Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.07.2011

Pöyry Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 27.7. 2011 klo 8:30

 

LIIKEVOITTO JATKOI PARANEMISTAAN - KONSERNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 MUUTTUMATTOMAT

 

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos,
%
1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos,
%
2010
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
742,1 569,6 30,3 742,1 569,6 30,3 526,2
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
195,3 171,7 13,7 375,3 334,4 12,2 681,6
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
10,0 2,8 n.a. 16,5 3,8 n.a. 17,3
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
5,1 1,6   4,4 1,1   2,5
Liikevoitto, milj. euroa 7,2 0,0 n.a. 13,6 -0,4 n.a. 5,8
Liikevoittoprosentti, % 3,7 0,0   3,6 -0,1   0,9
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
7,0 -0,7 n.a. 11,8 -1,3 n.a. 4,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
0,07 -0,02 n.a. 0,11 -0,04 n.a. 0,00
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
0,07 -0,02 n.a. 0,11 -0,04 n.a. 0,00
Nettovelkaantumisaste, %       29,0 14,3   3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       10,0 0,4   2,6
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6,712 6,481 3.6 6,712 6,481 3.6 6,611

 

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

 

TAMMI-KESÄKUUN 2011 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

- Tilauskanta oli vuoden 2011 kesäkuun lopussa vahva 742,1 miljoonaa euroa (569,6). Tilauskanta sisältää vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tiedotetun suuren kokonaistoimitussopimuksen.
- Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 375,3 miljoonaan euroon (334,4) eli 12,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 16,5 miljoonaa euroa (3,8), mikä oli 4,4 prosenttia (1,1) liikevaihdosta.
- Vuoteen 2010 verrattuna liikevoitto parani merkittävästi Energia, Teollisuus ja Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmissä heijastaen parantunutta aktiviteettia ja onnistuneita uudelleenjärjestelytoimenpiteitä.
- Tase pysyi vahvana. Vantaan pääkonttorirakennuksen sisällyttäminen taseeseen nosti velkaantumisasteen 29,0 prosenttiin (14,3).
- Myyntisaamisiin sisältyy saatavia tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista. Pöyry on tehostanut näiden saatavien perintätoimenpiteitä entisestään.
- Huhtikuussa 2011 Pöyry Oyj ja Vattenfall AB allekirjoittivat kauppakirjan, jolla Pöyry Oyj hankkii osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista. Kauppa saatiin päätökseen raportointikauden jälkeen 15.7.2011 ja kaupan myötä syntynyt uusi yritys, SwedPower AB, on mukana Pöyryn konserniraportoinnissa 1.7.2011 alkaen.
- Kesäkuussa 2011 Pöyry myi öljy- ja kaasuliiketoimintansa, joka jäi pois Pöyryn talousraportoinnista 4.6.2011.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on kasvanut kesän aikana, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

 

Tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja odotettavissa olevien uusien tilauksien vuoksi konsernin liikevaihdon odotetaan paranevan selvästi vuonna 2011 vuodesta 2010. Konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut.

 

Liiketoimintaryhmien näkymät
Edellytykset liikevaihdon kasvulle vuonna 2011 ovat hyvät lukuun ottamatta Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmää, jonka liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana vuoteen 2010 verrattuna. Energia-, Teollisuus-, Vesi & ympäristö- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien ennusteet pysyvät muuttumattomina. Näiden liiketoimintaryhmien vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi vuonna 2011. Odotettua heikomman ensimmäisen vuosipuoliskon takia Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän liikevoittonäkymää on korjattu alaspäin entisestä "laskee" kuulumaan "laskee selvästi".

 

HEIKKI MALINEN, TOIMITUSJOHTAJA:
"Vuoden 2011 alussa saimme selviä merkkejä elpymisestä erityisesti sellu- ja paperisektorilta Latinalaisesta Amerikasta. Ensimmäisellä neljänneksellä Brasiliasta saadun suuren kokonaistoimituksen sekä toisella vuosineljänneksellä useimmissa liiketoiminnoistamme jatkuneen hyvän tilauskertymän ansiosta tilauskantamme nousi 742,1 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa.

 

Vuoden 2011 aikana olemme jatkaneet viime vuonna tarkistetun strategiamme toteuttamista. Toimintamallin kehittäminen Suomessa on edennyt suunnitellusti ja konserninlaajuisten tehostamistoimien seuraavana vaiheena on käynnistetty liiketoiminnan tehostamisohjelma Saksassa. Kesäkuun alussa myimme öljy ja kaasuliiketoimintamme ja heinäkuussa saimme päätökseen kaupan, jossa hankimme osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista. Liiketoiminnoista, jotka keskittyvät vesivoimaan, tuulivoimaan, siirtoverkoihin sekä lämpövoimaan, on perustettu uusi yhtiö, SwedPower AB. Aktiivinen liiketoimintaportfolion kehittäminen on yksi Pöyryn strategisista prioriteeteista, jolla tavoitellaan kilpailuaseman vahvistamista ensisijaisilla segmenteillä ja maantieteellisillä alueilla.

 

Tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja uusien tilauksien näkymien vuoksi konsernin liikevaihdon odotetaan paranevan selvästi vuonna 2011 vuodesta 2010. Konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut."

 

JULKISTAMISMENETTELY
Pöyry on siirtynyt noudattamaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa Finanssivalvonnan standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä on tiivistelmä tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

 

Pöyry on päivittänyt tiedottamiskäytäntöään liittyen uusiin saatuihin tilauksiin. Merkittävät uuden projektit ja saadut tilaukset tiedotetaan pääsääntöisesti lehdistötiedotteina uusien tilausten yhtenäisen julkistamistavan varmistamiseksi konsernissa. Lehdistötiedotteina voidaan julkaista myös pienempiä liiketoimia tai muita Pöyryn liiketoimintaan liittyviä tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä. Pörssitiedotetta käytetään siinä tapauksessa, että uuden tilauksen tai muun tapahtuman katsotaan sisältävän sellaista informaatiota, jolla voi olla materiaalista vaikutusta Pöyryn osakkeeseen.

 

PÖYRY Oyj
Lisätietoja:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 27.7.2011
Tiedotustilaisuudet, joissa toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talousjohtaja Jukka Pahta esittelevät tuloksen, pidetään seuraavasti:

 

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.
- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen.

 

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo)
16.00 CEST (Pariisi)
17.00 EEST (Helsinki)

 

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

 

USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0025
Koodi: 898267

 

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat meille keskeisiä asioita. Tarjoamme erinomaista johdon konsultointia, kokonaisratkaisuja, suunnittelua ja valvontaa. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista teollisuus-, energia-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Pöyryllä on noin 7 000 asiantuntijaa ja paikallinen toimistoverkosto noin 50 maassa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com