Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 24.04.2009

Pöyry kiihdyttää sopeuttamistoimenpiteitään sekä tehostaa Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintamallia

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 24.4.2009 klo 9.00
 
Pöyry jatkaa ja kiihdyttää konserninlaajuisia tehostamistoimenpiteitään muuttuneesta markkinatilanteesta johtuen. Osana toimenpiteitä yhtiö muuttaa Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän organisaatiota ja toimintamallia. Tilanne edellyttää myös uusia henkilöstövähennyksiä.
 
Pöyry jatkaa konserninlaajuisia tehostamistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on säilyttää konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä ja sopeuttaa kapasiteetti markkinatilanteeseen. Toimenpiteiden tavoitteena on keskittää osaamista, tehostaa toimintoja ja leikata kustannuksia. Kiinteiden kulujen osalta säästötavoite on noin 30 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2008 kustannuksiin. Projekteihin kohdistuvat kustannussäästötavoitteet tarkentuvat vuoden 2009 kysynnän kehittymisen myötä. Tämän hetken ennusteen mukaan kapasiteetin leikkaus- ja säästötavoite on noin 12 prosenttia. Kulusäästötavoite ei sisällä kertaluontoisia kustannuksia.
 
Investointikysyntä erityisesti Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä uusien paperi- ja selluprojektien osalta on alkuvuonna jatkunut heikkona. Myös kemianteollisuuden hankkeet eivät etene. Asiakkaiden investointipäätökset ovat lykkääntyneet ja vahvistettujen hankkeiden aikataulu on epävarma. Investointiaktiviteetin ei arvioida toipuvan vuoden 2009 kuluessa.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintaa tehostetaan keskittämällä ydinosaaminen Vantaalle. Teknologia- ja prosessiosaaminen, projektinjohtopalvelut, suunnittelun ohjaus ja laadun varmistaminen palvelevat Vantaalta käsin metsäteollisuutta ja kemian prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti. Osaamiskeskusta vahvistetaan myös metsäteollisuuden avainasiakastoiminnolla. Kilpailukyvyn parantamiseksi toteutussuunnittelu keskitetään vaiheittain Engineering Centreen, joka toimii Kouvolassa, Sao Paulossa Brasiliassa, Lodzissa Puolassa ja Jinanissa Kiinassa. Uuden toimintamallin tavoitteena on tehokas ja yhtenäinen palvelu, jossa teknologia- ja prosessiosaaminen yhdistyy kustannustehokkaaseen projektien toteutukseen. Terävöittämällä toimintaansa Pöyry vahvistaa asemaansa maailman johtavana sellu- ja paperiteollisuuden teknologiaosaajana ja parantaa asemaansa kemian prosessiteollisuutta palvelevana osaajana.
 
Uusi toimintamalli edellyttää uudelleenorganisointia ja henkilöstösopeutuksia Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä. Tavoitteena on keventää liiketoimintaryhmän kustannuspohjaa merkittävästi. Pöyry käynnistää yt-neuvottelut rakennemuutoksen toteuttamiseksi ja kapasiteetin sopeuttamiseksi. Neuvottelujen kohteena on koko liiketoimintaryhmän henkilöstö sekä yksiköt Suomessa ja ne koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja muita sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeutustoimet täsmentyvät neuvottelujen kuluessa ja kysynnän kehittymisen myötä. Eri maissa toimivaa paikallispalveluverkostoa sopeutetaan myös Venäjällä ja Ruotsissa aiemmin ilmoitettujen Suomen ja Brasilian sopeutusten lisäksi.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tuloksen vuonna 2009 arvioidaan olevan lievästi tappiollinen kertaluontoiset kulut huomioiden. Henkilöstökapasiteetin vähentämisen kertaluontoinen kustannus Suomessa täsmentyy toimenpiteiden edetessä.
 
Pöyry on maailmanlaajuinen konsultoinnin ja suunnittelun asiantuntija, joka tarjoaa perusteellista toimialaosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja asiakasyritystensä elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Toimimme seuraavilla aloilla: vesivoima, öljy ja kaasu, sähkö ja lämpö, uusiutuva energia, sellu- ja paperiteollisuus, kemian prosessiteollisuus, liikennejärjestelmät, vesi ja ympäristö sekä rakentamisen palvelut. Palveluksessamme on 7500 asiantuntijaa 49 maassa.
 
PÖYRY OYJ
 
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
Puh. 010 33 21307
Esa Ikäheimonen, talousjohtaja, Pöyry Oyj
Puh. 010 33 21586
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet