Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

PÖYRY OYJ         Pörssitiedote 26.4.2006 klo 8.30  1(14)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 144,0 (edellisvuonna
2005 123,3) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 10,5 (7,5)
miljoonaa euroa. Pääsiäisen ajoittumisella vuonna 2006 toiselle ja
vuonna 2005 ensimmäiselle vuosineljännekselle on merkittävä vaikutus
katsauskauden tulosparannukseen.

Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 48,4 (48,9)
prosenttia ja velkaantumisaste -27,9 (-28,3) prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,08) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto
28,3 (21,3) prosenttia.

Tilauskanta oli 519,1 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella kasvanut
67,0 miljoonalla eurolla.

Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voiton ennen veroja
arvioidaan paranevan vuonna 2006.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintaryhmät

Energia

Katsauskauden liikevaihto oli 42,8 (37,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,2 (2,0) miljoonaa euroa.

Energia-alan palvelujen kysyntä on säilynyt hyvänä ja
liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on vahvistunut.

Tilauskanta on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa 220,0 (vuoden 2005
lopussa 195,2) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit olivat
Verbund Austrian Hydro Powerin vesivoimalaprojekti Itävallassa (13
miljoonaa euroa), EGL Groupin voimalaitossuunnittelusopimus Italiassa
(7,3 miljoonaa euroa), Verbund Austrian Power Gridin ja Verbund Austrian
Hydro Powerin suurjännitesähköasemien uusintaprojektit Itävallassa (yli
4 miljoonaa euroa) ja CIPP II Power Corporationin käyttö- ja
kunnossapitosopimus Filippiineillä (3 miljoonaa euroa).

Metsäteollisuus

Katsauskauden liikevaihto oli 52,8 (50,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 4,4 (4,1) miljoonaa euroa.

Investointiaktiviteetti on metsäteollisuudessa pysynyt alhaisena.
Kysyntä on pääosin kohdistunut uusinta- ja kunnossapitoinvestointeihin.
Konsultointipalveluiden kysyntä on katsauskaudella hieman lisääntynyt.

Liiketoimintaryhmän tilauskanta on parantunut ja markkinatilanne
huomioiden se on hyvä. Tilauskanta oli 111,4 (vuoden 2005 lopussa 97,3)
miljoonaa euroa. Merkittävin katsauskaudella saatu uusi projekti oli
                                2(14)

Solvay S.A.:n vetyperoksiditehtaan suunnittelu- ja
projektipalvelusopimus Belgiassa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Katsauskauden liikevaihto oli 48,3 (35,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 3,3 (1,3) miljoonaa euroa.

Kysyntä on infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla pysynyt pääosin
vakaana. Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista
paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tilauskanta oli 187,6 (vuoden 2005 lopussa 159,5) miljoonaa euroa.
Tilauskannan vahvistuminen jatkui edelleen. Merkittävimmät uudet
projektit olivat Metro de Maracaibo C.A.:n kevytraideliikennehanke
Venezuelassa (13,1 miljoonaa euroa) ja Zhengzhou-Xian Passenger
Dedicated Line Company Ltd:n luotijunahankkeen rakennusvalvonta Kiinassa
(2,6 miljoonaa euroa).

Konsernirakenne

Metsäteollisuus

Pöyry Civil Oy (entinen JP-Kakko Oy) on ostanut helmikuussa espoolaisen
Salminen & Sorasalmi Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto on 0,7
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yhdeksän henkilöä. Salminen &
Sorasalmi vahvistaa Pöyry Civil Oy:n rakennesuunnittelutoimintaa ja
lisää liiketoimintaryhmän Venäjän ja Baltian toimintaa.

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on perustanut maaliskuussa
Shandong Light Industry Design Institute'n kanssa toteuttavaan
suunnitteluun erikoistuneen yhteisyrityksen. Pöyry Shandong Engineering
Consulting Co. Ltd -nimisestä yhteisyrityksestä Pöyry omistaa 70
prosenttia. Yhtiö toimii Jinanissa, Shandongin maakunnassa Itä-Kiinassa,
ja sen palveluksessa on noin sata henkilöä. Yhteisyritys on Pöyrylle
merkittävä askel paikallisten detaljisuunnitteluresurssien
vahvistamiseksi Kiinassa. Yhtiön toimintaa tukevat Pöyryn nykyiset
toimistot Shanghaissa ja Beijingissä.

