
Teollisuus     72,5 48,7 39,3
Kaupunki & liikenne     196,1 202,4 194,8
Vesi & ympäristö     70,6 69,0 62,3
Liikkeenjohdon konsultointi    21,1 20,1 18,0
Kohdistamaton     0,0 0,1 0,3
Yhteensä     543,7 513,9 485,7
             
Konsultointi ja suunnittelu    538,5 510,8 483,6
Kokonaistoimitukset     5,2 3,1 2,1
Yhteensä     543,7 513,9 485,7
             
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA        
Energia     1452 1434 1402
Teollisuus     1952 1864 1790
Kaupunki & liikenne     1779 1861 1858
Vesi & ympäristö     867 909 908
Liikkeenjohdon konsultointi    476 496 451
Kohdistamaton     141 118 121
Yhteensä     6667 6682 6530
             
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN        
Pohjoismaat     143,4 144,1 194,4
Muu Eurooppa     221,7 249,2 323,7
Aasia     36,8 40,0 54,7
Pohjois-Amerikka     20,8 15,2 20,0
Etelä-Amerikka     47,5 40,5 50,3
Muut     25,4 23,0 30,4
Yhteensä     495,6 512,0 673,5
             

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT          
Milj. euroa   10-12/
2008
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
             
LIIKEVAIHTO          
Energia   50,2 48,3 41,6 40,0
Teollisuus   67,3 51,3 45,6 31,5
Kaupunki & liikenne   48,1 48,9 46,3 42,6
Vesi & ympäristö   25,3 21,0 22,0 20,6
Liikkeenjohdon konsultointi   24,1 17,8 17,8 15,1
Kohdistamaton   -1,4 0,5 0,7 0,4
Yhteensä   213,6 187,8 174,0 150,2
             
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia   10,0 3,2 1,3 0,6
Teollisuus   9,8 -0,9 -0,4 -3,6
Kaupunki & liikenne   4,6 3,8 3,4 3,7
Vesi & ympäristö   1,8 0,8 1,5 1,1
Liikkeenjohdon konsultointi   2,0 -0,6 -0,4 -0,1
Kohdistamaton   -1,5 -1,1 -0,8 -0,6
Liikevoitto yhteensä   26,7 5,2 4,6 1,1
             
Rahoitustuotot ja -kulut   0,2 1,1 -0,5 -0,3
Voitto ennen veroja   26,9 6,3 4,1 0,8
             
Tuloverot   -6,6 -2,0 -1,8 -0,8
Kauden voitto   20,3 4,3 2,3 0,0
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille   19,8 3,8 2,1 -0,4
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,5 0,2 0,4
             
LIIKEVOITTO %          
Energia   19,9 6,6 3,1 1,5
Teollisuus   14,5 -1,8 -0,9 -11,4
Kaupunki & liikenne   9,7 7,8 7,3 8,7
Vesi & ympäristö   7,3 3,8 6,8 5,3
Liikkeenjohdon konsultointi   8,5 -3,4 -2,2 -0,7
Konserni   12,5 2,8 2,6 0,7
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA        
Energia   10,0 3,2 2,1 1,3
Teollisuus   9,8 1,5 2,5 -2,2
Kaupunki & liikenne   4,6 4,1 3,5 3,7
Vesi & ympäristö   1,8 0,8 1,6 1,2
Liikkeenjohdon konsultointi   2,0 -0,2 0,3 -0,1
Kohdistamaton   -1,5 -1,1 -0,8 -0,6
Liikevoitto yhteensä   26,7 8,3 9,2 3,3
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %        
Energia   19,9 6,6 5,0 3,3
Teollisuus   14,5 2,9 5,5 -7,0
Kaupunki & liikenne   9,7 8,4 7,6 8,7
Vesi & ympäristö   7,3 3,8 7,3 5,8
Liikkeenjohdon konsultointi   8,5 -1,1 1,7 -0,7
Konserni   12,5 4,4 5,3 2,2
             
TILAUSKANTA          
Energia   182,0 180,4 178,5 173,6
Teollisuus   82,4 66,8 57,5 48,7
Kaupunki & liikenne   176,4 198,2 202,0 202,4
Vesi & ympäristö   76,8 78,8 75,5 69,0
Liikkeenjohdon konsultointi   21,1 21,6 19,3 20,1
Kohdistamaton   0,4 0,6 1,3 0,1
Yhteensä   539,1 546,4 534,1 513,9
             
Konsultointi ja suunnittelu   538,6 539,8 530,7 510,8
Kokonaistoimitukset   0,5 6,6 3,4 3,1
Yhteensä   539,1 546,4 534,1 513,9
             

 

 

 

TOIMINTASEGMENTIT          
Milj. euroa   10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
             
LIIKEVAIHTO          
Energia   44,0 42,8 41,1 44,3
Teollisuus   33,6 35,8 40,1 37,2
Kaupunki & liikenne   46,7 47,5 52,0 42,6
Vesi & ympäristö   22,9 19,3 19,9 18,9
Liikkeenjohdon konsultointi   17,8 17,2 18,5 18,0
Kohdistamaton   -3,5 0,1 0,1 0,2
Yhteensä   161,5 162,7 171,7 161,2
             
