Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 11.12.2007

PÖYRY OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYNYT AVAINHENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN JA OTTANUT KÄYTTÖÖN YHTIÖKOKOUKSEN ANTAMAN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEN

Pöyry Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle. Pöyryn menestys perustuu keskeisesti henkilöstön työpanokseen. Tästä syystä yhtiön hallitus on päättänyt lisätä merkittävästi palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrää.
 
Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta eli vuodelta 2008 saatava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen ja liikevaihdon kasvuun.
 
Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Mikäli osakkeita saaneen avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy tänä aikana, osakkeet on palautettava yhtiölle.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona 2008 arviolta noin 300 henkilöä. Järjestelmän arvo vastaa 270 000 osaketta olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli yhtiön tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata 540 000 osakkeen arvoa. Palkkiot vuodelta 2008 maksetaan puoliksi osakkeina ja puoliksi rahana.
 
Osakkeet jaetaan harkinnanvaraisesti ja vastikkeetta hallituksen päätöksen perusteella konsernin palveluksessa oleville tai sen palvelukseen palkattaville avainhenkilöille.
 
Kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi hallitus on lisäksi päättänyt ottaa käyttöön varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2007 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Hallituksen päätöksen perusteella voidaan hankkia enintään 400 000 omaa osaketta. Yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti osakkeita voidaan hankkia ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta hankintahetken käypään hintaan. Hallitus valtuutti yhtiön toimitusjohtajan päättämään omien osakkeiden hankinnan tarkemmista ehdoista ja toteuttamisesta.
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antaa:
Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22153
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet