Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 18.10.2012

Pöyry alentaa arviotaan vuoden 2012 liikevoitosta

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 18.10.2012 klo 14.50

Tämän hetkisen tiedon perusteella Pöyry-konsernin vuoden 2012 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2011. Tammi-kesäkuun 2012 osavuosituloksen yhteydessä annettujen näkymien yhteydessä konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin laskevan verrattuna vuoteen 2011. Konsernin liikevaihtonäkymät pysyvät ennallaan ja vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2011.

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat olleet pettymys ja siitä johtuen vuoden 2012 tammi-syyskuun liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli selvästi odotuksia alhaisempi. Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien heikkoa tulosta tekevien toimistojen ja liiketoimintayksiköiden sulkeminen ja myynti liiketoimintaportfolion käynnissä olevan strategisen tarkastelun yhteydessä vaikuttavat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti vertailukelpoiseen liikevoittoon. Lisäksi Kaupunki-liiketoimintaryhmän kannattavuutta rasittavat pääosin ydinmarkkina-alueiden ulkopuolella toteutetuista projekteista kirjatut kertaluonteiset projekti- ja luottotappiot. Odotuksia alhaisempi käyttöaste tietyillä markkinoilla, erityisesti Energia-liiketoimintaryhmässä, sekä alhainen liikevaihto erityisesti Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä vaikuttavat näiden liiketoimintaryhmien liikevoittoon negatiivisesti. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä suuret projektit ovat tulossa päätökseen, mutta päätökset uusista suurista tilauksista ovat viivästyneet. Näiden tekijöiden seurauksena arviota vuoden 2012 liikevoitosta on laskettu edelleen.

Sekä liikevoittonäkymissä että vuoden 2011 vertailuluvuissa viitataan lukuihin ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Alustavien tulostietojen mukaan Pöyryn liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli noin 584 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja noin 10,5 miljoonaa euroa.

Pöyry julkaisee tammi-syyskuun 2012 osavuosituloksensa 26.10.2012.

Pöyry jatkaa käynnissä olevia toimenpiteitä liikevoiton parantamiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyy konserninlaajuinen toiminnan tehostamisohjelma, sekä sisäisiin prosesseihin, tukifunktioihin ja näihin liittyviin kustannuksiin liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Lisätietoja arvioiduista taloudellisista vaikutuksista on saatavilla myöhemmin tänä vuonna.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, CFO
puh. +358 10 33 26088
 
Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista energia-, teollisuus-, liikenne, vesi-, ympäristö- ja kiinteistöaloilla. Pöyryllä on palveluksessaan noin 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com