Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 01.02.2008

PÖYRY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2007

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ylitti sille asetetun strategisen tavoitteen ja oli 41,7 prosenttia. Konsernin taseasema on vahva; konsernin velkaantumisaste oli -47,4 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja oli tilikauden lopussa 562,8 miljoonaa euroa. Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta.
 
Konsernin tulos ja tase
 
Hyvän kysynnän, Pöyry-konsernin vahvan markkina-aseman ja toiminnan tehostamisen seurauksena konsernin liikevaihto kasvoi 718,2 (edellisvuonna 623,3) miljoonaan euroon ja voitto ennen veroja parani tilikaudella merkittävästi. Konsernin tilikauden voitto ennen veroja oli 76,5 (50,2) miljoonaa euroa. Konsernin voitto tilikaudella oli 52,8 (34,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,58) euroa ja se parani tilikaudella 51,7 prosenttia.
 
Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2007 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 41,7 (31,1) prosenttia.
 
Konsernin taseasema on vahva. Omavaraisuusaste on 50,7 (49,2) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -47,4 (-37,6) prosenttia.
 
Konsernin tilauskanta kasvoi tilikaudella ja oli vuoden 2007 lopussa 562,8 (507,6) miljoonaa euroa.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on vuonna 2007 kasvanut 55 miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2008. USA:n talouden epävarmuuden leviämisellä muihin kansantalouksiin voi olla negatiivinen vaikutus investointikysyntään vuoden 2008 aikana.
 
Tilintarkastuskertomus on annettu 31.1.2008.
 
Osinko
 
Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tilikauden 2007 voitto oli 32 050 336,92 euroa ja aikaisemmat käyttämättömät voittovarat ovat 19 008 344,17 euroa, eli voitonjakokelpoiset voittovarat ovat yhteensä 51 058 681,09 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 10. päivänä 2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2007 jaetaan 0,65 (vuodelta 2006 0,50) euroa osakkeelta. Osakkeiden määrä on 58 652 614, eli osinko yhteensä 38 124 199,10 euroa. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 20.3.2008.
 
Varsinainen yhtiökokous
 
Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2008 Pöyry-talossa Vantaalla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä tiedotteella 1.2.2008 klo 9.00.
 
Liitteet
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2007
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, oman pääoman muutokset, vastuut, lähipiiritapahtumat, tunnusluvut ja yrityshankinnat
 
PÖYRY OYJ
 
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
PÖYRY-KONSERNI
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007
 
Konsernin tulos ja tase
 
Hyvän kysynnän, Pöyry-konsernin vahvan markkina-aseman ja toiminnan tehostamisen seurauksena konsernin liikevaihto kasvoi 718,2 miljoonaan euroon ja voitto ennen veroja parani tilikaudella merkittävästi. Konsernin voitto ennen veroja oli 76,5 (edellisvuonna 50,2) miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta. Suunnittelualan lakko Suomessa marraskuussa heikensi konsernin tulosta arviolta 2-3 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 52,8 (34,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,58) euroa ja se parani tilikaudella 51,7 prosenttia. Konsernin taloudellisena tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista tulosta keskimäärin 15 prosenttia per vuosi.
 
Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2007 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 41,7 (31,1) prosenttia.
 
Konsernin taseasema on vahva. Omavaraisuusaste on 50,7 (49,2) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa rahavarat olivat 98,7 (74,9) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 8,9 (13,6) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -47,4 (-37,6) prosenttia.
 
Vuoden 2007 alussa Pöyry-konserni arvioi kuluneen vuoden voiton ennen veroja paranevan vuoteen 2006 verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä tulosarviota nostettiin siten, että voiton arvioitiin paranevan selvästi. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä tulosarviota nostettiin siten, että tuloksen arvioitiin paranevan merkittävästi. Tuloksen paraneminen vuoden 2007 aikana johtui pääosin parantuneesta kysynnästä, toteutettujen yrityskauppojen onnistuneesta integroinnista ja tuloskehityksestä sekä konsernin sisäisen tehokkuuden lisäämisestä lähinnä resurssien käytössä ja projektitoiminnassa.
 

Konsernin tunnusluvut, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Liikevaihto
718,2
623,3
523,6
Voitto ennen veroja
76,5
50,2
38,6
Tilikauden voitto, josta emoyhtiön omistajien osuus
52,8
51,3
34,8
33,6
26,3
25,9
Tulos/osake, euroa
0,88
0,58
0,45
Sijoitetun pääoman tuotto, %
41,7
31,1
25,8
Omavaraisuusaste
50,7
49,2
49,8
Rahavarat
98,7
74,9
64,5
Korolliset velat
8,9
13,6
10,7
Velkaantumisaste, %
-47,4
-37,6
-36,1
 
Liiketoimintaryhmät
 
Pöyry-konsernin emoyhtiö on Pöyry Oyj. Emoyhtiö vastaa muun muassa konsernin strategian kehittämisestä ja sen toteutuksen valvonnasta, rahoituksesta, konsernin synergiaetujen toteutumisesta ja toiminnan yleisestä koordinoinnista. Emoyhtiö on veloittanut liiketoimintaryhmiltä konsernin yleiset hallinnointikulut ja emoyhtiön kulut. Veloitettu suhteellinen osuus perustuu liiketoimintaryhmien henkilöstökustannuksiin.
 
Pöyry-konsernin liiketoiminnasta vastaa kolme liiketoimintaryhmää: Energia, Metsäteollisuus sekä Infrastruktuuri & ympäristö. Liiketoimintaryhmät vastaavat globaalisti omasta liiketoiminnastaan. Kaikki kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat palveluitaan asiakkaiden liiketoiminnan koko elinkaaren eri vaiheisiin konsultoinnissa, investointien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kunnossapidon suunnittelussa ja tuotannon tehostamisessa.
 
Energia
 
Vuonna 2007 jatkunut talouskasvu ylläpiti vilkasta kysyntää maailman energiamarkkinoilla. Pyrkimys ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen ja raaka-öljyyn perustuvan tuotannon monipuolistamiseen lisäsivät kiinnostusta uusiutuviin energialähteisiin.
 
Vastatakseen voimakkaaseen kysyntään ja optimoidakseen resurssiensa käyttöä liiketoimintaryhmä panosti vuoden aikana kansainvälisen verkostonsa hyödyntämiseen yli yksikkö- ja maarajojen. Tämä toimintamalli osoitti toimivuutensa useissa projekteissa ja sen soveltamisessa otettiin isoja edistysaskeleita.
 
Energia-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 217,5 (197,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 21,0 (14,6) miljoonaa euroa. Energia-alan palvelujen kysyntä säilyi hyvänä ja liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema vahvistui edelleen. Vuonna 2006 ja 2007 toteutettujen konsultointi- sekä öljy- ja kaasualan yritysostojen onnistuneella integroinnilla oli positiivinen vaikutus vuoden tulokseen.
 
Vuoden lopun tilauskanta oli hyvällä tasolla 212,7 (204,9) miljoonassa eurossa. Merkittävimmät uudet projektit olivat San Carlos Bioenergy Inc.:in bioetanolilaitoksen toteutushanke Filippiineillä (10 miljoonaa euroa), Puttalamin hiilivoimalahanke Sri Lankassa (7 miljoonaa euroa), Propower GmbH:n sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoshanke Saksassa (6,2 miljoonaa euroa), Fortum Power and Heat Oy:n sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoshanke Suomessa (5 miljoonaa euroa), Rudbar-e-Lorestanin vesivoimalaprojekti Iranissa (7 miljoonaa euroa), Esergui s.a.:n dieselöljyvaraston EPC-palvelusopimus Espanjassa (9,5 miljoonaa euroa), Vung Ang -hiilivoimalaprojekti Vietnamissa (11 miljoonaa euroa) ja Winterthurin jätteenpolttolaitoksen kunnostushanketoimeksianto Sveitsissä (5,5 miljoonaa euroa).
 

Energia, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Liikevaihto
217,5
197,4
160,0
Liikevoitto
21,0
14,6
9,1
Liikevoitto, %
9,7
7,4
5,7
Tilauskanta
212,7
204,9
195,2
Henkilöstö vuoden lopussa
1838
1692
1463
 
Metsäteollisuus
 
Uusinvestointihankkeiden painopiste oli kehittyvillä markkinoilla Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa toteutettiin joitakin paperitehtaiden modernisointeja ja Euroopassa suunniteltiin muutamia uusia paperin tuotantolinjoja. Venäjällä investointien valmistelu vilkastui. Kemian projektitoiminta jatkui vilkkaana samoin kuin biopolttoainehankkeiden valmistelu ja toteutus. Liiketoimintaryhmä laajensi ja kehitti palvelutarjontaansa edelleen ns. EPCM- eli integroitujen projektinjohto-, rakennuttamis- ja työmaapalvelujen osalta. Lähipalvelut laajenivat edelleen ja kattoivat metsäteollisuuden lisäksi myös muita teollisuudenaloja. Liikkeenjohdon konsultointia vauhdittivat kilpailukyvyn kehittämishankkeet, teollisuuden uudelleenjärjestelyt, toiminnan tehostamispalvelut sekä bioenergian metsäteollisuudelle tuomat uudet haasteet ja mahdollisuudet.
 
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 oli 276,9 (224,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 39,0 (22,9) miljoonaa euroa. Myönteinen kehitys perustui globaaliin verkostoitumiseen, merkittäviin panostuksiin kehittyvillä markkinoilla, entistä laajempaan palvelutarjontaan sekä menestyksellisesti toteutettuihin projekteihin.
 
Tilauskanta on hyvä ja oli vuoden lopussa 123,8 (111,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet projektit olivat VCP - MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda:n uuden sellutehtaan toteutus (54 miljoonaa euroa) Brasiliassa, Stora Enson kartonkikoneen uusinta Wisconsin Rapidsissa USA:ssa, Billerud AB:n kahden paperikoneen uusinta Ruotsissa, Holmen Paper AB:n TMP-laitoksen uusinta Bravikenin tehtaalla Ruotsissa (2 miljoonaa euroa), Mondi Packaging Paper GmbH:n uusi kartonkilinja (12 miljoonaa euroa) ja Portucelin uusi hienopaperilinja Portugalissa (10 miljoonaa euroa).
 

Metsäteollisuus, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Liikevaihto
276,9
224,9
199,3
Liikevoitto
39,0
22,9
19,7
Liikevoitto, %
14,1
10,2
9,9
Tilauskanta
123,8
111,4
97,3
Henkilöstö vuoden lopussa
2961
2418
2123
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla pysyi vakaana vuonna 2007. Liiketoimintaryhmä jatkoi asemansa vahvistamista paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin on merkittävä kilpailuetu. Myös maailmanlaajuisen osaamisverkoston yhdistäminen paikalliseen läsnäoloon eri toiminta-alueilla on entistäkin tärkeämpää.
 
Toiminnan uusia kasvualueita vuonna 2007 olivat Euroopan maista Romania ja Bulgaria, jotka ovat saaneet merkittävää rahoitusta Euroopan Unionilta. Aasiassa Intian ja Vietnamin merkitys entisten toimintamaiden ohella voimistui. Yksityissektorin osuus asiakaskunnassa monipuolistui. Liiketoimintaryhmä osallistui entistä useammin urakoitsijan kumppanina ns. PPP-hankkeisiin (Public Private Partnership). Ne ovat yksityisen tahon operoimia hankkeita, joiden rahoitus kootaan sekä julkiselta että yksityisiltä tahoilta. Myös korkean tason liikkeenjohdon konsultoinnissa otettiin merkittäviä edistysaskeleita. Pöyry valittiin konsultiksi mm. Pariisin ympäristön vesihuollon kehitysprojektiin.
 
Hyvän kysyntätilanteen ja tehostuneisiin menetelmiin perustuvan tuottavuuden lisäyksen ansiosta Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Vuoden 2007 liikevaihto oli 222,5 (201,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8 (13,0) miljoonaa euroa. Systemaattinen osaamisen yhdistäminen eri yksiköiden välillä ja yli maarajojen on parantanut kykyä palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti ja laajemmilla palvelupaketeilla. Tämä on myös osaltaan lisännyt myynnin kasvua.
 
Vuoden lopun tilauskanta oli hyvällä tasolla 226,3 (191,0) miljoonassa eurossa. Merkittävimmät uudet projektit olivat Saksan rautatieyhtiön DB ProjektBau GmbH:n rataverkon kehittämishanke Berliinissä (3 miljoonaa euroa), jätevesijärjestelmäprojektit Brnossa Tsekissä ja Pariisissa Ranskassa (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa), ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft) Verkehrstelematik GmbH:n liikennevalvontajärjestelmä Linzissä Itävallassa (1,3 miljoonaa euroa), raideliikennehankkeet Algeriassa ja Suomessa (yhteensä 3,5 miljoonaa euroa), SIA Vertikala Pasaulen rakennuttamis- ja työmaavalvontatoimeksianto Latviassa (3 miljoonaa euroa), toimeksianto Ratahallintokeskukselta Lahti - Luumäki -radan palvelutason nostamiseksi (3 miljoonaa euroa), kaupunkirataprojekti Münchenissä Saksassa, tiesuunnittelutoimeksianto Romaniassa (7 miljoonaa euroa) sekä rautatiesuunnittelutoimeksianto Romaniassa (14 miljoonaa euroa).
 

Infrastruktuuri & ympäristö, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Liikevaihto
222,5
201,8
164,9
Liikevoitto
16,8
13,0
9,2
Liikevoitto, %
7,5
6,4
5,6
Tilauskanta
226,3
191,0
159,5
Henkilöstö vuoden lopussa
2378
2207
1979
 
Konsernirakenteen kehittäminen
 
Pöyry-konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni pystyy palvelemaan asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä globaalisti että paikallisesti. Pöyry-konsernin toimistoverkosto tarjoaa asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja toteutuspalvelujaan. Konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan toimistoverkostoaan. Myös teknologiaosaamista pyritään lisäämään hankkimalla ydinliiketoiminta-alueiden teknologiajohtajia, joiden osaamista voidaan myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta.
 
Kokonaisurakointitoiminta on supistunut viime vuosina ja sen osuus toiminnasta vuonna 2007 oli 1,4 prosenttia. Kokonaisurakointia harjoitetaan ainoastaan Energia-liiketoimintaryhmässä ja tavoitteena on, että toiminnan volyymi olisi korkeintaan noin 30 prosenttia liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko konsernin liikevaihdosta.
 
Yritysostot ja -myynnit
 
Energia
 
Pöyry laajensi energia-alan liikkeenjohdon konsultointipalvelujen tarjontaansa ja toimistoverkostoaan ostamalla elokuussa norjalaisen ECON Analyse AS:n, nyt Econ Pöyry AS. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Oslossa, Stavangerissa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, ja se on tunnettu kaikilla toiminta-alueillaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 13 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 85 asiantuntijaa. Kaupan myötä Pöyry vahvisti entisestään asemaansa Euroopan johtavana energia-alan liikkeenjohdon konsulttina, jonka palveluksessa on 250 asiantuntijaa. Econ Pöyry AS on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
 
Pöyry myi 100-prosenttisesti omistamansa ranskalaisen tytäryhtiön Pöyry Energy (Lyon) SAS:n. Yhtiö myytiin, koska sen profiili ja tuotevalikoima eivät vastanneet Energia-liiketoimintaryhmän nykyistä strategiaa. Yhtiön myynnistä syntyi 0,7 miljoonan euron myyntivoitto. Pöyry myi 100-prosenttisesti omistamansa ranskalaisen tytäryhtiön Pöyry Energy (Strasbourg) SAS:n. Yhtiö myytiin, koska sen profiili ja tuotevalikoima eivät vastanneet Energia-liiketoimintaryhmän nykyistä strategiaa. Yhtiön myynnistä syntyi 0,2 miljoonan euron myyntivoitto.
 
Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan Euroopassa, Aasiassa, Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvan energian, liikkeenjohdon konsultoinnin, ydinvoiman ja ympäristönsuojelun alueilla. Samoin tavoitteena on lisätä öljy- ja kaasutoimialalla teknologiaosaamista koskien syvän meren varantoja sekä öljyn erottamista öljyhiekasta.
 
Metsäteollisuus
 
Pöyry laajensi toimintaansa Venäjällä ostamalla kesäkuussa 70 prosenttia pietarilaisen ZAO Giprobum Engineeringin, nyt ZAO Gipbrobum Pöyryn, osakekannasta. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön palveluihin kuuluvat investointiselvitykset, viranomais- ja lupakonsultointi, tehdassuunnittelu sekä rakennuttamispalvelut. ZAO Giprobum Pöyryllä on laaja asiakaskunta paitsi Venäjän myös Ukrainan, Valkovenäjän ja usean Itä-Euroopan maan mekaanisessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa. Yhtiön liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 260 henkilöä. ZAO Giprobum Pöyry on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.7.2007 alkaen.
 
Pöyry osti syyskuussa 100 prosenttia rakennesuunnitteluun erikoistuneen Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n osakekannasta ja äänimäärästä. Pöyry Civil Oy ja Pöysälä & Sandberg yhdessä muodostavat Suomen suurimman rakennesuunnittelijan teollisuuden investointirakentamisessa. Pöysälä & Sandberg on erikoistunut teollisuuden investointirakentamiseen sekä liike- ja toimistorakennusten rakennesuunnitteluun. Yhtiön liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2006. Sen palveluksessa on noin 100 asiantuntijaa ja yhtiön toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
 
Pöyry laajensi liikkeenjohdon konsultointipalvelujaan Pohjois-Amerikassa ostamalla kanadalaisen Perforex Inc.'in. Yhtiön päätoimipaikat sijaitsevat Torontossa, Atlantassa ja Portlandissa (Oregon). Kaupalla Pöyry vahvisti asemaansa maailman johtavana metsäteollisuuden liikkeenjohdon konsulttina, jonka palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 300 asiantuntijaa. Perforexin liikevaihto vuonna 2006 oli 4,5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 35 asiantuntijaa. Perforex Inc. on konsolidoitu Pöyryyn 1.12.2007 alkaen.
 
Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa laajennetaan lähivuosina siinä määrin kuin markkinoiden kehittyminen antaa aihetta. Laajentuminen tapahtunee pääosin kehittyvillä markkinoilla, missä investointiaktiviteetin odotetaan kasvavan ja osittain Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla Pöyryn palvelujen kysyntä kasvaa muun muassa biopolttoaineissa ja kemian teollisuudessa sekä kunnossapitosuunnittelussa ja muissa lähipalveluissa.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Pöyry vahvisti määrä- ja kustannuslaskentaosaamistaan ostamalla toukokuussa Insinööritoimisto Rakennuslaskenta NHL Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli runsaat 2 miljoonaa euroa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.6.2007 alkaen ja fuusioitunut Pöyry Building Service Oy:öön 31.12.2007.
 
Pöyry osti kesäkuussa 70 prosenttia arkkitehti- ja kiinteistökonsultointiyhtiön Evata Worldwide Oy:n osakekannasta. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista aikaisintaan vuonna 2010. Evatan palveluksessa on noin 100 asiantuntijaa ja sillä on toimistot Helsingin päätoimipaikan lisäksi Tallinnassa Virossa ja Pekingissä Kiinassa sekä edustusto Pietarissa Venäjällä. Evata tarjoaa arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun, työympäristösuunnitteluun, liikepaikkakonsultointiin ja kiinteistötoimintaan liittyviä palveluja. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Pöyryn kiinteistöosaaminen kattaa kaikki alan keskeiset osa-alueet: projektinjohdon, suunnittelun, kiinteistökonsultoinnin ja arkkitehtuurin. Evata Worldwide Oy on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.7.2007 alkaen.
 
Pöyry laajensi lokakuussa jätehuoltoalan palvelutarjontaansa ja markkina-asemaansa Saksan ympäristöliiketoiminnassa ostamalla Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH:n. Yritysosto vahvistaa Pöyryn asemaa johtavana ympäristökonsulttina ja -suunnittelijana Saksassa, jossa Pöyryn palveluksessa tällä alalla on kaupan jälkeen 300 asiantuntijaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 20 asiantuntijaa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.10.2007 alkaen.
 
Pöyry vahvisti marraskuussa Kiinteistöt ja telekommunikaatio -toimintaa ostamalla LVI-suunnitteluun erikoistuneen Quatrocon Oy:n koko osakekannan. Quatroconilla on toimisto Espoossa ja sillä on kokemusta myös toiminnasta Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 1,1 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 14 asiantuntijaa. Quatrocon Oy on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.12.2007 alkaen.
 
Pöyry laajensi joulukuussa toimintaansa Aasian vesi- ja ympäristömarkkinoilla ostamalla 67 prosenttia IDP Consult Incorporated -nimisen yhtiön osakekannasta. IDP on Manilassa Filippiineillä toimiva konsultointiyhtiö joka pääasiallisesti toimittaa teknistä asiantuntemusta vesialan hankkeissa kansainvälisille rahoitusjärjestöille, kuten Aasian kehityspankille ja Maailmanpankille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 0,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 30 asiantuntijaa. IDP Consult Incorporated konsolidoidaan Pöyry-konserniin 1.1.2008 alkaen.
 
Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan Euroopassa ja Aasiassa.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut. Tilauskanta oli vuoden 2007 lopussa 562,8 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 507,6 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen tilauskanta kasvoi tilikaudella 50,6 miljoonaa euroa.
 
Konsultoinnin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimeksiantojen osuus konsernin tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat lyhytkestoisia ja tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista tilauskantaan.
 
 

Tilauskanta, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Konsultointi ja suunnittelu
551,4
500,8
428,1
Kokonaistoimitukset
11,4
6,8
24,0
Tilauskanta yhteensä
562,8
507,6
452,1
 
Henkilöstö
 
Henkilöstön rakenne
 
Konsernin henkilöstön määrä kasvoi vuonna 2007. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 6852 henkilöä, mikä vastaa 13,5 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 7269. Yrityskauppojen myötä asiantuntijoiden määrä lisääntyi 637 henkilöllä. Henkilökunnasta 91 prosenttia toimi operatiivisissa projektitehtävissä.
 

Henkilöstö keskimäärin
2007
2006
2005
 
 
 
 
Operatiivinen henkilöstö
6270
5514
4936
Hallinnollinen henkilöstö
582
524
487
Henkilöstö yhteensä
6852
6038
5423
 
Palkat ja palkkiot
 
Pöyry-konsernissa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset kollektiiviset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä tehtävän vaativuus. Konsernissa on käytössä peruspalkkaa täydentäviä tulospalkkiojärjestelmiä, jotka on suunnattu ensisijaisesti yhtiöiden linjajohdolle. Lisäksi tietyissä projekteissa oli käytössä erikseen sovittu projektibonusohjelma. Vuonna 2007 maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 313,4 miljoonaa euroa, josta 15,6 miljoonaa euroa maksettiin tulospalkkioina.
 

Palkat ja palkkiot, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Palkat ja palkkiot
297,8
262,3
223,6
Tulospalkkiot
15,6
11,1
9,3
Palkat ja palkkiot yhteensä
313,4
273,4
232,9
 
Henkilöstöjohtaminen
 
Vuosi 2007 oli Pöyrylle voimakkaan kasvun vuosi. Saadakseen voimavaransa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön yhtiö hyödynsi projekteissaan aiempaa enemmän maailmanlaajuista toimistoverkostoaan. Jotta Pöyry-konsernin osaaminen kehittyisi liiketoiminnan muuttuvia tarpeita vastaavasti, siihen liittyvät periaatteet ja toimenpiteet määritellään osana konsernin vuotuista strategiaprosessia.
 
Pöyryn henkilöstötoiminto tuki yhtiön kasvua keskittymällä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä henkilöstön sisäisen liikkuvuuden helpottamiseen. Yhtenäisiä toimintaperiaatteita on edistetty vuonna 2007 lisäämällä konsernin HR-verkoston yhteistyötä ja kehittämällä yhteisiä toimintamalleja. Vuoden aikana kannustinjärjestelmiä on verrattu ulkoisiin käytäntöihin ja niitä on tarkistettu. Tuloksena oli mm. uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka hyväksyttiin vuoden lopussa. Sovitut muutokset yhteisten kannustinjärjestelmien osalta ovat tärkeä osa Pöyryn palkitsemisen viitekehystä jota kehitetään edelleen vuoden 2008 aikana. Yhtenäisten toimintatapojen edut ovat jo selvästi nähtävissä.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Pöyry-konsernin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmä koostuu liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon edustajista. Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin tavoitteisiin.
 
Pöyry-konsernissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka- ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja asiakkaiden kilpailukykyä.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat pääosin osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää. Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.
 
Investoinnit ja poistot
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 53,3 miljoonaa euroa. Investoinneista 9,1 miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja -laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 44,2 miljoonaa euroa.
 

Investoinnit ja poistot, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Investoinnit, operatiiviset
9,1
9,8
8,0
Investoinnit, osakkeet
44,2
27,9
17,8
Investoinnit yhteensä
53,3
37,7
25,8
Poistot
8,4
7,8
7,9
 
Rahoitus
 
Konsernin maksuvalmius säilyi tilikaudella hyvänä. Vuoden lopussa rahavarat olivat 98,7 (74,9) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 8,9 (13,6) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -47,4 (-37,6) prosenttia, mikä alitti selkeästi tavoitteen pitää velkaantumisaste alle 30 prosentin.
 

Rahoitus, milj. euroa
2007
2006
2005
 
 
 
 
Rahavarat
98,7
74,9
64,5
Korolliset velat
8,9
13,6
10,7
Käyttämättömät luottolimiitit
37,9
25,3
31,1
Velkaantumisaste, %
-47,4
-37,6
-36,1
Rahavirta ennen rahoitusta
58,6
26,4
18,6
 
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
 
Pöyry-konsernissa riskejä hallitaan konsernin riskienhallintapolitiikan ja -ohjeiden mukaisesti. Liiketoimintaan liittyviä erilaisia riskejä seurataan ulkoisiin ja sisäisiin jaettavan riskiluokittelun mukaan. Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitusriskit. Toteutuessaan tunnistetuilla riskeillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Pöyryn liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan tai maineeseen. Kaikki tunnistetut merkittävimmät riskit on arvotettu ja niiden hallitsemiseksi määritelty tarvittavat toimenpiteet. Konsernissa seurataan riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamista säännöllisesti. Vuoden 2006 konserninlaajuisessa riskienhallintaprosessissa tunnistetut Pöyryn merkittävimmät riskit on kuvattu seuraavassa.
 
Ulkoiset riskit
 
Lukuun ottamatta yleiseen talouskehitykseen liittyvää riskiä, vuoden 2007 riskienhallintaprosessissa ei tunnistettu muita merkittäviä konsernitason ulkoisia riskejä.
 
Strategiset riskit
 
Pöyryn merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan kehittämiseen ja yhden brändin alla toimimiseen.
 
Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat yrityskauppoihin sekä uusille markkina-alueille etabloitumiseen liittyviä riskejä. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan noudattamalla Pöyryn yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja menettelytapoja ja malleja. Uusille markkina-alueille etabloitumiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi keskeisille uusille markkina-alueille on laadittu markkinakohtainen strategia. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä osa Pöyryn liiketoiminnan kasvutavoitteita. Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on tehty suunnitelmat sen varmistamiseksi, että yhtiöllä on käytettävissään tarvittavat henkilöresurssit.
 
Konserni siirtyi vuonna 2006 yhden brändin käyttöön. Yhden yhtenäisen brändin maineeseen ja näkyvyyteen liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan brändinhallintaan liittyvillä menettelytapaohjeilla sekä huolellisilla konsernin toimintaohjeita noudattavilla toimintatavoilla.
 
Toiminnalliset riskit
 
Pöyryn merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja henkilöstöön.
 
Pöyryn toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Näiden riskien hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja:
- laatujärjestelmien, menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen
- projektin ulkopuolisen valvontaelimen nimeäminen merkittäviin projekteihin
- projektipäälliköiden ja -henkilöstön koulutus projektinjohto- ja projektinhallintatehtäviin
- tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Sopimusvastuun rajoittamista koskevia ohjeita ei kuitenkaan voida aina noudattaa julkisen sektorin asiakkaiden kanssa tehtävissä sopimuksissa
- projekteihin liittyvien vastuuriskien kattamiseksi Pöyryllä on konserninlaajuinen vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea vastuuriskiä.
 
Pöyryn liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamisessa. Konserninlaajuisia henkilöstöhallintoprosesseja kehitetään ja toteutetaan, mukaan lukien henkilöstöhallintoresurssien vahvistaminen.
 
Rahoitusriskit
 
Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.
 
Riskien toteutuminen, oikeudenkäynnit
 
Vuonna 2007 Pöyry-konsernissa ei toteutunut sellaisia riskejä eikä ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen merkitys konsernille.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakepääoma oli vuoden 2006 lopussa 14 545 036 euroa ja osakkeiden määrä oli 58 180 144 osaketta. Tilikauden aikana toteutettiin suunnattu osakeanti yritysostossa, jonka seurauksena osakkeiden määrä nousi 298 702 osakkeella osakepääoman säilyessä ennallaan. Tilikauden aikana merkittiin optio-oikeuksilla 2004A 173 768 uutta osaketta, jonka seurauksena osakepääoma nousi 43 442 eurolla. Vuoden 2007 lopussa yhtiön osakepääoma oli 14 588 478 euroa ja osakkeiden määrä oli 58 652 614 osaketta.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.
 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 10.3.2008 asti.
 
Tilikauden aikana toteutettiin suunnattu anti vastikkeena Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n yritysostossa. Kauppa on toteutettu osakevaihtona, jossa myyjille on annettu vastikkeena 298 702 Pöyry Oyj:n uutta osaketta. Annin jälkeen uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 301 298 kappaletta.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 
Valtuutus on voimassa 10.3.2008 asti.
 
Osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi hallitus on päättänyt ottaa käyttöön varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2007 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Hallituksen päätöksen perusteella voidaan hankkia enintään 400 000 omaa osaketta. Hallitus valtuutti yhtiön toimitusjohtajan päättämään omien osakkeiden hankinnan tarkemmista ehdoista ja toteuttamisesta.
 
Tilikauden aikana valtuutusta ei ole käytetty.
 
Osakkeita voidaan hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.
 
