Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 21.04.2010

Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2010

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 21.4.2010 klo 8:30

SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT, KANNATTAVUUS EDELLEEN ALHAINEN

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta tilikauden lopussa,
milj. euroa
529,7 546,4 -3,1 485,7
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 162,7 187,8 -13,4 673,5
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
0,9 8,3 -89,2 22,5
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
0,6 4,4   3,3
Liikevoitto, milj. euroa -0,4 5,2 -107,7 11,6
Liikevoittoprosentti, % -0,2 2,8   1,7
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,6 6,3 -109,5 12,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton,
euroa
-0,02 0,07 -124,4 0,11
Osakekohtainen tulos, laimennettu,
euroa
-0,02 0,07 -124,4 0,11
Nettovelkaantumisaste, % 8,0 -12,5   -10,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 11,1   5,3
Henkilöstö keskimäärin
raportointikaudella, kokopäiväisinä
työntekijöinä
6472 7711 16,1 7052

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT

- Konsernin tilauskanta oli 529,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 9,1 prosenttia vuoden 2009 lopun 485,7 miljoonaan euroon verrattuna. Kasvuun vaikutti erityisesti Teollisuus liiketoimintaryhmän asiakkaiden lisääntynyt aktiviteetti. Tilauskanta oli jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2009 vastaavalla neljänneksellä (546,4).
- Liikevaihto laski 13,4 prosenttia viime vuodesta ja oli 162,7 miljoonaa euroa (187,8), koska uusia projekteja on vielä vähän toteutusvaiheessa ja myönteinen tilauskertymä alkaa vaikuttaa vasta myöhemmin.
- Kannattavuus pysyi alhaisena. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 0,9 miljoonaa euroa (8,3) ja 0,6 prosenttia (4,4) liikevaihdosta.
- Uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä.
- Kassavirta investointien jälkeen oli -30,2 miljoonaa euroa (-23,4).
- Muutamme vuoden 2010 näkymiä alentaen aiempaa arviotamme konsernin liikevaihdosta ja liikevoitosta sekä Energia-liiketoimintaryhmän liikevoitosta uudelleenjärjestelykulujen jälkeen.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Konsernin tilauskannan odotetaan jatkavan kasvuaan. Projektien tulouttamisperiaatteista johtuen näiden uusien toimitusten vaikutus vuoden 2010 liikevaihtoon on vähäinen. Tilikauden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vakaana tai kasvavan. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:

"Viime vuoden tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa 2010 totesimme, että vuosi on lähtenyt käyntiin hieman myönteisemmissä merkeissä kuin edellinen ja asiakaskunnassamme on jälleen valmiutta alkaa suunnitella uusia projekteja. Potentiaalisten hankkeiden lista on myöneinen ja odotukset maailmantalouden elpymisestä ovat kasvaneet, mutta toistaiseksi suuntaus ei ole vielä laajalla rintamalla realisoitunut uusiksi investoinneiksi. Vuoden 2009 viimeisinä kuukausina ja vuoden 2010 alussa tiettyjen raaka-aineiden ja hyödykkeiden kuten sellun, hinnat ovat alkaneet nousta. Tämä sekä projektien rahoituksen helpottuminen ovat johtaneet vahvistuviin merkkeihin investointiaktiviteetin elpymisestä, mikä on näkynyt myös saamissamme tilauksissa.

Pitkähkön hiljaisen periodin jälkeen olemme tiedottaneet muutamasta merkittävästä suunnittelusopimuksesta metsäteollisuusasiakkailtamme. Suunnittelemme SAICA Containerboard UK Ltd:lle yhden maailman moderneimmista kierrätyspaperia hyödyntävistä kartonkitehtaista. Sopimuksen arvo on 5 miljoonaa euroa. Solmimme myös 7,5 miljoonan euron sopimuksen brasilialaisen Eldoradon kanssa 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa markkinamassaa tuottavan sellutehtaan esisuunnittelusta ja infrastruktuurin valmistelutöistä. Energiasektorilla aktiviteetti vesivoimaprojekteissa on jatkunut hyvänä ja solmimme 6,1 miljoonan euron sopimuksen vesivoimaprojektista Sri Lankassa.

Kaikkiaan tilauskertymä on alkanut elpyä vuoden 2009 puolivälin alhaisimmilta tasoiltaan. Huomattavan hiljaisen vuoden 2009 jälkeen suunnitelmien kehittyminen projekteiksi ottaa kuitenkin aikansa ja arvioimme, että nyt aloitettavia esisuunnittelutöitä päästään toteuttamaan vuoden 2010 loppupuolella ja vuoden 2011 aikana. Näin ollen, kun vuoden 2009 lopun tilauskannassa ei ollut laajempia projekteja, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus olivat vielä alhaiset. Nykyisen tilauskannan ja uusia tilauksia koskevien näkymien perusteella arvioimme konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 pysyvän vakaana tai kasvavan ja konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009."

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Esa Ikäheimonen, talousjohtaja
puh. 010 33 21586
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 21.4.2010

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17:00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

10:00 US EDT (New York)
15:00 GMT (Lontoo)
16:00 CET (Pariisi)
17:00 EET (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +358 (0)9 2313 9201
Koodi: 862903

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta.  Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

MARKKINAKATSAUS

Useissa yhdistelmä- sekä luottamusindikaattoreissa alkoi näkyä merkkejä maailmantalouden elpymistä vuoden 2009 loppupuolella. Vaikka teollinen aktiviteetti alkoikin parantua, tuotantotasot ja kapasiteetin käyttöasteet ovat kuitenkin pysyneet niin alhaisina, ettei suuntaus ole vielä konkreettisesti näkynyt uusina investointeina laajalla rintamalla.

Vuoden 2009 viimeisinä kuukausina sekä vuoden 2010 alussa tiettyjen raaka-aineiden, kuten öljyn, metallien ja sellun hinnat ovat nousseet, mikä on vahvistanut myös merkkejä kasvavasta investointiaktiviteetista. Tämä on näkynyt mm. esisuunnittelutöiden kysynnän lisääntymisenä.

Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla, mutta rahoituksen saatavuus pitkittää edelleen investointipäätöksiä. Lisäksi suurten projektien vähäisyys on etenkin tietyillä kehittyneillä markkinoilla näkynyt kiristyvänä hintakilpailuna, kun suunnittelupalveluita tarjoavat yhtiöt kilpailevat vielä alhaisesta määrästä projekteja. Teollisuussektoreilla uusien investointien valmistelu- ja esisuunnittelutyöt ovat lisääntyneet alkuvuoden 2010 aikana. Liikenneinvestoinnit ovat jatkuneet vahvoina. Investoinnit vedenjakeluun ja sanitaatioon ovat pysyneet melko vakaina. Rakennussektorilla investointiaktiviteetti on jatkunut alhaisena erityisesti liike- ja teollisuusrakentamisessa. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on lisännyt liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää.

Huomautus: suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

TILAUSKANTA

Tilauskanta, milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Konsultointi ja suunnittelu 527,9 539,8 -2,2 483,6
Kokonaistoimitukset 1,8 6,6 -72,7 2,1
Yhteensä 529,7 546,4 -3,1 485,7

Konsernin tilauskanta vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 529,7 miljoonaa euroa (546,4). Tilauskanta on kasvanut vuoden 2009 kolmannesta neljänneksestä lähtien ja oli nyt 9,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Kasvuun myötävaikuttivat Teollisuus-liiketoimintaryhmän saamat merkittävät uudet tilaukset. Tilauskanta jakautuu liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 175,5 miljoonaa euroa (33 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 69,6 miljoonaa euroa (13 prosenttia), Kaupunki & liikenne 193,6 miljoonaa euroa (37 prosenttia), Vesi & ympäristö 70,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 20,5 miljoonaa euroa (4 prosenttia).

Tilauskannan laatu on hyvä.

SAADUT TILAUKSET

Tilauskertymä parani selvästi vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja saadut tilaukset olivat lähes samalla tasolla kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

Energia-liiketoimintaryhmässä tilauskertymä tietyillä sektoreilla kuten esivoimassa ja ydinvoimassa sekä energian siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueilla jatkui hyvänä. Erityisesti metsäteollisuusasiakkaiden lisääntynyt aktiivisuus uusien projektien suunnittelussa on parantanut Teollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskertymää verrattuna viime vuoteen. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän tilauskertymä on pysynyt tasaisena. Aktiviteetti erityisesti raide- ja metroprojekteissa on pysynyt hyvänä. Vesi & ympäristö liiketoimintaryhmässä tilauskertymä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli parempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä oli hyvää erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Teollisen aktiviteetin paraneminen on kasvattanut myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän saamia tilauksia.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoiminta-
ryhmittäin, milj. euroa
1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % Osuus konsernin liikevaihdosta, %
         
Energia 42,8 48,3 -11,4 26
Teollisuus 35,8 51,3 -30,2 22
Kaupunki & liikenne 47,5 48,9 -2,9 29
Vesi & ympäristö 19,3 21,0 -8,1 12
Liikkeenjohdon
konsultointi
17,2 17,8 -3,4 11
Kohdistamaton 0,1 0,5 -80,0 0
Yhteensä 162,7 187,8 -13,4 100

Konsernin liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 162,7 (187,8) miljoonaa euroa, missä oli laskua 13,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tämä heijastaa Pöyryn liikevaihdon kehityksen jälkisyklisyyttä. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä liikevaihto oli selvästi alle viime vuoden ja laski myös Energia-liiketoimintaryhmässä, kun projektien toteutusaktiviteetti jatkui alhaisena. Muissa liiketoimintaryhmissä liikevaihdon lasku ei ollut niin merkittävää.

Viime vuoteen verrattuna liikevaihto laski kaikilla muilla maantieteellisillä alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa, missä vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti bioenergia-asiakkaiden kasvanut aktiviteetti. Liikevaihto laski eniten Aasiassa, missä vuoden 2009 alussa joidenkin laajempien projektien toteutus oli vielä viimeistelyvaiheessa. Aasian volyymien laskuun vaikuttaa myös se, että osa vuoden 2009 uudelleenjärjestelytoimenpiteistä toteutettiin tällä alueella.

Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)

Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

Energia

  1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta, milj. euroa 175,5 180,4 -2,7 171,0
Liikevaihto, milj. euroa 42,8 48,3 -11,4 173,9
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
1,4 3,2 -56,4 7,8
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
3,4 6,6   4,5
Liikevoitto, milj. euroa 0,4 3,2 -87,5 5,9
Liikevoittoprosentti, % 1,0 6,6   3,4
Henkilöstö tilikauden lopussa 1330 1613 -17,5 1402

1-3/2010

Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta laski viime vuodesta 2,7 prosenttia 175,5 miljoonaan euroon (180,4). Aktiviteetti vesivoima- ja ydinvoimaliiketoiminnoissa sekä energian siirrossa ja jakelussa on jatkunut hyvänä. Sekä sähkö ja polttoaineet- että uusiutuvan energian liiketoiminta-alueilla kysyntä on kuitenkin yleisesti ottaen pysynyt alhaisena. Vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna tilauskanta kasvoi 2,6 prosenttia. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit lisätään tilauskantaan kun hankkeiden rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 42,8 miljoonaa euroa (48,3), jossa oli laskua 11,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä muutaman laajemman projektin toteutus oli viimeistelyvaiheessa, mikä osaltaan selittää laskua. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ei suuria projekteja ollut toteutusvaiheessa, joten liikevaihto jäi alhaiseksi. Kiristyvästä hintakilpailusta näkyi merkkejä ja tietyillä markkinoilla tämä johti Energia-liiketoimintaryhmässä alempiin volyymeihin. Liikevaihto jäi alle vuoden 2009 neljännen neljänneksen 44 miljoonan euron, mitä selittää myös normaali kausivaihtelu.

Liikevoitto ennen 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 1,4 miljoonaa euroa (3,2). Liikevoittomarginaali oli 3,4 prosenttia liikevaihdosta (6,6). Alhainen aktiviteetti rasitti kannattavuutta, joka pysyi epätyydyttävällä tasolla. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa (3,2) ja 1,0 prosenttia liikevaihdosta (6,6).

Teollisuus

  1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta, milj. euroa 69,6 66,8 4,2 39,3
Liikevaihto, milj. euroa 35,8 51,3 -30,2 162,0
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
-4,1 1,5 na -3,5
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
-11,5 2,9   -2,2
Liikevoitto, milj. euroa -4,3 -0,9 na -10,1
Liikevoittoprosentti, % -12,0 -1,8   -6,2
Henkilöstö tilikauden lopussa 1795 2554 -29,7 1790

1-3/2010

Teollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskanta palasi korkeimmalle tasolleen vuoden 2008 lopun jälkeen ja kasvoi 4,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilauskannan arvo vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 69,6 miljoonaa euroa (66,8). Asiakkaiden kasvava aktiviteetti, erityisesti metsäteollisuudessa, piristi tilauskertymää vuoden alussa ja joitakin uusia sellu- ja paperiprojekteja kirjattiin tilauskantaan, kuten 5 miljoonan euron kartonkitehtaan suunnitteluprojekti Isossa-Britanniassa sekä noin 7,5 miljoonan euron selluprojekti Brasiliassa. Tilauskanta kasvoi 77,1 prosenttia vuoden 2009 lopusta, jolloin se oli 39,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (51,3). Korkeaa vertailulukua selittävät osaltaan suuret projektit, joiden toteutus oli viimeistelyvaiheessa vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Suuria projekteja tai merkittäviä ylläpito- ja modernisointi-investointeja ei vuoden 2010 alussa ollut toteutusvaiheessa, minkä johdosta ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi alhaiseksi. Liikevaihto kasvoi kuitenkin hieman vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 33,6 miljoonasta eurosta.

Liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -4,1 miljoonaa euroa (1,5). Liikevoittomarginaali oli -11,5 prosenttia liikevaihdosta (2,9). Kannattavuus laski viime vuodesta, koska projektitoimeksiannot olivat alhaisemmalla tasolla. Alkuvuoden 2009 liikevoitossa näkyi myös suurten EPCM-projektien toteutus. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -4,3 miljoonaa euroa (-0,9) ja -12,0 prosenttia liikevaihdosta (-1,8).

Kaupunki & liikenne

  1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta, milj. euroa 193,6 198,2 -2,3 194,8
Liikevaihto, milj. euroa 47,5 48,9 -2,9 184,5
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
3,6 4,1 -12,2 15,5
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
7,6 8,4   8,4
Liikevoitto, milj. euroa 3,6 3,8 -5,3 14,9
Liikevoittoprosentti, % 7,6 7,8   8,1
Henkilöstö tilikauden lopussa 1807 1866 3,2 1858

1-3/2010

Tilauskanta oli 193,6 miljoonaa euroa pysyen vakaana verrattuna sekä edelliseen vuoteen (198,2) että vuoden 2009 neljänteen neljännekseen (194,8). Tilauskertymä on säilynyt tasaisena kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Myös liikevaihto pysyi vakaana ja oli 47,5 miljoonaa euroa (48,9) vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 46,7 miljoonasta eurosta.

Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,6 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 4,1 miljoonaa euroa ja 8,4 prosenttia liikevaihdosta ja 3,8 miljoonaa euroa ja 7,8 prosenttia liikevaihdosta uudelleenjärjestelykulujen jälkeen. Kannattavuuteen vaikuttivat vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä meneillään olevat liiketoiminnan kehitystoimet sekä kasvutoimenpiteet uusilla markkinoilla kuten Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Vesi & ympäristö

  1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta, milj. euroa 70,5 78,8 -10,5 62,3
Liikevaihto, milj. euroa 19,3 21,0 -8,1 86,5
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
0,5 0,8 -37,5 5,1
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
2,6 3,8   6,0
Liikevoitto, milj. euroa 0,5 0,8 -37,5 4,9
Liikevoittoprosentti, % 2,6 3,8   5,7
Henkilöstö tilikauden lopussa 898 951 -5,6 908

1-3/2010

Tilauskanta oli 70,5 miljoonaa euroa, missä oli laskua 10,5 prosenttia vuodentakaiseen (78,8) verrattuna. Tilauskanta kasvoi 13,2 prosenttia vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 62,3 miljoonasta eurosta. Parantuneeseen tilauskertymään vaikuttivat erityisesti kansainvälisten rahoitusinstituutioiden tukemat projektit kehittyvillä markkinoilla.

Liikevaihto laski 8,1 prosenttia viime vuodesta ja oli 19,3 miljoonaa euroa (21,0). Liikevaihto laski myös hieman vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Tähän vaikutti alentunut aktiviteetti ja investointitaso erityisesti Suomessa ja Saksassa, jotka ovat Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän suurimmat markkinat.

Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,8) ja liikevoittomarginaali oli 2,6 prosenttia liikevaihdosta (3,8). Kannattavuus laski verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon.

Liikkeenjohdon konsultointi

  1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Tilauskanta, milj. euroa 20,5 21,6 -5,1 18,0
Liikevaihto, milj. euroa 17,2 17,8 -3,4 68,5
Liikevoitto ennen uudelleen-
järjestelykuluja, milj. euroa
0,3 -0,2 na 1,2
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
1,7 -1,1   1,8
Liikevoitto, milj. euroa 0,3 -0,6 na -0,4
Liikevoittoprosentti, % 1,7 -3,4   -0,7
Henkilöstö tilikauden lopussa 445 542 -17,9 451

1-3/2010

Tilauskanta laski 5,1 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja oli 20,5 miljoonaa euroa (21,6). Tilauskanta kuitenkin kasvoi 13,9 prosenttia vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 18,0 miljoonasta eurosta. Kasvu heijastaa vahvistuvaa kysyntää erityisesti bioenergiaan ja tuottavuuden parantamiseen liittyvissä palveluissa.

Liikevaihto säilyi tasaisena 17,2 miljoonassa eurossa (17,8) ja pysyi vakaana myös verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna (17,8).

Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 1,7 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli ennen uudelleenjärjestelykuluja -0,2 miljoonaa euroa ja -1,1 prosenttia liikevaihdosta ja -0,6 miljoonaa euroa ja -3,4 prosenttia liikevaihdosta uudelleenjärjestelykulujen jälkeen.

Konsernin yleiskustannukset

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen kohdistamattomat yleiskulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1), mikä on 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,6).

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin liiketappio raportointikaudella oli 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien -0,4 miljoonaa euroa (5,2). Vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan verrattuna liiketulos kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmässä ja oli suhteellisen vakaa Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmässä. Sen sijaan kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä liikevoitto laski johtuen alhaisesta investointiaktiviteetista ja suurten toimeksiantojen puutteesta. Vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski kaikissa muissa paitsi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa kannattavuus parani hieman vaikka säilyikin edelleen negatiivisena. Liikevoittomarginaali, mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut, laski -0,2 prosenttiin vuodentakaisesta 2,8 prosentista.

Nettorahoituserät olivat -0,2 miljoonaa euroa (1,1).

Tappio ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (6,3).

Tuloverot olivat -0,5 miljoonaa euroa (-2,0).

Nettotulos oli -1,1 miljoonaa euroa (4,3) josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus on -0,9 miljoonaa euroa ja vähemmistön osuus -0,2 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,07).

TASE

Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase oli vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa 516,4 miljoonaa euroa. Tase oli samalla tasolla kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 19,3 miljoonaa euroa pienempi kuin maaliskuun 2009 lopussa. Oma pääoma oli raportointikauden lopussa yhteensä 179,5 miljoonaa euroa (177,1). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 172,5 miljoonaa euroa (169,0) eli 2,92 euroa osaketta kohden (2,87).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -2,3 prosenttia (9,4). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,1 prosenttia (11,1).

