Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 13.01.2009

Pöyry aloittaa sopeuttamistoimenpiteet Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmissä ja arvioi alustavasti tulevaisuuden näkymiään

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 13.1.2009 klo 9:00
 
Maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä alkanut talouden taantuma on selkeästi heijastunut Pöyryn Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien toimintaan. Pöyry aloittaa merkittävät sopeuttamistoimenpiteet Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmissä aloittamalla yt-neuvottelut Suomen yksiköissä. Selkeästi laskeneen kysynnän ja alhaisemman kapasiteetin käyttöasteen arvioidaan heikentävän merkittävästi konsernin vuoden 2009 voittoa ennen veroja. Konsernin vuoden 2008 tulosohjeistus säilyy ennallaan.
 
Talouden taantuma on heikentänyt metsäteollisuusyritysten kannattavuutta ja vaikeuttanut investointirahoituksen saatavuutta globaalisti. Tästä syystä hankkeita on lykätty, uusien hankkeiden valmistelu on hidastunut ja konsultointitoimeksiantojen määrä on pienentynyt. Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän palvelujen kysyntä on vähentynyt ja kysynnän elpymistä on vaikea ennakoida.
 
Pöyryn Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän kysyntä on heikentynyt sen toiminta-alueilla Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Kysynnän heikentyminen kohdistuu erityisesti liike- ja toimistorakentamiseen ja teollisuuden projekteihin. Myös tämän kysynnän elpymistä on vaikea ennakoida.
 
Pöyry käynnisti syksyllä 2008 toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on säilyttää konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä. Ohjelma kohdistuu myyntiin, resursseihin, kustannusrakenteeseen ja investointeihin. Pöyry on ryhtynyt kattaviin toimiin myynnin tehostamiseksi ja sisäisen verkostoitumisen ja resurssien jakamisen edistämiseksi. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ja alihankintaa vähennetään meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä.
 
Osana sopeuttamistoimenpiteitä käynnistetään yt-neuvottelut Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien Suomen yksiköissä. Yt-neuvottelut koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja muita sopeuttamistoimenpiteitä. Yksityiskohtainen lomautustarve ja lomautusten pituus, mahdolliset irtisanomiset sekä muut sopeutustoimet täsmentyvät neuvottelujen kuluessa. Toimenpiteiden arvioidaan koskevan noin 350 henkilön kapasiteettia Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä ja noin 250 henkilön kapasiteettia Rakentamisen palveluissa. Yhtiökohtaiset yt-neuvottelut aloitetaan tammikuun 2009 aikana ja niiden arvioidaan päättyvän maaliskuun 2009 aikana. Metsäteollisuuden Brasilian yksikössä vähennetään arviolta noin 200 henkilön kapasiteetti muiden paikallisten sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi.
 
Energia-, Liikennejärjestelmät- ja Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmien palvelujen kysyntä on pysynyt vakaana ja julkisen sektorin elvytysohjelmien seurauksena kysynnän arvioidaan paranevan etenkin liikennejärjestelmien alueella.
 
Selkeästi laskeneella kysynnällä ja alhaisemmalla kapasiteetin käyttöasteella arvioidaan olevan merkittävästi heikentävä vaikutus Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän ja selvästi heikentävä vaikutus Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän vuoden 2009 liikevoittoon. Alustavasti tämän arvioidaan heikentävän merkittävästi Pöyry-konsernin voittoa ennen veroja vuonna 2009.
 
Konsernin vuotta 2008 koskeva tulosohjeistus säilyy ennallaan: konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008 ja konsernin voitto ennen veroja paranee selvästi vuonna 2008. Pöyry Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2008 ja vuotta 2009 koskevat yksityiskohtaisemmat tulevaisuuden näkymät tilinpäätöstiedotteessaan 4.2.2009 klo 8:30.
 
Pöyry on maailmanlaajuinen konsultoinnin ja suunnittelun asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen perusteellisen toimialaosaamisen ja innovatiivisia ratkaisuja koko elinkaaren ajan. Toimimme seuraavilla aloilla: vesivoima, öljy ja kaasu, sähkö ja lämpö, uusiutuva energia, paperi ja sellu, kemian prosessiteollisuus, rakentamisen palvelut, liikennejärjestelmät, sekä vesi ja ympäristö. Palveluksessamme on 8000 asiantuntijaa 47 maassa.
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
Puh. 010 33 22399
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
Puh. 010 33 22399
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet