Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.07.2012

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 27.7.2012 klo 8.30

TOINEN VUOSINELJÄNNES PETTYMYS - 2012 LIIKEVOITTOARVIOTA LASKETTU EDELLEEN

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos,
%
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
644,1 742,1 -13,2 644,1 742,1 -13,2 694,4
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
198,8 195,3 1,8 408,3 375,3 8,8 796,1
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
1,3 9,0 -85,6 7,5 15,5 -51,6 30,4
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
0,7 4,6 1,8 4,1 3,8
Liikevoitto, milj. euroa -0,6 7,2 n.a. -1,6 13,6 n.a. 20,0
Liikevoittoprosentti, % -0,3 3,7 -0,4 3,6 2,5
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
-0,8 7,0 n.a. -2,2 11,8 n.a. 17,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
-0,04 0,07 n.a. -0,11 0,11 n.a. 0,13
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,04 0,07 n.a. -0,11 0,11 n.a. 0,13
Nettovelkaantumisaste, % 60,4 29,0 28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,0 10,0 7,4
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6 816 6 712 1,5 6 816 6 712 1,5 6 864

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-KESÄKUUN 2012 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Toisen vuosineljänneksen tulos oli pettymys ja siitä johtuen konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan vuonna 2012 laskevan verrattuna vuoteen 2011. Alustaviin tulostietoihin perustuen arviota konsernin vertailukelpoisesta liikevoitosta laskettiin 29.6.2012 ja vuoden 2012 liikevoiton odotettiin pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2011, kun aiempi arvio oli "paranee selvästi".
- Konsernin tilauskanta oli 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 644,1 miljoonaa euroa (742,1).
- Konsernin liikevaihto kasvoi 408,3 miljoonaan euroon (375,3) eli 8,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 7,5 miljoonaa euroa (15,5), mikä oli 1,8 prosenttia (4,1) liikevaihdosta.
- Liikevoitto parani merkittävästi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta oli edellisvuotta alhaisempi kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä.
- Ensimmäisen vuosipuoliskon 2012 uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 9,1 miljoonaa euroa, josta 7,2 kirjattiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
- Ensimmäisen vuosipuoliskon 2012 kohdistamattomat yleiskulut olivat 13,1 miljoonaa euroa. Tämä sisältää 8,5 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
- Myyntisaamisiin sisältyy saamiset tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Saamiset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011, eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Saamisten tämänhetkinen nettoarvo on 24,8 miljoonaa euroa.
- Kesäkuussa 2012 Alexis Fries nimitettiin toimitusjohtajaksi. Hän ottaa tehtävän vastaan syksyllä 2012. Samassa yhteydessä Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, kunnes Alexis Fries aloittaa tehtävässään.

PÄIVITETYT NÄKYMÄT VUODELLE 2012:
Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2012 vakaana verrattuna vuoteen 2011. Konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan vuonna 2012 laskevan verrattuna vuoteen 2011.

Toisen vuosineljänneksen alustaviin tulostietoihin perustuen Pöyry laski arviotaan koko vuoden 2012 liikevoitosta 29.6.2012 ja konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotettiin vuonna 2012 pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2011. Konsernin liikevaihtonäkymät vuodelle 2012 pysyivät ennallaan.

Liiketoimintaryhmien päivitetyt näkymät:
Liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana kaikissa liiketoimintaryhmissä. Teollisuus-liiketoimintaryhmän osalta liikevaihtonäkymä on muuttunut. Aiemmin liikevaihdon odotettiin "paranevan selvästi", mutta nyt sen odotetaan pysyvän "vakaana". Muiden liiketoimintaryhmien näkymät pysyivät ennallaan.

Liikevoiton odotetaan laskevan Energia-liiketoimintaryhmässä ja laskevan selvästi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Aiemmin ilmoitettu näkymä oli "vakaat" kummankin liiketoimintaryhmän osalta. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan. Aiemmin liikevoiton odotettiin "paranevan selvästi". Kaupunki-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi, kun otetaan huomioon alhainen vertailuluku. Näkymät pysyivät muuttumattomina.

Liikevoittonäkymissä ja vuoden 2011 vertailuluvuissa viitataan lukuihin ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Konsernin näkymät tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta 25.4.2012:
Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2012 vuoden 2011 tasolla. Vuoden 2012 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuoden 2011 liikevoitosta ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Liiketoimintaryhmien näkymät 25.4.2012:
Liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana vuoteen 2011 verrattuna Energia-, Kaupunki- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Liikevaihdon odotetaan Teollisuus-liiketoimintaryhmässä paranevan selvästi.

Liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi Kaupunki-liiketoimintaryhmässä ja paranevan selvästi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana Liikkeenjohdon konsultointi- ja Energia-liiketoimintaryhmissä.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA HENRIK EHRNROOTH:
"Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoitto, 7,5 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta ennen uudelleenjärjestelykuluja, ei täyttänyt odotuksiamme. Konsernin tilauskanta on pienentynyt, mutta se pysyi tyydyttävällä 644 miljoonan euron tasolla, ja odotettavissa olevien uusien tilausten suhteen tilanne on vakaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia edellisvuodesta 408 miljoonaan euroon.

Olemme jatkaneet liiketoimintaportfoliomme strategista tarkastelua, jonka seurauksena olemme sulkeneet ja myyneet joitakin ydinliiketoimintoihin kuulumattomia sekä heikkoa tulosta tekeviä toimistoja ja liiketoimintayksiköitä. Nämä toimet heikentävät vertailukelpoista liikevoittoa lyhyellä aikavälillä. Olemme myös kirjanneet erityisesti Kaupunki-liiketoimintaryhmässä pääosin muilla kuin ydinmarkkina-alueilla kertaluonteisia projekti- ja luottotappioita. Liiketoimintaryhmien kannattavuutta ovat heikentäneet odotuksia alhaisempi käyttöaste tietyillä markkinoilla, erityisesti Energia-liiketoimintaryhmässä, ja odotuksia pienempi liikevaihto erityisesti Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Ensimmäisen vuosipuoliskon uudelleenjärjestelykustannukset olivat edelleen suuret, 9,1 miljoonaa euroa.

Päivitimme strategiaamme kesän aikana. Strategiakaudella 2013-2015 jatkamme strategisten painopisteidemme toteuttamista. Lyhyellä aikavälillä painopiste on kannattavuuden parantamisessa lisäämällä fokusta sekä liiketoimintaportfoliossa että maantieteellisesti. Konsernin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Liiketoiminta- ja tukitoimintojen toimintamallia ja sisäisiä prosesseja parannetaan ja yksinkertaistetaan radikaalisti. Suunnitelmien odotetaan johtavan merkittäviin parannuksiin. Lisätietoja arvioiduista taloudellisista vaikutuksista on saatavilla myöhemmin tänä vuonna."

Tämä on tiivistelmä tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY Oyj

Lisätietoja:
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 27.7.2012
Tiedotustilaisuudet, joissa CFO Jukka Pahta esittelee tammi-kesäkuun 2012 osavuosituloksen, pidetään seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen.

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo)
16.00 CEST (Pariisi)
17.00 EEST (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

Suomi: 0800 914672
UK: 0808 109 0700
USA: 1 866 966 5335
Muut maat: +44 (0)20 3003 2666
Koodi: Pöyry

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista energia-, teollisuus-, liikenne, vesi-, ympäristö- ja kiinteistöaloilla. Pöyryllä on palveluksessaan noin 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

 

FIN_Interim_Report_Q2_2012