Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 11.03.2010

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 11.3.2010 klo 18.15

 

Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2010 tehtiin seuraavat päätökset:

 

Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan ulkona oleville osakkeille osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.3.2010 ja osingon maksupäivä 23.3.2010.

 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Alexis Fries ja Georg Ehrnrooth. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

 

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

 

Yhtiöjärjestyksen muutos

 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa 8 §:ää niin, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty valtuutus koskien omien osakkeiden hankintaa päättyy samalla.

 

Valtuutus päättää lahjoituksesta Aalto-yliopistolle

 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla.

 

PÖYRY OYJ

 

Lisätietoja antaa:

Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot, Pöyry Oyj

puh. 010 33 22811, 040 511 6151

 

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka keskittyy tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, monimuotoisten projektien kokonaisratkaisuja sekä alan parasta suunnittelua ja projektinvalvontaa. Meillä on syvällistä toimialaosaamista energia-, teollisuus‑, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Yhteensä 7000 asiantuntijaamme toimivat sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti noin 50 maasta käsin. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com