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta raportointikaudella oli -27,7 miljoonaa euroa (‑15,0), mikä oli -0,47 euroa osaketta kohden. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -30,2 miljoonaa euroa (-23,4). Ensimmäisen neljänneksen rahavirrassa heijastuu kausiluonteisuus, alentuneet projektiennakot, lisääntyneet infrastruktuuriprojektit sekä asiakkaiden maksukäyttäytymisen heikkeneminen.

Nettovelat olivat raportointikauden lopussa 14,3 miljoonaa euroa (-22,2). Velkaantumisaste (gearing) oli 8,0 prosenttia (-12,5). Omavaraisuusaste oli 39,9 prosenttia (37,4).

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Raportointikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 108,0 miljoonaa euroa (152,3). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,7 miljoonaa euroa.

Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta.

Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään osavuosikatsauksen tunnuslukusivulla.

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 1,4 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista.

Investoinnit, milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 2009
       
Investoinnit, operatiiviset 1,5 1,8 4,8
Investoinnit, osakkeet 1,4 1,4 5,0
Investoinnit yhteensä 2,9 3,2 9,8

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö (kokopäiväisiä),
tilikauden päättyessä
1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Energia 1330 1613 17,5 1402
Teollisuus 1795 2554 -29,7 1790
Kaupunki & liikenne 1807 1866 -3,2 1858
Vesi & ympäristö 898 951 -5,6 908
Liikkeenjohdon konsultointi 445 542 -17,9 451
Emoyhtiö ja jaetut resurssit 141 121 16,5 121
Henkilöstö yhteensä 6416 7647 -16,1 6530

 

Henkilöstö (kokopäiväisiä) markkina-
alueittain, tilikauden lopussa
1-3/2010 1-3/2009 Muutos, % 2009
         
Pohjoismaat 2509 3143 -20,2 2510
Muu Eurooppa 2703 2993 -9,7 2826
Aasia 516 702 -26,5 529
Pohjois-Amerikka 205 263 -22,1 198
Etelä-Amerikka 376 397 -5,3 344
Muut 106 149 -29,0 123
Yhteensä 6416 7647 -16,1 6530

Henkilöstörakenne

Konsernin palveluksessa oli raportointikaudella keskimäärin 6472 (7711) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on 16,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 6416 henkeä (7647).

Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010

Joulukuussa 2007 Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi avainhenkilöstölle osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011.

Pöyry Oyj:n hallitus päätti 1.2.2010 kannustinjärjestelmän osakemäärästä vuodelle 2010.

Palkkiojärjestelmän arvo vuonna 2010 vastaa 610 000 osaketta olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli yhtiön tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 1 070 000 osakkeen arvoa. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä sidotaan konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon. Palkkion oikeutukseen vaikuttaa myös ehto työ- tai toimisuhteen jatkuvuudesta sitouttamisjakson päättymiseen asti 1.1.2013. Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu vuonna 2010 noin 300 henkilöä. Ansaintajakson 2010 palkkio-oikeuksista oli 19.4.2010 myönnetty 97 prosenttia.

HALLINTO

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2010. Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 23.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo. Yhtiökokous valitsi hallitukseen uutena jäsenenä Georg Ehrnroothin. Harry Piehl oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Alexis Fries ja Georg Ehrnrooth. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

VALTUUTUKSET

Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

MUUTOKSET YRITYKSEN JOHDOSSA

Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän johtaja Bernd Kordes ilmoitti 12.1.2010 siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen ja hänen jäsenyytensä konsernin johtoryhmässä päättyi samana päivänä. Pöyry ilmoitti 1.2.2010 kahdesta nimityksestä konsernin johtoryhmään: Dr. Norbert Gorny, 46, nimitettiin Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President). Martin Bachmann, 42, nimitettiin Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän johtajaksi (Executive Vice President).

Raportointikauden päättymisen jälkeen, 7.4.2010 Pöyryn johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Esa Ikäheimonen ilmoitti eroavansa Pöyry-konsernin palveluksesta ja siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Esa Ikäheimonen jatkaa nykyisissä tehtävissään Pöyryn talousjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä siirtymäkauden ajan, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.9.2010 saakka

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Pöyry Oyj:n osakepääoma 31.3.2010 oli 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä raportointikauden lopussa omat osakkeet mukaan lukien oli 59 027 482.

Pöyryllä oli hallussaan 19.4.2010 yhteensä 383 308 omaa osaketta, mikä on 0,6 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 4,1 miljoonaa euroa.

OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET

Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti merkittiin vuoden 2009 lopun jälkeen 359 556 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvoi 59 330 954 osakkeeseen.

Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat raportointikauden lopussa omistajansa merkitsemään yhteensä 1 335 872 osaketta, mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä.

Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com.

OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI

Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 31.3.2010 oli 10,75 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta raportointikaudella oli 10,26 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 9,02 euroa. Osakkeen hinta laski noin 4 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Raportointikaudella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 5,9 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 60,9 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 95 600 osaketta eli noin 1,0 miljoonaa euroa.

Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 31.3.2010 yhteensä 630,4 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 634,5 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien.

OMISTUSRAKENNE

Raportointikaudella rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6933:sta ensimmäisen vuosineljänneksen lopun 7838:aan. Määrä kasvoi 13 prosenttia.

Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,57 prosentin äänimäärällä. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa.

Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli raportointikauden lopussa yhteensä 16,1 prosenttia äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 48,5 prosenttia.

LIPUTUKSET

Pöyry Oyj vastaanotti 5.2.2010 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan 3.2.2010 toteutettujen osakekauppojen seurauksena I.G. International Management Limitedin (Corporate Number 201041), Irlanti, hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus alitti viisi prosenttia Pöyry Oyj:n osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen mukaan I.G. International Management Limited omisti sillä päivämäärällä yhteensä 2 934 342 Pöyry Oyj:n osaketta, mikä on 4,97 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Muita osakeomistuksen muutosilmoituksia ei ole saatu tämän raportin julkaisuajankohtaan mennessä.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Pöyryn visio 2020 julkaistiin vuoden 2009 lopulla. Vuoden 2010 alussa konsernin johtoryhmä on aloittanut strategiatyön, jonka avulla visio konkretisoidaan strategisiksi suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi.

Toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on pitää Pöyryn kannattavuus hyväksyttävällä tasolla läpi meneillään olevan taantuman, etenee suunnitellusti. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä oli saavutettu noin 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla noin 30 miljoonan euron säästöt kiinteissä ja muissa projekteihin liittymättömissä kustannuksissa.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden nykyisen tilanteen mahdolliseen pitkittymiseen ja heikkenemiseen entisestään. Pöyryn palvelujen kysynnän väheneminen voi johtaa liikevaihdon pienenemiseen ja siten liikevoiton supistumiseen.

Talouden taantuman vaikutukset ovat näkyneet Pöyryn toiminnassa selvimmin Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä. Tällä hetkellä on vaikea ennakoida tarkasti, millä aikataululla näiden liiketoimintaryhmien kysyntä elpyy.

Vastatakseen näihin riskeihin Pöyry jatkaa toimenpideohjelmaa, jolla pyritään säilyttämään konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä, varmistaen kuitenkin samalla yhtiön kyky toteuttaa tilauskantaan lisätyt toimeksiannot menestyksellisesti. Ohjelma keskittyy myyntiin, resursseihin, kustannusrakenteeseen, investointeihin ja rahoitukseen.

Pöyryn taloudellinen asema on vakaa, ja konsernin vahva tase auttaa maksukyvyn turvaamisessa. Hankkeiden rahoitusvaikeudet voivat aiheuttaa ongelmia Pöyryn asiakkaille, minkä vuoksi he saattavat lykätä hankkeita tai jopa peruuttaa tehtyjä tilauksia. Tällöin luottotappioriski kasvaa.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna.

Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle ovat seuraavat:

Sekä Energia- että Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluonteiset erät. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Samoin Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan.

Vantaa 20.4.2010

PÖYRY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

PÖYRY-KONSERNI      
         
LAAJA TULOSLASKELMA      
Milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
         
LIIKEVAIHTO 162,7 187,8 673,5
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,2 0,5
         
Materiaalit ja tarvikkeet -1,7 -0,9 -7,0
Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -20,2 -23,4 -90,6
Henkilöstökulut -100,3 -112,6 -401,5
Poistot -2,0 -2,1 -8,2
Liiketoiminnan muut kulut -39,2 -44,0 -155,9
         
LIIKEVOITTO -0,4 5,2 11,6
% liikevaihdosta -0,2 2,8 1,7
         
Rahoitustuotot 0,5 1,9 5,0
Rahoituskulut -1,5 -1,4 -5,6
Kurssierot 0,8 0,6 1,4
         
VOITTO ENNEN VEROJA -0,6 6,3 12,4
% liikevaihdosta -0,4 3,4 1,8
         
Tuloverot -0,5 -2,0 -4,4
         
KONSERNIN VOITTO -1,1 4,3 8,0
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
         
Muuntoerot 2,4 0,6 4,2
         
LAAJA TULOS 1,3 4,9 12,2
         
Voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille -0,9 3,8 6,5
Vähemmistölle -0,2 0,5 1,5
         
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 1,5 4,4 10,7
Vähemmistölle -0,2 0,5 1,5
         
Tulos/osake, emoyhtiön omistajille      
kuuluva osuus, euroa -0,02 0,07 0,11
Laimennusvaikutuksella korjattu -0,02 0,07 0,11

 

TASE          
Milj. euroa     31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
             
VASTAAVAA          
             
PITKÄAIKAISET VARAT          
Liikearvo     104,5 98,0 101,3
Aineettomat hyödykkeet     5,5 6,1 5,4
Aineelliset hyödykkeet     16,4 18,4 16,6
Osakkeet, osakkuusyhtiöt     5,9 6,1 5,5
Osakkeet, muut     1,9 1,9 1,9
Lainasaamiset     1,4 0,1 1,5
Laskennalliset verosaamiset    10,3 7,3 9,5
Eläkesaatavat     0,3 0,9 0,3
Muut pitkäaikaiset saamiset    9,0 7,1 7,5
        155,2 145,9 149,5
LYHYTAIKAISET VARAT          
Keskeneräiset työt     96,7 75,4 78,8
Myyntisaamiset     136,2 131,9 127,3
Lainasaamiset     0,0 0,7 0,1
Muut saamiset     7,5 12,0 7,5
Siirtosaamiset     12,8 17,5 10,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 
45,4 0,0 27,9
Rahavarat     62,6 152,3 114,1
        361,2 389,8 365,9
             
YHTEENSÄ     516,4 535,7 515,4
             
VASTATTAVAA          
             
OMA PÄÄOMA          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma     14,6 14,6 14,6
Ylikurssirahasto     0,0 32,4 0,0
Vararahasto     2,9 20,3 2,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 57,2 5,8 56,6
Muuntoero     -15,8 -21,6 -18,2
Kertyneet voittovarat     113,6 117,5 120,2
        172,5 169,0 176,0
Vähemmistön osuus     7,0 8,1 8,0
        179,5 177,1 184,0
VELAT          
             
PITKÄAIKAISET VELAT          
Korolliset pitkäaikaiset velat    102,1 100,3 101,3
Eläkevelvoitteet     7,4 7,7 7,4
Laskennallinen verovelka     1,7 6,3 1,7
Muut pitkäaikaiset velat     2,4 4,9 2,3
        113,6 119,2 112,7
LYHYTAIKAISET VELAT          
Korollisten pitkäaikaisten velkojen
lyhennykset
19,6 20,6 19,8
Lyhytaikaiset korolliset velat    0,6 9,2 1,7
Varaukset     8,8 8,3 8,3
Saadut projektiennakot     66,3 61,7 66,0
Ostovelat     20,0 20,4 21,5
Muut lyhytaikaiset velat     31,5 34,3 29,3
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat
verovelat
0,4 1,9 4,2
Siirtovelat     76,1 83,0 68,0
        223,3 239,4 218,8
             
YHTEENSÄ     516,4 535,7 515,4

 

RAHAVIRTALASKELMA        
Milj. euroa   1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
           
LIIKETOIMINTA        
  Katsauskauden voitto   -1,1 4,3 8,0
  Poistot ja arvonalentumiset 2,0 2,1 8,2
  Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,0 0,0 0,0
  Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,2 0,2
  Rahoitustuotot ja -kulut  0,2 -1,1 -0,8
  Tuloverot   0,5 2,0 4,4
  Keskeneräisten töiden muutos -17,9 -6,1 -9,5
  Myynti- ja muiden saamisten muutos -13,0 8,6 18,3
  Saatujen projektiennakoiden muutos 0,3 -11,9 -7,6
  Osto- ja muiden velkojen muutos 4,0 -1,3 -15,7
  Saadut rahoitustuotot   0,5 1,9 5,0
  Maksetut rahoituskulut   -1,7 -1,6 -5,7
  Maksetut tuloverot   -1,4 -11,7 -15,2
           
Liiketoiminnan nettorahavirta  -27,7 -15,0 -10,4
           
INVESTOINNIT        
  Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin      
  vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,0 -6,8 -10,6
  Investoinnit muihin osakkeisiin 0,0 0,0 -0,2
  Investoinnit käyttöomaisuuteen -1,5 -1,8 -4,7
  Käyttöomaisuuden myynti  0,0 0,2 0,3
           