Pöyry Oyj:llä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konserniin kuuluva tytäryhtiö omistaa 8914 Pöyry Oyj:n osaketta joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 228,50 euroa, mikä vastaa 0,02 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
 
 
Optio-oikeudet
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Tilikauden aikana on optio-oikeuksilla 2004A merkitty yhteensä 173 768 uutta osaketta.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2007 uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle.
 
Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona 2008 arviolta noin 300 henkilöä. Järjestelmän arvo vastaa 270 000 osaketta olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli yhtiön tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata 540 000 osakkeen arvoa.
 
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
 
Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tilikauden 2007 voitto oli 32 050 336,92 euroa ja aikaisemmat käyttämättömät voittovarat ovat 19 008 344,17 euroa, eli voitonjakokelpoiset voittovarat ovat yhteensä 51 058 681,09 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 10. päivänä 2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2007 jaetaan 0,65 (vuodelta 2006 0,50) euroa osakkeelta. Osakkeiden määrä on 58 652 614, eli osinko yhteensä 38 124 199,10 euroa. Tämä vastaa 73,9 (86,2) prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 20.3.2008.
 
Hallitus ja toimitusjohtaja
 
Pöyry Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Heikki Lehtonen (varapuheenjohtaja), Pekka Ala-Pietilä, Matti Lehti, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz Steinegger.
 
Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.
 
Pöyry Oyj:n hallitus nimitti 22.1.2008 Heikki Malisen Pöyry Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. KTM, MBA (Harvard) Heikki Malinen (45) aloittaa Pöyryn toimitusjohtajana 1.6.2008. Nykyinen toimitusjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen jatkaa 1.6.2008 lähtien yhtiön palveluksessa hallituksen osoittamissa neuvonantajatehtävissä.
 
Tilintarkastaja
 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Hyvä talouskehitys Kiinassa, Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa sekä EU:n laajentuminen luovat suotuisat edellytykset energiapalvelujen kysynnän kasvulle. EU:n lisääntyvä energialainsäädäntö kasvattaa edelleen liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntää energiateollisuudessa. Ympäristölainsäädäntö, kohdistuen erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää uusiutuvaan energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen kysyntää. Raakaöljyn hinnan ei odoteta laskevan merkittävästi, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljy- ja kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen energian saatavuuden turvaamiseksi. Ydinvoiman käyttö energiahuollon monipuolistamiseksi voimistuu. Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahva ja tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2008.
 
Metsäteollisuus
 
Suunnittelupalvelujen kokonaiskysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2008 aikana. Sellutehtaiden investoinnit keskittyvät Etelä-Amerikan, Aasian ja Venäjän markkinoille. Paperikoneinvestoinnit suuntautuvat erityisesti Aasian kehittyville markkinoille ja joihinkin siirtymätalousmaihin. Tilanne Euroopan ja Pohjois-Amerikan metsäteollisuudessa jatkuu ylikapasiteetin ja kustannuspaineiden vuoksi haasteellisena. Toteutus- ja lähipalvelujen kysyntää lisäävät uudet investoinnit biopolttoaineisiin sekä kemian teollisuuteen. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Mahdolliset metsäteollisuuden rakennemuutokset voivat myös kasvattaa konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysyntää. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoitto pysyy vakaana vuonna 2008, edellyttäen että maailman taloussuhdanteet eivät vuoden aikana nykyisestä olennaisesti heikkene.
 
Infrastruktuuri & ympäristö
 
Investoinnit liikennejärjestelmiin lisääntyvät Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Investointien kasvua tukee myös eri rahoitusinstituutioiden panostukset näillä alueilla. Liikennejärjestelmien investoinnit Läntisessä Euroopassa säilyvät vakaana. Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat luovat tarvetta vesi- ja ympäristöliiketoiminnan palveluille. Rakentamisen kasvu jatkuu voimakkaana Venäjällä. Suomen rakentamisen volyymikasvun arvioidaan tasaantuvan vuonna 2008. Laajat palvelukokonaisuudet ja keskittyminen omiin erikoisosaamisalueisiin parantavat liiketoimintaryhmän kilpailukykyä. Voimakkaasti kasvanut tilauskanta ja hyvä markkina-asema luovat edellytykset parantaa liiketulosta vuonna 2008.
 
Konserni
 
Konsernin markkina-asema on kaikilla liiketoiminta-alueilla vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on vuonna 2007 kasvanut 55 miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2008. Konsernin voiton ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2008. USA:n talouden epävarmuuden leviämisellä muihin kansantalouksiin voi olla negatiivinen vaikutus investointikysyntään vuoden 2008 aikana.