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia   0,8 0,4 0,4 1,0
Teollisuus   -5,2 -4,3 -1,7 -0,8
Kaupunki & liikenne   4,0 3,6 3,2 1,6
Vesi & ympäristö   1,5 0,5 0,8 0,0
Liikkeenjohdon konsultointi   0,7 0,3 -1,6 -1,0
Kohdistamaton   -1,1 -1,0 -1,0 -0,6
Liikevoitto yhteensä   0,7 -0,4 0,0 0,1
             
Rahoitustuotot ja -kulut   0,5 -0,2 -0,7 -0,9
Voitto ennen veroja   1,2 -0,6 -0,7 -0,8
             
Tuloverot   0,2 -0,5 -0,8 -1,3
Kauden voitto   1,4 -1,1 -1,5 -2,1
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille   1,0 -0,9 -1,7 -2,3
Määräysvallattomille omistajille 0,4 -0,2 0,2 0,2
             
LIIKEVOITTO %          
Energia   1,9 1,0 1,0 2,3
Teollisuus   -15,5 -12,0 -4,2 -2,2
Kaupunki & liikenne   8,6 7,6 6,2 3,8
Vesi & ympäristö   6,7 2,6 4,0 0,0
Liikkeenjohdon konsultointi   3,6 1,7 -8,6 -5,6
Konserni   0,4 -0,2 0,0 0,1
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA        
Energia   1,2 1,4 0,6 0,8
Teollisuus   -5,3 -4,1 -1,3 -1,0
Kaupunki & liikenne   4,2 3,6 3,3 1,6
Vesi & ympäristö   1,6 0,5 0,8 0,0
Liikkeenjohdon konsultointi   1,2 0,3 0,6 -0,8
Kohdistamaton   -1,1 -1,0 -1,0 -0,6
Liikevoitto yhteensä   1,8 0,9 2,8 0,1
             
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %        
Energia   2,7 3,4 1,5 1,8
Teollisuus   -15,8 -11,5 -3,2 -2,7
Kaupunki & liikenne   9,0 7,6 6,3 3,8
Vesi & ympäristö   7,0 2,6 4,0 0,0
Liikkeenjohdon konsultointi   6,7 1,7 3,2 -4,4
Konserni   1,1 0,6 1,6 0,1
             
TILAUSKANTA          
Energia   171,0 175,5 191,2 183,4
Teollisuus   39,3 69,6 82,5 72,5
Kaupunki & liikenne   194,8 193,6 199,6 196,1
Vesi & ympäristö   62,3 70,5 72,5 70,6
Liikkeenjohdon konsultointi   18,0 20,5 23,8 21,1
Kohdistamaton   0,3 0,0 0,0 0,0
Yhteensä   485,7 529,7 569,6 543,7
             
Konsultointi ja suunnittelu   483,6 527,9 564,3 538,5
Kokonaistoimitukset   2,1 1,8 5,3 5,2
Yhteensä   485,7 529,7 569,6 543,7
             

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT      
           
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %      
           
  100 x tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------------------------
 
    taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)  
           
Oman pääoman tuotto, ROE %      
           
  100 x tilikauden tulos
----------------------------------------------------
 
    oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)
           
Omavaraisuusaste %       
         
  100 x oma pääoma 
----------------------------------------
   
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
           
Nettovelkaantumisaste %       
         
  100 x korolliset velat - rahavarat 
----------------------------------
   
    oma pääoma      
           
Tulos/osake, EPS       
       
    emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta
-------------------------------------------------------------
    keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake  
           
    emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
 
    osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa  

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT          
               
Yritykset ja liiketoiminta        Hankinta-
ajankohta
Hankittu
prosenttiosuus
               
  Brennus Ingénieurs Conseils SA      1.7.2010 100
               
  Yhtiö vastaa NUMEXista, Euroopan johtavasta
ydinvoimaloiden käyttäjien palvelusta, joka
edistää kokemusten vaihtoa kunnossapidosta ja
siihen liittyviä parhaita käytäntöjä. Yhtiön
kotipaikka on Ranskassa. Yhtiöllä ei ole
henkilökuntaa. 
   
               
  ETV-Eröterv Zrt         14.6.2010 97,8
               
  Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja
konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun,
radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät
palvelut sekä energian siirron ja jakelun
suunnittelupalvelut. Yhtiö sijaitsee Budapestissä,
Unkarissa, ja sen palveluksessa on 170 henkilöä.
   
               
  PRG-Tec Oy         1.2.2010 100
               
  Yhtiö on erikoistunut kallioperän hydrologisiin ja
geofysiikan mittauksiin. Asiakaskunta koostuu
ydinjätehuollon alan yhtiöistä Suomessa ja
Ruotsissa. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja työllistää
kahdeksan henkilöä. 
   
