Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.02.2012

Pöyry Oyj :n tilinpäätöstiedote vuodelta 2011

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 klo 8.30

VAHVA TILAUSKANTA VUODELLE 2012 - JULKINEN SEKTORI RASITTI 2011 TULOSTA

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos,
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos,
%
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
694,4 526,2 32,0 694,4 526,2 32,0
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
226,9 186,0 22,0 796,1 681,6 16,8
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
6,3 13,5 -53,3 30,4 17,3 75,7
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
2,8 7,3 3,8 2,5
Liikevoitto, milj. euroa -0,5 6,1 - 20,0 5,8 -
Liikevoittoprosentti, % -0,2 3,3 2,5 0,9
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
-0,8 6,4 - 17,1 4,3 -
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
-0,03 0,08 - 0,13 0,00 -
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,03 0,08 - 0,13 0,00 -
Nettovelkaantumisaste, % - - 28,2 3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % - - 7,4 2,6
Osinko/osake (*hallituksen esitys) - - 0,20 0,10 100,0
Osingonmaksusuhde, % (*hallituksen esitys) - - 152,6 -
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä - - 6 864 6 611 3,8

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-JOULUKUUN 2011 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Tilauskanta oli vuoden 2011 lopussa 694,4 miljoonaa euroa (526,2). Tilauskanta sisältää vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tiedotetun merkittävän kokonaistoimitussopimuksen.
- Konsernin vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 796,1 miljoonaan euroon (681,6) eli 16,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 30,4 miljoonaa euroa (17,3), mikä oli 3,8 prosenttia (2,5) liikevaihdosta.
- Vuoteen 2010 verrattuna liikevoitto parani merkittävästi Teollisuus ja Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmissä heijastaen parantunutta aktiviteettia ja onnistuneita uudelleenjärjestelytoimenpiteitä. Liikevoitto kasvoi myös Energia-liiketoimintaryhmässä Pöyry SwedPowerin integroimisen aiheuttamista aloituskustannuksista huolimatta.
- Liiketoiminnan tehostamisohjelma saatettiin päätökseen Suomessa suunnitellusti vuonna 2011. Tavoitteena ollut 15 miljoonan euron vuositason parannus liikevoittoon saavutettiin osin liiketoiminnan tehostamisohjelmalla ja osin parantuneen käyttöasteen ansiosta.  
- Vuonna 2011 liiketoiminnan tehostamisohjelma aloitettiin Saksassa. Vuoden aikana tehostamistoimista aiheutui noin 5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joista loput noin 4 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2011 viimeisen neljännekseen tulokseen. Tavoitteena olevat vuositasolla noin 6,5 miljoonan euron säästöt odotetaan saavutettavan vuoden 2012 loppuun mennessä.
- Tase pysyi vahvana. Vantaan pääkonttorirakennuksen sisällyttäminen taseeseen vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä nosti velkaantumisastetta, joka on nyt 28,2 prosenttia (3,5).
- Myyntisaamisiin sisältyy saamiset tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista. Vaikka saamiset ovat kiistattomia, maksun ajoittumiseen liittyy edelleen epävarmuutta, joka on otettu huomioon saamisten arvostuksessa. Saamisten tämän hetkinen nettoarvo tehtyjen varausten jälkeen on noin 24,1miljoonaa euroa. Varausta kirjattiin 4,3 miljoonaa euroa lisää vuonna 2011.
- Yrityskauppa, jossa Pöyry Oyj hankki osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista, saatiin päätökseen heinäkuussa 2011.
 - Öljy- ja kaasuliiketoiminta myytiin kesäkuussa 2011.
- Lokakuussa 2011 Pöyry ilmoitti suuntaavansa fokustaan kehittyville markkinoille ja uudelleenjärjestelevänsä rakennettaan yhdistämällä Vesi & ympäristö- ja Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmät uudeksi Kaupunki (Urban) -liiketoimintaryhmäksi. Uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukko-osuudessa.

OSINKOESITYS
- Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2011 oli 1 870 314,30 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 92 888 018,60 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 94 758 332,90 euroa.
- Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 8.3.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,20 euroa (0,10) osakkeelta.
- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 59 075 665 ja osinkojen kokonaismäärä siten 11 815 133,00 euroa.
- Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 20.3.2012.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on suuri, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja odotettavissa olevien uusien tilausten perusteella konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2012 vuoden 2011 tasolla. Vuoden 2012 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuoden 2011 liikevoitosta ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Liiketoimintaryhmien näkymät
Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan paranevan ja Energia- ja Kaupunki-liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan verrattuna vuoteen 2011. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi Energia-liiketoimintaryhmässä, paranevan Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, paranevan merkittävästi Kaupunki-liiketoimintaryhmässä ja pysyvän vakaana Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä verrattuna vuoteen 2011.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Pöyry julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 viikolla 7 yhdessä vuoden 2011 vuosikertomuksen kanssa, joka sisältää toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan toimintakertomuksesta erillään ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com.

YHTIÖKOKOUSMATERIAALIT
Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.poyry.com viimeistään 16.2.2011.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:
"Vuoden 2012 alussa Pöyry seisoo vahvalla perustalla. Tilauksia on saatu hyvin, ja tämän ansiosta tilauskanta on hyvällä 694,4 miljoonan euron tasolla, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 796,1 miljoonaan euroon (681,6). Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 30,4 miljoonaa euroa (17,3) eli 3,8 prosenttia (2,5) liikevaihdosta. Pöyryn taserakenne pysyi vahvana.  

Viime vuoteen verrattuna liikevoitto kasvoi merkittävästi Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Teollisuus-liiketoimintaryhmä aloitti vuoden 2011 solmimalla merkittävän kokonaistoimitussopimuksen MWV Rigesan kanssa Brasiliassa. Projektin toteutus on nyt käynnissä. Olen iloinen voidessani kertoa, että Pöyry on voittanut keskeiset sellu- ja paperiprojektit Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2011. Liiketoimintaryhmä jatkoi myös laajentumistaan kaivossektorille. Yleisesti ottaen Teollisuus-liiketoimintaryhmä onnistui hyvin kääntämään tuloksensa nousuun haastavien vuosien 2009 ja 2010 jälkeen. Uuden toimintamallin toteutus, onnistuminen osaavien ammattilaisten rekrytoinnissa ja aktiiviset myyntitoimenpiteet saivat tuloksen kääntymään Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä.

Liikevoitto kasvoi myös Energia-liiketoimintaryhmässä, jolle vuosi 2011 merkitsi siirtymävaihetta. Myimme öljy- ja kaasuliiketoimintamme kesäkuun alussa ja heinäkuussa viimeistelimme Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnan osien oston. Pöyry SwedPowerin integroimisen aiheuttamista aloituskustannuksista huolimatta Energia-liiketoimintaryhmä paransi suhteellista kannattavuuttaan

Julkisella sektorilla toimintaympäristö on tullut haastavammaksi ja lisääntyvät säästötoimet alkoivat vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden investointeihin ja maksukäyttäytymiseen. Kilpailu uusista projekteista lisääntyi selvästi. Taloudellinen tuloksemme tällä liiketoiminta-alueella ei täyttänyt odotuksiamme. Osana vesiliiketoiminnan strategista arviointia Vesi & ympäristö- ja Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmät päätettiin yhdistää yhdeksi liiketoimintaryhmäksi kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi sekä synergiaetujen hyödyntämiseksi.

Osana strategista suunnitelmaamme jatkoimme omien toimintojemme tehostamista. Konserninlaajuiset kasvun mahdollistavat hankkeemme - Suuret projektit, Myynti ja markkinointi, Toimintatapa ja Thought Leadership (suunnannäyttäjyys) - etenevät hyvin. Investoinnit siirtyvät yhä enemmän kehittyneiltä kehittyville markkinoille. Tämän vuoksi Pöyry vahvistaa läsnäoloaan Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2011 aloimme valmistella seuraavia askelia tähän suuntaan."

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2011 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY Oyj
Lisätietoja:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 9.2.2012
Tiedotustilaisuudet, joissa toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talousjohtaja Jukka Pahta esittelevät tuloksen, pidetään seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

10.00 EST (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)
17.00 EET (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

Suomi: 0800 914672
USA: +1 646 843 4608
Muut maat: +44 (0)20 3003 2666
Koodi: Pöyry

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista energia-, teollisuus-, liikenne, vesi-, ympäristö- ja kiinteistöaloilla. Pöyryllä on palveluksessaan 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

 

FIN_Q42011_Financial_year