Infrastruktuuri & ympäristö

Pöyry Environment Oy (entinen Maa ja Vesi Oy) on ostanut helmikuussa
kuopiolaisen Savon Tekmi Oy:n koko osakekannan. Savon Tekmi Oy:n
liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on kaksitoista
henkilöä. Kauppa vahvistaa Pöyryn aluetoimintaa Itä-Suomessa. Savon
Tekmi Oy on erikoistunut geotekniikan, pohjarakennuksen,
kunnallistekniikan, mittaustekniikan ja likaantuneiden maiden
suunnittelu- ja tutkimuspalveluihin.

Pöyry-konserni siirtyy Pöyry-brändiin

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 muuttaa yhtiön toiminimeksi
Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc. Muutos on merkitty kaupparekisteriin
3.4.2006.
                                3(14)

Pöyry-konserni siirtyy kaikessa liiketoiminnassaan Pöyry-brändin
käyttöön. Yhden brändin käyttöönoton myötä kaikki konserniin kuuluvat
yhtiöt nimetään yhtenäisesti Pöyry-alkuisiksi ja ne alkavat käyttää
yhteistä brändiä kaikilla markkinoilla. Pöyry-brändin käyttöönotto
toteutetaan vuoden 2006 kuluessa.

Muutoksen tavoitteena on yhdistää konsernin laajan toimistoverkoston
voimavarat ja keskittää yhtiön kaikki viestintä selkeästi ja tehokkaasti
yhden liikenimen alle. Yhtiön kasvutavoitteiden tukemisen lisäksi
uudistus vahvistaa Global Network Company -toimintatapaa ja lisää yhtiön
kansainvälistä tunnettuutta.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 67,0
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 519,1 miljoonaa
euroa. Vuoden 2005 lopussa tilauskanta oli 452,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,0 (3,1) miljoonaa
euroa. Investoinneista 1,7 (1,9) miljoonaa euroa oli
tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Osakkeisiin
kohdistuneet investoinnit olivat 1,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa 14 545 036 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2006 päätti lisätä yhtiön osakkeiden
lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa
korottamatta ("osakesplit"). Osakesplit toteutettiin siten, että
jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake
jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai neljä uutta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit
merkittiin kaupparekisteriin 13.3.2006. Merkintöjen seurauksena yhtiön
osakkeiden lukumäärä nelinkertaistui 14 545 036 osakkeesta 58 180 144
osakkeeseen. Osakepääoma säilyi ennallaan 14 545 036 euron suuruisena.
Osakesplitin seurauksena muodostuneet uudet osakkeet otettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 14.3.2006.

Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin
johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Alkuperäisten ehtojen mukaisesti optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja
kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Pöyry Oyj:n osakkeen.

Osakesplitin toteuttamisen vuoksi yhtiökokous päätti 7.3.2006 muuttaa
yhtiön vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot vastaavasti, jolloin kukin
yhtiön optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä (4) yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta yhteenlasketun
merkintähinnan säilyessä ennallaan.

Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (osakesplitin jälkeen
660 000 osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (osakesplitin jälkeen 660 000
                                4(14)

osaketta) ja 1.3.2009 - 31.3.2012 (osakesplitin jälkeen 880 000
osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty
vastaanotetuiksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2,8
miljoonalla eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2,8 (osakesplitin
jälkeen enintään 11,2) miljoonaa uutta osaketta. Valtuutus on voimassa
enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten kohteena on
enintään 1 400 000 (enintään 5 600 000 osakesplitin jälkeen) osaketta.
Valtuutukset ovat voimassa enintään 7.3.2007 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2005 1,30
(vuodelta 2004 1,20) euroa osakkeelta, joka vastaa 0,325 euroa (0,30)
osakesplitin jälkeen, yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
17.3.2006.

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Osakkeen keskikurssi
oli katsauskaudella 8,86 euroa; ylin kurssi oli 9,35 euroa ja alin 7,83
euroa (osakesplitin jälkeiset kurssit). Yhtiön osakkeita vaihdettiin
53,4 miljoonalla eurolla yhteensä 6,3 miljoonaa osaketta eli 10,8
prosenttia niiden kokonaismäärästä.