               
               
  Aquarius International Consultants Pty Ltd    14.5.2009 100
               
  Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja kuuluu
Australian johtaviin tämän alan riippumattomiin
suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä
on hyvä maine merialueilla toimivan öljy- ja
kaasuteollisuuden piirissä. Yhtiö sijaitsee
Perthissä, Australiassa ja työllistää kymmenen
henkilöä.
   
               
  Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd   1.3.2009 100
               
  Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti
projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä
toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys-
ja rakennushankkeissa. Yhtiö sijaitsee
Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä.
   
               

 

 

 

Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot       
             
Milj. euroa   7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
               
Hankintameno            
  Kiinteä hinta, maksettu   1,1   11,0 4,2 4,2
  Arvio tuloskehityksen perusteella     0,0   0,0
  Yhteensä   1,1 0,0 11,0 4,2 4,2
               
Hankintamenon allokointi            
  Nettovarat   0,6   2,1 0,2 0,2
  Käyvän arvon oikaisut:            
  Aineettomat oikeudet   0,5   0,5    
  Asiakassuhteet            
  Tilauskanta            
  Yhteensä   1,1 0,0 2,6 0,2 0,2
               
Liikearvo (erotus)   0,0 0,0 8,4 4,0 4,0
               
  Markkinajohtajuus, kokenut
yritysjohto ja henkilöstö sekä
hankitun liiketoiminnan hyvä
kannattavuus ovat vaikuttaneet
liikearvon syntymiseen. 
Vuonna 2010 hankitun ETV-Eröterv
Zrt:n liikearvoon vaikutti
erityisesti yhtiön vahva venäläisen
ydinvoimateknologian osaaminen.
         
               
Hankintaan liittyvät kulut   0,0   0,2    
  Kulut sisältyvät liiketoiminnan
muihin kuluihin ja liittyvät ETV-
Eröterv Zrt:n hankintaan. 
         
               
Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan         
  Liikevoiton määrä joka sisältyy
hankinta-ajankohdasta katsauskauden
loppuun (09/2010 ja 12/2009)
    -0,4   0,0
  Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
    13,0   3,0
  Liikevoiton määrä 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
    0,8   0,7
               
Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään     178   37

 

 

Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin       
               
    2010     2009    
    Kirjan-   Yhdistä- Kirjan-   Yhdistä-
    pitoarvot Käyvän misessä pitoarvot Käyvän misessä
    ennen arvon kirjatut ennen arvon kirjatut
    yhdis- oi- käyvät yhdis- oi- käyvät
Milj.euroa tämistä kaisut arvot tämistä kaisut arvot
               
  Aineelliset hyödykkeet 0,2   0,2      
  Keskeneräiset työt 0,5   0,5      
  Myyntisaamiset 1,2   1,2 0,2   0,2
  Muut saamiset 0,2   0,2      
  Rahavarat 2,0   2,0 0,2   0,2
  Vastaavaa yhteensä 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 0,4
               
  Muut lyhytaikaiset
velat
2,0   2,0 0,2   0,2
  Vastattavaa yhteensä 2,0 0,0 2,0 0,2 0,0 0,2
               
  Identifioitavissa
olevien erien
nettovarat
2,1 0,0 2,1 0,2 0,0 0,2
               
  Hankittujen liike-
toimintojen
hankintameno
    11,0     4,2
               
  Aineettomat hyödykkeet     0,5     0,0
  Liikearvo     8,4     4,0
               
  Rahana maksettu
kauppahinta
    11,0     4,2
  Hankittujen liike-
toimintojen rahavarat
    2,0     0,2
  Rahavirtavaikutus     9,0     4,0
  Maksamaton osuus     0,1      
               
  Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
               
  Määräysvallattomien omistajien osuus arvostetaan suhteellisena osuutena nettovarallisuudesta. 
  Vuonna 2010 hankituista yhtiöistä arvo on 0,01 miljoonaa euroa.  
               

 

 

LIIKEARVON JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS     
               
Milj. euroa   7-9/
2010
7-9/
2009
1-9/
2010
1-9/
2009
1-12/
2009
               
Liikearvo, kirjanpitoarvo kauden
alussa
114,3 99,8 101,3 95,9 95,9
Aineettomat hyödykkeet,
kirjanpitoarvo kauden alussa
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Liikearvo, lisäykset   0,0 0,1 8,4 4,3 4,4
Aineettomat hyödykkeet, lisäykset 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Liikearvo, vähennykset   0,0 0,0 -0,6 -1,9 -2,1
Aineettomat hyödykkeet, poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvo, kurssierotukset   -1,2 0,5 4,0 2,1 3,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 114,5 101,3 114,5 101,3 102,2
               
Liikearvo   113,1 100,4 113,1 100,4 101,3
Aineettomat hyödykkeet   1,4 0,9 1,4 0,9 0,9
               
Liikearvon vähennys 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2010 johtuu lisäkauppahinnan maksusta, joka oli alhaisempi kuin hankintahetkellä vuonna 2007 oli arvioitu.