Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 28.04.2003

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30  1(13)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0
(edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen
satunnaisia eriä oli 16,4 (5,2) miljoonaa euroa, johon sisältyy Jaakko
Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan
euron voitto.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli
51,6 (46,2) prosenttia ja velkaantumisaste -20,8 (1,8) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,81 (0,24) euroa ja sijoitetun
pääoman tuotto 51,3 (15,7) prosenttia.

Konsernin tilauskanta oli 341,9 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 33,5 miljoonalla eurolla.

Konsernin tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2003 ja tulosparannus
ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle. Tämän lisäksi konsernin tulosta
parantaa pääkonttorikiinteistöstä saatu 11 miljoonan euron voitto.

Liiketoimintaryhmät

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 35,2 (39,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 4,0 (5,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 91,8 (vuoden 2002 lopussa
77,7) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Katsauskauden liikevaihto oli 8,0 (10,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli -0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 9,2 (7,5) miljoonaa
euroa.

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 24,3 (24,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 0,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 122,0 (123,8) miljoonaa
euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 34,4 (27,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 2,0 (1,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 118,9 (99,4) miljoonaa
euroa.

Muu toiminta

Nordisk Renting Oy, Nordean tytäryhtiö, on 5.2.2003 ostanut Jaakko Pöyry
Group Oyj:n pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Samalla Jaakko Pöyry Group
Oyj ja Nordisk Renting Oy ovat laatineet kiinteistöä koskevan 20 vuoden
vuokrasopimuksen.

                                2(13)


Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennus on ennen tehtyä kauppaa ollut
vuokrattuna Nordea Rahoitus Oy:ltä, ja Jaakko Pöyry Groupilla on ollut
rakennukseen lunastusoptio. Tehdyllä kaupalla koko kiinteistö, sisältäen
Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennuksen, maa-alueen ja puolet
Martinparkki Oy -pysäköintitalosta, siirtyvät Nordisk Renting Oy:n
omistukseen. Jaakko Pöyry Group Oyj:llä on näihin myöhemmin
lunastusoikeus.

Kauppa on jatkoa Jaakko Pöyry Group Oyj:n pyrkimykselle keskittää
taloudelliset resurssinsa yhtiön päätoimialaan, suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan. Kauppa paransi katsauskaudella Jaakko Pöyry
Groupin tulosta ennen satunnaisia eriä 11 miljoonalla eurolla.

Konsernirakenne

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä on jatkettu
katsauskaudella.

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmään kuuluva JP
Management Consulting (Europe) Oy on ostanut Euroopassa toimivan
Redbeard Consulting B.V.:n liiketoiminnan. Redbeard Consulting tarjoaa
informaatioteknologiaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyvää
konsultointia eurooppalaiselle paperiteollisuudelle. Redbeard
Consultingin palveluksessa on 4 henkilöä.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva JP-Terasto Oy
on laajentanut toimintaansa Lounais-Suomessa ja on ostanut turkulaisen
HT-Rakennuttajat Oy:n. HT-Rakennuttajat keskittyy projektinjohto- ja
rakennuttamistoimeksiantoihin. HT-Rakennuttajat Oy:n palveluksessa on 10
henkilöä.

Konsernirakenteen ja liiketoiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2003
aikana.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 33,5
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 341,9 (vuoden
2002 maaliskuun lopussa 288,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2002 lopussa
tilauskanta oli 308,4 miljoonaa euroa.

Syyskuussa 2002 julkistetun A.T. Biopower Company Ltd:n
voimalaitosprojektin rahoitusjärjestelyt eivät ole edenneet odotetusti
eikä projektia ole kirjattu tilauskantaan.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,3 (2,2) miljoonaa
euroa. Investoinneista 2,2 (2,2) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 1,1 (0,0) miljoonaa
euroa.

                                3(13)

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 13 791 601. Katsauskauden
jälkeen, huhtikuussa, on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla merkitty yhteensä 8650 uutta osaketta. Merkintöjen
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 13 800 251.

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta),
1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Merkintäaika
päättyy kaikilla optiotodistuksilla 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 439 265 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2003 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1,0
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1,0 miljoonaa uutta
osaketta. Valtuutus on voimassa 5.3.2004 saakka.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta. Yhtiön hallitus on 5.3.2003 päättänyt käyttää
valtuutuksia. Valtuutukset ovat voimassa 5.3.2004 asti. Yhtiö on 18.2.-
4.4.2003 hankkinut 69 200 omaa osaketta. Osakkeiden keskimääräinen
hankintahinta oli 14,38 euroa. Vuonna 2002 hankittiin 10 000 omaa
osaketta.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 14,26 euroa; ylin kurssi oli 15,20 euroa ja alin
kurssi 13,00 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 9,7 miljoonalla eurolla
yhteensä 0,7 miljoonaa kappaletta eli 5,0 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen esityksen
osingonjaosta vuodelta 2002 eli 0,60 (vuodelta 2001 0,60) euroa
osakkeelta, yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 17.3.2003.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman talouden näkymät vuodelle 2003 ovat edelleen epävarmat.
Talouskasvun arvioidaan vuonna 2003 olevan vaatimatonta ja vauhdittuvan
normaalitasolleen vasta vuoden 2004 kuluessa.

Jaakko Pöyry Groupin taserakenne, maksuvalmius ja tilauskanta ovat hyvät
ja ne ovat parantuneet katsauskaudella. Tilauskanta on hintatasoltaan
normaali.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt suhteellisen
alhaisena ja metsäteollisuusyritysten heikentyneet tulokset eivät tue
                                4(13)

aktiviteetin pikaista toipumista. Investoinnit kehittyvillä
markkinoilla, kuten Kiinassa, ovat kuitenkin kasvamassa. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tuloskehitys on parantunut ja tilauskanta on
kasvanut. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2003 jonkin
verran verrattuna vuoteen 2002.

Konsultoinnin toimintaympäristö on edelleen vaikea eikä nopeaa muutosta
parempaan ole odotettavissa. Metsäteollisuuden konsultointi
-liiketoimintaryhmän katsauskauden tulos oli epätyydyttävä ja siksi
kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia jatketaan.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto vuonna 2003 on viime vuoden tasolla tai
paranee hieman.

Energiatoimialan kysyntä koskien uusiutuvia energialähteitä, laitosten
modernisointeja ja konsultointia kasvaa. Myös perusenergian tuotannossa
on merkkejä investointitoiminnan vilkastumisesta.
Energia-liiketoimintaryhmä on vuosina 2001-2002 sopeuttanut toimintaansa
vastaamaan alentunutta kysyntää. Tämän seurauksena tulos on parantunut
ja vuoden 2003 liikevoiton arvioidaan olevan selkeästi parempi kuin
vuonna 2002.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta on jatkanut
vakaata kasvuaan. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja vuoden
2003 liikevoitto paranee hieman viimevuotisesta.

Yleinen markkinatilanne ja suhdannenäkymät ovat haastavat vuonna 2003.
Jaakko Pöyry Groupin tilauskanta, markkina-asema ja taserakenne ovat
edelleen vahvistuneet. Yllä esitettyihin liiketoimintaryhmien näkymiin
perustuen konsernin tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2003. Eräiden
tilauskannassa olevien merkittävien projektien kuormitusvaikutus alkaa
vuoden toisella neljänneksellä ja siksi konsernin tulosparannus ajoittuu
vuoden jälkipuoliskolle. Lisäksi konsernin tulosta parantaa
pääkonttorikiinteistöstä saatu 11 miljoonan euron voitto.

Vantaalla 25. huhtikuuta 2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Hallitus

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

                                5(13)

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

                                6(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tuloslaskelma             1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO               102,0   100,4   407,0

Liiketoiminnan muut tuotot        11,5    0,7    1,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -0,1    -0,1    -0,1

Liiketoiminnan kulut           -93,6   -92,4   -376,6

Poistot konserniliikearvosta       -1,2    -1,0    -4,5
Muut poistot               -2,2    -2,2    -8,8

LIIKEVOITTO                16,4    5,4    18,4
% liikevaihdosta             16,1    5,4    4,5

Rahoitustuotot ja -kulut          0,0    -0,2    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       16,4    5,2    18,1
% liikevaihdosta             16,1    5,2    4,5

Satunnaiset erät              0,0    0,0    0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA          16,4    5,2    18,1

Välittömät verot             -5,3    -1,8    -5,7

Vähemmistön osuus             0,0    -0,1    -0,1

KONSERNIN VOITTO             11,1    3,3    12,3                                7(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Tase                 31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
(milj. euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Konserniliikearvo             34,4    30,9    34,0
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet   28,6    37,8    32,7
Sijoitukset                10,1    13,5    12,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset                 142,0   143,2   146,1
Rahoitusarvopaperit ja rahat       38,2    31,7    26,0

                     253,3   257,1   251,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA                106,8    99,8   104,3

VÄHEMMISTÖN OSUUS             4,8    5,2    5,0

VIERAS PÄÄOMA *)

Pitkäaikainen vieras pääoma        22,8    20,1    23,1
Lyhytaikainen vieras pääoma       118,9   132,0   118,9

                     253,3   257,1   251,3

*) Korollinen vieras pääoma        15,1    33,6    19,9
  Koroton vieras pääoma         126,6   118,5   122,1


                                8(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Rahoituslaskelma           1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKETOIMINTA
  Liikevoitto               16,4    5,4    18,4
  Poistot ja arvonalentumiset       3,4    3,2    13,3
  Käyttöomaisuuden myyntivoitot     -11,0    0,0    -0,3
  Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,1    0,1    0,1
  Nettokäyttöpääoman muutos        3,3    -2,0    -3,4
  Rahoitustuotot ja -kulut         0,1    -0,2    0,2
  Verot                  -1,7    -2,3    -7,0

Liiketoiminnan rahavirta          10,6    4,2    21,3

INVESTOINNIT
  Investoinnit              -1,1    0,0    -2,5
 konserniyhtiöosakkeisiin
  Investoinnit muihin osakkeisiin     0,0    0,0    -0,2
  Investoinnit käyttöomaisuuteen     -2,2    -2,2    -9,1
  Myydyt osakkeet ja arvopaperit     12,8    0,0    0,5
  Käyttöomaisuuden myynti         6,0    0,0    2,5

Investointien rahavirta          15,5    -2,2    -8,8

Rahavirta ennen rahoitusta         26,1    2,0    12,5

RAHOITUS
  Uudet lainat               0,0    0,0    0,0
  Lainojen lyhennykset           0,0    0,0    -7,7
  Lyhytaikaisen rahoituksen muutos    -4,9    4,4    -1,5
  Pitkäaikaisten sijoitusten muutos    0,0    0,0    -0,1
  Maksetut osingot            -7,8    -8,2    -8,6
  Omien osakkeiden hankinta        -0,3    0,0    -0,1
  Osakemerkintä              0,0    0,0    1,6
  Muuntoero                -0,9    1,0    -2,6

Rahoituksen rahavirta           -13,9    -2,8   -19,0

Likvidien varojen muutos          12,2    -0,8    -6,5

Likvidit varat 1.1.            26,0    32,5    32,5

Likvidit varat kauden lopussa       38,2    31,7    26,0
                                9(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Vastuusitoumukset           31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
(milj. euroa)

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta
velasta
  Yrityskiinnitykset            0,0    0,2    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
  Pantatut arvopaperit           0,3    2,3    2,5
  Vuokra- ja leasingvastuut       104,4    51,7    46,1
  Eläkevastuut               0,0    0,0    0,0
  Muut vastuut              22,6    31,9    25,1

Muiden puolesta
  Pantatut arvopaperit           0,0    0,0    0,1
  Kiinteistökiinnitykset          0,0    3,8    3,8
  Muut vastuut               0,1    0,0    0,1

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
  Nimellisarvot              7,2    12,9    11,9
  Käypä arvo                0,1

Jaakko Pöyry Group Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset 15,0 miljoonan
euron pitkäaikaisille lainoille.
                                10(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Avainluvut              1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002

Tulos/osake, euroa            0,81    0,24    0,90
  Laimennusvaikutuksella korjattu    0,79    0,23    0,86

Oma pääoma/osake, euroa          7,77    7,33    7,57

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.     51,3    15,7    14,5

Oman pääoman tuotto, % p.a.        40,3    12,6    11,3

Omavaraisuusaste, %            51,6    46,2    51,0

Velkaantumisaste, %           -20,8    1,8    -5,6

Konsultointi ja suunnittelu, milj.    336,8   270,5   301,6
euroa
Kokonaistoimitukset, milj. euroa      5,1    17,8    6,8
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa    341,9   288,3   308,4

Investoinnit, operatiiviset, milj.     2,2    2,2    9,1
euroa
Investoinnit osakkeisiin, milj. euroa   1,1    0,0    2,5

Henkilöstö konserniyhtiöissä,      4 611   4 590   4 635
keskimäärin
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden   4 628   4 648   4 632
lopussa
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden    198    194    194
lopussa

                                11(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät          1-3/2003  1-3/2002 1-12/2002
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus              35,2    39,6   137,9
Metsäteollisuuden konsultointi       8,0    10,1    35,8
Energia                  24,3    24,1   111,2
Infrastruktuuri & ympäristö        34,4    27,0   122,7
Muut                    0,1    -0,4    -0,6

Yhteensä                 102,0   100,4   407,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              4,0    5,6    13,3
Metsäteollisuuden konsultointi      -0,3    0,4    0,2
Energia                  0,8    -1,4    -0,7
Infrastruktuuri & ympäristö        2,0    1,8    8,5
Muut                    9,9    -1,0    -2,9

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           16,4    5,4    18,4

Rahoituserät                0,0    -0,2    -0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       16,4    5,2    18,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus              91,8    66,5    77,7
Metsäteollisuuden konsultointi       9,2    11,7    7,5
Energia                 122,0   113,2   123,8
Infrastruktuuri & ympäristö       118,9    96,9    99,4

Yhteensä                 341,9   288,3   308,4

Konsultointi ja suunnittelu       336,8   270,5   301,6
Kokonaistoimitukset            5,1    17,8    6,8

Yhteensä                 341,9   288,3   308,4

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                31,6    30,6   117,5
Manner-Eurooppa              43,6    42,4   172,8
Aasia                   11,8    13,9    60,3
Pohjois-Amerikka              6,4    5,2    21,5
Etelä-Amerikka               3,8    5,9    22,2
Muut                    4,8    2,4    12,7

Yhteensä                 102,0   100,4   407,0                                12(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät       1-3/01  4-6/01  7-9/01 10-12/01
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          40,0   38,9   33,3   38,0
Metsäteollisuuden konsultointi  12,1   11,7   11,2   11,4
Energia              34,1   33,0   28,0   31,9
Infrastruktuuri & ympäristö    26,9   26,3   24,6   29,7
Muut                0,0   0,0   1,0   -0,3

Yhteensä             113,1  109,9   98,1   110,7

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          5,1   4,7   4,3    3,7
Metsäteollisuuden konsultointi   0,2   0,4   -0,1    0,8
Energia              -4,4   0,6   1,5    1,7
Infrastruktuuri & ympäristö    2,1   1,4   1,0    3,4
Muut                4,5   -0,6   -1,0   -1,3

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        7,5   6,5   5,7    8,3

Rahoituserät           -0,6   -0,4   -0,5   -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   6,9   6,1   5,2    8,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          93,5   82,2   76,7   74,2
Metsäteollisuuden konsultointi  22,8   23,0   20,4   18,5
Energia              90,3   91,2   93,4   123,5
Infrastruktuuri & ympäristö    95,5   96,2   96,6   103,7

Yhteensä             302,1  292,6  287,1   319,9

Konsultointi ja suunnittelu   278,6  272,6  265,9   298,1
Kokonaistoimitukset        23,5   20,0   21,2   21,8

Yhteensä             302,1  292,6  287,1   319,9


                                13(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

Liiketoimintaryhmät       1-3/02  4-6/02  7-9/02 10-12/02
(milj. euroa)

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus          39,6   34,6   29,7   34,0
Metsäteollisuuden konsultointi  10,1   10,2   7,9    7,6
Energia              24,1   27,8   30,9   28,4
Infrastruktuuri & ympäristö    27,0   30,9   28,0   36,8
Muut               -0,4   0,0   -0,4    0,2

Yhteensä             100,4  103,5   96,1   107,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus          5,6   2,9   2,3    2,5
Metsäteollisuuden konsultointi   0,4   0,6   0,0   -0,8
Energia              -1,4   -0,5   -0,3    1,5
Infrastruktuuri & ympäristö    1,8   1,8   2,3    2,6
Muut               -1,0   -0,1   -0,8   -1,0

LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        5,4   4,7   3,5    4,8

Rahoituserät           -0,2   0,3   -0,4    0,0

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   5,2   5,0   3,1    4,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus          66,5   60,3   72,2   77,7
Metsäteollisuuden konsultointi  11,7   7,2   6,9    7,5
Energia             113,2  119,6  125,4   123,8
Infrastruktuuri & ympäristö    96,9   93,8   97,3   99,4

Yhteensä             288,3  280,9  301,8   308,4

Konsultointi ja suunnittelu   270,5  266,8  292,6   301,6
Kokonaistoimitukset        17,8   14,1   9,2    6,8

Yhteensä             288,3  280,9  301,8   308,4


Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.