Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.04.2018

Pöyry Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2018

Pöyry Oyj          Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2018, 27.4.2018 klo 8.30

13% kasvu oikaistussa liiketuloksessa ja 17% kasvu tilauskannassa

Tammi-maaliskuun 2018 keskeiset tunnusluvut  
 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 8,9 (7,8) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 8,4 (7,1) miljoonaa euroa.
     
  • Liikevaihto oli 131,5 (134,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski hieman, mutta vertailukelpoisin kurssein se nousi 1,9% verrattaessa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
     
    • Tilauskanta kasvoi 17% joulukuusta 2017 ja 7% maaliskuusta 2017 ollen 524 (490) miljoonaa euroa.
        1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/    
Pöyry-konserni     2018 2017 % 2017    
Tilauskanta kauden lopussa, milj.euroa 523,6 490,2 6,8 448,5    
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 131,5 134,8 -2,4 522,3    
Liiketulos, milj.euroa 8,4 7,1 17,9 15,1    
Liiketulos, % liikevaihdosta 6,4 5,3   2,9    
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 8,9 7,8 12,9 26,0    
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta 6,7 5,8   5,0    
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -2,4 0,7 n.a. 38,2    
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,09 0,08 13,0 0,07    
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 0,09 0,08 13,0 0,07    
Osakekohtainen tulos, oikaistu, EUR 0,09 0,09 3,5 0,25    
Nettovelkaantumisaste, % 10,2 25,8   4,7    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,2 15,9   8,8    

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat hyvällä  tasolla tärkeimmillä markkinoillamme ja tilauskantamme kasvoi. Samaan aikaan muutosohjelmamme eteni suotuisasti johtaen sekä liiketuloksen että oikaistun liiketuloksen paranemiseen.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös vaatimatonta paranemista Latinalaisessa Amerikassa. Energiapalveluiden kysyntä kasvoi erityisesti Lähi-idässä ja Aasiassa. Eurooppalainen energiamarkkina on muutoksessa ja tarjoaa valikoiden mahdollisuuksia erityisesti konsultointitoiminnallemme. Infrastruktuuri-, Vesi- ja Ympäristöliiketoimintaryhmän muodostaminen on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Tuloskehitys ko. liiketoimintaryhmässä jatkui suotuisana erityisesti Pohjois-Euroopassa. Olemme edistyneet useiden vanhojen ongelmallisten projektien ratkaisemisen kanssa ja olemme luottavaisia, että voimme saattaa osan niistä päätökseen lähitulevaisuudessa.

Muutosohjelmamme ja sen jalkautus saa edelleen positiivista vastetta työntekijöiltämme ja voimme havaita parantuneen ilmapiirin positiivisia vaikutuksia kautta organisaation.  

Markkinanäkymät vuodelle 2018

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden oletetaan noudattavan samoja trendejä kuin viimeisen 12 kuukauden aikana. Kasvu euroalueella jatkuu, mutta tunnelma on edelleen herkkä ja tilanne voi muuttua nopeasti makrotalouden muutosten seurauksena. Aasiassa meille tärkeät markkinat ovat suotuisat ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energiatarjoamallemme. Lähi-idässä hyvä kysyntä jatkuu erityisesti suolanpoistolle merivedestä ja uudelle energiatuotannolle. Kysyntä Latinalaisessa Amerikassa vaihtelee maittain, Brasiliassa on ollut neljä positiivista vuosineljännestä peräkkäin BKT:n kasvun osalta, mutta talouden tila on edelleen herkkä. Vaikka näemmekin siellä investointiaktiivisuuden kasvua, se ei ole vielä muuttunut suuremmiksi projekteiksi. Pohjois-Amerikan markkinoiden kysyntä on hyvää, mutta USA:n asettamat kaupankäynnin esteet ja mahdolliset vastatoimet aiheuttavat epävarmuutta globaaleilla markkinoilla.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut hyvänä erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2018

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan (vuonna 2017: 26,0 milj. euroa).