Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 24.07.2013

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry-konserni 4-6/ 2013 4-6/
2012
Muutos,
%
1-6/ 2013 1-6/
2012
Muutos,
%
1-12/
2012
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 555,7 644,1 -13,7 555,7 644,1 -13,7 547,7
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 170,2 198,8 -14,4 336,5 408,3 -17,6 775,0
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
1,9 -1,1 - 5,0 -2,4 - -18,8
Liikevoittomarginaali, % 1,1 -0,6 1,5 -0,6 -2,4
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
0,5 -1,1 - 2,7 -2,8 - -22,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,01 -0,05 - 0,00 -0,12 - -0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,01 -0,05 - 0,00 -0,12 - -0,43
Nettovelkaantumisaste, % 89,3 68,7 59,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) 4,1 -0,4 -5,7
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 5 987 6 816 -12,2 6 695

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-KESÄKUUN 2013 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Pöyryn tarjouskanta on vahva. Odottamattomat viivästykset tilausten ajoittumisessa ovat kuitenkin vaikuttaneet liikevaihdon kehittymiseen erityisesti teollisuussektorilla, jossa poikkeuksellisen suuria projekteja kirjattiin vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tästä syystä, poiketen aiemmista arvioista, on todennäköistä, että konsernin liikevaihto jää alle vuoden 2012 tason. Konsernin liikevoittonäkymät pysyvät ennallaan. Liikevoiton odotetaan kasvavan. Vuoden 2013 liikevoittoa verrataan vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.
- Konsernin tilauskanta oli 555,7 miljoonaa euroa. Tämä on 57,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2012 vertailukelpoinen luku yritysmyyntien jälkeen (612,7). Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon lopun raportoitu tilauskanta oli 644,1 miljoonaa euroa. 
- Konsernin liikevaihto oli 336,5 miljoonaa euroa. Tämä on 58,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2012 vertailukelpoinen luku yritysmyyntien jälkeen (394,7). Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon raportoitu liikevaihto oli 408,3 miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa, mikä oli 1,5 prosenttia liikevaihdosta.
- Nettovelkaantumisaste oli 89,3 prosenttia, josta 8,6 prosenttiyksikköä liittyy IAS 19 -muutokseen (eläkevastuiden uudelleenarvostaminen).
- Myyntisaamisiin sisältyy positioita tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Saamisten nykyinen arvostus on noin 17 miljoonaa euroa. Saamiset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012, eikä niissä ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.
- Vuoden 2013 alussa Pöyryn toiminta järjestettiin seuraavien liiketoimintalinjojen mukaan: Energia-liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Alueelliset toiminnot ja Liikkeenjohdon konsultointi -
liiketoimintaryhmä. Vuosien 2011 ja 2012 pro forma -luvut, joissa nämä muutokset on otettu huomioon, on laadittu uudelleen. 
- Vuoden 2012 laaja tuloslaskelma ja tase on esitetty uudelleen IAS 19 mukaisesti. Vastaavat muutokset esitetään täydellisen osavuosikatsauksen taulukko-osuudessa.

VOIMASSAOLEVAT NÄKYMÄT VUODELLE 2013:
Konsernin vuoden 2013 liikevaihto jää todennäköisesti alle vuoden 2012 tason. Liikevoiton odotetaan kasvavan. Vuoden 2013 liikevoittoa verrataan vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Tilinpäätöstiedotteessa 6.2.2013 julkaistut konsernin näkymät:
Konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.

TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:
"Pöyryn tarjouskanta on vahva. Odottamattomat viivästykset tilausten ajoittumisessa ovat kuitenkin vaikuttaneet liikevaihdon kehittymiseen erityisesti teollisuussektorilla, jossa poikkeuksellisen suuria projekteja kirjattiin vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tästä syystä, poiketen aiemmista arvioista, on todennäköistä, että konsernin liikevaihto jää alle vuoden 2012 tason. Konsernin liikevoittonäkymät pysyvät ennallaan. Liikevoiton odotetaan kasvavan. Vuoden 2013 liikevoittoa verrataan vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Pöyry jatkaa strategista kehitystään, joka perustuu yhtiön maailmanlaajuiseen johtoasemaan teollisuuden ja energiatuotannon aloilla sekä fokusoituun alueelliseen lähestymistapaan. Pöyry toteuttaa tärkeimmillä kotimarkkinoilla lukuisia pieniä ja keskikokoisia projekteja useimmilla suunnittelu- ja konsultointipalvelujen aloilla.

Kustannussäästötoimemme etenevät suunnitellusti, ja IT- ja taloustoimintojen ulkoistamisessa on saavutettu tärkeitä välitavoitteita. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikertomuksessa kerrottiin, toimet heikosti tuottavissa yksiköissä ovat alkaneet vaikuttaa tulokseen myönteisesti.

Vaikka liikevaihdon kehitys on jäänyt odotuksista, tilausnäkymät ovat vahvat ja jatkamme sitoutuneesti strategista kehitystämme."

Tämä on tiivistelmä tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 24.7.2013
Pöyryn tammi-kesäkuun 2013 tulos esitellään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuuden pitävät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden pitää talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo) 
16.00 CEST (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta 
osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon

Suomi: 09 2313 9201
UK: +44 (0)20 7162 0077
US: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0077
Koodi: 934258

Suoran webcast-lähetyksen luonteen vuoksi pyydämme kansainväliseen puhelinkonferenssiin ja webcast-lähetykseen osallistuvia soittamaan viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 500 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2012 oli 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com  

 

Osavuosikatsaus 24.7.2013 klo 8.30