Tulevaisuuden näkymät

Energia

Suotuisa tuloskehitys Kaukoidässä ja Euroopassa sekä EU:n laajentuminen
luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä
koskee erityisesti uusiutuvaa energiaa, laitosten modernisointeja ja
liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja. Korkea raakaöljyn hinta luo
uusia mahdollisuuksia kaasu- ja öljysektoreilla. Lämpövoimasektorilla
asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen
monipuolistamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on
vahvistunut ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
paranee vuonna 2006.

Metsäteollisuus

Suunnittelupalvelujen kysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden
2006 aikana. Investoinnit jatkuvat kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat
tuotantokustannukset vaativat tuotannon tehostamista ja tuottavuuden
parantamista kypsillä markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset
kasvattavat konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysyntää.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto pysyy vakaana vuonna
2006 edellyttäen, että suhdannetilanne ja investointiaktiviteetti
maailman massa- ja paperiteollisuudessa eivät muutu merkittävästi.
                                5(14)

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoiden tila on vakaa. Kysyntänäkymät
ovat parantuneet Keski-Euroopassa, jossa kansantalouksien toipuminen on
jossain määrin lisännyt myös julkisia investointeja. Paikallisen
läsnäolon merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta on kasvanut ja on hyvällä tasolla. Liiketoimintaryhmän
liikevoitto paranee vuonna 2006.

Konserni

Konsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla vahva.
Tilauskanta on katsauskaudella kasvanut 67,0 miljoonalla eurolla.
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2006. Konsernin voiton ennen veroja
arvioidaan paranevan vuonna 2006.


Vantaalla 25. huhtikuuta 2006

PÖYRY OYJ
Hallitus

PÖYRY OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj
puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                6(14)

PÖYRY-KONSERNI


Tuloslaskelma            1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO              144,0   123,3   523,6

Liiketoiminnan muut tuotot        0,1    0,1    0,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
                     0,1    0,1    0,8

Materiaalit ja palvelut        -20,6   -13,9   -75,1
Henkilöstökulut            -78,3   -71,2   -283,2
Poistot                 -1,9    -2,0    -7,9
Liiketoiminnan muut kulut       -33,2   -29,2   -121,8

LIIKEVOITTO               10,2    7,2    37,2
% liikevaihdosta             7,1    5,8    7,1

Rahoitustuotot              0,6    0,4    2,2
Rahoituskulut              -0,2    -0,1    -0,6
Kurssierot               -0,1    0,0    0,3
Arvonalentumiset             0,0    0,0    -0,5

VOITTO ENNEN VEROJA           10,5    7,5    38,6
% liikevaihdosta             7,3    6,1    7,4

Tuloverot                -3,5    -2,5   -12,3

KONSERNIN VOITTO             7,0    5,0    26,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          6,9    4,7    25,9
Vähemmistölle              0,1    0,3    0,4

Tulos/osake, euroa           0,12    0,08    0,45
Laimennettu               0,12    0,08    0,45
                                7(14)

Tase                31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Milj. euroa

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                43,3    33,7    42,4
Aineettomat hyödykkeet          8,1    4,6    8,5
Aineelliset hyödykkeet         15,2    15,7    15,2
Sijoitukset               11,1    12,0    11,6
Lainasaamiset              1,3    1,0    1,1
Laskennalliset verosaamiset       6,6    5,9    6,5
Eläkesaatavat              4,7    5,2    4,3
Muut pitkäaikaiset saamiset       8,6    7,9    9,4
                    98,9    86,0    99,0
LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt           69,4    65,2    56,6
Myyntisaamiset             99,7    96,1   108,1
Muut saamiset              19,5    15,2    21,6
Rahavarat                47,7    46,8    64,5
                    236,3   223,3   250,8

YHTEENSÄ                335,2   309,3   349,8

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma               14,5    14,3    14,5
Ylikurssirahasto            31,5    29,4    31,5
Vararahasto               18,6    18,2    18,6
Muuntoero               -10,2   -10,6    -8,6
Kertyneet voittovarat          69,2    59,8    62,2
Katsauskauden voitto           6,9    4,7    25,9
                    130,5   115,8   144,2
Vähemmistön osuus            4,7    7,4    4,7
                    135,2   123,2   148,9
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat      6,4    9,3    6,8
Eläkevelvoitteet             7,0    6,6    6,8
Laskennallinen verovelka         2,8    0,2    2,9
Muut pitkäaikaiset velat         7,8    7,3    7,7
                    24,0    23,4    24,2
Lyhytaikaiset velat
Korollisten pitkäaikaisten
velkojen lyhennykset           2,6    2,3    2,6
Lyhytaikaiset korolliset velat      0,9    0,3    1,3
Varaukset                4,6    0,8    3,4
Saadut projektiennakot         55,5    57,4    51,0
Ostovelat                17,3    16,5    18,8
Muut lyhytaikaiset velat        95,1    85,4    99,6
                    176,0   162,7   176,7

YHTEENSÄ                335,2   309,3   349,8

                                8(14)

Rahavirtalaskelma          1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKETOIMINTA
Katsauskauden voitto           7,0    5,0    26,3
Poistot ja arvonalentumiset       1,9    2,0    8,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot      0,0    0,0    -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
                    -0,1    -0,1    -0,8
Rahoitustuotot ja -kulut        -0,3    -0,3    -1,9
Tuloverot                3,5    2,5    12,3
Keskeneräisten töiden muutos      -12,8   -18,6    -3,5
Myynti- ja muiden saamisten muutos
                    10,3    9,3    -4,2
Saatujen projektiennakoiden muutos
                     4,5    6,4    -3,3
Osto- ja muiden velkojen muutos     -4,2    -0,5    12,4
Saadut rahoitustuotot          0,6    0,5    1,8
Maksetut rahoituskulut         -0,3    -0,3    -0,8
Maksetut verot             -3,5    -2,6   -11,3

Liiketoiminnan nettorahavirta      6,6    3,3    35,3

INVESTOINNIT
Investoinnit
konserniyhtiöosakkeisiin        -1,3    0,0   -10,4
Investoinnit muihin osakkeisiin     0,0    -1,2    -2,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen     -1,7    -1,9    -8,0
Myydyt muut osakkeet           0,5    0,0    1,1
Käyttöomaisuuden myynti         0,1    0,0    0,8

Investointien nettorahavirta      -2,4    -3,1   -19,2

Nettorahavirta ennen rahoitusta     4,2    0,2    16,1

RAHOITUS
Lainojen lyhennykset          -0,4    -0,5    -2,6
Lyhytaikaisen rahoituksen muutos    -0,4    0,2    1,0
Pitkäaikaisten sijoitusten muutos    0,0    0,0    -0,1
Maksetut osingot            -18,5   -16,5   -17,1
Osakemerkintä              0,0    1,2    2,5
Muuntoero                -1,7    0,0    2,6

Rahoituksen nettorahavirta       -21,0   -15,6   -13,8

Likvidien varojen muutos        -16,8   -15,4    2,3

Likvidit varat 1.1.           64,5    62,2    62,2

Likvidit varat kauden lopussa      47,7    46,8    64,5

                                9(14)

Oman pääoman muutokset       1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005
Milj. euroa

Osakepääoma 1.1.            14,5    14,1    14,1
Optioilla merkityt osakkeet       0,0    0,2    0,4
Osakepääoma kauden lopussa       14,5    14,3    14,5

Ylikurssirahasto 1.1.          31,5    28,4    28,4
Optioilla merkityt osakkeet       0,0    1,0    2,1
Vähemmistön muutos            0,0    0,0    1,0
Ylikurssirahasto kauden lopussa     31,5    29,4    31,5

Vararahasto 1.1.            18,6    18,2    18,2
Siirto, voittovarat           0,0    0,0    0,5
Vararahasto kauden lopussa       18,6    18,2    18,6

Muuntoero 1.1.             -8,6   -10,6   -10,6
Kauden muutos              -1,6    0,0    2,1
Muuntoero kauden lopussa        -10,2   -10,6    -8,6

Voittovarat 1.1.            88,1    76,5    76,5
Osingonjako              -18,9   -16,9   -16,9
Vähemmistön muutos            0,0    0,0    1,8
Siirto, voittovarat           0,0    0,0    -0,5
Muut                   0,0    0,2    0,8
Tulokseen sisältyvä muuntoero      0,0    0,0    0,5
Katsauskauden voitto           6,9    4,7    25,9
Voittovarat kauden lopussa       76,1    64,5    88,1