Investointien nettorahavirta  -2,5 -8,4 -15,2
           
Nettorahavirta ennen rahoitusta -30,2 -23,4 -25,6
           
RAHOITUS        
  Uudet lainat   0,0 0,0 20,0
  Lainojen lyhennykset   -1,0 -0,5 -20,5
  Lyhytaikaisen rahoituksen muutos -0,2 8,5 0,7
  Maksetut osingot   -6,5 -36,8 -39,0
  Omien osakkeiden hankinta 0,0 -1,2 -1,9
  Osakemerkintä   0,6 0,1 0,4
           
Rahoituksen nettorahavirta  -7,1 -30,0 -40,3
           
Rahavarojen ja muiden likvidien varojen
muutos
-37,3 -53,4 -65,9
           
Rahavarat ja muut likvidit varat kauden
alussa
142,0 203,7 203,7
           
Rahoitusvarojen käyvän arvon muutos     0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 3,3 2,0 4,1
           
Rahavarat ja muut likvidit varat kauden
lopussa
108,0 152,3 142,0
           
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 
45,4 0,0 27,9
Rahavarat   62,6 152,3 114,1
           
Rahavarat ja muut likvidit varat kauden
lopussa
108,0 152,3 142,0

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET               
Milj. euroa Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
hasto
Vara-
ra-
hasto
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muun-
to-
erot
Voit-
to-
varat
Yht. Vähem-
mistön
osuus
Oma
pääoma
yht.
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
            0,0   0,0
  Osingonjako           -37,9 -37,9   -37,9
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,2 -1,2   -1,2
  Siirto,
voittovarat
            0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,4 0,4   0,4
  Tilikauden
laaja tulos
    -0,2   0,8 3,8 4,4 0,5 4,9
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 -0,2 0,0 0,8 -34,9 -34,3 0,5 -33,8
                     
Oma pääoma
31.3.2009
14,6 32,4 20,3 5,8 -21,6 117,5 169,0 8,1 177,1
                     
Oma pääoma
1.1.2009
14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,4     0,4   0,4
  Osingonjako           -37,9 -37,9 -1,1 -39,0
  Omien
osakkeiden
hankinta
          -1,9 -1,9   -1,9
  Siirto
sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahastoon
  -32,4 -18,0 50,4     0,0   0,0
  Siirto,
voittovarat
    0,3     -0,3 0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          1,2 1,2   1,2
  Vähemmistön
osuus
          0,1 0,1 -0,1 0,0
  Tilikauden
laaja tulos
        4,2 6,5 10,7 1,5 12,2
Muutokset
yhteensä
0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1
                     
Oma pääoma
31.12.2009
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
Oma pääoma
1.1.2010
14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0
                     
  Optioilla
merkityt
osakkeet
      0,6     0,6   0,6
  Osingonjako           -5,9 -5,9 -0,8 -6,7
  Siirto,
voittovarat
    0,0       0,0   0,0
  Kannustin-
järjestel-
mien kulu-
kirjaus
          0,3 0,3   0,3
  Vähemmistön
muutos
            0,0   0,0
  Tilikauden
laaja tulos
        2,4 -0,9 1,5 -0,2 1,3
Muutokset
yhteensä
0,0 0,0 0,0 0,6 2,4 -6,5 -3,5 -1,0 -4,5
                     
Oma pääoma
31.3.2010
14,6 0,0 2,9 57,2 -15,8 113,6 172,5 7,0 179,5

 

Milj. euroa   31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
           
Ehdolliset velat ja sitoumukset      
           
Muusta omasta sitoumuksesta      
  Pantatut arvopaperit   1,6 1,5 2,0
  Projekti- ja muut takaukset 55,4 48,9 55,0
  Riita-asiat ja oikeudenkäynnit 3,0 0,0 3,0
           
Muiden puolesta        
  Pantatut arvopaperit   0,0 0,2 0,0
  Muut vastuut   0,1 0,1 0,1
           
Vuokra- ja leasingvastuut  108,9 120,1 111,0
           
Johdannaissopimukset        
           
  Valuuttatermiinisopimukset,      
  nimellisarvot   46,3 27,2 33,4
  Valuuttatermiinisopimukset, 0,4 0,4 0,5
  käypä arvo   -0,4 -0,7 -0,4
           
  Valuuttaoptiot, nimellisarvot      
  Ostetut   0,0 3,8 0,2
  Asetetut   0,0 2,8 0,0
           
  Valuuttaoptiot, käypä arvo       
  Ostetut   0,0 0,1 0,0
  Asetetut   0,0 -0,1 0,0
           
  Koronvaihtosopimusten nimellisarvo 42,4 11,0 41,6
     josta basis swappeja 31,8 0,0 30,8
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -0,7 -0,7 -0,7

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT          
             
Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa
tapahtuvat käypään markkinahintaan. 
     
             
  Myynti osakkuusyhtiöille  0,0 0,0 0,1
  Lainat osakkuusyhtiöille  0,1 0,1 0,1
  Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä  0,0  0,0 0,0
             
Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset      
  Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.3.2010 yhteensä 133 514 osaketta ja 49 092 optio-oikeutta (joulukuun 2009 lopussa 179 676 osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta, joihin sisältyi myös toimitusjohtajan sijaisen omistukset). Optiot oikeuttavat merkitsemään 196 368 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.
             
Vuoden 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmä      
  Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta.
             
  Palkkiojärjestelmä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen tekstiosuudessa.

 

AVAINLUVUT     1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
             
Tulos/osake, euroa     -0,02 0,07 0,11
  Laimennusvaikutuksella korjattu   -0,02 0,07 0,11
             
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma/osake, euroa
2,92 2,87 2,98
             
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.   0,1 11,1 5,3
             
Oman pääoman tuotto, % p.a.   -2,3 9,4 4,1
             
Omavaraisuusaste, %       39,9 37,4 40,9
             
Nettovelkaantumisaste, %     8,0 -12,5 -10,5
             
Nettovelat, milj. euroa     14,3 -22,2 -19,3
             
Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa  527,9 539,8 483,6
Kokonaistoimitukset, milj. euroa   1,8 6,6 2,1
Tilauskanta yhteensä, milj. euroa   529,7 546,4 485,7
             
Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj.
euroa
1,5 1,8 4,8
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, milj. euroa 1,4 1,4 5,0
             
Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin 6472 7711 7052
Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa 6416 7647 6530
Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa 139 140 141
             
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS      
Milj. euroa          
             
Kirjanpitoarvo kauden alussa    5,4 6,2 6,2
Hankitut yhtiöt     0,0 0,0 0,0
Investoinnit     0,5 0,5 1,2
Vähennykset     0,0 0,0 0,0
Poistot ja kulukirjaukset    -0,5 -0,6 -2,2
Muuntoero     0,1 0,0 0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   5,5 6,1 5,4
             
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS      
             
Kirjanpitoarvo kauden alussa    16,6 18,8 18,8
Hankitut yhtiöt     0,0 0,0 0,0
Investoinnit     1,0 1,3 3,4
Vähennykset     0,0 -0,2 -0,4
Poistot     -1,5 -1,5 -6,0
Muuntoero     0,3 0,0 0,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   16,4 18,4 16,6

 

TOIMINTASEGMENTIT      
Milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
         
LIIKEVAIHTO      
Energia 42,8 48,3 173,9
Teollisuus 35,8 51,3 162,0
Kaupunki & liikenne 47,5 48,9 184,5
Vesi & ympäristö 19,3 21,0 86,5
Liikkeenjohdon konsultointi 17,2 17,8 68,5
Kohdistamaton 0,1 0,5 -1,9
Yhteensä 162,7 187,8 673,5
         
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO      
Energia 0,4 3,2 5,9
Teollisuus -4,3 -0,9 -10,1
Kaupunki & liikenne 3,6 3,8 14,9
Vesi & ympäristö 0,5 0,8 4,9
Liikkeenjohdon konsultointi 0,3 -0,6 -0,4
Kohdistamaton -1,0 -1,1 -3,6
Liikevoitto yhteensä -0,4 5,2 11,6
         
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 1,1 0,8
Voitto ennen veroja -0,6 6,3 12,4
         
Tuloverot -0,5 -2,0 -4,4
Kauden voitto -1,1 4,3 8,0
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille -0,9 3,8 6,5
Vähemmistölle -0,2 0,5 1,5
         
LIIKEVOITTO %      
Energia 1,0 6,6 3,4
Teollisuus -12,0 -1,8 -6,2
Kaupunki & liikenne 7,6 7,8 8,1
Vesi & ympäristö 2,6 3,8 5,7
Liikkeenjohdon konsultointi 1,7 -3,4 -0,7
Konserni -0,2 2,8 1,7
         
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA      
Energia 1,4 3,2 7,8
Teollisuus -4,1 1,5 -3,5
Kaupunki & liikenne 3,6 4,1 15,5
Vesi & ympäristö 0,5 0,8 5,1
Liikkeenjohdon konsultointi 0,3 -0,2 1,2
Kohdistamaton -1,0 -1,1 -3,6
Liikevoitto yhteensä 0,9 8,3 22,5
         
LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %      
Energia 3,4 6,6 4,5
Teollisuus -11,5 2,9 -2,2
Kaupunki & liikenne 7,6 8,4 8,4
Vesi & ympäristö 2,6 3,8 6,0
Liikkeenjohdon konsultointi 1,7 -1,1 1,8
Konserni 0,6 4,4 3,3
       
TILAUSKANTA      
Energia 175,5 180,4 171,0
Teollisuus 69,6 66,8 39,3
Kaupunki & liikenne 193,6 198,2 194,8
Vesi & ympäristö 70,5 78,8 62,3
Liikkeenjohdon konsultointi 20,5 21,6 18,0
Kohdistamaton 0,0 0,6 0,3
Yhteensä 529,7 546,4 485,7
         
Konsultointi ja suunnittelu 527,9 539,8 483,6
Kokonaistoimitukset 1,8 6,6 2,1
Yhteensä 529,7 546,4 485,7
         
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA      
Energia 1330 1613 1402
Teollisuus 1795 2554 1790
Kaupunki & liikenne 1807 1866 1858
Vesi & ympäristö 898 951 908
Liikkeenjohdon konsultointi 445 542 451
Kohdistamaton 141 121 121
Yhteensä 6416 7647 6530
         
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN      
Pohjoismaat 49,4 54,1 194,4
Muu Eurooppa 75,1 88,0 323,7
Aasia 11,6 16,2 54,7
Pohjois-Amerikka 7,2 6,1 20,0
Etelä-Amerikka 12,9 15,8 50,3
Muut 6,5 7,6 30,4
Yhteensä 162,7 187,8 673,5

 

TOIMINTASEGMENTIT        
Milj. euroa 1-3/08 4-6/08 7-9/08 10-12/08
           
LIIKEVAIHTO        
Energia 47,1 49,3 46,6 50,2
Teollisuus 65,5 75,5 63,5 67,3
Kaupunki & liikenne 41,5 46,7 42,8 48,1
Vesi & ympäristö 20,3 21,7 20,3 25,3
Liikkeenjohdon konsultointi 21,4 24,4 20,1 24,1
Kohdistamaton 0,4 0,4 0,6 -1,4
Yhteensä 196,2 218,0 193,9 213,6
           
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia 4,3 6,2 4,6 10,0
Teollisuus 11,5 16,1 12,0 9,8
Kaupunki & liikenne 3,9 4,0 3,8 4,6
Vesi & ympäristö 0,7 1,4 0,3 1,8
Liikkeenjohdon konsultointi 2,4 3,7 2,9 2,0
Kohdistamaton -0,8 -1,4 -1,7 -1,5
Liikevoitto yhteensä 22,0 30,0 21,9 26,7
           
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,5 1,3 0,2
Voitto ennen veroja 22,6 30,5 23,2 26,9
           
Tuloverot -7,1 -9,4 -7,5 -6,6
Kauden voitto 15,5 21,1 15,7 20,3
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 15,1 20,5 15,4 19,8
Vähemmistölle 0,4 0,6 0,3 0,5
           
LIIKEVOITTO %        
Energia 9,1 12,6 9,9 19,9
Teollisuus 17,6 21,3 18,9 14,5
Kaupunki & liikenne 9,4 8,6 8,9 9,7
Vesi & ympäristö 3,4 6,5 1,5 7,3
Liikkeenjohdon konsultointi 11,2 15,2 14,4 8,5
Konserni 11,2 13,8 11,3 12,5
           
TILAUSKANTA        
Energia 190,4 180,9 199,8 182,0
Teollisuus 125,2 113,4 109,1 82,4
Kaupunki & liikenne 158,2 158,0 179,0 176,4
Vesi & ympäristö 74,7 75,0 78,3 76,8
Liikkeenjohdon konsultointi 25,4 28,0 27,9 21,1
Kohdistamaton 0,4 0,4 0,4 0,4
Yhteensä 574,3 555,7 594,5 539,1
           
Konsultointi ja suunnittelu 568,5 551,5 592,5 538,6
Kokonaistoimitukset 5,8 4,2 2,0 0,5
Yhteensä 574,3 555,7 594,5 539,1

 

TOIMINTASEGMENTIT        
Milj. euroa 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09
           
LIIKEVAIHTO        
Energia 48,3 41,6 40,0 44,0
Teollisuus 51,3 45,6 31,5 33,6
Kaupunki & liikenne 48,9 46,3 42,6 46,7
Vesi & ympäristö 21,0 22,0 20,6 22,9
Liikkeenjohdon konsultointi 17,8 17,8 15,1 17,8
Kohdistamaton 0,5 0,7 0,4 -3,5
Yhteensä 187,8 174,0 150,2 161,5
           
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO        
Energia 3,2 1,3 0,6 0,8
Teollisuus -0,9 -0,4 -3,6 -5,2
Kaupunki & liikenne 3,8 3,4 3,7 4,0
Vesi & ympäristö 0,8 1,5 1,1 1,5
Liikkeenjohdon konsultointi -0,6 -0,4 -0,1 0,7
Kohdistamaton -1,1 -0,8 -0,6 -1,1
Liikevoitto yhteensä 5,2 4,6 1,1 0,7
           
Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 -0,5 -0,3 0,5
Voitto ennen veroja 6,3 4,1 0,8 1,2
           
Tuloverot -2,0 -1,8 -0,8 0,2
Kauden voitto 4,3 2,3 0,0 1,4
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 3,8 2,1 -0,4 1,0
Vähemmistölle 0,5 0,2 0,4 0,4
           
LIIKEVOITTO %        
Energia 6,6 3,1 1,5 1,9
Teollisuus -1,8 -0,9 -11,4 -15,5
Kaupunki & liikenne 7,8 7,3 8,7 8,6
Vesi & ympäristö 3,8 6,8 5,3 6,7
Liikkeenjohdon konsultointi -3,4 -2,2 -0,7 3,6
Konserni 2,8 2,6 0,7 0,4
           
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA
       
Energia 3,2 2,1 1,3 1,2
Teollisuus 1,5 2,5 -2,2 -5,3
Kaupunki & liikenne 4,1 3,5 3,7 4,2
Vesi & ympäristö 0,8 1,6 1,2 1,6
Liikkeenjohdon konsultointi -0,2 0,3 -0,1 1,2
Kohdistamaton -1,1 -0,8 -0,6 -1,1
Liikevoitto yhteensä 8,3 9,2 3,3 1,8
           
LIIKEVOITTO ENNEN
UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA %
       
Energia 6,6 5,0 3,3 2,7
Teollisuus 2,9 5,5 -7,0 -15,8
Kaupunki & liikenne 8,4 7,6 8,7 9,0
Vesi & ympäristö 3,8 7,3 5,8 7,0
Liikkeenjohdon konsultointi -1,1 1,7 -0,7 6,7
Konserni 4,4 5,3 2,2 1,1
         
TILAUSKANTA        
Energia 180,4 178,5 173,6 171,0
Teollisuus 66,8 57,5 48,7 39,3
Kaupunki & liikenne 198,2 202,0 202,4 194,8
Vesi & ympäristö 78,8 75,5 69,0 62,3
Liikkeenjohdon konsultointi 21,6 19,3 20,1 18,0
Kohdistamaton 0,6 1,3 0,1 0,3
Yhteensä 546,4 534,1 513,9 485,7
           
Konsultointi ja suunnittelu 539,8 530,7 510,8 483,6
Kokonaistoimitukset 6,6 3,4 3,1 2,1
Yhteensä 546,4 534,1 513,9 485,7

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT      
           
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %      
           
  100 x tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------------------------
 
    taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)  
           
Oman pääoman tuotto, ROE %      
           
  100 x tilikauden tulos
----------------------------------------------------
 
    oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin)
           
Omavaraisuusaste %       
         
  100 x oma pääoma 
----------------------------------------
   
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
           
Nettovelkaantumisaste %       
         
  100 x korolliset velat - rahavarat 
----------------------------------
   
    oma pääoma      
           
Tulos/osake, EPS       
       
    emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta
-------------------------------------------------------------
    keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake  
           
    emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
 
    osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa  

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT        
             
          Hankinta- Hankittu
Yritykset ja liiketoiminta      ajankohta prosenttiosuus
             
  PRG-Tec Oy       1.2.2010 100
             
  Yhtiö on erikoistunut kallioperän hydrologisiin ja
geofysiikan mittauksiin. Asiakaskunta koostuu
ydinjätehuollon alan yhtiöistä Suomessa ja
Ruotsissa. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja työllistää
kahdeksan henkilöä.
   
             
  Aquarius International Consultants Pty Ltd  14.5.2009 100
             
  Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja kuuluu
Australian johtaviin tämän alan riippumattomiin
suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä
on hyvä maine merialueilla toimivan öljy- ja
kaasuteollisuuden piirissä. Yhtiö sijaitsee
Perthissä, Australiassa ja työllistää kymmenen
henkilöä. 
   
             
  Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd 1.3.2009 100
             
  Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti
projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä
toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys-
ja rakennushankkeissa. Yhtiö sijaitsee
Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä.
   
             
Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot    
Milj. euroa       2010 2009
             
Hankintameno          
  Kiinteä hinta, maksettu      1,4 4,2
  Arvio tuloskehityksen perusteella    0,0 0,0
  Yhteensä       1,4 4,2
             
Hankintamenon allokointi          
  Nettovarat       0,5 0,2
  Käyvän arvon oikaisut:          
  Asiakassuhteet       0,0 0,0
  Tilauskanta       0,0 0,0
  Yhteensä       0,5 0,2
             
Liikearvo (erotus)       0,9 4,0
             
  Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja
henkilöstö sekä hankitun liiketoiminnan hyvä
kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon
syntymiseen. 
   
             
Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan      
  Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta-
ajankohdasta katsauskauden loppuun (09/2009 ja
12/2008)
0,0 0,0
  Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
1,0 3,0
  Liikevoiton määrä 12 kuukauden
kalenterivuositasolla
0,3 0,7
             
Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään   8 37

 

Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin       
             
  2010     2009    
    Kirjan-   Yhdistä- Kirjan-   Yhdistä-
    pitoarvot Käyvän misessä pitoarvot Käyvän misessä
    ennen arvon kirjatut ennen arvon kirjatut
    yhdis- oi- käyvät yhdis- oi- käyvät
Milj. euroa tämistä kaisut arvot tämistä kaisut arvot
               
  Myyntisaamiset 0,1   0,1 0,2   0,2
  Rahavarat 0,4   0,4 0,2   0,2
  Vastaavaa
yhteensä
0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4
               
  Muut lyhyt-
aikaiset velat
0,0   0,0 0,2   0,2
  Vastattavaa
yhteensä
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
               
  Identifioitavissa
olevien erien
nettovarat
0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2
               
  Hankittujen
liiketoimintojen
hankintameno
    1,4     4,2
               
  Liikearvo     0,9     4,0
               
  Rahana maksettu
kauppahinta
    1,3     4,2
  Hankittujen
liiketoimintojen
rahavarat
    0,4     0,2
  Rahavirtavaikutus     0,9     4,0
               
  Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
               
  Tiedot ovat alustavia.