Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 24.10.2018

Pöyry Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2018


Pöyry Oyj          Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2018, 24.10.2018 klo 8.30

85 % parannus oikaistussa liiketuloksessa ja vahva kassavirta

Tammi-syyskuun 2018 keskeiset tunnusluvut  

 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 30,1 (16,2) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 44,6 (10,2) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto oli 418,6 (387,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8 %. Vertailukelpoisin kurssein laskettuna kasvua oli 12 %.
  • Tilauskanta kasvoi 29 % joulukuusta 2017 ja 26 % syyskuusta 2017 ollen 580,5 (460,4) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuun 2018 keskeiset tunnusluvut 

 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 11,0 (6,3) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 11,7 (6,5) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto oli 136,0 (120,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13 %. Vertailukelpoisin kurssein laskettuna kasvua oli 15 %.
  • Vuosineljänneksen vahvan kassavirran ansiosta nettovelat kauden lopussa olivat -65 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste -38,6 %.
      7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Pöyry-konserni   2018 2017 % 2018 2017 % 2017
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 580,5 460,4 26,1 580,5 460,4 26,1 448,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 136,0 120,5 12,9 418,6 387,7 8,0 522,3
Liiketulos, milj. euroa 11,7 6,5 79,8 44,6 10,2 337,8 15,1
Liiketulos, % liikevaihdosta 8,6 5,4   10,7 2,6   2,9
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 11,0 6,3 74,2 30,1 16,2 85,4 26,0
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta 8,1 5,2   7,2 4,2   5,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa 11,1 5,8 92,3 49,0 8,0 512,4 11,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 36,0 9,1 294,9 73,3 7,2 915,3 38,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,19 0,07 153,3 0,65 0,06 943,8 0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,19 0,07 153,3 0,65 0,06 943,8 0,07
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa 0,18 0,07 148,6 0,41 0,16 151,3 0,25
Nettovelkaantumisaste, %       -38,6 25,6   4,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %       37,6 8,0   8,8
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       4 650 4 539 2,5 4 551

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä paransimme neljännesvuosikohtaista liiketulostamme jo yhdeksättä kertaa peräkkäin. Oikaistu liiketulos parani tällä vuosineljänneksellä 74 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Useimpien ydinmarkkinoidemme kesäkaudesta huolimatta tilauskanta kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 26 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja luotamme siihen, että saadut tilaukset ovat hyvällä tasolla myös neljännellä vuosineljänneksellä. Kassavirta oli vahva ja johti 65 miljoonan euron negatiiviseen nettovelkaan korostaen käänteemme voimakkuutta. Seuraava askeleemme on ylläpitää liikevaihdon kasvua, joka oli kolmannella vuosineljänneksellä 13 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös varovaista paranemista Latinalaisessa Amerikassa, vaikka Brasilian presidentinvaalit ovat luoneet markkinoille epävarmuutta. Energiapalveluiden kysyntä kasvoi erityisesti Lähi-idässä ja vesiliiketoimintamme tarjonta on herättänyt kiinnostusta eri markkinoilla. Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmässä vahva kysyntä jatkuu markkinoillamme ja näemme toimintamme paranemisen jatkuvan etenkin Pohjois-Euroopassa. Konsultointipalveluiden markkinat ovat pysyneet vakaina, ja se on johtanut positiiviseen kehitykseen tänä vuonna, minkä arvioimme jatkuvan.

Muutosohjelmamme lisää edelleen henkilöstön sitoutuneisuutta ja olemme siirtymässä seuraavan sukupolven Pöyryyn samalla vahvistaen sitä vakaata perustaa, jonka loimme muutosprosessimme ensimmäisessä vaiheessa.  

Markkinanäkymät vuodelle 2018

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden oletetaan noudattavan samoja trendejä kuin viimeisen 12 kuukauden aikana. Kasvu euroalueella jatkuu, mutta tämänhetkinen volatiliteetti pääomamarkkinoilla saattaa vaikuttaa investointipäätöksiin. Aasiassa meille tärkeät markkinat ovat edelleen aktiiviset ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energiatarjoamallemme. Lähi-idässä korkea kysyntä jatkuu suolanpoistolle merivedestä ja uudelle energiatuotannolle. Kysyntä Latinalaisessa Amerikassa vaihtelee maittain. Brasiliassa odotetaan vaalituloksen vaikutuksia ja talouden tila on herkkä. Vaikka näemmekin siellä edelleen investointiaktiivisuuden kasvua, se ei ole kuitenkaan vielä muuttunut suuremmiksi projekteiksi. Pohjois-Amerikan markkinoiden kysyntä on edelleen hyvää, mutta USA:n asettamat kaupankäynnin esteet ja mahdolliset vastatoimet aiheuttavat epävarmuutta globaaleilla markkinoilla.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut vahvana erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille. Infra-, vesi ja ympäristömarkkinat ovat vakaat ja odotamme tasaista toimeksiantojen virtaa ydinmarkkinoillamme.  

Taloudelliset näkymät vuodelle 2018

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan selvästi (vuonna 2017: 26,0 milj. euroa).

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

Vuonna 2018 Pöyry juhlistaa ylpeänä 60-vuotista taivaltaan yhdessä henkilöstönsä, asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa.