Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 06.05.1999

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.1999

JAAKKO PÖYRY GROUPIN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA

KASVOIVAT, TULOS PARANI

Liikevaihto ja tulos

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa 1999 oli 94,3 (edellisvuoden vastaavana ajanjaksona 61,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 5,7 (4,1) miljoonaa euroa ja voitto rahoituserien jälkeen 5,3 (3,5) miljoonaa euroa. Konsernin voitto katsauskaudelta oli 2,9 (2,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,22 (0,17) euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia verrattuna Jaakko Pöyry Group -konsernin ja Electrowatt Engineering -konsernin yhteenlaskettuun liikevaihtoon vastaavalta kaudelta vuonna 1998.

Liikevaihto kasvoi Metsäteollisuuden konsultointi-, Energia-, Infrastruktuuri ja Ympäristö sekä Prosessiteollisuus- liiketoimintaryhmissä. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 346,1 miljoonaa euroa. Jaakko Pöyry Group -konsernin ja Electrowatt Engineering -konsernin yhteenlaskettu tilauskanta oli 285,5 miljoonaa euroa vuoden 1998 lopussa. Eniten tilauskantaansa kasvattivat Metsäteollisuuden, Energian sekä Infrastruktuuri ja Ympäristön liiketoimintaryhmät.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Maaliskuun lopussa konsernin kassavarat olivat 36,1 miljoonaa euroa ja korolliset velat 48,5 miljoonaa euroa, eli korolliset nettovelat olivat 12,4 miljoonaa euroa. Vuoden 1998 lopussa konsernin korolliset nettovelat olivat 20,4 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääosin siitä, että konserniin vuoden alusta kuuluvalla Electrowatt Engineering -konsernilla ei ole korollisia velkoja. Konsernin velkaantumisaste laski vuoden 1998 lopun 28,8 prosentista 16,8 prosenttiin.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 2,6 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä ja -laitteita. Edellä mainittujen investointien lisäksi emoyhtiö Jaakko Pöyry Group Oyj on katsauskaudella lisännyt omistustaan Electrowatt Engineering AG:ssa.

Konsernirakenne

Jaakko Pöyry Group Oyj käytti 11.1.1999 optio-oikeuttaan lisätäkseen aikaisempaa 49,0 prosentin omistusosuuttaan Electrowatt Engineering -konsernin emoyhtiössä Electrowatt Engineering AG:ssä 70,0 prosenttiin. Tämän 21,0 prosentin omistusosuuden hankintahinta oli 3,9 miljoonaa euroa. Electrowatt Engineering -konserni konsolidoidaan konserniyhtiönä Jaakko Pöyry Group -konserniin vuoden 1999 alusta.

Jaakko Pöyry Group Oyj on katsauskauden jälkeen 23.4.1999 ostanut loput 30,0 prosenttia Electrowatt Engineering AG:n osakkeista. Kauppahinta oli 5,5 miljoonaa euroa.

Electrowatt Engineering -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Engenharia Ltda

Brasilian yleinen taloustilanne on edelleen huono. Valuutan devalvoituminen ja korkea korkotaso heikentävät maan investointiaktiviteettia. Tällä on negatiivinen vaikutus Jaakko Pöyry Enhgenharia Ltda:n toimintaan. Jaakko Pöyry Engenharia Ltda osakkuusyhtiötä ei konsolidoida Jaakko Pöyry Group -konserniin ja sen tasearvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Jaakko Pöyry Group Oyj on vuonna 1998 neuvotellut Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:n muiden osakkeenomistajien kanssa metsäteollisuustoimialan toimintojen eriyttämisestä omaksi yhtiökseen, jossa Jaakko Pöyry Group Oyj:llä olisi enemmistö. Koska tällaista ratkaisua ei ole löydetty, neuvottelut ovat toistaiseksi keskeytyneet.

Organisaatio

Kauppatieteiden maisteri Lars Rautamo on nimitetty 1.7.1999 alkaen Jaakko Pöyry Group -konsernin talousjohtajaksi (CFO). Tehtävää aikaisemmin hoitanut Teuvo Salminen on 1.1.1999 alkaen toiminut konsernin varatoimitusjohtajana, päävastuualueenaan Infrastruktuuri- ja Ympäristö-liiketoimintaryhmä.

Osakepääoma ja osakkeet

Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakepääoma oli 68,5 miljoonaa markkaa (11,5 miljoonaa euroa) ja osakkeiden määrä 13,7 miljoonaa kappaletta.

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.1999 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä sekä vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 5,0 miljoonalla markalla (0,8 miljoonaa euroa)antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Katsauskauden jälkeen 23.4.1999 Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 2 837 430 markalla (0,5 miljoonaa euroa) 68 500 000 markasta 71 337 430 markkaan tarjoamalla suunnatulla osakeannilla Electrowatt Engineering AG:n myyjille, Ernst Göhner Stiftungille merkittäväksi 378 324 kappaletta osakkeita ja Nordostschweizerische Kraftwerke AG:lle 189 162 kappaletta osakkeita. Osakkeista maksettiin 58 markkaa kappaleelta. Emissiovoitto, yhteensä 30 076 758 markkaa (5,0 miljoonaa euroa), kirjattiin ylikurssirahastoon. Osakeannin jälkeen Ernst Göhner Stiftungin omistusosuus Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on 2,8 prosenttia ja Nordostschweizerische Kraftwerke AG:n osuus 1,4 prosenttia.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle vuonna 1998 suunnattu 13,0 miljoonan markan suuruinen optiolaina on merkitty täysimääräisenä. Optiolainaan liittyvät optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden merkintäaika alkaa osittain 1.4.2000 ja päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005.

Varsinainen yhtiökokous 1998 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 685 000 osaketta, joista yhtiö oli vuonna 1998 käyttänyt 597 200. Varsinainen yhtiökokous 1999 antoi aikaisemman valtuutuksen jatkoksi uuden valtuutuksen hankkia tai luovuttaa omia osakkeita enintään 685 000 osaketta, eli 5,0 prosenttia yhtiön osakkeista. Valtuutuksesta on jäljellä 87 800 osaketta. Valtuutus on voimassa 18.3.2000 asti.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella Helsingin arvopaperipörssissä 9,00 euroa, ylin kurssi oli 10,50 euroa ja alin kurssi 7,70 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 4,8 miljoonalla eurolla yhteensä 0,5 miljoonaa kappaletta eli 3,9 prosenttia kokonaismäärästä. Tukholman arvopaperipörssissä katsauskauden keskikurssi oli 79,40 Ruotsin kruunua ja vaihto oli 21 700 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen Finvest Oyj, Jaakko Pöyry Group Oyj:n entinen suurin omistaja, on myynyt kaikki omistamansa Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeet, yhteensä 5 803 700 kappaletta. Myyty määrä vastaa 42,4 prosenttia Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeista. Myynti suunnattiin Finvest Oyj:n osakkeenomistajille.

Edellä mainittujen suunnatun osakeannin ja osakemyynnin jälkeen Jaakko Pöyry Group Oyj:n kaksikymmentä suurinta osakkeenomistajaa ovat: Corbis S.A. (16,4 prosenttia), Geveles Oy (8,0), Procurator Oy (4,1), Veikko Laine Oy (3,7), Ernst Göhner Stiftung (2,8),Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo (2,1), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola (1,9), Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (1,5), Nordostschweizerische Kraftwerke AG (1,4), Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo (1,4), Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola (1,1), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola (1,1), Sijoitusrahasto Gyllenberg Small Firm (0,9), Merita Henkivakuutus Oy (0,8), ABB Eläkesäätiö (0,6), Sijoitusrahasto Merita Foresta (0,6), Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola (0,6), FIM Forte Sijoitusrahasto (0,6), Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva (0,6)ja DHA-Invest Oy (0,6). Hallintarekisteröitynä on 38,4 prosenttia osakkeista.

Näkymät

Metsäteollisuuden liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut. Kasvu koostuu pääosin koneuusintojen määrän lisäyksestä. Sen sijaan metsäteollisuuden uusinvestoinnit ovat pienentyneet eikä niiden uskota myöskään merkittävästi toipuvan loppuvuoden kuluessa. Tällä seikalla on vaikutusta liiketoimintaryhmän tulokseen, joka jää ennakoidun mukaisesti edellisvuotta

heikommaksi. Metsäteollisuuden alkuvuoden heikentyneillä suhdannenäkymillä on ollut vaikutusta Metsäteollisuuden konsultointi-liiketoimintaryhmän kannattavuuteen. Energia liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja ryhmän kannattavuuden uskotaan paranevan viime vuodesta. Infrastruktuuri ja Ympäristö liiketoimintaryhmän suhdannenäkymät ovat vakaat. Prosessiteollisuuden tilauskanta luo hyvän pohjan loppuvuoden toiminnalle.