Vähemmistön osuus 1.1.          4,7    7,1    7,1
Kauden muutos              -0,1    0,0    -2,8
Katsauskauden voitto           0,1    0,3    0,4
Vähemmistön osuus kauden lopussa     4,7    7,4    4,7

Oma pääoma yhteensä 1.1.        148,9   133,7   133,7
Osingonjako              -18,9   -16,9   -16,9
Optioilla merkityt osakkeet       0,0    1,2    2,5
Muut                  -0,2    0,2    0,8
Muuntoeron muutos            -1,6    0,0    2,1
Tulokseen sisältyvä muuntoero      0,0    0,0    0,5
Katsauskauden voitto           7,0    5,0    26,3
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa   135,2   123,2   148,9

                                10(14)

Vastuusitoumukset         31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Milj. euroa

Annetut vakuudet omasta velasta     0,0    0,0    0,0

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit           0,3    0,3    0,4
Vuokra- ja leasingvastuut       106,4   107,2   108,7
Muut vastuut              44,3    40,2    51,7

Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit           0,1    0,1    0,0
Muut vastuut               0,0    0,0    0,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset,
nimellisarvot              26,1    14,5    21,3
Valuuttatermiinisopimukset,       0,2          0,2
käypä arvo               -0,6    -0,2    -1,1

Koronvaihtosopimusten käypä arvo     0,0    -0,1    0,0

Pöyry Oyj on tehnyt
koronvaihtosopimukset
8,1 miljoonan euron
pitkäaikaisille lainoille.
                                11(14)

Avainluvut             1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005

Tulos/osake, euroa           0,12    0,08    0,45
Laimennusvaikutuksella korjattu     0,12    0,08    0,45


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma/osake, euroa           2,24    2,03    2,48

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.    28,3    21,3    25,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.
liiketoimintaryhmittäin
Energia                 22,7    14,9    16,4
Metsäteollisuus             26,9    25,2    29,2
Infrastruktuuri & ympäristö       26,0    10,4    18,5

Oman pääoman tuotto, % p.a.       19,8    15,6    18,6

Omavaraisuusaste, %           48,4    48,9    49,8

Velkaantumisaste, %          -27,9   -28,3   -36,1

Nettovelat, milj. euroa        -37,8   -34,9   -53,8

Konsultointi ja suunnittelu, milj.
euroa                 496,9   366,7   428,1
Kokonaistoimitukset, milj. euroa    22,2    10,2    24,0
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa   519,1   376,9   452,1

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,
milj. euroa               1,7    1,9    8,0
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
milj. euroa               1,3    1,2    17,8

Henkilöstö konserniyhtiöissä
keskimäärin               5652    5331    5423
Henkilöstö konserniyhtiöissä
kauden lopussa             5710    5314    5608
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä
kauden lopussa              252    244    248

                                12(14)

Segmentti-informaatio        1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                 42,8    37,8   160,0
Metsäteollisuus             52,8    50,0   199,3
Infrastruktuuri & ympäristö       48,3    35,7   164,9
Kohdistamaton              0,1    -0,2    -0,6
Yhteensä                144,0   123,3   523,6

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                 3,2    2,0    9,1
Metsäteollisuus             4,4    4,1    19,7
Infrastruktuuri & ympäristö       3,3    1,3    9,2
Kohdistamaton              -0,7    -0,2    -0,8
Liikevoitto yhteensä          10,2    7,2    37,2

Rahoituserät               0,3    0,3    1,4
Voitto ennen veroja           10,5    7,5    38,6

Tuloverot                -3,5    -2,5   -12,3
Kauden voitto              7,0    5,0    26,3
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          6,9    4,7    25,9
Vähemmistölle              0,1    0,3    0,4

LIIKEVOITTO %
Energia                 7,5    5,3    5,7
Metsäteollisuus             8,3    8,2    9,9
Infrastruktuuri & ympäristö       6,8    3,6    5,6
Yhteensä                 7,1    5,8    7,1

TILAUSKANTA
Energia                220,0   167,1   195,2
Metsäteollisuus            111,4    82,5    97,3
Infrastruktuuri & ympäristö      187,6   127,0   159,5
Kohdistamaton              0,1    0,3    0,1
Yhteensä                519,1   376,9   452,1

Konsultointi ja suunnittelu      496,9   366,7   428,1
Kokonaistoimitukset           22,2    10,2    24,0
Yhteensä                519,1   376,9   452,1

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat               37,0    33,6   137,1
Eurooppa                66,6    55,4   229,2
Aasia                  17,0    16,3    72,5
Pohjois-Amerikka             5,4    4,3    18,1
Etelä-Amerikka             12,3    7,6    43,7
Muut                   5,7    6,1    23,0
Yhteensä                144,0   123,3   523,6

                                13(14)

Segmentti-informaatio        1-3/04  4-6/04  7-9/04 10-12/04
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                33,0   35,7   35,5   42,3
Metsäteollisuus            47,1   48,4   40,7   50,1
Infrastruktuuri & ympäristö      35,5   34,7   34,6   37,3
Kohdistamaton             -0,1    0,0   -0,4   -0,5
Yhteensä               115,5   118,8   110,4   129,2

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                1,8    1,3    1,4    2,5
Metsäteollisuus            3,5    4,3    4,1    5,3
Infrastruktuuri & ympäristö      1,3    1,5    2,1    2,1
Kohdistamaton             -0,1   -0,3   -0,2   -0,7
Liikevoitto yhteensä          6,5    6,8    7,4    9,2

Rahoituserät              0,1    0,2    0,2    0,5
Voitto ennen veroja          6,6    7,0    7,6    9,7

Tuloverot               -2,2   -2,5   -1,4   -3,9
Kauden voitto             4,4    4,5    6,2    5,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille         4,3    4,1    6,1    5,2
Vähemmistölle             0,1    0,4    0,1    0,6

LIIKEVOITTO %
Energia                5,5    3,6    3,9    5,9
Metsäteollisuus            7,4    8,9   10,1   10,6
Infrastruktuuri & ympäristö      3,7    4,3    6,1    5,6
                    5,6    5,7    6,7    7,1
TILAUSKANTA
Energia               166,7   181,8   184,6   171,8
Metsäteollisuus            94,6   90,4   83,0   82,5
Infrastruktuuri & ympäristö     121,5   118,8   117,1   118,8
Kohdistamaton             0,0    0,0    0,1    0,1
Yhteensä               382,8   391,0   384,8   373,2

Konsultointi ja suunnittelu     368,0   371,3   367,1   359,3
Kokonaistoimitukset          14,8   19,7   17,7   13,9
Yhteensä               382,8   391,0   384,8   373,2

                                14(14)

Segmentti-informaatio        1-3/05  4-6/05  7-9/05 10-12/05
Milj. euroa

LIIKEVAIHTO
Energia                37,8   39,3   37,4   45,5
Metsäteollisuus            50,0   51,5   47,4   50,4
Infrastruktuuri & ympäristö      35,7   39,2   39,7   50,3
Kohdistamaton             -0,2   -0,1    0,6   -0,9
Yhteensä               123,3   129,9   125,1   145,3

LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia                2,0    2,1    1,8    3,2
Metsäteollisuus            4,1    4,7    5,9    5,0
Infrastruktuuri & ympäristö      1,3    2,6    2,3    3,0
Kohdistamaton             -0,2   -0,5   -0,2    0,1
Liikevoitto yhteensä          7,2    8,9    9,8   11,3

Rahoituserät              0,3    0,1    0,6    0,4
Voitto ennen veroja          7,5    9,0   10,4   11,7

Tuloverot               -2,5   -2,8   -3,2   -3,8
Kauden voitto             5,0    6,2    7,2    7,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille         4,7    6,1    7,4    7,7
Vähemmistölle             0,3    0,1   -0,2    0,2

LIIKEVOITTO %
Energia                5,3    5,3    4,8    7,0
Metsäteollisuus            8,2    9,1   12,4    9,9
Infrastruktuuri & ympäristö      3,6    6,6    5,8    6,0
                    5,8    6,9    7,8    7,8
TILAUSKANTA
Energia               167,1   203,4   197,6   195,2
Metsäteollisuus            82,5   79,6   78,3   97,3
Infrastruktuuri & ympäristö     127,0   121,1   144,2   159,5
Kohdistamaton             0,3    0,2    0,2    0,1
Yhteensä               376,9   404,3   420,3   452,1

Konsultointi ja suunnittelu     366,7   367,4   388,1   428,1
Kokonaistoimitukset          10,2   36,9   32,2   24,0
Yhteensä               376,9   404,3   420,3   452,1

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.