Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 06.02.2013

Pöyry lisää fokusta kotimarkkinoihin ja asettaa tavoitteeksi 40-50 miljoonan euron säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä

PÖYRY OYJ              Pörssitiedote                  6.2.2013 klo 8.25
     
* Vahvistaakseen pitkän aikavälin kannattavuuttaan Pöyry parantaa organisaatiotaan ja lisää fokustaan kotimarkkinoihin.
* Toimenpiteitä kohdistetaan heikosti kannattaviin yksikköihin, osia tukitoiminnoista ulkoistetaan ja hallinnollisia prosesseja virtaviivaistetaan - tavoitteena on saavuttaa kaikkiaan 40 - 50 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä.
* Pöyryn strategisen kehityksen tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonaan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 - 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä.

Heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistettavat toimenpiteet
Vuoden 2013 loppuun mennessä toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat yksiköihin, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Osana näitä toimenpiteitä Pöyry myi vuoden 2012 lopulla yksikön, joka tarjosi suunnittelupalveluja vesi-, ympäristö-, jäte- ja energia-aloilla Ranskassa sekä yksikön, joka tarjosi rautatiealan suunnittelu- ja konsultointipalveluja Espanjassa. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 22 miljoonaa euroa. Lisäksi uudelleenjärjestelyjä on jo käynnistetty useissa yksiköissä. Vuoden 2013 loppuun mennessä kannattavuuden odotetaan paranevan 15 - 20 miljoonaa euroa. Toimenpiteistä on kirjattu vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulokseen 7,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut.

Hallinnollisten prosessien virtaviivaistaminen
Vuoden 2012 lopulla Pöyry yksinkertaisti liiketoiminta-alue ja -yksikkörakennettaan ja virtaviivaisti hallinnollisia prosessejaan. Hallinnollisiin tukitoimintoihin liittyvät säästöt saavutetaan globaalisti ohjatun toimintatavan avulla. IT- ja kirjanpitotoimintojen osittainen ulkoistaminen alkoi joulukuussa 2012. Nämä toimet vähentävät henkilöstöä konsernitasolla noin 300:lla ja tuovat vuositasolla noin 25 - 30 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Vastaavat uudelleenjärjestelyjen kuluvaraukset, jotka ovat suuruudeltaan 4,5 miljoonaa euroa, on kirjattu vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulokseen.

Kehittyvä liiketoimintakonsepti
Pöyryn erottautuu kilpailijoistaan kyvyllään palvella asiakkaitaan koko näiden liiketoiminnan elinkaaren ajan. Pöyry on saavuttanut globaalisti merkittävän aseman tietyillä teollisuuden ja energiatuotannon aloilla, ja se jatkaa näiden globaalien osaamisalueiden kehittämistä. Samaan aikaan huomattava osa Pöyryn liiketoiminnasta tulee laajasta joukosta pieniä ja keskisuuria paikallisia projekteja, jotka tuottavat tasaisesti uusia toimeksiantoja monilla eri asiakassektoreilla.

Parantaakseen pitkän aikavälin kannattavuuttaan Pöyry lisää painopistettään aiempaa enemmän paikallisen liiketoimintamallin kehittämiseen. Jatkossa Pöyry ottaa käyttöön toimintamallin, jossa asiakkaita palvellaan kahdesta eri lähtökohdasta - globaali, osaamisalueisiin perustuva malli sekä tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla sovellettava paikallinen liiketoimintamallin. Pöyry parantaa organisaatiotaan ottamalla käyttöön alueelliset liiketoimintalinjat, joiden tavoitteena on vahvistaa paikallista suunnitteluliiketoimintaa yhtiön tärkeimmillä kotimarkkinoilla.

Pöyry jatkaa myös suuriin projekteihin liittyvän osaamisen kehittämistä, ja suurten projektien osuutta kasvatetaan. Suurten projektien toteuttaminen keskitetään Pöyryn globaaleihin osaamisalueisiin eli teollisuuteen ja energia-toimialaan. Kattavien strategisten neuvontapalvelujen kehittämistä jatketaan Liikkeenjohdon konsultoinnissa.

Nimityksiä
Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Pöyry jakaa Kaupunki-liiketoimintaryhmän toiminnan Regional Operations -toimintoihin, joita on kolme: Pohjois-Eurooppa, Keski-Eurooppa ja Alppien alue.

Kaupunki-liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Martin Bachmann nimitetään Alppien alueen johtajaksi sekä vastaamaan Regional Operations -toimintojen yhteisten liiketoimintaprosessien ja -järjestelmien yhtenäistämisestä kolmen eri alueen kesken (Chairman, Regional Operations and President, Regional Operations Alpine Arc). Hänen tehtävänään on myös valmistella uusien alueellisten toimintojen perustamista kattamaan Pöyryn toiminnan Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa.

Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja Martin Kuzaj nimitetään lisäksi Keski-Euroopan alueen johtajaksi (President, Regional Operations Central Europe).

Johtoryhmän jäsen Pasi Tolppanen (Senior Vice President, Operations) nimitetään lisäksi Pohjois-Euroopan alueen johtajaksi (President, Regional Operations Northern Europe).

Kaikki kolme aluejohtajaa raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle Alexis Friesille.

Taloudellisen raportoinnin rakenne
Vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Pöyryn toiminta jakaantuu neljään liiketoimintasegmenttiin: Liikkeenjohdon konsultointi-liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Energia-liiketoimintaryhmä ja Regional Operations -toiminnot.

Regional Operations -toiminnot perustuvat entisen Kaupunki-liiketoimintaryhmän alueellisiin toimintoihin. Lisäksi Paikallispalvelut -liiketoimintayksikkö siirretään Teollisuus-liiketoimintaryhmästä Regional Operations -toimintoon. Näiden muutosten mukaiset pro forma -luvut julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Vuoden jälkipuoliskolla Pöyry aikoo siirtää tiettyjä Energia-liiketoimintaryhmän osia osaksi Regional Operations - toimintoja. Energia-liiketoimintaryhmä keskittyy siten entistä enemmän kehittämään edelleen globaaleja osaamisalueitaan vesivoiman, lämpövoiman, ydinvoiman, uudistuvan energian sekä sähkön tuotannon ja siirron aloilla.

Taloudelliset tavoitteet vuoden 2017 loppuun mennessä
Konsernin taloudellisia tavoitteita on tarkennettu liikevaihdon ja -voiton osalta:
* Tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan euron liikevaihto
- aiempi tavoite: keskimääräinen kasvu 15 prosenttia yli syklin
* Konsernin keskimääräinen liikevoittomarginaali 8-9 prosenttia
- aiempi tavoite: liiketoimintaryhmäkohtainen tavoite vähintään 8 prosenttia keskipitkällä aikavälillä ja 10 prosenttia pitkällä aikavälillä

Muut taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina:
* sijoitetun pääoman tuotto: vähintään 20 prosenttia
* osakekohtaisen tuloksen kasvu: vähintään 15 prosenttia
* velkaantumisaste (gearing): alle 50 prosenttia
* osinko/tulos: vähintään 50 prosenttia

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Rebecca Bleasdale, Public Relations
+358 10 33 26000
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
+358 10 33 23002

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 7 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2012 oli 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).