Konsernin tilauskanta (proforma Jaakko Pöyry Group -konserni ja Electrowatt Engineering -konserni) on katsauskaudella kasvanut 60,6 miljoonalla eurolla. Konsernin tavoitteena on parantaa tulostaan edellisvuoteen verrattuna.

Vantaalla 5. toukokuuta 1999

Jaakko Pöyry Group Oyj

Hallitus

Jaakko Pöyry Group Oyj

Erkki Pehu-Lehtonen

Teuvo Salminen

Lisätietoja:

Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja,

puhelin (09) 8947 2999, 0400 468 084

Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen,

puhelin (09) 8947 2872, 0400 420 285

Edvard Krogius, sijoittajasuhteet,

puhelin (09) 8947 3002, 040 551 3388

Jakelu:

Hex Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tuloslaskelma1-3/19991-3/19981-12/1998
(M euro)   
    
    
LIIKEVAIHTO94,361,7259,7
Liiketoiminnan muut tuotot0,50,22,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,00,61,5
Liiketoiminnan kulut-86,3-56,6-231,5
Poistot ja arvonalentumiset-2,8-1,8-9,6
LIIKEVOITTO5,74,122,1
% liikevaihdosta6,06,68,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,4-0,6-1,5
VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN5,33,520,6
% liikevaihdosta5,65,77,9
Satunnaiset erät0,00,00,0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA, VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA5,33,520,6
Välittömät verot-1,7-1,1-8,0
Vähemmistön osuus-0,7-0,1-0,5
KONSERNIN VOITTO2,92,312,1
    JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Tase31.3.199931.3.1998   31.12.1998
(M euro)   
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Konserniliikearvo37,234,232,6
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet33,329,927,5
Sijoitukset22,730,929,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset147,381,083,0
Omat osakkeet5,50,05,5
Rahoitusarvopaperit ja rahat36,151,029,4
 282,1227,0207,1
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA69,962,571,4
VÄHEMMISTÖN OSUUS9,75,95,3
VIERAS PÄÄOMA *)    
Pitkäaikainen vieras pääoma41,558,147,9
Lyhytaikainen vieras pääoma161,0100,582,5
 282,1227,0207,1
*) Korollinen vieras pääoma48,579,049,8
   Koroton vieras pääoma154,079,580,6
    JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI
    
Vastuusitoumukset31.3.199931.3.1998   31.12.1998
(M euro)   
Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta   
Pantatut arvopaperit2,32,32,3
Kiinteistökiinnitykset1,11,21,1
Yrityskiinnitykset6,16,16,1
Muusta omasta sitoumuksesta   
Pantatut arvopaperit3,83,83,8
Kiinteistökiinnitykset2,12,72,0
Vuokra- ja leasingvastuut57,535,939,4
Eläkevastuut0,40,40,4
Muut vastuut 29,916,514,3
Muiden puolesta   
Pantatut arvopaperit3,42,53,4
Kiinteistökiinnitykset3,73,73,7
Johdannaissopimukset   
Valuuttatermiinisopimukset, nimellisarvot51,2129,0223,6
Nimellisarvot sisältävät myös suljetut termiinisopimukset 34,4 miljoonaa euroa.   Termiinisopimusten nimellisarvot eivät yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.


JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI   
    
Avainluvut1-3/19991-3/19981-12/1998
Tulos/osake, euro0,220,170,89
Oma pääoma/osake, euro4,914,565,03
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.19,112,017,6
Oman pääoman tuotto, % p.a.20,114,218,0
Omavaraisuusaste, % 32,933,439,5
Velkaantumisaste, %16,841,028,8
Tilauskanta, M euro346,1159,1167,1
Investoinnit, M euro2,61,57,0
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin4 1552 8012 919
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa4 1932 8302 977
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa1 3052 5252 577
    
Tunnuslukujen laskennassa omat osakkeet on eliminoitu omasta pääomasta ja osakemääristä   
    
    JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI


Liiketoimintaryhmät1-3/19991-3/19981-12/1998
(M euro)   
LIIKEVAIHTO    
Metsäteollisuus30,631,1118,9
Metsäteollisuuden konsultointi9,69,436,6
Energia20,43,920,2
Infrastruktuuri ja Ympäristö22,810,043,9
Prosessiteollisuus10,57,341,4
Muut0,40,0-1,3
    
Yhteensä94,361,7259,7
    
LIIKEVOITTO    
Metsäteollisuus3,63,416,4
Metsäteollisuuden konsultointi0,20,10,9
Energia1,00,01,6
Infrastruktuuri ja Ympäristö1,60,73,8
Prosessiteollisuus0,30,11,1
Osakkuusyhtiöt0,00,61,1
Muut-1,0-0,8-2,8
    
Yhteensä5,74,122,1
    
TILAUSKANTA    
Metsäteollisuus55,362,641,3
Metsäteollisuuden konsultointi23,121,625,8
Energia114,010,47,9
Infrastruktuuri ja Ympäristö94,220,526,3
Prosessiteollisuus59,544,065,8
    
Yhteensä346,1159,1167,1
    
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN   
Pohjoismaat20,623,191,2
Muu Eurooppa46,819,895,5
Aasia10,07,229,7
Pohjois-Amerikka5,37,627,4
Muut11,64,015,9
    
Yhteensä94,361,7259,7JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI     
Liiketoimintaryhmät1-3/974-6/977-9/9710-12/97
(M euro)    
     
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus25,223,825,430,2
Metsäteollisuuden konsultointi8,49,18,710,2
Energia3,64,14,15,3
Infrastruktuuri ja Ympäristö9,09,18,611,0
Prosessiteollisuus4,85,56,37,5
Muut0,30,20,5-1,6
     
Yhteensä51,351,853,662,6
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,81,85,84,4
Metsäteollisuuden konsultointi0,40,80,60,9
Energia0,10,10,30,8
Infrastruktuuri ja Ympäristö0,70,41,61,7
Prosessiteollisuus-1,0-0,50,00,7
Osakkuusyhtiöt-0,10,10,10,2
Muut-0,5-1,2-0,7-1,6
     
Yhteensä3,41,57,77,1
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus44,557,547,545,5
Metsäteollisuuden konsultointi21,320,520,421,2
Energia5,55,04,711,0
Infrastruktuuri ja Ympäristö12,313,022,818,5
Prosessiteollisuus26,728,526,144,5
     
Yhteensä110,3124,5121,5140,7
     
     
ELECTROWATT ENGINEERING*)    
     
Liikevaihto28,832,138,432,2
Liikevoitto0,1-2,01,00,7
Tilauskanta126,5106,9122,3129,4
     
*) Electrowatt Engineering oli vuonna 1998 osakkuusyhtiö (49,0 %). Electrowatt Engineering konsolidoidaan konserniyhtiönä Jaakko    
Pöyry Group -konserniin vuoden 1999 alusta.    JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI     
Liiketoimintaryhmät1-3/984-6/987-9/9810-12/98
(M euro)    
     
LIIKEVAIHTO     
Metsäteollisuus31,129,425,333,1
Metsäteollisuuden konsultointi9,49,37,910,0
Energia3,95,85,05,5
Infrastruktuuri ja Ympäristö10,011,410,012,5
Prosessiteollisuus7,38,58,517,1
Muut0,0-0,70,0-0,6
     
Yhteensä61,763,756,777,6
     
LIIKEVOITTO     
Metsäteollisuus3,43,94,54,6
Metsäteollisuuden konsultointi0,10,30,20,3
Energia0,00,50,30,8
Infrastruktuuri ja Ympäristö0,71,30,81,0
Prosessiteollisuus0,1-0,10,20,9
Osakkuusyhtiöt0,60,4-0,20,3
Muut-0,8-1,5-0,3-0,2
     
Yhteensä4,14,85,57,7
     
TILAUSKANTA     
Metsäteollisuus62,662,552,041,3
Metsäteollisuuden konsultointi21,622,027,225,8
Energia10,49,66,77,9
Infrastruktuuri ja Ympäristö20,524,825,826,3
Prosessiteollisuus44,038,671,265,8
     
Yhteensä159,1157,5182,9167,1
     
     
ELECTROWATT ENGINEERING*)    
     
Liikevaihto27,626,934,130,4
Liikevoitto1,50,60,01,6
Tilauskanta128,6136,3138,6118,4
     
*) Electrowatt Engineering oli vuonna 1998 osakkuusyhtiö (49,0 %). Electrowatt Engineering konsolidoidaan konserniyhtiönä Jaakko    
Pöyry Group -konserniin vuoden 1999 alusta.